Choď na obsah Choď na menu
 


S astrológom Františkom Šteffekom 1

8. 2. 2008

 

časť 1. Duša si pri narodení vyberá matku

František Šteffek je medzinárodne renomovaný slovenský astrológ. Jeho poznanie udivuje laickú verejnosť a odborná na neho tiež hľadí s rešpektom. Dnes vám ponúkame niekoľko základných faktov o kráľovnej vied a umení - astrológii a v tejto nekonečnej téme budeme pokračovať.

 

Čo je podľa Vás astrológia? 

Predstavte si Tichý oceán. Na americkom brehu nastúpite na zaoceánsky parník a idete smerom do Ázie. Uprostred oceánu vás steward zobudí a povie, že kapitán vám prikazuje, aby ste vystúpili z lode a doplávali na breh... To je astrológia.

Jeden život neobsiahne zmysel toho, čo sa s nami a so všetkým okolo nás deje. Ak je niekto dobrý astrológ, potom ním už musel byť aj v niektorom z minulých životov.

Astrológia je všetko, od stvorenia po zánik. Preto bola nazvaná kráľovnou vied. Všetky udalosti, ktoré sa stali s ľudstvom, sa stali pod konšteláciami hviezd. A to je tá empirická veda, to umenie - vydolovať z takéhoto množstva údajov, kamkoľvek načriem, do akejkoľvek minulosti, to, čo je pre človeka alebo firmu potrebné. To je veda aj umenie zároveň. Astrológ nemôže pracovať bez intuície a samozrejme bez skúsenosti a poznania. Intuícia je ako u astronómov ďalekohľad.

Niekedy nás veda neuznáva a chce od nás dôkazy. Také, ako robí fyzika, im dať nemôžeme, lebo my narábame so štvrtým rozmerom, a to je čas. Teraz uplynula sekunda a žiadna iná taká istá už nebude. Ako potom máme postupovať vedeckými metódami v súčasnom ponímaní vedy? Starí astrológovia hovorili, a ja to chcem tiež zdôrazniť "hviezdy síce ovplyvňujú život človeka, ale k ničomu ho nenútia". To však neznamená, že ho k ničomu nezaväzujú...

Môj osobný názor a poznatok astrológa o účinku týchto božských síl je, že pôsobia priamo na bunky človeka a cez tieto ho ovplyvňujú v zmysle jedinečnej a neopakovateľnej konštelácie (plynúceho času) pri narodení, ktorú prijal ako svoj učebný plán života. Preto sa dá povedať, že vyžarovanie kozmických telies neformuje ľudský osud priamo, ale vytvára iba cesty, resp. kanály, ktorými bude k ľudskej duši každého z nás prenikať všetko to, čo má rámcovo naznačené aspektmi v radix horoskope, vrátane spätných účinkov minulých činov. Tie ho práve zaväzujú cez jeho bunky, cez DNA, aby konal v zmysle svojho určeného osudu.

Keby sa nafotila hociktorá časť vesmíru a odfotila by sa mnohokrát zväčšená bunka a tieto fotografie by sa zamiešali, ani jeden vedec by nedokázal určiť, čo je bunka a čo je vesmír. A takýchto buniek máme miliardy. Cez kmitania, vibrácie (môžeme si to nazvať akokoľvek} ovplyvňuje vesmír človeka a jeho život. Keď nastane tá predurčená konštelácia, ktorá je pripravená pre konkrétnu osobu alebo aj národ, ktorému je to určené, ovplyvní sa myslenie, vedomie, aj jeho konanie cez aspekty - tie ukazujú koľko má pred sebou ciest, čo má kedy riešiť a prečo sa nachádza práve v takých situáciách, v ktorých sa nachádza.

Čo všetko sa dá cez astrológiu vyčítať? 

Takmer všetko, okrem toho, že horoskop rámcovo, ako brehy rieky, ohraničí osud dotyčnej osoby - neukáže pohlavie, rasu, náboženstvo, sociálne postavenie, či iné záležitosti rodičov a súrodencov (tie ukáže len čiastočne).

V horoskope existujú tzv. domy, to sú osobné údaje konkrétneho človeka, danosti, schopnosti aj časové udalosti.

Na rodičov - otca poukazuje 4. dom - zakladateľ rodu a

na matku ukazuje 10. dom.

