Choď na obsah Choď na menu
 


Život a smrť pápeža Jána Pavla II.(časť 1.)

15. 1. 2008

1.  Túto príšerne znejúcu vetu vyslovila Panna Maria v rámci svojho rozsiahleho zvestovania o konci času, ktoré roku 1846 povedala v La Salette - vizionárke Melánii Calvatovej. Vtedajší pápež Pius IX., dal celému tomuto „Veľkému zvestovaniu“ z La Sallety osobne cirkevné schválenie pre tlač. Tento pápež zaviedol bizarnú doktrínu pápežskej neomylnosti počas I. vatikánskeho koncilu v roku 1870. 
   Namiesto toho, aby Ján Pavol II., zmiernil absurditu tohto koncilu a jeho dogmy, ktorá mala pôvod v paranoji Pia IX. zo síl zla, ktoré sa vraj proti nemu sprisahali..., - Ján Pavol II. sa ju snažil ešte prehĺbiť. 
   Poznámka na úvod: 
   Zverejnením horoskopu sa nijako nesnažím znižovať význam a život pápeža Jána Pavla II., ktorým sa zaradil medzi najväčšie osobnosti 20. storočia. Zapísal sa hlboko do sŕdc mnohých ľudí sveta, nielen kresťanov. 
   Horoskop je vypracovaný výlučne na základe astrologických poučiek a faktov. V zátvorkách sú k jednotlivým textom uvedené známe aj neznáme udalosti zo života Karola Wojtylu. 
   Motto: 
   ... a bol večer a bolo ráno, deň tretí, keď Hospodin zastal pred svojimi "dvanástimi deťmi" a do každého z nich vložil semeno ľudského života. Deti (znamenia zverokruhu) predstupovali pred Neho, jedno za druhým, aby prijali Jeho dary:
„Tebe Býk – Karol Jozef Wojtyla - dávam silu, aby si z môjho semena niečo vytvoril. Tvoja úloha je veľká a vyžaduje mnoho trpezlivosti. Musíš vždy dokončiť započaté, lebo inak vietor rozfúka semeno. Nie je tvojou úlohou vypytovať sa po príčinách, meniť svoju mienku v polovici cesty, ani spoliehať sa na druhých pri tom, čo od teba požadujem. A preto ti dávam silu. Dobre a múdro ju využi“. A Býk – Ján Pavol II. odišiel na svoje nebeské miesto...
Analýza osobnosti a horoskopu 
   Ascendent (ASC – vrchol 1. domu - okamih narodenia, ego...) Škorpióna dáva narodenému telesnú silu. Paradoxom však je, že musí často premáhať telesnú únavu, hlavne v búrlivom období života, keď je príliš vášnivý a citlivý. Dokáže ovládať svoje prirodzené pudy. Tým bývajú nízke vlastnosti premenené na tvorivú prácu. Hnev u neho vzniká z bezvýznamných dôvodov a prejavuje sa potom neodôvodnenou zaujatosťou. Lipne síce na ideáloch, ale v spojení s pevnou vôľou, môže veľa dokázať pre spoločnosť. Má dobrú pozorovaciu schopnosť a povahu rozozná na prvý pohľad. Je veľmi uzatvorený a málo ľuďom venuje svoju dôveru. K tomu ho vedie sklamanie a odpor, ktorých sa mu dostalo v mladosti. Oči má veľmi výrečné. Z ich zjavu sála sila, ktorej môže ďakovať za nejeden úspech v živote. Má v sebe i veľa magnetickej sily, z ktorej môže dať aj iným. Rád sa zahĺbi do tajomstva, záhad života a smrti, ľudí i prírody. Vie pochopiť dušu, veci a ťažkosti iných ľudí (charakteristika hovorí sama za seba). 
   Stupeň ASC podľa Sabianských symbolov (ďalej len SaSy) tvorí tento alegorický obraz: „Žena, ktorá s ťažkosťami odhŕňa dva ťažké závesy, ktoré zakrývajú vstup na posvätnú cestu“. Ľudskému vedomiu sa zjavuje to, čo leží za učením o dualite, čiže duchovnej a hmotnej podstate sveta. Tomuto človeku sa otvorí mystická cesta k zjednoteniu, ktorý rozhrnie temnotu strachu (z vojny) zameranú len na vlastnú osobu a dvojakú morálku. Pre túto mystickú cestu je potrebné mať odvahu, lebo na nej ho čaká veľa neznámych nástrah a nebezpečenstva. 
   Stupeň Sepharial: „Slnko vychádza z mora“. Ide o stupeň trblietania. Do života prináša povýšenie a pocty, mnohé zmeny a časté cesty (ako vieme, počas svojho života navštívil 129 krajín a 617 miest). 
   ASC ďalej vypovedá, že Karol Wojtyla vyžaruje veľa zmyselnosti a túžbu, aby bol niekým alebo niečím získaný (v mladosti mal svoju dlhoročnú lásku, písal básne, venoval sa športu, učarovalo mu divadlo a chcel sa stať hercom). Vyznačuje sa zvýšenou tvrdohlavosťou a neochotou odstúpiť od svojho rozhodnutia. Pri riešení spletitých problémov je to však práve on, kto dokáže vďaka svojmu mysleniu nájsť vždy to pravé riešenie (postavil mosty medzi kresťanmi, židmi aj moslimmi. Pomáhal poľskému katolíckemu disentu aj hnutiu Solidarita a „venoval“ im miliardu na boj s komunizmom. Poliakom ukázal cestu, bez neho by neboli slobodní. Vládni činitelia zúrili, keď prijal v januári 1981 na audiencii predáka Solidarity - Lecha Walesu – vlastným menom Lejba Kohne, ktorého hnutie otvorene podporoval). Pri prejednávaní v tíme je však konfliktný, a preto je pre neho lepšia samostatná, i keď zodpovedná práca. Zdravotné problémy pri ASC Škorpióna sa okrem iných viac vzťahujú na oblasť močových ciest a pohlavného ústrojenstva, sekundárne i na oblasť hrdla (bola mu urobená tracheotómia, mal infekčný zápal močových ciest, zväčšenú prostatu, zlyhanie obličiek, otravu krvi, bola mu zavedená vyživovacia trubica...). 
   Immum coeli (IC - vrchol 4. domu – korene, rodina…) Ryby vypovedá, že základom povahy je obetavosť a ctihodnosť. Niekedy sa však u zrodenca môže prejaviť nedostatok podnikavosti a popudovej činnosti. 
   Stupeň podľa SaSy tvorí tento obraz: „Slnečný lúč preniká hmlou a osvetľuje biely kríž na skaliskách“. Znamená vysoký stupeň sebaistoty. Duchovné požehnanie posilňuje tohto človeka, ktorý bez ohľadu na to, čo smie, stojí nekompromisne za svojou pravdou. Keďže sa odlišuje od priemeru, musí často čeliť určitému druhu "ukrižovania". Ide o konečné posvätenie Božím duchom, ktoré môže dosiahnuť len ten, kto v osamelosti splnil svoju úlohu. 
   Descendent (DESC - vrchol 7. domu – verejné vzťahy…) Býka prepožičiava charakteru stálosť a pevnosť, nepoddajnosť až tvrdohlavosť. Tajomný a vášnivý Škorpión v Asc vypovedá, že intenzívne prežíva extrémne situácie. Svojim röntgenovým pohľadom sa usiluje preniknúť až do najtajnejších hlbín skrytých súvislostí. Pretože nikomu príliš nedôveruje, snaží sa mať situáciu a svoje okolie pod kontrolou. Býk v Desc ho učí zmierniť prílišnú vášnivosť, pristupovať k životu radostnejšie a užívať ho z tej lepšej stránky (napríklad sa aktívne venoval športu, turistike, aj divadlu, kde bol autorom, režisérom aj hercom v jednej osobe...). 
   Stupeň podľa SaSy tvorí tento obraz: „Pruhované oblaky v podobe krídiel sa roztiahli po oblohe“. Zrodenec sa vie pozerať na signatúru božských síl, ktoré podporujú jeho postup. Pôsobia v ňom duchovné sily, je schopný im porozumieť a byť otvorený tomu, čo mu oznamujú (na začiatku vojny začal tajne študovať teológiu). 
   Stupeň podľa Charubela: „Veľká zástava pripevnená na stožiari je na vysokánskom vrchu“. Znamená človeka, ktorý sa z veľmi nízkych pomerov vyšvihne veľmi vysoko (prognóza sa naplnila). 
   Médium coeli (MC - vrchol 10. domu – povolanie, status quo...) Panny udeľuje narodenému úsilie po duševnej čistote. Preto môže pracovať k povzneseniu mravnosti a zdravia. Je kritický a veľmi presne dokáže rozlišovať dobré od zlého a čisté od nemravného. 
   Stupeň podľa SaSy tvorí tento obraz: „Hárem“. Znamená podriadenie sa vrtochom alebo žiadostiam emocionálnej povahy. Zrodenec sa musí naučiť žiť aj v obdobiach, v ktorých pociťuje prázdnotu a smútok (v nacistickom aj v komunistickom režime, v osamelosti a izolácii). 
   Stupeň podľa Sephariala: „Muž a žena stoja k sebe chrbtom“. Je to stupeň skromnosti. Dáva nielen úprimné city, ktorým sa však nevyhne utrpenie, ale aj zdržanlivosť a cudnosť. 
   Karol Wojtyla sa narodil v 3. dekáde znamenia Býka. Úspech v živote dosahuje predovšetkým tvrdou a poctivou prácou (počas vojny robil ako robotník v kameňolome, v chemickej továrni, venoval sa divadelníctvu, písal a popri tom ešte študoval). Je si vedomý, že nič nedosiahne bez práce, zadarmo, a preto využíva každú príležitosť, aby si dajako zarobil peniaze a na dosiahnutie verejného uznania. Dá sa na neho spoľahnúť, je poctivý. 
   Roku narodenia (1920) vládne Venuša a udeľuje zrodencovi estetické založenie, zmysel pre všetko krásne a príjemné. Vypovedá, že všetkým sporom a konfliktom sa radšej vyhýba, dáva prednosť harmónii a vzájomnému porozumeniu. 
   Angulárne postavenie planét – Urán pri IC prezrádza, že zrodenec má v sebe nesmierne napätie a urputnú vôľu, ktorá niekedy prechádza až do utkvelej predstavy. Slnko pri DESC poukazuje na nadšenca obdareného mocným estetickým vnímaním sveta a života. Merkúr pri DESC hovorí, že je praktický a má pragmatického ducha. Uvažuje pomaly, prahne po prehĺbení reality, aby ju mohol lepšie pochopiť. Saturn pri MC hovorí, že je pomalý premýšľavec s jasnými tendenciami k duchovnému pretriasaniu a omieľaniu starých vecí (pre mnohých ostal jedným z najkonzervatívnejších predstaviteľov cirkvi, ktorý nedokázal zareagovať na výzvy moderného sveta). 
   Deň narodenia vypovedá, že preferuje poctivosť vo všetkom, čo robí. Je posadnutý potrebou postupovať rovno a priamočiaro, bez vytáčok alebo stagnovania. Je obdarený výnimočnou myšlienkovou schopnosťou ísť priamo k jadru veci a potom pomocou hlbokej a presnej analýzy sformulovať vlastnú, často extrémne účinnú stratégiu pre dosiahnutie cieľa. Keďže je obdarený aj silným zmyslom pre prirodzenú spravodlivosť, neznesie pohľad na akékoľvek bezprávie a preto jeho energia bude často smerovať k odstraňovaniu utrpenia a k zdokonaľovaniu spoločenských systémov („Všetko, čo sa stalo vo východnej Európe, by nebolo možné bez tohto pápeža a jeho nebývalej politickej úlohy na svetovej scéne,“ - povedal o ňom v roku 1992 Gorbačov). Ak je presvedčený o morálnej správnosti tvárou v tvár zneužitiu moci, nikdy necúvne, ale zaujme odvážny postoj a svoje poslanie plní s obdivuhodnou húževnatosťou, pokiaľ nedosiahne to svoje. Ľudia z okolia obdivujú jeho cieľavedomosť a schopnosť povzbudiť ostatných, preto ho často zvolia do zodpovednej pozície alebo ho poveria úlohami, ktorým sa venuje s veľkým nasadením (keď ho v roku 1978 zvolili za pápeža, Moskva zúrila a začala spriadať plány, ako sa vyrovnať s novým nepriateľom...). 
   Bude sa mu dariť v ktorejkoľvek profesii, kde môže dosiahnuť pokrok. Vďaka svojim latentným humanitárnym a filozofickým sklonom, nájde uspokojenie hlavne v tom, že bude iným poskytovať vedenie. V osobných a v pracovných vzťahoch predvádza svoj šarm, ohľaduplnosť a lojalitu. Tiež inklinuje k neotrasiteľným presvedčeniam, ktoré bude brániť a propagovať za každú cenu. Jedným z negatívnych následkov tejto jeho myšlienkovej tvrdohlavosti je, že nerozozná určité pre a proti u odlišných názorov ľudí (tým si vyslúžil označenie najkonzervatívnejší pápež 20. storočia). 
   Karol Wojtyla má dva zásadné rysy - prvý je paradoxný sklon k intolerancii voči tým, ktorí vyjadrujú iný názor ako on, a to aj napriek jeho urputnej obhajobe obetí názorovej alebo náboženskej neznášanlivosti (kým však jeho mnohé kroky svet vítal – iné vyvolávali rozporuplné reakcie). Druhý jeho rys je záľuba venovať všetku svoju energiu druhým, čo je síce chvályhodná tendencia, ale môže mať nepriaznivý dopad na jeho vlastnú duševnú a telesnú pohodu. 
   Mesiac narodenia mu dáva potrebu zbierať skúsenosti a prehlbuje vôľové vlastnosti. Tiež ho motivuje k mimoriadnemu citovému nadšeniu, ak mu naozaj o niečo ide. Tento jedinec však nesmie podliehať dogmatizmu a príliš vnucovať druhým svoje názory.
   Rok narodenia vypovedá, že sa snaží všetko chápať a vysvetľovať si. Vo svojom vnútri mnoho vecí plánuje. Kontakty s inými ľuďmi a komunikovanie s nimi, prispievajú k jeho názorovému obohateniu. Preto by sa mal učiť správne voliť si svojich priateľov a nezabiehať príliš do sveta obrazov svojej fantázie. 
   Osud vypovedá, že pre tohto muža je veľmi dôležité postavenie. Aj keď má pomerne nezaujímavú prácu, musí vedieť, že to povedie k niečomu lepšiemu. Neobáva sa ťažkej práce a často žne úspechy vďaka svojej vytrvalosti (potvrdzuje to jeho práca v čase vojny a tiež v povojnovom období). V živote dosiahne veľa, tvrdošijne ide za svojimi snami, až kým ich napokon nepremení na realitu. Môže to však byť na úkor uspokojivých vzťahov, ktoré hrajú v jeho živote až druhé husle za jeho ambíciami (dobrovoľne si zvolil celibát). Tento človek si prináša z minulých životov určité nesplatené karmické dlhy, ktoré možno nepochopil, ale nesie za ne plnú zodpovednosť. Neraz si kladie otázku, prečo ho stíhajú životné a osudové rany. Mal by si uvedomiť, že teraz nemá čas na to, aby robil ďalšie chyby, ale musí sa postaviť ku všetkému veľmi zodpovedne - k rodine (túto mu nahrádzali veriaci kresťania celého sveta), k vlasti, práci, vlastnému rozvoju osobnosti, či k partnerským alebo medziľudským vzťahom. Preto každé hromadenie majetku, obohacovanie sa na úkor druhých, zneužívanie moci a vedúceho postavenia mu urobí zo života len peklo... 
   Krstné mená Karol Jozef – prvé, ktoré dostal pri narodení je šťastné meno s dobrým osudom a druhé meno prezrádza silnejšie materiálne založenie. Kým si ujasní, čo chce od života, čaká ho viac životných zmien vrátane citových. Až potom sa stane pokojnejším. 
   V horoskope Karola Wojtylu markantne prevládajú planéty nad obzorom a poukazujú na extrovertného, ambiciózneho človeka, ktorý je zameraný na vonkajší, verejný život. Tým však môže trpieť život rodinný... Je obrátený do sveta, ktorému chce rozumieť, aby ho mohol neskôr ovládnuť. Zaoberá sa faktami, koná inštinktívne, bez dlhého rozmýšľania a ľahko uskutočňuje svoje plány. Dalo by sa povedať, že víta prekážky, nebojí sa ich a neraz ich aj sám vyvoláva (napríklad - všetko, čo apoštol Peter a cirkev „neomylne“ učila, musia nevyhnutne učiť rovnako všetci jeho nástupcovia až do konca časov, lebo jednota pravdy sa prejavuje v jednote učenia. A túto jednotu Ján Pavol II. hrubo porušil počas svojho pontifikátu veľakrát – pozri knihu „Vernosť pápežovi“ od Johannesa Rothkranza...). Z mienky iných si veľa nerobí, skôr ju podceňuje (svojim dogmatizmom poškodil rozvojový svet tým, že potvrdil a posilnil zákaz antikoncepcie a používanie kondómov, spôsobil, že sa do biedy rodia nechcené deti, a čoraz častejšie nakazené vírusom HIV. Na námietky odpovedal argumentom, že nemôže zmeniť to, čo kázal celý život). Dokáže iných sugestívne ovládať. Je to reálny praktik s vyvinutým zmyslom pre konkrétnosti, skúsenosti a vonkajšiu formu vecí. 