Po založení rodiny a narodení detí si rodičia "vymenia" svoje pozície v domoch a otec sa ocitne v 10. dome, ktorý symbolizuje status quo, povolanie, kariéru...

Mesiac symbolizuje všeobecne ženu, menštruáciu, dušu, svet citov, inštinktívne reakcie, matku, atď. Matka zabezpečuje potravu a ovplyvňuje city dieťaťa do 4. roku života a "presúva" sa do štvrtého domu. 

 

Človek svojím rozhodovaním a postojom k udalostiam ovplyvňuje svoj ďalší život. Do akej miery sa podľa vás dá ovplyvniť chod života a čo je presne vymedzené v okamihu narodenia?

Nech si myslí kto chce, čo chce, či tomu verí, alebo nie, osud je v horoskope jasne zakódovaný - od narodenia po smrť. Aj to, akým spôsobom smrť príde. Dá sa dokonca vypočítať, kedy príde, ale to je tabu, trinásta komnata. Čiže horoskop je celoživotný plán dotyčného človeka. Samozrejme, musí byť vypočítaný exaktne na okamih a miesto narodenia. To sú mantinely toho človeka, v ktorých sa bude v živote pohybovať. Má určené svoje charakterové vlastnosti, ktoré nemôže nijako ovplyvniť, pretože si ich priniesol ako dar alebo ako "trest" z minulých životov a podľa nich ho smeruje vlastné podvedomie. To, čo v minulosti nevyrovnal, vyrovnáva v súčasnom živote.

Z horoskopu sa dá vypočítať aj to, koľko má kto slobodnej vôle, podľa celkovej konštelácie, ako v ňom stoja planéty, domy, aspekty, osobné body a stálice. Hovoriť o slobodnej vôli sa dá. Ale tá je vždy prispôsobená určitému osudu - ohraničená výchovou, spoločnosťou, náboženstvom, politikou a mentalitou národa, v ktorom sa človek narodí. 

 

Čo je to ten životný plán? 

Kým sa človek ide znovu inkarnovať, má "TAM" zhodnotené všetky pozitíva a negatíva. Pred tým, ako sa ide narodiť, je zavolaný akoby pred "tribunál" a má jedinú slobodnú vôľu - vybrať si matku, z ktorej sa chce narodiť. To je neodvolateľné.

Ďalšiu slobodnú vôľu má pri definovaní, čo chce v novej inkarnácii dosiahnuť a napraviť. K tomu dostane z hriechov polovicu odpustených - tak som to nazval, pochopil, a tak to aj cítim. Množstvo horoskopov, ktoré som v živote urobil, mi dáva za pravdu, že to tak v živote aj funguje. To, čo zostáva, tvorí tabu, neznámo a to je vlastne osud človeka, ktorý nevie, do akej rodiny, spoločenskej triedy a národa sa narodí. Zvolí si matku a tá si pritiahne otca - stvoriteľa. Manželstvo je pozemská ustanovizeň, ktorá s týmto nemá nič spoločné. Matka to pocíti a pritiahne si partnera, s ktorým dieťa splodí. Z hľadiska karmy si pritiahne partnera, s ktorým má z minulých životov nevyrovnané veci. Keď vzťah nevydrží, mnohí si búchajú hlavu a hovoria - keby som nešla na to rande, nemusela som toto teraz zažívať... Ten osud ich však k sebe pritiahol, aby si navzájom vyrovnali svoje karmické dlhy. Karmu si naprávame všetci utrpením a duchovnou prácou sami na sebe. 

 

Horoskop teda výrazne pomáha pri chápaní toho, čo sa s nami deje. 

Áno, ale zapamätajme si, že astrológia nie je veštenie!

Na základe presne vyrátanej, nakreslenej a získanej mapy (obrazu) horoskopu sa dá viac alebo menej presne predpokladať či predvídať, aký jedinec prišiel na svet, aké si so sebou prináša sklony, ktoré z nich má eliminovať, ktoré má v sebe rozvíjať a umocňovať k dokonalosti, alebo akým spôsobom sa bude jeho život ďalej rámcovo uberať.

Teda nepodáva žiadnu falošnú nádej, ale reálny výklad, v ktorom sa odrazia prakticky všetky skutočnosti, ktoré vymedzujú jeho život a jeho vývoj. Rozbor osobných daností (predurčení) nie je však pasívny fatalizmus.