   Osem planét v západnej polovici horoskopu hovorí o nemenných kvalitách osobnosti, ako je ideálnosť, cit, povinnosť, zduchovnelosť. Zrodenca čaká úspech hlavne po druhej polovici života (v roku 1946 (26 r.) bol vysvätený za kňaza, v roku 1958 (38 r.) ho pápež Pius XII. vymenoval za biskupa, v roku 1965 (45 r.)sa stal arcibiskupom, v roku 1967 (47 r.) ho pápež Pavol VI. vysvätil za kardinála a v roku 1978 (58 r.) ho konkláve zvolilo za pápeža. Ako vidno, jeho kariéra bola priam raketovo rýchla. Urýchľovali ju skryté politické záležitosti medzi nebom a zemou... Podľa odtajneného rukolapného materiálu, ktorý vypracovala KGB, bola voľba pápeža zmanipulovaná a vopred dohodnutá. Wojtylovo víťazstvo podľa sovietskej tajnej služby zariadil Zbigniew Brzezinski, ktorý zmobilizoval kardinálov..., v tom čase bol poradcom prezidenta USA Jamesa Cartera). 
   Karol Wojtyla má najviac obsadené pevné znamenia, preto sa vyznačuje triezvym rozumom, praktickosťou, materializmom, má reálnu predstavu o zákonoch, stojí nohami pevne na zemi, zaujíma sa o konkrétne výsledky, je konzervatívny a fixovaný na minulosť. Živel zeme mu prepožičiava aj pasivitu, opatrnosť, túžbu po moci, melancholický temperament. 
   Narodenie Karola Wojtylu sprevádzalo čiastočné zatmenie Slnka v znamení Býka v 7. dome, čo znamená, že pre zrodenca nastanú už na začiatku života krušné chvíle v oblasti financií, medziľudských a partnerských vzťahoch.
   Znamenie Býka (2. dom = život) poukazuje na finančné pomery vlastné a opozičné znamenie Škorpióna (8. dom = smrť) na finančné zdroje iných, ktoré svojimi postojmi môže dopomôcť odčerpať... 
   Tesne pred úmrtím sa utvorilo celkové zatmenie Slnka v znamení Barana, resp. presne v deň jeho pohrebu. Táto „slnečná os zatmení“ sa presne kryje s cyklom Urána a jasne vytýčila hranicu jeho pozemského života. Čiastočné zatmenie vzniklo pri narodení Karola Wojtylu a pri úplnom zatmení odišiel na večnosť už ako pápež Ján Pavol II. Mesiac pri zatmení symbolizuje túžby po všetkom starom a istom, jednoduchom a peknom. Zrodenec oživuje duchov minulosti a ovplyvňuje tým ostatných. Čím je zatmenie úplnejšie, tým agresívnejšie a otvorenejšie môžu byť jeho snahy. 
   Znamenie Barana poukazuje na tvrdohlavosť a „obetného baránka“ - opozičné znamenie Váhy na spravodlivosť a „Boží súd“...
Analýza domov, aspektov, bodov ... 
   1. dom Škorpióna (Asc – ego, telo, aktivita, čo chceme v živote dokázať, ako sa pozeráme na svet). 
   Hovorí o aktívnej, energickej a nezlomnej povahe, aj o správnom úsudku. Presadzuje sa v pochybných situáciách a pôsobí v nich ako katalyzátor. 
   Dom bez planéty naznačuje, že tomuto človeku sa darí udržiavať harmóniu medzi svojim vonkajším zjavom a projekciou vlastného Ja. Keďže domu vládne Pluto, zrodenec má sklon búriť sa, vyjadrovať sa skrytým, utajeným spôsobom a zasadzovať sa za tajné ciele (smerujúce k zlúčeniu rôznych cirkví a k svetovláde). Starostlivo skrýva svoje tajomstvá a má vzťah k utajovaným spolkom (sionistom, iluminátom, slobodomurárom). Jeho priateľstvá sú neľahko získané, ale stále. Má vyhranený zmysel pre spravodlivosť, schopnosť tvoriť a skúmať veci v ich skrytej hlbinnej podstate. Prejde nejakou krízou, ktorá ho môže zničiť (atentát 13. mája 1981, ktorý spáchal člen tureckej ultrapravicovej organizácie Siví vlci – Ali Mehmet Agca, najatý sovietskou KGB) alebo zmeniť (z nemocničného lôžka vyznal znovu pred celým svetom svoju veľkú dôveru v Pannu Máriu: „Totus Tuus ego sum! – som úplne tvoj“). 
   Vládca domu v znamení Raka vypovedá, že zrodenec koná tvrdošijne podľa vplyvu prostredia, v ktorom žije a dáva sa týmto prostredím ovplyvňovať. 
   Vládca domu stojí v 8. dome horoskopu, posilňuje okultný vplyv, vypovedá o príťažlivej osobnosti, zrodenec sa zaujíma o zdravie aj smrť (od svojho nástupu začal písať svoj testament), o to, čo je skryté (svetovú politiku), o kapitál a peniaze (Elity sveta, Vatikánu a ich nespravodlivé kumulovanie). 
   V konjunkcii s Asc sú dve stálice: Zuben Elschemali, prináša ctižiadosť, šťastie a úspech, dobročinnosť a bohatstvo. Unukalhay zase sľubuje náhlu smrť (viď atentát) a dispozície k ťažkému ochoreniu (okolo 70. roku života sa u neho začala prejavovať Parkinsonova choroba). 
   Bod spravodlivosti v opozícii na Slnko hovorí, že nastúpená cesta Svätého Otca nie je celkom spravodlivá pre všetkých - v seskvikvadratúre na Pluto poukazuje na náboženské predstavy a hlboké zmeny, okultné vedenie a snahu o úplnú duchovnú moc - v polokvadratúre na Bod smrti je jasné varovanie. 
   V prvom dome stojí aj Bod šťastia, dáva zisk vlastnou usilovnosťou a obratnosťou. Zrodenec nájde šťastie vo vlastnom samostatnom vystupovaní, keď sa vzdá nádeje na podporu druhých ľudí. Bod šťastia je v opozícii na Slnko (signuje otca a poukazuje na jeho násilnú smrť – vo vojne?) a v seskvikvadratúre na Chiron (tento aspekt núti zrodenca, aby prepracoval základ svojej osobnosti. Tým sa stáva zdrojom jeho nepokoja a obáv. Avšak po ich prekonaní v tvorivom procese mu obnovuje integráciu duše). V dome sa nachádza nielen Bod výchovy a vzdelania, ale aj Bod matky. Obidva body tvoria so Slnkom a Mesiacom (v konjunkcii), Saturnom a MC (v konjunkcii) a Uránom 2x Veľký kríž, resp Veľkú kvadratúru. Vypovedajú, že energie tohto človeka prúdia všetkými smermi, preto sa viac rozptyľuje a horšie sústreďuje. Je to dynamická osobnosť s veľkou motiváciou, cieľavedomá a vedomá si svojho konkrétneho poslania. Všetko sa usiluje dotiahnuť až do konca k nejakému zámeru alebo účelu. Môže byť až posadnutý svojim poslaním (jeho tajný údel) a nedá si pokoj, pokiaľ svoje zámery neuskutoční (za tým účelom podnikol 104 ciest po celom svete). Jeho život je symbolickým ukrižovaním za ostatných - plný trápenia, bolesti, ťažkostí a prekážok (mnohí ho prirovnávali ku Kristovi), ktoré však znáša s trpezlivosťou. Skratka, musí ich prekonávať, lebo nič nedostáva zadarmo. Pokiaľ nebude ochotný obetovať svoj osobný prospech a bude lipnúť na svojich predchádzajúcich aktivitách (z mladosti), potom mu hrozí rozpad. Teda mal by sa vzdať toho, čo už dosiahol a začať pracovať na vzťahoch, zmenách pomerov a venovať sa službe pre druhých. 
   V podstate sú obidva Veľké kríže premenlivé, preto sa bude zaoberať medziľudskými alebo osobnými vzťahmi. Môže byť nekritický k svojim priateľom a kolegom, Je „dieťaťom svojej doby“ a podlieha tlakom ľudí, ktorí si získali jeho dôveru. Tiež je ovplyvniteľný a nasleduje nejakého vodcu (nielen Boha na nebesiach, ale aj boha mamonu z tajného kruhu iluminátov). 
   2. dom Strelca (svet materiálnej orientácie, pramene finančných zdrojov, peniaze, majetkové pomery, duševná spokojnosť, zvládanie povinností). 
   Vypovedá, že jeho finančná situácia sa v zrelom veku zlepší. Domu vládne Jupiter z 9. domu horoskopu. Prezrádza, že peniaze mu prichádzajú zo zahraničia a z vykonávania intelektuálnej profesie (kňaza). Zisk môže dosiahnuť na ďalekých cestách (bol to zisk duchovný). 
   Dom bez planéty vypovedá, že peniaze, majetok a všeobecne materiálne hodnoty nebudú pre tohto človeka tým najdôležitejším v živote. Buď sa dotyčný narodil do zaistených pomerov (zdôrazňovaná bola jeho chudoba) alebo bude k týmto veciam neskôr ľahostajný. 
   Lilith (Čierna Luna) predstavuje karmický dlh, ktorý musí byť splatený a vyrovnaný v terajšom živote. Jej postavenie v Strelcovi poukazuje na zmyselnosť, ktorá je neutralizovaná rozumom. V tejto oblasti môže zohrať dôležitú úlohu cudzina... (v mladosti sa stretol so svojou veľkou láskou v školskom divadle. Bola to Halina Kwiatkovská, hrala Antigonu a Wojtyla jej snúbenca Haimona. Plánovali si spoločnú budúcnosť. Karol však zmenil svoje plány, chcel sa stať kňazom... Po mnohých rokoch odcestovala do Ríma a stretla sa s ním, keď už bol pápežom. Odvtedy sa navštevovali pravidelne až do poslednej chvíle). 
   Lilith v 2. dome sa môže prejaviť ako nedostatok v materiálnej oblasti. Zrodenec nemá nikdy dosť peňazí, aby si mohol dožičiť to, po čom túži. Pritom tají svoje horúce city a vášne. Jeho želania majú svoj pôvod v hlbokej nespokojnosti, v pocite, že sa mu nedostáva morálnych hodnôt (tie získal štúdiom teológie) alebo lásky (úmrtie matky ho poznačilo). 
   V dome sa tiež nachádza Bod zdravia a smrti, poukazuje na zreteľnú dvojznačnosť medzi posesívnosťou (privlastňovaním) a odmietaním hmotných vecí. Spolu so Saturnom, Uránom a Plutom vytvára Mystický obdĺžnik (symbolické dvere, ktorými vstupuje do iného rozmeru svojej osobnosti). Predstavuje vnímavosť, porozumenie a produktivitu, schopnosť syntetizovať a integrovať veci. Niekedy to človeka môže viesť až k prílišnej sebaistote a presvedčeniu o vlastnej neomylnosti. 
   Tento bod v znamení Kozorožca naznačuje povýšeneckú, absolútnu samotu. Zrodenec odmieta iných, aby sám nebol odmietnutý. 
   Opozícia Pluto/Bod smrti symbolizuje masy, časové tendencie a všeobecne mocenské sily (tie ho dostali a mali v rukách ako svoj nástroj) a cez tieto záležitosti poukazuje aj na smrť... 
   Opozícia Saturn/Urán má nepriaznivý vplyv na zdravie, prináša zdĺhavé chronické choroby, spojené s mnohými komplikáciami (skutočnosť to potvrdila). Pevná vôľa, vytrvalosť a odhodlanosť sa uplatňujú na nesprávnom mieste (bohužiaľ, v službách iluminátov...). 
   Trigón Saturn/Bod smrti dáva záujem o filozofiu, právo, poukazuje na mysliteľa vážnej a hĺbavej povahy. Tvorivé myslenie a zmysel pre spravodlivosť sú pre neho typické. Je opatrný pri všetkom, čo podnikne. Môže byť odlúčený od domova (keď bol zvolený za pápeža), hrozí mu vysťahovalectvo (presťahovanie do Vatikánu). 
   Trigón Urán/Pluto udeľuje prenikavého ducha, vynachádzavosť, nepokoj, tvorivú energia, veľkú odvahu, duševnú čulosť, sebavedomie, rozhodnosť. S veľkým nasadením síl sa zrodenec odvážne pustí do nevšedných podujatí a podarí sa mu dosiahnuť veľké ciele (potvrdzuje to jeho usilovnosť počas celého pontifikátu). 
   Sextil Saturn/Pluto hovorí, že zrodenec kladie veľký dôraz na spravodlivosť a poriadok, vyznačuje sa húževnatosťou, vytrvalosťou, svedomitosťou a dôkladnosťou. 
   Urán/Bod smrti poukazuje na podvedomé sily a tajomné snahy. Zrodenec dáva prednosť štúdiu disciplín, ktoré vyžadujú hĺbavé myslenie. Má altruistické sklony, záľubu v okultných vedách, podporuje reformy. 
   Napokon sa v dome nachádza Bod pôct a ohlasu v konjunkcii so Slnkom (verne to vystihuje proroctvo írskeho biskupa Malachiáša, ktorý mu prisúdil v rade pápežov pomenovanie – „De Labore Solis“ = „od práce Slnka“ – (poukazuje na zatmenie Slnka pri narodení a smrti), čím získal skutočne pocty a ohlas v celom svete). 
   3. dom Kozorožca (komunikovanie s inými, myslenie, písanie, pamäť a schopnosti, dané pre život, krátke cesty spojené s okolím, súrodenci, susedia, známy). 
   Udeľuje prezieravosť, sústredenosť, konzervatívnosť a hovorí o cestovaní za dôležitým cieľom. Prezrádza politické ambície a politické prostredie (právom možno povedať, že náboženstvo je politická ideológia, lebo vždy sa plietla do svetských záležitostí a usiluje sa ich ovládať). 
   Vládca domu Saturn v 9. dome vypovedá, že zrodenec je zameraný na výuku a výmenu korešpondencie so zahraničím. Prezrádza jazykový talent narodeného (skutočne ovládal viacero svetových jazykov). 
   Urán v dome vypovedá, že zrodenec dáva prednosť štúdiu disciplín, ktoré vyžadujú hĺbavé myslenie. Podčiarkuje záľubu v okultných vedách a v mysticizme, altruistické sklony, podporu reforiem. Jeho myšlienkovo bohatý, ale nesúhlasný duch je aj napriek tomu priťahovaný pokrokom (úspešne sa prezentoval v médiách, vedel v nich vystupovať a ovládol ich ešte aj po smrti... Na rozdiel od väčšiny politikov nebol mediálnym manipulátorom, ale veľkým komunikátorom). Do života mu prináša originálne prostredie (v lóži), aj narýchlo nadväzovanie známosti (s ľuďmi v práci, ako kňaz a neskôr pri audienciách vo Vatikáne). Vďaka svojim stykom sa ocitne vo víre nečakaných udalostí (Moskva sa nechcela zmieriť s vývojom situácie v Poľsku po udalostiach v Gdaňsku v lete 1980... Generál Jaruzelski vyhlásil výnimočný stav a na hraniciach stáli armády Varšavskej zmluvy pripravené zasiahnuť ako v roku 1968 v ČSSR. Pápež vtedy rečnil na Námestí sv. Petra proti násiliu: „Nesmie byť prelievaná poľská krv, ktorej už bolo veľa preliatej v poslednej vojne... A domov odkázal, že treba urobiť všetko, aby sa v pokoji budovala budúcnosť jeho vlasti). Čaká ho cestovanie modernými dopravnými prostriedkami (lietadlá, autá, vlaky, papamobil). Urán v Rybách prepožičiava podvedomé sily a tajomné snahy, obetavosť a schopnosť vidieť do budúcnosti... 
   Opozícia Urán/MC poukazuje na zmätok v citovej sfére, nespokojnosť a protest proti autoritám. Zrodenec sa bude musieť vzdať zdanlivo istého postavenia. V rodičovskom dome dôjde k nečakaným napätým situáciám... 
   Sextil Urán/Bod smrti umožňuje zrodencovi prežiť nehody všetkého druhu (viď zranenia pri atentáte a následné komplikácie) alebo dokonca v sebe nájsť silu pomáhať iným (odpustil svojmu potencionálnemu vrahovi a dokonca ho navštívil počas vianočných sviatkov 27. 12. 1983 vo väzení). Urán symbolizuje techniku a s ňou spojenú smrť (Ali Agča použil strelnú zbraň, z ktorej vystrelil niekoľkokrát na pápeža. Mieril na pápežovu hlavu, ale guľka opísala zvláštnu krivku a minula životne dôležité orgány). 
   Urán má nepriaznivý dopad (kvadratúry) na Bod matky a na Mesiac (podčiarkuje jej náhle úmrtie) a na Bod vzdelania a výchovy (tej sa mu dostalo v intenciách slobodomurárstva). 
   V dome sa nachádza aj Bod slávy v konjunkcii so stálicou Prima Giedi, prináša výhody, obetavosť, zbožnosť. 
   Ďalej je tu Bod kozmopolitizmu v opozícii s Jupiterom, čo znamená zapletenie sa do špekulácií globalizácie a snahy o svetovládu, aj poplatnosť sionistickým ideám (u zrodenca sa ocitli v polarite cirkevné povinnosti a svetské záležitosti). 
   Kvadratúra Bod kozmopolitizmu/Dračí chvost poukazuje na pôvod v minulom živote a návrat istých okolností v prítomnosti (Wojtyla bol a zostal verným priateľom židov, sami ho zaň vyhlasovali. Dom v ktorom býval, vlastnili židia a považoval ich takmer za vlastnú rodinu... Vatikán a predchádzajúci pápeži však „nepoznali“ Židov. Až Ján Pavol II. o nich začal hovoriť ako o „starších bratoch vo viere“. Neskôr Vatikán na čele s pápežom uznal štát aj Izrael). 
   Bod otca je v kvadratúre so Slnkom a len podčiarkuje komplikované vzťahy s otcom i s autoritami... Polosextil medzi Bodom otca a Bodom pôct a ohlasu podčiarkuje rýchly postup v kariére aj napriek tomu, že má plebejský pôvod. 
   Obraz Draka (odvodený z Veľkého trigónu) tvorí Urán, Pluto, Saturn a Bod ciest, jeho energia je vedená a cielená, aby plnila istý účel. Ohniskom je planéta v hlave draka – Saturn (planéta židov) - v znamení Panny (orientácia na spoločnosť) a v živle zeme (trpezlivosť, práca, organizovanie). 
   Opozícia Saturn/Urán prináša kontraindikácie pre politickú kariéru (zákaz miešania sa do svetských záležitostí, ktoré by mohli zhoršiť i tak napäté situácie ! Napriek tomu však musí plniť úlohy po svete, ktoré boli od neho vyžadované). Podstatou tejto konfigurácie je napätie medzi poriadkom, povinnosťou a túžbou po slobode. Poukazuje na prudké zmeny aj návaly zlosti. 
   Sextil Saturn /Pluto jasne poukazuje na sklony k politickým bojom a v zrelom veku na zasvätenie (stalo sa). 
   Sextil Saturn (9. dom) /Bod ciest (12. dom) prináša zrodencovi okultný život, mnoho zármutku i dlhé cesty do zahraničia (skutočnosť to potvrdzuje). 
   Trigón Urán/Pluto prezrádza náhle zmeny a zvraty spoločenských poriadkov v prehnitej a skorumpovanej dobe, revolúcie (krvavé aj zamatové vo východnom bloku rozdeleného sveta. Bez pápeža by nebola Solidarita a bez nej by sa určite „oneskoril“ aj nástup Gorbačova... Zmena politiky Moskvy voči východnej Európe, ako aj perestrojka doma, napokon vydláždili cestu k revolúciám roku 1989, ktoré však boli dávno zahrnuté v plánoch globalizácie. Najhoršie na to vtedy doplatilo Rumunsko...).
   Trigón Urán (3. dom) /Bod ciest (12. dom) poukazuje na inteligenciu a pohyb, na kratšie cesty (iba po Taliansku), na písomnosti, knihy, korešpondovanie, sťahovanie, dopravné prostriedky, najbližšie okolie (Vatikán). Tiež však podčiarkuje cesty do zahraničia, okultný život, zármutok a zradu (nečakanú a priamo z vatikánskych kruhov, ktoré pomáhali zosnovať atentát. Potom nasledovala aj nedostatočná ochota Vatikánu spolupracovať na vyriešení atentátu). 
   4. dom Ryby (IC – rod, domov, rodičia (otec), vnútro duše a všetko, čo je v nej skryté, ale aj koniec vecí a života).
   Prináša v starobe rozčarovanie (pre rozkolníctvo v kresťanskej viere a volaní liberálov po modernizácii náboženstva) a klamné okolie (priamo vo Vatikáne). Vládcom domu je Neptún v 9. dome, poukazuje na možnosť vysťahovania sa do zahraničia (stalo sa tak po zvolení za pápeža), na to, že v starobe sa bude venovať vznešeným a vyšším veciam a na morálny vývoj v tomto období (no comment). 
   V dome tiež nie je planéta, čo poukazuje na človeka, ktorý sa skoro dokáže odpútať od domova. Potrebuje sa vymaniť z bezprostredného okolia a z toho pramení aj jeho malá schopnosť zapustiť v rodine korene (rodinu mu však bohato nahradila kresťanská obec, ktorej sa stal pastierom a Svätým Otcom). Pre tohto jedinca je príznačné i to, že k jednému zo svojich rodičov, zväčša k otcovi, si zachováva odstup... 
   5. dom Barana (láska, rozkoš, plodenie a výchova detí, náklonnosť k iným, tvorivosť, sociálny život, špekulácie). 
   Podčiarkuje podnikavú a úprimnú, ale aj impulzívnu povahu. Prezrádza lásku a ľúbostné vzťahy, ktoré trvajú len krátko (tým všetkým prešiel vo svojej mladosti). Vládcom domu je Mars v 11. dome podčiarkuje ľúbostný pomer v priateľskom prostredí (v divadle, ktoré bolo druhou vášňou mladého Wojtylu). Udeľuje mu možnosť vytvoriť nejaké dielo pre širokú verejnosť (viď nižšie). Toto postavenie je priaznivé pre film, televíziu atď. (napríklad z jeho tvorby bola sfilmovaná dráma Pred zlatníctvom (1960) a v médiách sa aj veľmi často objavoval). 
   V dome nie je planéta, čo hovorí o človeku, ktorému robí isté problémy vyjadriť svoje city (s tými sa zveroval vo svojej básnickej tvorbe – Spev o žiare vody, Matka (1950), Myseľ je zvláštny priestor (1952), poéma Kameňolom (1957), Profil Cyrenejského (1958), Cirkev (1963), Úvahy o otcovstve (1964), Veľkonočná vigília (1966)... Písal pod pseudonymom Andrzej Javień alebo Stanislav Andrzej Gruda. A ako pápež napísal 5 kníh (sťa „Mojžiš“) – Prekročiť prah nádeje (1994), Dar a tajomstvo (1996), Rímsky triptych (2003), Vstaňte, poďme! (2004), Pamäť a identita (2005). Avšak tie najúprimnejšie svoje city venoval po atentáte hlavne Panne Márii...) a tiež mu nezáleží na tom, aby nad ostatnými vynikol (aj vzhľadom na skromnosť a pokoru). 
   Chiron v 5. dome zrodenca vyzýva k vedeckej práci, ktorá je totožná s jeho skutočnou povahou. Musí prijímať riziko spojené s rôznymi existenčnými sférami, aby mohol cítiť, že sa stále učí a získava nové skúsenosti, v dôsledku čoho obohacuje svoje vnútro a dušu. 
   Postavenie Chirona v znamení Barana symbolizuje hľadanie vlastnej individuality. Ukazuje, že najdôležitejšie je to čo cíti. Iniciácia a zahajovanie zámerov a tiež neustála aktivita sú kľúčom k efektívnemu životu. Karol Wojtyla dostal úlohu byť sám sebou a prejavovať svoju odlišnosť bez toho, aby porušoval rozdielnosť druhých Pre neho je láska najpodstatnejšou hodnotou, o ktorú sa môže podeliť s inými. Aj jeho múdrosť je odvodená od jeho lásky lebo práve ona vedie k zmene, je cieľom a zmyslom existencie. Pretože iné praktiky bez skutočnej lásky nevedú k pokroku, múdrosti, ani k Bohu. 
   Trigón Chiron/Jupiter vypovedá, že zrodenec verí svojej vlastnej intuícii a je schopný učiť druhých na duchovnej ceste. Má schopnosť usmerniť aj osobnú filozofiu druhých. Má v sebe aj svojráznu duchovnú múdrosť. Jeho filozofický prístup k životu spôsobuje, že jeho rozhodnutia sú podopreté o analýzu tých faktov, ktoré iní nepovažujú za dôležité. Vyznačuje sa dôverou k životu a vierou, vždy sa snaží pochopiť širší vzťah veci. Jeho proces sebazdokonaľovania sa opiera o hlbokú vieru v Boha a Jeho nekonečnú lásku. Osud sa o neho zvláštnym spôsobom aj stará. 
   Trigón Chiron/Neptún prezrádza, že zrodenec dokáže prakticky a cieľavedome pomáhať iným. Rád sa stará o každého, kto ho prosí o podporu. Časté stretnutia s nepredvídanými okolnosťami ho naučili krotiť svoju predstavivosť a fantáziu. Do vienka dostal schopnosť oddeliť to, čo je zahmlené, neisté a tajomné, od reálnej duchovnosti a mystických vízií. Je tiež obdarený schopnosťou vizualizácie a smerovať svoje myšlienky ku všetkému, čo zosobňuje nadpozemskú a mimosmyslovú krásu. 
   6. dom Býka (práca a poskytovanie služieb, zdravie, choroby, zvyky, duševné a fyzické napätia, ktoré vychádzajú z nášho ega). 
   Hovorí o práci a službe, ktorá je spojená s umením aj sociálnymi záležitosťami, s trpezlivosťou a zanietenosťou. Po zdravotnej stránke prináša bolesti v hrdle, choroby obličiek, žliaz a poruchy z výživy. Venuša v domicile umožňuje príjmy z umeleckej činnosti (literárne diela, ktoré písal pod pseudonymom to potvrdzujú) a tiež prežiť citový vzťah v zamestnaní. Robí zrodenca obľúbeným u predstavených i podriadených. Zdravie síce nemá pevné, ale pomerne dobré. Zle znáša konkurenčné prostredie a napätie.
   Venuša, Jupiter a Bod kozmopolitizmu tvorí T-kvadratúru fixných znamení, v ktorých je sústredená a koncentrovaná energie, dôkladnosť alebo lipnutie a opakovanie rovnakých postupov. Venuša v znamení Býka (ako šíp) poukazuje na veľkú oddanosť a umelecký štýl...
   Kvadratúra Venuša/Jupiter upozorňuje na pokrytectvo, na nesúlad medzi láskou a legitímnosťou, na rozlúčku a sklamanie, lebo zrodenec je obeť nezlučiteľných snov a snáh... 
   Kvadratúra Venuša/Bod kozmopolitizmu poukazuje na problémy súvisiace s verejnosťou, ktorá má odpor voči snahám o svetovládu.
   Opozícia Venuša/Dračia hlava prezrádza, že partnerské vzťahy a morálka sú v rozpore s trendom spoločnosti. V súčasnej inkarnácii si vyrovnáva karmu s matkou, milenkou a s umeleckým svetom (jej predčasný odchod z tohto sveta, sklon k umeniu a divadlu, rozchod s láskou Halinou „výmenou“ za celibát, literárna tvorba a jeho citové vyznania...). 
   Konjunkcia Venuša/Dračí chvost poukazuje na milenku z minulého života, ktorá sa znovu vracia. Zrodenec má značné skúsenosti vo veciach lásky a ešte stále vyžaruje zvodnosťou (no comment). 
   Dračí chvost v dome udeľuje straty pre podriadené osoby, podčiarkuje slabšie zdravie, veľa chorôb. Vypovedá, že v minulých životoch kládol veľký dôraz na prežívanie vzťahov, ktoré má v tomto živote ohraničene. Jeho ťažkosti v osobných vzťahoch sú známkou toho, že sa potrebuje zamerať na svoje vlastné schopnosti a jednanie s ľuďmi. 
   Os mesačných uzlov si od zrodenca vyžaduje povinnosti a obete. Dračí chvost v 6. dome (práca, služba) a Dračia hlava v 12. dome (nevedomie, tajní nepriatelia) hovorí: Po inkarnovaní sa môže venovať nielen drobným, každodenným problémom, ale dosiahnuť aj vyššie dimenzie ešte rozsiahlejšej služby - napríklad tým, že sa bude venovať utrpeniu druhých ľudí alebo jednoducho bude žiť v odlúčení (životná púť Karola Wojtylu to plne potvrdzuje). Táto os v znamení Škorpión/Býk poukazuje, že zrodenec pred narodením prijal ťažký a bolestný osud, aby sa mohol ďalej vyvíjať, musí všetko stratiť. Prežije umieranie všetkého, čo má rád, stratí pozemské vlastníctvo, skutočnú aj symbolickú smrť ľudí, na ktorých mu záleží (v skutočnosti stratil všetko - rodičov, brata, milenku...). 
   Merkúr v dome má nepriaznivý vplyv na zdravotný stav, najmä na nervovú sústavu, vyvoláva náchylnosť k nepokoju a duševnej prepracovanosti. Má v sebe vrodenú zodpovednosť. Jeho postavenie v znamení Býka poukazuje na diplomatické a taktické nadanie, dáva opatrnosť vo vyjadrovaní, praktický rozum, triezve myslenie na druhej strane je však zrodenec svojvoľný a dogmatický, odmieta iné myšlienky, je neústupný, tvrdohlavý, miluje pohodlie a vie si vychutnávať život (Ján Pavol II. reprezentoval tradíciu agresívneho pápežstva). 
   Konjunkcia Merkúr/Venuša udeľuje hudobný a literárny talent, sviežu myseľ, záľubu v styku z mladšími osobami (stretnutia s mládežou v prírode pri táboráku), estetické túžby, zmysel pre spoločenské správanie, vedie ducha k rozkoši. Podporuje sklon k umeniu, literárny alebo umelecký úspech. Dáva schopnosť dobrej výrečnosti, elegantného vyjadrovania, jemnosť dokáže využiť v reči aj pri písaní (pred nástupom parkinsonovej choroby a artritídy mal pekný hlas. Hovoril k davu miliónov ľudí tak, že každý cítil, že hovorí práve k nemu. Jeho osobná vrúcnosť prenikala i televíznou obrazovkou). Jeho svet nemusí byť každému pochopiteľný, ale raz nás môže prekvapiť tým, čo dokáže (presne to sa stalo). 
   Opozícia Merkúr/Asc poukazuje na disharmonický postoj k iným ľuďom, podráždenosť, prudké výmeny názorov (týka sa hlavne jeho názorov a postojov v zásadných otázkach tretieho sveta. Mal napríklad odpor k AIDS, eutanázii, antikoncepcii, potratom, homosexuálom, striktne sa staval proti používaniu kondómov, odmietal rozvody aj zrušenie celibátu...). 
   7. dom Býka (DESC - verejné a partnerské vzťahy, schopnosť spolupráce a nutných kompromisov, právne spory, verejní nepriatelia).
   Pre zrodenca je nevyhnutné sa o niekoho opierať, ale súčasne sa snaží presadzovať vlastnú osobu. Poukazuje na „manželstvo“, z ktorého plynie prospech (uzatvorené s cirkvou). Na vrchole domu stojí stálica Botein – prezrádza uctievanie Boha... 
   Slnko v dome sľubuje nielen úspešné posty vo verejnom živote, pocty a vyznamenania, ale aj konzervatívne zmýšľanie. Slnko v 3. dekáde udeľuje snahy poznať dušu, náklonnosť k filozofii, náboženstvu, etike. Zrodenec sa vyznačuje veľkou životnou silou. Dáva mu zmysel pre krásu umenia. Miluje život a pohodlie, v láske je verný. Vyhovuje mu metodická a progresívna práca. Môže vynikať nad ostatnými a jeho život bude neobyčajne úspešný. Najohrozenejšou časťou tela je hrdlo (uvedené tendencie sú jeho životom potvrdené). V konjunkcii so Slnkom je stálica Elektra a podčiarkuje okultné záujmy... 
   Slnko, Saturn a Bod vzdelania a výchovy tvorí T-kvadratúru v premenlivých znameniach, ktoré mu určujú zaoberať sa vzťahmi a službou sprostredkovateľa. Hovorí, že bude striedať záujmy a ciele, pričom neraz zbytočne plytvá svojou energiou. 