Horoskop má prispieť k sebapoznaniu - pravdivému postoju k vlastnému životu. Je dôležité prestať byť zlý na iných a začať hľadať korene ťažkostí u seba. Postupne zrodenec spozná, že zákon karmy je nástrojom a najväčším milosrdenstvom i spravodlivosťou Najvyššieho Stvoriteľa...

V horoskope človek vidí postavenie planét, aké tvoria medzi sebou a ostatnými prvkami aspekty a ten tvorí jeho životný plán. Od osudu dostáva to, čo potrebuje pre vývoj a rast duše a nie to, čo by sám chcel. Osud človeka je determinovaný jeho danosťami a vlastnosťami, o ktoré sa pričinil v histórii svojich reinkarnácií. Preto ho osud vedie presne k tomu, čo je v rámci životného plánu potrebné, aby robil. Nie sú dôležité chyby, ale ponaučenie, ktoré si z nich zoberie.

Kto chce na sebe pracovať a uberať sa duchovnou cestou, zistí, že to najcennejšie v horoskope je spoznanie zmyslu svojho života, vlastných sklonov, ktoré má potláčať, a spoznanie svojho nadania, ktoré má rozvíjať, a tak formovať a odstraňovať chyby a nedostatky vo svojej povahe, vo svojom správaní.

Každý rodič, ktorý chce vedieť o svojom dieťati všetko, aby ho dobre viedol a vychovával, by mu mal dať urobiť horoskop, nie však od nejakého šarlatána, ktorý si prečítal jednu knihu a vydáva sa za astrológa. Mám na mysli horoskop presne vypracovaný na okamih jeho narodenia. To je najväčší duchovný poklad, ktorým sebe môžu pomôcť a potomkovi zanechať.

Aby nás mohli mocní tohto sveta ovládať, potlačili našu možnosť vyznať sa vo svojej životnej púti a obrátili astrológiu na paškvil alebo naopak, označili ju ako démonickú. Po objavení zákonov nebeskej mechaniky Keplerom, vrhli na svet tzv. "bulvárnu astrológiu" a tú čistú, ktorá sa predtým učila na vysokých školách Európy, zdiskreditovali tak, že "kráľovná vied" musela opustiť svoje primárne postavenie a ustúpiť na 250 rokov do zabudnutia. Pritom kapitálovo mocní tohto sveta si ju ponechali pre svoje machinácie a manipulácie celého sveta, dokonca ju ešte viac utajili v kabale.

Horoskop teda ukáže dobré vlastnosti, ale aj tie negatívne charakterové vlastnosti presne špecifikované. Potom je na rodičoch a ich výchove, ako dieťa povedú. Môžu ich potláčať - napríklad keď je impulzívne, naučia ho sebaovládaniu a ono aj v krajných situáciách dokáže zachovať chladnú hlavu, alebo sa o to aspoň snaží a svoj výbuch tlmí. Dobré vlastnosti, talent, napríklad na jazyky, umeleckú činnosť, či hudobné nástroje, zas môžu rodičia v dieťati rozvíjať a podporovať. To treba rešpektovať.

Nemáme právo vychovávať dieťa na svoj obraz, lebo je to samostatný jedinec so svojim vlastným osudom, ktorý mu nik nemôže ani zmazať, ani preonačiť. Ten je určený okamihom konštelácie pri narodení, pri prvom nádychu a zaplakaní dieťaťa. Či sa narodil predčasne, nie je dôležité. Konštelácia bola pri jeho narodení a bola určená jemu - aj to, či prežije. 

 

 

časť 2. Každý človek je neopakovateľnou bytosťou

Čo hovoríte na to, keď niekto manipuluje dňom narodenia. Dieťa má vypočítaný dátum a rodičia sa rozhodnú, že podľa ich predstáv je lepšie, keď sa narodí napríklad o dva týždne skôr, lebo ho chcú mať v inom znamení, a žena ide na cisársky rez. 

Matka dieťaťa má od lekára v rukách len predpokladaný dátum narodenia.