   Konjunkcia Slnko (vedomie)/Mesiac (nevedomie) vypovedá, že zrodenec si dostatočne neuvedomuje rozdiel medzi túžbou a skutočnosťou, že sú hranice medzi vecami a ľuďmi. Na druhej strane z toho vyplýva aj veľká sila, ktorá pri dobrom využití ho vynesie na vedúce miesta. Keďže je Mesiac zle aspektovaný, prinesie mu veľmi kritické obdobie (tesne po atentáte a ku koncu života). 
   Kvadratúra Slnko/Saturn poukazuje na tvrdý charakter, sparťanský prístup k životu a odriekanie si radostí. Hovorí o nejakom nedostatku v otcovskom modeli, ktorý vedie k pochybnostiam o sebe, aj k strate odvahy. Saturn zrodenca však núti, aby sa správal zodpovedne ako dospelý, čo niekedy pre neho býva dosť bolestivé. 
    Kvadratúra Slnko/Bod otca vyššie uvedené tendencie podčiarkuje. 
   Kvadratúra Slnko/MC prezrádza príliš veľa rodinných a materiálnych prekážok pri dosahovaní plného sebavyjadrenia. 
   Mesiac v 7. dome naznačuje šťastie vo verejnej a umeleckej činnosti aj popularitu. Jeho postavenie v 1. dekáde znamenia Blížencov mu dodáva silnú imagináciu, hlboké vedomosti, obratnosť a praktickosť, rečnícke nadanie a sklon k intelektuálnej činnosti, ale tiež podlizovanie a neobvyklé záujmy. Zrodenec miluje túry a cestovanie (v plnom znení sa to všetko potvrdilo). 
   Kvadratúra Mesiac/Saturn vypovedá, že rodinné vzťahy budú nenaplnené. Zrodenec stále zrovnáva minulé skúsenosti, nepriaznivé životné podmienky, obmedzenia a uskromňovanie. Ťažko sa citovo prispôsobuje, je chladný a vypočítavý, býva sám sebe nepriateľom. Prináša zábrany v ľúbostnom živote, odcudzenie alebo odluku od ženy či matky (stalo sa oboje), je odkázaný sám na seba, cíti sa osamelý alebo opustený. Keďže Mesiac pôsobí na zrodenca do 4. roku života a Saturn po 69. roku, znamená tento aspekt aj návrat istého stupňa detinskosti v starobe.
   Kvadratúra Mesiac/Urán poukazuje na zmeny nálad, tajné pomery, nestabilnú domácu situáciu, domov stále ovplyvňuje niečo nezvyčajné. Aspekt je nepriaznivý pre zdravie. 
   Kvadratúra Mesiac/MC hovorí o ohrození verejnej povesti, o nejasných cieľoch, otrasoch, aj prerušení duševného kontaktu s milovanými osobami. 
   8. dom Blíženci (regenerácia organizmu, sexualita, straty, dane, financie a majetok iných, dedičstvo, smrť alebo okolnosti úmrtia). 
   Poukazuje na hlboké porozumenie zákonom života a smrti, schopnosť regenerovať životnú silu u iných ľudí. Dáva silnú vôľu i jasnozrivosť. Výrazná sexualita je u zrodenca prevedená do vyššej duchovnej sféry. Upozorňuje, že sa môže dostať do nebezpečenstva života (atentát – viď opozíciu Pluto/Bod smrti !). Hrozí aj úmrtie súrodencov (zomrel mu jediný brat a pred jeho narodením aj sestra). V životných krízach preukáže svoju veľkú silu. Snaží sa vypátrať všetky tajomstvá a mystéria, zaujíma sa o znovuzrodenie a okultizmus. 
   Vládca domu Merkúr v 6. dome, poukazuje na vzťah medzi smrťou, asepsou a prácou (nakoniec sa i to potvrdilo). 
   Pluto v znamení Raka (bol od roku 1913–1938), bolo to obdobie Wojtylovej mladosti, obdobie veľkých prevratov, revolúcií a hrdého, pyšného vlastenectva. Udeľuje mu hĺbavú povahu, bohatú fantáziu a vnímavosť; sklon k romantike, rojčeniu a neobyčajnú príťažlivosť. Má vrodené intuitívne tendencie, ale zároveň pôsobí na rozpad rodiny, smútok, chýbanie jedného z rodičov (matky). 
   Sextil Pluto/MC prezrádza podnikavosť, impulzívnosť, ctižiadostivosť, osobnú iniciatívu; prekonávanie prekážok, uplatnenie svojho ega. Zrodenec vyhľadáva najsprávnejšie cesty pre zlepšenie svojej kariéry. Prináša spoluprácu s ľuďmi, ktorí umožňujú vzostup (slobodomurári). 
   9. dom Raka (vyššie vzdelanie, právo, filozofia, náboženská viera, intuícia, spirituálne vízie, ďaleké cesty a kontakty s týmto vzdialeným svetom). 
   Poukazuje na plodné názory a predstavy, na zmysel pre históriu a minulosť. Neptún v dome zameriava myslenie na nadpozemské veci, sklon k mystickému učeniu, dáva veľké duševné schopnosti, vnímavú, hĺbavú, ľahko ovplyvniteľnú náturu. Často klamný záujem u zrodenca vzbudzujú cudzie kultúry a môže sa nechať ovplyvniť náboženským rituálom a dogmatizmom. Postavenie Neptúna v znamení Leva podčiarkuje vernosť a oddanosť, veľkorysosť a sympatickosť. Zrodenec má pochopenie pre povahové vlastnosti iných. Je tolerantný intelektuál, romanticky založený, ale zároveň má aj veľký zmysel pre veľkorysé plány a podujatia. Môže si idealizovať spoločenské alebo vzdelávacie reformy, lebo ho ovplyvňujú dojmy (na začiatku ho mohla oslniť humanita slobodomurárov, ktorú plne pochopil až vtedy, keď už bolo pre neho neskoro). 
   Jupiter v znamení Leva mení sny v realitu, prezrádza vznešenosť, kladie dôraz na spoločenské vystupovanie, lásku k prírode. Jeho postavenie v 9. dome vypovedá, že zrodenec inklinuje k filozofii, viere, spoločenským vedám, rád spolupracuje s ľuďmi iných kultúr a náboženstiev, umožňuje preniknúť do náboženských systémov. Poukazuje na dlhé úspešné cesty a šťastie v cudzine. Dáva však aj sklon dogmaticky obhajovať svoje názory. 
   Konjunkcia Jupiter/Neptún hovorí o náboženskom cítení, vernosti, dobrote, umeleckých schopnostiach, mystickej a súcitnej povahe, ktorej ide o rozvoj a postupné presadenie viery. Jeho správanie je zhovievavé a ľudské. Zrodenec bráni ideál a rešpektuje jednotlivca. Je to aspekt moci, ale láskavej a dobročinnej. 
   Trigón Jupiter/Bod matky potvrdzuje, že to bola práve matka, ktorá ho zasväcovala do náboženstva a odovzdala základ kresťanskej viery. 
   V dome sa nachádza Bod karmy v konjunkcii s Jupiterom (signifikátor cirkevnej hierarchie) a z toho možno usudzovať, že napriek všetkému bol Karol Wojtyla karmou predurčený na cirkevný post najvyšší. V konjunkcii s Bodom karmy stojí aj stálica Acubens, sľubuje aktivitu, usilovnosť, obozretnosť, aj zlomyseľnosť. Nevylučuje ani nebezpečenstvo otravy jedom (v nemocnici po atentáte mu transfúziou podali nakazenú krv). 
   Saturn v 9. dome prezrádza človeka ovplyvneného náboženskou konvenciou a hodnotovou stupnicou svojho pôvodu. Aj keď sa proti tomu búri, podarí sa mu zmeniť iba formu, nie však podstatu tohto javu. Pobyty v cudzine a cesty budú najefektívnejšie, pokiaľ súvisia s povolaním (potvrdzuje to skutočnosť). Nové myšlienky a nové prostredie môžu spôsobovať úzkosť. 
   Saturn v 1. dekáde Panny udeľuje vážnosť, usilovnosť, lásku k prírode, podnikavého ducha, egoizmus. Podporuje precíznosť. Zrodenec je schopný perfektnej práce, je prezieravý a uvážlivý v detaile. Potrebuje sa však naučiť, čo je dôležité a čo nie. Musí si uvedomiť hlavne sociálnu zodpovednosť.
   Opozícia Saturn/Urán hovorí o konflikte medzi starým a novým (túžbou Jána Pavla II. bolo priviesť cirkev do tretieho tisícročia, čo sa mu aj podarilo. Milénium privítal vyhlásením Svätého roku). Z karmického hľadiska ide o vyrovnávanie dlhov so štátnikmi, politikmi, diplomatmi, okultistami. Po zdravotnej stránke upozorňuje na poruchy rytmu a zástavu srdca (tomu všetkému ako je známe sa nevyhol). 
   Sextil Saturn/Pluto posilňuje síce vôľu a vytrvalosť, ale prináša aj ťažké zmeny doterajšieho stavu.
   Konjunkcia Saturn/MC sľubuje prekážky v postupe ku kariére, ktoré však môže svojou energiou a vôľou prekonať. 
   10. dom Panny (MC –, profesionálna dráha a uznanie status quo, kariéra, prestíž, česť, povesť, postavenie v spoločnosti, autorita, najdôležitejší rodič (matka).
   Zrodencovi udeľuje povahu, ktorá prejavuje snahu pôsobiť vo verejnosti k náprave mravnosti a zdravia. Zrodenec s touto konšteláciou je spravidla bohatý vedomosťami a schopnosťami - učiteľ, umelec, spisovateľ alebo diplomat. 
   Saturn v konjunkcii s MC hovorí, že často na sebe môže pociťovať ťarchu vplyvu alebo ctižiadosť svojej rodiny, a to ho môže zaviesť na cestu, ktorú si nevybral. Našťastie si Karol Wojtyla vybral orientáciu, ktorá nie je v protiklade so Saturnovským princípom (hľadanie Boha, odlúčenosť, vytrvalosť), keď sa dal na dráhu kňaza. 
   Zoskupenie planét v 7. dome naznačuje povolania umožňujúce bezprostredný styk s verejnosťou. Rovnaký počet planét v 9. dome poukazuje na povolanie, ktoré súvisí s diaľkami, cestami, náboženstvom, vyšším vzdelaním a štúdiom na vysokej škole. 
   V horoskope sa nachádza konjunkcia Mesiac/Slnko, čo prezrádza schopnosť prispôsobiť sa a podriadiť skutočnosť svojim osobným plánom. Slnko v znamení Býka vypovedá, že zrodenec vyznáva pozemské hodnoty, tradicionalizmus, konzervativizmus, kapitalizmus. Predstavuje ideológiu práce (Svätého Otca), rodiny (kresťanstva), vlasti (rodného Poľska a ostatného sveta)... 
   Mesiac v Blížencoch mu dáva oportunistické postoje. Hovorí, že predovšetkým miluje zmenu bez ohľadu na dajakú ideológiu alebo prehlásenie strany... 
   ASC v Škorpiónovi vypovedá, že jeho hyperindividualizmus sa politicky prejavuje stavom pernamentnej vzbury, vyhroteného buričstva a anarchie. Zároveň sa správa ako odhaľovateľ chýb spoločnosti i ako jej reformátor (všetky tieto tendencie sa plne potvrdili počas života a pápežovho pontifikátu). 
   Vládca domu Merkúr v 6. dome poukazuje na ochorenie alebo uzdravenie v zrelom veku (aj to sa dialo na striedačku). 
   11. dom Váhy (ciele, nádeje a túžby, sociálne vzťahy, priatelia, spoločné záujmy). 
   Prináša priateľstvo v mondénnych (veľkosvetských) kruhoch. Ide o duchovnú orientáciu na sociálnu oblasť a široké masy spoločnosti. Symbolizuje budúcnosť, túžby, nádeje a obavy, ktoré bude zdieľať s priateľmi vo vzťahoch, aktivitách, odboroch, politických zoskupeniach, organizáciách alebo kluboch (lóžach). 
   Mars v 11. dome poukazuje na vodcu nejakého hnutia a spolku, na sociálneho reformátora a revolucionára. Veľa energie venuje do spoločností a organizácií (aj ostatných náboženstiev...). 
   Zrodenec je nedôverčivý a trochu povýšenecký. Obklopuje ho množstvo, často bezvýznamných známych. Rád spolupracuje v politických alebo iných zoskupeniach, avšak svojim neústupným správaním a názormi si dokáže popudiť ľudí proti sebe. Veľké rozbroje dokáže rozpútať aj v spoločnosti, kde pôsobí (viď jeho nekompromisné a konzervatívne postoje atď. ). 
   V znamení Váhy, v 3. dekáde je poškodený Mars a prezrádza, že v spoločnosti je hlavným iniciátorom, dobrý rečník, spoločník, agitátor, ale tiež zradca (myšlienok Druhého vatikánskeho koncilu, aj vlastnej ortodoxnej doktríny, ktorú zastával. V roku 1986 sa pod jeho vedením v talianskom Assisi vedľa seba modlili 63 zástupcovia takmer všetkých svetových náboženstiev za mier). Mars je zároveň retrográdna planéta a jej energia zameraná do jeho vnútra, než sa prejaví navonok a pomáha mu v určitom smere dozrieť. Zrodencovi však rozhodne „R“ Mars spomaľoval vývoj do 13. roku života. V tomto období sa prejavoval proti jeho normálnemu životnému zameraniu a inštinktom, alebo mu mohol slúžiť ako nástroj k preskúmaniu hlbín vlastného nevedomia. 
   Polokvadratúra Mars/Saturn prináša myšlienky a tendencie k zmene zavedeného poriadku. Poukazuje na značnú akcieschopnosť. 
   Polokvadratúra Mars/Bod matky podčiarkuje jej skorý odchod zo života zrodenca. V konjunkcii s Marsom stoja dve stálice: Spica sľubuje úspech, slávu, pocty, ohlas, lásku k umeniu a k vede, ale aj nespravodlivosť a násilný koniec, keďže sú obe. svetlá poškodené... Arcturus tiež predpovedá úspech po dlhotrvajúcich prekážkach, rozhodnosť, slávu, pocty a cestovanie. 
   12. dom Škorpióna (limity, frustrácie, skryté záležitosti, nevedomie, karma, tajní nepriatelia, izolácia v uzatvorených inštitúciách, charita, meditácia a činnosť v zákulisí života...). 
   Poukazuje na tajné okultné nepriateľstvo (slobodomurárske bratstvo, ktoré ho využilo). Vládca domu v 8. dome prináša problémy so zháňaním kapitálu (napríklad pre činnosť Solidarity v Poľsku). Vypovedá, že zrodenca zastihne smrť v cudzine (prognóza sa splnila). Ani posledný dom nie je obsadený planétou, čo prezrádza zrodenca vyrovnaného a odolného psychicky aj fyzicky.
   V dome sa nachádza Bod ciest, harmonicky spojený so Saturnom a Uránom (Karol Wojtyla ako pápež ho naplnil zodpovedne, bohato a grandiózne). 
   Dračia hlava v 12. dome prináša úspech proti nepriateľom a škodlivým vplyvom (komunistického režimu, aj z vlastných radov). Jej postavenie v znamení Škorpióna však komplikuje narodenému predovšetkým jeho citový život. Bude sa musieť často vyrovnávať sám so sebou a nesmie sa prestať za žiadnu cenu ovládať. Musí sa naučiť svoju myseľ upriamiť a presmerovať z hmoty na duchovnú jednotu, prijímať, ale aj dávať finančnú či inú pomoc, keď to bude nutné (viď hnutie Solidarity v Poľsku). Zrodenec sa má naučiť využiť tlak kolektívnych kríz k osobnej premene, vnímať svoje problémy ako súčasť širších procesov, dospieť k súcitu a obetavosti. Nemal by však veriť iba tomu, čo sa dá dokázať (Ako pápež povedal: „Žijem s vedomím, že pri všetkom, čo v mene svojho poslania poviem a urobím, sa deje niečo, čo nevychádza len z mojej iniciatívy...“). 
   Dračia hlava ďalej vypovedá, že zrodenec chce mier a pokoj za každú cenu (v epoche etnických a náboženských vojen a nenávisti hlásal potrebu zmierenia a odpúšťania...). Potrebuje sa však vyhnúť oslabeniu svojej duchovnej sily tým, že bude vzdorovať zmenám (dôsledne upozorňoval diktátorov tretieho sveta a západných kapitalistov na potrebu sociálnej spravodlivosti). Jeho úloha a výzva je byť otvorený novým možnostiam. Môže tiež objaviť, že jeho život bude premenený v nejakej etape a odstránením starého vytvorí cestu pre niečo nové (posilnil sionizmus, a prebojoval cestu ku globalizácii. Súčasťou jeho politickej vízie a ciest bolo i zjednotenie Európy, ktorej sa napokon aj dožil). 

Horoskop smrti pápeža Jána Pavla II. - 2. 4. 2005 21:37 h     V horoskope narodenia je Slnko – Hylég (darca života) a Saturn – Anareta (ničiteľ života). V horoskope smrti (2. 4. 2005) je exaktne potvrdená smrť kvadratúrami Saturn/Slnko, Saturn/Venuša a Saturn/Bod smrti ! Ako vidno, Saturn kruto a majestátne (ako Pán času) zavŕšil životnú púť pápeža... 
   - Saturn ďalej tvorí s Dračou hlavou, Dračím chvostom a Mesiacom kvadratúry, resp. obraz Veľkého kríža... 
   - Dračia hlava v 6. dome (zdravie) je v konjunkcii s Bodom smrti ... 
   - Mesiac je v opozícii so Saturnom... 
   - Mesiac je v polokvadratúre s Uránom... 
   - Mars je v kvadratúre s ASC... 
   - Mars je v polokvadratúre s Plutom... 
   - Slnko (Svätý Otec) je v opozícii s Jupiterom (hlava cirkvi)... 
   - Venuša je v opozícii s Jupiterom... 
   - Konjunkcia Bod karmy/Neptún (koniec života) v opozícii s MC (vrchol snaženia)... 
   Všetky uvedené aspekty v horoskope dostatočne exaktne potvrdzujú smrť pápeža Jána Pavla II. Jeho úmrtie však prináša aj náhle problémy pre tajnú elitu globalizácie... 
   Možno to predpokladať z opozície Urán/Bod kozmopolitizmu (viď horoskop úmrtia) a opozície Jupiter/Bod kozmopolitizmu a kvadratúry Dračí chvost/Bod kozmopolitizmu (viď horoskop radix), kde Jupiter symbolizuje „Veľké šťastie“, Urán drasticky a nečakane mení situáciu a Dračí chvost sťažuje spoluprácu, naznačuje rozlúčenie... Tieto ťažkosti po istom období môžu ale aj nemusia „mocní sveta“ prekonať. To zase možno tušiť zo seskvikvadratúry tranz. Saturn/Bod kozmopolitizmu, kde Saturn symbolizuje „Veľké nešťastie“, a z trigónu tranz. Jupiter/Bod kozmopolitizmu (viď horoskop radix/tranzit). 
   Konjunkcia Merkúr/Slnko v opozícii na Bod spravodlivosti (radix horoskop) a konjunkcia Merkúr (rozum) - Slnko (autorita) - Venuša (kresťanská láska) v opozícii na Jupiter (Vatikánska hierarchia, náboženstvo) a kvadratúra Merkúr/Bod spravodlivosti (horoskop úmrtia) - vypovedá, že spravodlivosť bola zo strany zrodenca pošliapaná prelomením historického tabu - prehlásením „Mea culpa Vatikánu“, ktorá odznela v médiách 12. marca 2000. z úst pápeža Jána Pavla II. 
   S najväčšou pokorou (farizejsky) požiadal o odpustenie za hriechy voči ľudskosti, ktorých sa cirkev dopustila za uplynulých dvetisíc rokov, ako aj za zodpovednosť, ktorú katolíci nesú za zlo páchané v súčasnosti (to je ale farizejstvo !). Ospravedlnil sa židom a protestantom, snažil sa o dialóg s moslimmi a pravoslávnymi („právo slávov“!). Ospravedlnil sa za krutú smrť upálením Giordana Bruna a Jána Husa, rehabilitoval ich aj spolu s Mikulášom Kopernikom rovnako, ako Darwinovu teóriu vývoja druhov (pápež ju teda týmto aktom uznal za pravú a tým vlastne ako zástupca Boha na zemi sprofanoval Božie stvorenie... Kto z čitateľov a veriacich nevie, môže sa presvedčiť, že, Protokoly sionských mudrcov (sedenie druhé, bod 2. a 3.) sa o Darwinovej teórii vyslovujú veľmi zrozumiteľne: „...Nech aj naďalej Goji veria, že najdôležitejšou vecou pre nich sú teoretické zákony vedy, ktoré sme im predložili... Nemyslite si, že toto naše tvrdenie je bezdôvodné. Spomeňte si na úspech, aký nám priniesli Darwinove, Marxove a Nietzscheho teórie. Demoralizujúci vplyv týchto teórií na ducha Gojimov je vám už dnes určite zrejmý...“). Ako prvý pápež v dejinách uznal historickú diskrimináciu židov kresťanmi... ((Z toho vyplýva, že pápež asi málo čítal Bibliu, inak by mu z nej nemohla ujsť táto historická informácia z knihy Esther (3, 13...) napísaná dávno pred narodením Ježiša Krista. Je to najstarší oficiálny doklad o národnom ráze Židov, o ich protivládnych snahách všade tam, kde dosiahli útulok. Nájdeme ho v obežníku, ktorý zaslal perzský kráľ Artaxerxes svojim satrapom: „Do všetkých plemien sveta sa primiesil nepriateľský národ podľa svojich zákonov sa protiviaci každému národu a nedbajúci kráľovských rozkazov... Tento národ jediný sa protiví každému človeku, vedie spôsob života cudzí zákonom, a protiví sa našim skutkom, pácha najväčšie zločiny."
   Tieto slová pochádzajú zo 4. alebo 5. stor. pr. Kr. preložili do svojho vydania Biblie sv. Cyril a Metod. Avšak reformátorskí prekladatelia (Luther, Osterwald atď.), ktorí už boli pod vplyvom Židov, toto miesto z Biblie celkom vypustili ! Z toho teda vidieť, že Židia pôsobia aj na kresťanské cirkevné spisy, aby o sebe zatajili príliš pravdivé svedectvá)). 
   Pápež sa konkrétne „zabudol“ ospravedlniť a požiadať o odpustenie za zločiny, ktoré spáchali Križiacke výpravy a Inkvizícia v Európe... Neospravedlnil sa žijúcim potomkom za genocídu domorodého obyvateľstva po objavení Ameriky (ktoré bolo tiež upaľované na drevených hraniciach a mnohonásobne prevýšilo novodobý holocaust). Túto genocídu systematicky uskutočňovala Conquista ohňom, mečom a krížom, ale ani zato, že cirkev násilím nastoľovala kresťanstvo vo všetkých kútoch sveta a ničila starú „pohanskú“ civilizáciu a kultúru národov Nového sveta, ktorá ďaleko prevyšovala kultúru kresťanskú... 
   Pápež sa však obzvlášť okato ospravedlňoval židom za ich prenasledovanie... Pritom kresťanom nezabudol pripomenúť, že Kristus trpel za nás všetkých a dal utrpeniu nový zmysel – nastolil nový zákon - zákon lásky. Zo slov pápeža teda vyznel jednoznačne aj fakt, že Židia trpia tiež len z vôle Boha - nie z vôle antisemitizmu..., a pokiaľ nezačnú dodržiavať zákon lásky k blížnemu svojmu (nie žida voči židovi, ale ku všetkým ľuďom na Zemi) – lepšie na tomto svete ani nebude !
   Táto dobrá vôľa a priznanie viny Vatikánu, môže hriať každého dobrého kresťana. Vatikán priznaním viny urobil ústretový krok voči ostatným tolerantným i agresívnym náboženstvám sveta. Onedlho potom sa ako prvý pápež v histórii, už modlil pri jeruzalemskom Múre nárekov, navštívil synagógu, v Damasku mešitu, stretol sa s dalajlámom... Pápežovi sa však nepodarilo získať bližšiu cestu k ortodoxnej cirkvi, ani uskutočniť vysnívanú cestu do Ruska, aby Vatikán splnil úlohu, ktorú mu dala Madonna z Fatimy – obrátiť a zasvätiť jej Rusko. 
   Na prvý pohľad sa zdá, že týmto aktom pápeža bolo kresťanstvo zrazené na kolená. 
   Vatikán možno naivne očakával, čo urobia iné náboženstvá na prelome vekov. Čo urobí mocná ekonomicko-hospodárska a finančná elita a hlavne svetový sionizmus... Či si tiež priznajú rovnakú vinu za stav súčasného sveta - za jeho chudobu a znemravňovanie, za koristnícku devastáciu prírody, za dve svetové a nespočetné lokálne vojny, za revolúcie a hlásanie falošných ideí a teórií, ktoré neustále podsúvajú ostatnému ľudstvu, za vyvolávanie nepokojov a napätia vo svete, ktorého sú priamou príčinou. Či si priznajú vinu nadnárodné spoločnosti v rukách sionistov a prestanú vykorisťovať už aj tak ožobračené národy sveta nekresťanskými úrokmi atď. Lebo pri vzájomnej nedôvere národov, ktoré sú štvané proti sebe, už nik nemôže myslieť na mier vo svete, bez strachu z tretej svetovej vojny – prorokmi ohlasovaného (H)Armagedonu a následnej Apokalypsy. 
                                    
 Tranzitné aspekty úmrtia na radix 

   Tranzit Saturna 8. domom a seskvikvadratúra s Uránom radix – prináša karmickú zmenu a signalizuje smrť. Ide o záležitosť života a smrti, zavŕšenie určitého duchovného dedičstva. Už samotný tranzit Saturna cez dom dáva tušiť úmrtie „príbuzného“ a prebúdza myšlienky o probléme posmrtného života... 
   Tranzit Urána cez IC radix (koniec života) v konjunkcii s Uránom radix poukazuje na zmenu pobytu, cestu (duše na onen svet)... 
   Na tranzitnom IC sa zároveň ocitol tranz. Bod karmy (naplnenie osudu) spolu s tranz. Neptúnom – znamená koniec svetskej ilúzie, zbytočnú obeť pre nejakú bludnú ideu... 
   Tranzit Merkúra v kvadratúre na Pluto radix hovorí, že plány zrodenca môžu byť zmarené nutnosťou niekam odísť...
   Tranzit Pluto konjunkcia Lilith radix - Pán podsvetia ukladá úlohu zmeny - zomri a zroď sa (!). Lilith drží ortieľ a Pluto prijíma obeť. Toto postavenie zároveň odráža dialóg života a smrti. Aspekt tiež poukazuje na svet extrémov, dramaticky zahusťuje zážitky človeka, ktorý k sebe neustále priťahoval extrémne situácie... 
   Tranzit Mars opozícia Neptún radix poukazuje na zbytočnú obeť pre nejakú bludnú ideu, rozchod so záhadným pozadím, na horúčky, slabosť vôle, bezmocnosť. Sen a hra na záchranu ľudstva sa skončila a energia umierajúceho sa práve začala uberať inými cestami... 
   Tranzit MC kvadratúry na Dračiu hlavu a Dračí chvost prezrádza schopnosť aj koniec byť naďalej členom skupiny (iluminátov), ktorá umožňuje vzostup... 
   Tranzit Dračia hlava opozícia Mars radix prezrádza nedorozumenia, omyly s kolegami, narušenú spoluprácu... 
   Tranzit Saturn trigón Bod spravodlivosti hovorí, že Židia ospravedlnením pápeža Jána Pavla II. dosiahli pred svetom zadosťučinenie... 
   Tranzit Jupiter trigón Bod kozmopolitizmu vypovedá, že naplánovaný rozpad, ak nie koniec cirkvi v súčasnej podobe bol naštartovaný a ním aj požehnaný... 

Súvisiaci sled udalostí k epilógu:

 

 

 

 

        Cirkev získala slobodomurárske dokumenty, kde je okrem iného napísané: "Náš konečný cieľ je cieľom Voltaira a Francúzskej revolúcie - definitívne zničenie katolicizmu, a dokonca aj kresťanskej idey. 
   K atentátu na pápeža došlo 13. 5. 1981 v Ríme. Bol presne načasovaný na výročný deň a 64. rokov po prvom zjavení Panny Márie vo Fatime (aby vynikla nekompromisnosť, razantnosť a moc slobodomurárov). Je jasné, že ani Ján Pavol II. po nepotrestanej vražde svojho predchodcu si nemohol dovoliť robiť čo chcel... Atentát na neho slobodomurármi organizovaný nasledoval po tom, čo schválil Deklaráciu zo 17. 2. 1981 potvrdzujúcu zákaz slobodomurárstva ! 
   Zdá sa, že záchrana života po streľbe a zvláštna dráha strely – priestrel brucha, zásah tej istej guľky do lakťa a ešte aj malíčka na ruke, bola pre pápeža aj istým pripomenutím, resp. apelom, aby konečné zverejnil tretie fatimské tajomstvo !
   Alois Estermann veliteľ Švajčiarskej gardy chránil pápeža vlastným telom pri atentáte. O sedem rokov neskôr - 4. 5. 1988 (súčet 8) jeho mladý kolega Cédric Tornay zastrelil Estermanna spolu s manželkou v ich byte (údajne pre šikanovanie a potom si vložil hlaveň zbrane do úst a zastrelil sa). Vražda spôsobila vo Vatikáne veľký škandál. Všetko však svedčilo o tom, že to bola premyslená slobodomurárska vražda. Dnes už je dokázané, že aj Cédric Tornay bol len obeťou - priviazaný a omráčený na stoličke dostal strelu do úst už cez vybité zuby ! 
   4. mája 2000 sa utvorila Veľká konjunkcia zo 7 planét v znamení Býka: Slnko, Mesiac, Merkúr, Venuša, Mars, Jupiter, Saturn, ku ktorým nedošlo k stretnutiu za posledných 2000 rokov, ale až teraz, keď je hlava kresťanstva narodená v znamení Býka. 
   O niekoľko dní po „stretnutí“ týchto 7 planét, odcestoval Ján Pavol II. do Fatimy, aby beatifikoval dvojicu detí – Františka a Hiacintu Marto, ktorí sa spolu so žijúcou (vtedy) Luciou stali svedkami duchovného tajomstva. 
   Nie je bez zaujímavosti, že tri roky pred narodením Karola Wojtylu, čiže v deň prvého zjavenia Madony vo Fatime (13. 5. 1917) sa tiež objavilo v znamení Býka 5 planét (Slnko, Merkúr, Venuša, Mars, Jupiter). 
   Býk symbolizuje (2. dom) ekonomické, hospodárske a finančné záležitosti a jeho polarita Škorpión (8. dom) je spojený so smrťou. Teda u Jána Pavla II. ide jednoznačne o polaritu života a smrti... 
   18. 5. 2000 na svoje okrúhle 80 (8) narodeniny uvažoval pápež o svojej rezignácii zo zdravotných dôvodov (dozvedeli sme sa to z jeho testamentu. Bol to protest, keď potom neodstúpil a rázne povedal, že: „Rozhodnutie, kedy a ako budem zbavený svojho úradu, prenechám Bohu, povedal na „ich“ adresu ešte v roku 1999 ?“ Istý nátlak, ktorý bol na neho robený, však nemal nič spoločné s ľudskosťou ani s jeho utrpením v chorobe... Vykonal svoje dielo, ktoré mu bolo uložené a mohol odísť, už nebol potrebný, lebo viac pre globalizáciu a svetovládu ako iluminát už urobiť nevládal a nemohol...). 
   28. mája 2000 sa utvorila konjunkcia Jupiter/Saturn v znamení Býka. Táto konjunkcia sa opakuje približne každých 20 rokov a vymedzuje generačný, spoločenský cyklus. Je to obdobie, pre ktoré sú typické určité spoločenské trendy, lebo k pochopeniu novej myšlienky ľudstvo vždy potrebuje minimálny odstup jednej generácie. Znamenie Býka, v ktorom nastala uvedená konjunkcia, ľudstvo postavilo pred hlavné otázky: "Ako má naložiť s tým, čo jej zanechali predchádzajúce generácie..., ako zaobchádzať s našou Zemou a s prírodou ?"
                                    
Kabalistická „ekvilibristika:
(z knihy: „Vernosť pápežovi“ od Johannesa Rothkranza)

   Je známe, že „zasvätení“ pohlavári Satanovej synagógy už po stáročnom úsilí takmer dosiahli svojho dávneho cieľa, ktorým je nastolenie viditeľného Satanovho námestníka do čela jedinej svetovej vlády. Používali (a používajú) k tomu vždy znova a znova výdatnú pomoc svojho pekelného majstra a pána. Lucifer však svoju pomoc „podmieňuje“ (samozrejme len vtedy, keď to Boh všemohúci dopustí) formou magického zaklínania. Ide o spôsob „zbožňovania“, ktorému Lucifer ako „opica Boha“ prikladá tak veľký význam !
   Znalci kabalistickej mágie si všimli, že vzývanie Satana svojimi „učeníkmi“ podlieha určitým pravidlám, hlavne týmto dvom nasledujúcim: 
   1) Ak má byť na daný podnet zopakovaná a už predtým úspešne prevedená „magická operácia“, je možné si zaistiť pomoc Satana tým, že sa podľa možností zopakuje čo najviac okolností (dátumy, mená, miesto atď.) predchádzajúcej akcie.
   2) V prípade, že „operácia“ zlyhala alebo sa podarila iba čiastočne, musí byť znova zopakovaná po presne 25, 50, 75 alebo po 100 rokoch, aby Satan pomohol k jej úspechu. Aj tu platí zásada čo najviac verného zopakovania všetkých okolností.

                              
PRÍKLADY PRE PRAVIDLO ČÍSLO 1

 A) Zavraždenie amerických prezidentov Lincolna a Kennedyho: 

  Abraham Lincoln   John F. Kennedy  
Zvolený za prezidenta USA   1860   1960  
Osobný tajomník  Kennedy   Lincoln  
Nástupca  Johnson (* 1808)  Johnson (* 1908) 
Dátum narodenia vraha   1839 (Booth)   1939 (Oswald) 
Spôsob zavraždenia   priestrel hlavy   priestrel hlavy 
Deň vraždy   piatok   piatok 
Ostatné okolnosti  obaja vrahovia boli ešte  pred procesom sami zavraždení  

B) Tri významné kroky k inštalácii „Nového svetového poriadku“:

1517: Začiatok reformácie. Motto: „Preč od Cirkvi !“ (protestantizmus).
1717: Založenie slobodomurárstva. Motto: „Preč od Krista !“ (naturalizmus).
1917: Uchopenie moci komunizmom. Motto „Preč od Boha !“ (ateizmus).

C) Ďalšie dva dôležité kroky k inštalácii „Nového svetového poriadku“:
1789: „Francúzska“ revolúcia. Cieľ: „moderná demokracia“ (= skrytá diktatúra).
1989: „Zamatová“ revolúcia vo východnej Európe. Cieľ: „One World“ (otvorená diktatúra).

D) A ešte ďalšie dva významné kroky k inštalácii „Nového svetového poriadku“:

1776: Prvý zoznam ľudských práv (v americkom prehlásení nezávislosti)
1976: Nadobudnutie platnosti konvencie OSN o ľudských právach, uznesenie bolo schválené už v roku 1966 (!) 

PRÍKLADY PRE PRAVIDLO ČÍSLO 2

A) Obidve svetové vojny: Prvá svetová vojna (začala v roku 1914) ešte však nepriniesla očakávanú svetovú vládu. Preto teda presne po 25 rokoch (začala v roku 1939) druhá svetová vojna. 

  I. svetová vojna  II. svetová vojna 
Oficiálne vyvolaná  Nemeckom   Nemeckom  
Začiatok vojny (Nemecko)   1. august   1. september  
Výsledok  Spoločnosť národov  OSN  
Dátum založenia   28. júna 1919  26. júna 1945  

B) „Zasvätenec“ na papežskom tróne. V roku 1903 v poslednej chvíli stroskotalo plánované zvolenie ilumináta Rampollu za pápeža. Presne o 75 rokov neskôr bol „zvolený“ iluminát Wojtyla ! 

  M. Rampolla   K. Wojtyla  
Voľbu prekazil/umožnil   CISÁR František   František kardinál  
  (Viedeň)  KÖNIG (Viedeň) 
Za rozhodujúcej súčinnosti   arcibiskupa  „arcibiskupa“ 
  z Krakowa   z Krakowa (Wojtyla) 

Poznámka: Aby boli potvrdené termíny magického „umenia“, musel Wojtylov predchodca Luciani alias „Ján Pavol I.“ uvolniť cestu oficiálne po - 33 dňoch (Kardináli Villot a Casaroli ho považovali za jednoduchého hlupáka. Po zvolení však preukázal nečakané schopnosti a začal očisťovať cirkev od slobodomurárov z lóže P2, ktorých bolo asi 120 zakonšpirovaných vo Vatikáne a pápež aj Villot dostal ich zoznam. Večer neprozreteľne ohlásil túto akciu na nasledujúci deň (29.9.1978), ktorého sa však nedožil, oficiálne dostal infarkt - 3 týždne po negatívnej úplnej lekárskej prehliadke, navyše on ani nik z jeho rodiny nikdy nemal problémy so srdcom! Villot zabránil jeho pitve odvolávajúc sa na neplatný zákaz z roku 1975. V tom roku bola tiež neplatne zrušená kliatba, ktorú na slobodomurárov uvalili pápeži Pius IX. a Lev XIII. Modrá farba nebožtíka nikoho nenechávala na pochybách, že bol otrávený. Jeho úmrtný list nikto nevidel. 
   Mafia začala zametať stopy. Villot zomrel do pol roka po vražde pápeža. Onedlho aj jeho verný osobný lekár zomrel údajne na rakovinu čriev. V Gemelli mu zle zoperovali nohu a lekár mu radil odstúpiť). 

                                          
Epilóg na zamyslenie

        V kapitole 1. knihe Genezis je rozprávanie prerušované záhadnými slovami „a bol večer a bolo ráno", čím je naznačená zmena dňa pri stvorení sveta. Kapitola 2. začína opisom 7. dňa, kedy Hospodin Boh odpočíval. Rozprávanie pokračuje ako had (Nachaš) zvádza Evu k hriechu atď. - až do potopy. Potom, až po kapitolu 7. verš 4. nie je už nikde reč o zmene dňa. A tak vzniká zákonite dojem, že všetky opisované udalosti dovtedy, sa stali v jedinom dni a to v dni ôsmom. Nasledujúca kapitola 8. sa začína opisom ukončenia potopy, ktorú zoslal Hospodin z ľútosti, hnevu a pomsty na ľudstvo... Na tomto mieste by sa mal každý, nielen veriaci kresťan, ale všetci, čo dostali od „vyvolených“ prívlastok Gojim - pri čítaní Biblie zastaviť a samostatne uvažovať... 
   Zistí, že všetky uvedené „izmy“ stvorili duchovia tej istej konšpiračnej spoločnosti, ktorá na tejto planéte už stáročia vzýva satana a jeho atribúty – molocha, mamon a zlaté teľa. 
   Rozhodol som sa položiť niekoľko otázok: „Vôbec vám neprekážajú biblické „fakty“, že Boh už raz toto zlo zničil potopou...? Počas potopy musel zahynúť aj Adam, Eva, Set, Kain, jeho žena, syn Enoch atď... Zachránil sa iba Noe s rodinou – čiže dokopy to bolo 8 ľudí... Odkiaľ zobrali Židia istotu, že táto rodina bola židovská...? Z koho sa potom rozmnožili Goji...? V súčasnosti žije na svete asi 12 miliónov (pseudožidov – Chazarov a sefardov, skutoční biblický semiti sú však Arabi) a Gojov je 6 miliárd...! Kto teda musel žiť na Zemi skôr - Židia alebo Goji...“ ?! 
   Mohol by som v otázkach pokračovať, ale na prelúskanie zatiaľ postačia i tieto... Ak sa nad nimi chcete zamyslieť, môžu sa vám otvoriť oči... Zistíte to diabolské, biblické klamstvo v Starom zákone - podľa neho by doteraz celkom logicky na Zemi žili iba Židia a nepotrebovali by žiadnych slobodomurárov ani iné odnože tajných spoločností... Nažívali by si podľa vlastného hesla: „V rovnosti, bratstve a slobode“ a nebolo by žiadneho zla na svete, žiadne revolúcie ani vojny a dokonca by neexistovali ani Goji (nežidia - čiže iné národy), ktorí ich prenasledujú a strpčujú im život už stáročia pred narodením Ježiša Krista. Ale koho by potom podplácali zlatom, podvádzali, klamali svojimi teóriami, okrádali a hlavne - kto by na nich robil...?! 
   Práve na tomto bode všetky sionistické a slobodomurárske výplody a fantázie stroskotávajú. To sú fakty a trpká realita dneška, ktorú by si mali Goji celého sveta pamätať až za hrob ! 
   Dostali sme sa k pravdepodobným koreňom symbolu gnózy a kabbaly pre číslo 8 (číslo hnevu, nenávisti a pomsty). Tvoria ho dve nuly nad sebou, ktoré symbolizujú nielen makro a mikrokozmos, ale aj okovy a posunutím do seba i „božské“ všetko vidiace oko raných kresťanov (židov) a slobodomurárov... 

   Karol Wojtyla sa narodil 18. 05. 1920 = súčet celého dátumu dáva číslo 8...
   Aj jeho šťastné číslo je 8... 
   V deň narodenia (18) bolo čiastočné zatmenie Slnka v znamení Býka... 
   Za kňaza bol vysvätený ako 26 ročný = súčet 8... 
   Za pápeža s menom Ján Pavol II. bol zvolený pred 26. rokmi = 8
   Konkláve ho zvolilo po dvoch dňoch a po 8. kolách hlasovania. 
   Zvolený bol 16. 10. 1978 = súčet dáva číslo 33 (symbolizuje dožitý vek Ježiša Krista, keď ho ukrižovali)... 
   Predošlý pápež (Albino Luciani) Ján Pavol I. zomrel po 33 dňoch pontifikátu... 
   Atentát na Jána Pavla II. bol spáchaný o 17:17 hod = 8 + 8 (nasledoval po tom, čo schválil Deklaráciu zo 17. 2. 1981 potvrdzujúcu zákaz slobodomurárstva)... 
   Podľa lekárskych záznamov o 18 hod už ležal pápež na operačnom stole (viezli ho do vzdialenejšej nemocnice Gemelli, kde dostal transfúziu krvi infikovanej hepatitídou a operáciu tiež zdržiavali posledným pomazaním...)... 
   Ján Pavol II. vládol 26 rokov (8), 5 mesiacov a 17 dní (8)... 
   Pochovaný bol v 8. deň mesiaca... 
   V deň pohrebu (8) bol nov Mesiaca a zároveň aj celkové zatmenie Slnka v znamení Barana... 
   V 18. deň sa narodil a na 18. deň (pondelok, ktorému vládne Mesiac – symbol ženy, a matky, aj Panny Márie) bola určená konkláva...
   V tretej sérii hlasovania o novom pápežovi sa kardináli dohodli. Konkláve trvalo 26 hodín (8)... 
   V roku 1986 došlo ku škandálnemu svätokrádežnému náboženskému zhromaždeniu v Assisi, ktoré bolo organizované a financované svetovou superlóžou B´nai B´rith a konanej pod predsedníctvom pápeža Jána Pavla II. 
   Spoločne sa tu modlili židia, kresťania, protestanti, presbyteriáni, evanjelici, pravoslávni, moslimovia, budhisti hinduisti atď., každý v duchu svojho náboženstva „vraj“ za mier... Avšak ako sa modlili, keď: 
   Talmud učí nenávidieť Gojimov, čiže všetkých ne-židov... Píše sa tam, že Ježis sa narodil ako bastard, mimo manželského zväzku a jeho matka Miriam bola neviestka (Mishna Yebamoth 4, 13). Ježis praktizoval čiernu mágiu (Sanhedrin 1076) a teraz zato prežíva večné muky v kadi s vriacimi výkalmi (Mishna Sanhedrin X, 2)... Duša ne-žida pochádza zo satanských sfér, kým židovská duša sa zrodila zo svätosti...
    Mierumilovné kresťanské náboženstvo sa Európania nikdy nenaučili uplatňovať. O tom svedčí "misionárska" činnosť prostredníctvom násilia a nespočetné vojny, ktoré medzi sebou európske národy v minulosti aj dnes viedli a vedú...
   Korán (viď 9. súra) motivuje svojich veriacich nemilosrdne zabíjať nepriateľov - všetkých "nevercov", lebo islam nemá priateľov. Za odmenu im sľubujú "raj vo večnosti", odmenu v nebi. Mešity vymývajú mozgy mladých chlapcov a dievčat, infikujú ich chladnou nenávisťou - a tí sa potom opášu výbušninami a urobia zo seba živé bomby... 
   Ani budhizmus a hinduizmus sa nemôže chváliť tým, že by svojich verných úspešne odradil od výbojov a zlých skutkov všeobecne - naopak. Indické chrámy sa priam trasú hromovými hlasmi náboženských predstaviteľov, vyzývajúcich vládu a populáciu urobiť s mohamedánmi a kresťanmi poriadok a ukázať im, kto je v krajine pán...
   Evanjelici neuznávajú celibát, ani nepoškvrnenosť Panny Márie... (ktorej zasvätil pápež seba celého)! 
   Aké mosty to vlastne pápež Ján Pavol II. medzi náboženstvami teda postavil? Veď ani po priznaní viny a zločinov, ktorých sa dopustil Vatikán a požiadaní o odpustenie - sa k nemu nepridal žiaden iný náboženský vodca na tejto planéte... Bol to iba jednostranný akt z donútenia, o ktorom nemá markantná väčšina veriacich ani tušenia. 
   Na margo pre tých čitateľov, ktorí chcú poznať skutočnú pravdu o tomto stretnutí v Assisi uvádzam, že plán tohto zhromaždenia bol už predznamenaný v knihe vydanej v roku 1920, ktorej obsah v súhrne znel: „Hodina tvorivého Izraela nastala“? 
   V dvadsiatych rokoch (1926) vyšla aj ďalšia skutočne podivná kniha s tajomným titulom: „Paríž – hlavné mesto náboženstva, alebo Poslanie Izraela“. Autorom knihy je Jean Izoulet, profesor spoločenskej filozofie na Collége de France. Navrhol v nej podrobný plán zriadenia jedinej svetovej vlády... Doporučujem čitateľom, aby si ich zaobstarali a prečítali.

   Vzhľadom na vyššie uvedené kabalistické praktiky, stojí zato zamyslieť sa aj nad týmito faktami: 
   1) Predmetná kniha vyšla v roku 1920 – to je predsa rok narodenia Karola Jozefa Wojtylu... 
   2) Rok vydania druhej knihy – 1926 dáva súčet čísla 18 – to je však aj deň narodenia Karola Jozefa Wojtylu... 
                 
O arcibiskupovi a kardinálovi z Janova: Siri Giuseppe.           
                                            Z dennej tlače 12. 8. 2003.

   Podľa talianskej dennej tlače Il secolo XIX., ktorá sa opiera o archívne údaje z Argentíny, pomáhal janovský arcibiskup a kardinál Siri Giuseppe mnohým nacistickým zločincom dostať sa do južnej Ameriky. Boli to napr. Mengele, Eichmann, Klaus Barbie, Erich Priebke a ďalší, ktorí s falošnými dokladmi sa tam po vojne dostali práve cez Janov aj s pomocou tretích osôb. 
   Tejto mystickej postave krajne pravicového katolíckeho duchovného kléru, ktorý bol právoplatne zvolený za pápeža, vraj zabránilo uvedeniu do funkcie „murársko-židovské sprisahanie“. 
   Tento kardinál (1906-1989) bol podľa niektorých zdrojov dokonca 2 krát zvolený za pápeža a už si aj vybral meno Gregor XVII. Lenže po nátlaku odporcov sa nakoniec tejto voľby zriekol. Do akej miery je tato informácia pravdivá, to sa nedá overiť, lebo priebeh Vatikánskeho konkláve je prísne tajný a pokiaľ by ho niekto z účastníkov vyzradil, bol by okamžite exkomunikovaný. Dôvody k odmietnutiu je možné vysvetliť dvomi spôsobmi: 
   1. bol známy ako ostrý kritik Moskvy a to by mohlo viesť k represiám celej katolíckej cirkvi vo východnej Európe.
   2. radikálnejší zástancovia prijali inú verziu toho výkladu presadzovanú Gary Giuffrem, že ihneď po voľbe ho donútil odstúpiť kardinál Tisserand označovaný za agenta židovsko-murárskej lóže B´nai B´rith. Práve tieto sily mali presadiť voľbu nielen Jána Pavla I. ale aj súčasného pápeža Jána Pavla II. 
   Kardinál Siri Giuseppe, podľa ktorého bolo v jeho rodnom Janove pomenované divadlo, bol známy ako prísny konzervatívec. V celom jeho okruhu bol známy i jeho pastiersky list, v ktorom varuje ženy pred nosením nohavíc, ako mužského odevu, lebo to vraj vedie k neskromnosti... 
   (Pripomeňme si tu ešte raz, že: Ak má byť na daný podnet zopakovaná a už predtým úspešne prevedená „magická operácia“, platí zásada čo najviac verného zopakovania všetkých okolností)... 
   Počas štúdia teológie bol Karol Jozef Wojtyla vybraný ako vhodný adept, ktorý pod správnym vedením vyrastal na top ilumináta svetového formátu. 
   Všetky uvedené číselné „náhody“ okolo jeho života a smrti majú svoj skrytý a tajný význam pre zasvätencov svetovej politiky. Je to jasný signál pre sionistov a iluminátov pokračovať v jeho „záslužnej“ línii - dokončiť globálnu diktatúru, nastoliť gnostický komunizmus a uchopiť do rúk svetovládu. 
   Môže prísť aj čas, keď sa Jánovi Pavlovi II. bude dávať za vinu rozklad katolíckej cirkvi ! 
   Žijeme v období, kedy si bude treba vybrať medzi Iluminátmi a Strážcami svetla (t.j. medzi materializmom a duchovnou cestou). Ak sa teraz nájde dostatočne veľký počet ľudí, ktorí budú túžiť po lepšom svete a odmietať zvody materializmu, to potom utvorí mocné (psychické) "silové pole", ktoré ma schopnosť odvrátiť od Zeme každé nebezpečenstvo. 
   Ľudia, otvorte konečne svoje oči, otvorte konečne svoje uši, (pripomína vám Ježiš Kristus cez Zj. Sv. Jána) a začnite myslieť a konať ! Či nevidíte, ako sa svet pod egidou sionizmu približuje míľovými krokmi k jednej idei, k jednému náboženstvu, k jednej mene, k jednotnej výchove (gojov), k jednotnej vláde a k jednému panovníkovi, ktorý bude nielen kráľom na Zemi, ale zároveň aj pápežom jediného náboženstva - Judaizmu (po vzore faraónov a kňazov v starom Egypte). 
   
Celkom nakoniec „pikoška“ z českého fóra
www.astrolab.cz - jej plné znenie:

   „Kolem papežova úmrtí je mnoho dohadů - slyšel jsem teorii o tom, že už je pravý JP2 asi 3 roky mrtev a toto byl jeho dvojník či dokonce klon. Zatím se spíše kloním k tomu, že prostě a jednoduše umřel starý pán, stižený mnoha neduhy, které nakonec nebyly slučetelné se životem. Je sice jakž-takž známo, že se ve Vatikánu děly všelijaké lumpárny, ale Vatikán je nejspíš dodnes místo, odkud sotvakdy unikne nějaká senzační informace, natož abychom se dověděli, že byl papež usmrcen“.

   Moja poznámka k uvedenej informácii: 
  Táto sa mohla zrodiť z horoskopu narodenia JP2, z predbežného výpočtu jeho možného úmrtia. Ak zoberieme do úvahy základný stupeň ASC pri narodení a od neho celý kruh horoskopu znovu až po ASC (360. stupeň), dostaneme sa k číslu 72 rokov, ktoré pápež už prežil (5 stupňov = 1 rok života). Ďalšie roky sa pripočítajú až po bod smrti (viď zn. kríža v Kozorožcovi), ale tomu musí zodpovedať aj markantné množstvo aspektov a iných faktorov (horoskop s presnou hodinou narodenia), ktoré by to potvrdili. V horoskope pápeža, ktorý som vypracoval a vyššie uviedol, to presne takto vychádza (ako je uvedené na českom fóre), že „zomrieť“ mal asi ako 81, 5 ročný ! 
   Keby však atentát nebol prežil (ako sa o to zo všetkých síl usilovalo svetové slobodomurárstvo), v tom čase by svoj pozemský život ukončil ako 61 ročný – a o tom horoskop radix JP2 nič nehovorí ! Všetky indície, ktoré možno z horoskopu vyzískať, však naznačujú, že bol z „hora“ skutočne omilostený... 

 

Komentáre

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.