Napríklad - ja som si svojho syna vypočítal a podľa toho sme ho aj splodili. Termín jeho narodenia mal byť v deň mojich narodenín. Mal sa z dátumu narodenia narodiť hlavne ako zdravé dieťa, ktoré sme si veľmi želali. Ja preto, aby som mu zanechal všetko, čo viem, žena preto, lebo chcela dieťa, potomka, ktorý by niesol nielen moje meno, ale čiastočne aj moje vlastnosti, zmysel pre udržanie rodu, atď. Lenže žena (znamenie Váhy) ho túžila mať už pod vianočný stromček, a tak sa narodil predčasne.

To, čo sa dialo okolo toho, nie je podstatné, lebo jeho duša už bola prichystaná na svet - jasnovidci popisujú, že duša krúži okolo tehotnej matky asi v metrovej vzdialenosti a vstupom do tela začína pôrod. Keď sa dieťa prvý raz nadýchne a vykríkne, vtedy je konštelácia planét podstatná.

Náš syn sa narodil o päť týždňov skôr, je z neho Strelec. Keď som si ho počítal a chcel som mať z neho Vodnára, rovnako ako som ja, uvažoval som ako astrológ - keď je niekto v tom istom znamení, je to ako nastavené zrkadlo. Nemusel by som si s ním rozumieť, lebo svoje chyby by videl na mne a nie na sebe a opačne! Ale naše želanie pri jeho splodení bolo, aby sme si rozumeli, tak sa narodil ako Strelec, voči nám obom v sextilnom aspekte, čo je veľmi dobre z hľadiska porozumenia s nami. 

Moja otázka ale mierila na tých, ktorí si tehotenstvo nevypočítali, prišlo "náhodou" a má sa im napríklad narodiť Panna. Oni si však povedia, že Lev je lepšie znamenie a žena nahovorí gynekológa na cisársky rez, aby ho vybral ešte v termíne Leva, lebo si myslí, že Lev je lepšie znamenie pre dieťa ako Panna.

V dnešnej dobe je až priveľa lekármi urýchIovaných pôrodov (injekciami), bez ohľadu na želanie rodičiek a tiež z estetických dôvodov (cisárskym rezom) u nezodpovedných snobských matiek. Tento chirurgický zákrok je aj v nutných prípadoch vždy veľmi riskantný. Preto príklad, ktorý spomínate, môže byť len ojedinelý a nie vedome riadený.

Tak sa rodilo za čias kráľov a to len na odporúčanie astrológov, pri veľmi nepriaznivej konštelácii pre následníka trónu. Dnes, ako som už vyššie spomenul, možno pôrod urýchlil aj bez operačného zákroku. Pritom si treba uvedomiť, že v každom mesiaci tehotenstva niečo na dieťati "dozrieva".

V konkrétne uvedenom prípade pôjde o prelom medzi 8. a 9. kalendárnym mesiacom, ktorý je pod patronátom Saturnu a ten všeobecne pôsobí na tehotenstvo - počatie a 1. a 8. mesiac. Ovláda: slezinu, močový mechúr, kostnú sústavu, bedrá, zuby, pravé ucho, žalúdok, väzivo, pokožku, kostru, krv. Aktívne pôsobí v období staroby. Neviem, či stojí rodičom za to riziko podstúpiť taký experiment, keď viem, že ani jedno znamenie nie je lepšie od toho druhého, lebo rozdiel je v ich úlohách.

 

 

Iba v skratke:

Lev sa nerád podriaďuje, je autoritatívny, chce byť v strede pozornosti, obdivovaný, hrdý, pyšný, vodca, má sklon k rozkošiam života a často sa preceňuje, jeho úloha spočíva v tom, aby otvoril svet božiemu stvoreniu v celom jeho lesku a sláve. Ale musí sa chrániť pred pýchou a vždy si spomenúť na to, že je to stvorenie Boha a nie jeho. Ak na to zabudne, stratí úctu ľudí a budú ním opovrhovať.

V práci Leva je veľa radosti len vtedy, keď ju robí dobre. Preto dostal dar cti.

Panna je praktická, so zmyslom pre povinnosť, trpezlivá, poriadkumilovná, puntičkárska, má analytický rozum, čo spôsobuje, že býva malicherná a veľmi kritická.

Panna dostala úlohu preveriť všetko, čo človek s božím stvorením urobil. Ona má cesty ľudí dôkladne preskúmať a upozorniť ich na vlastné omyly, aby prostredníctvom Panny mohlo byť stvorenie Boha dokonalé. K tomu dostala dar čistých a |asných myšlienok.

 

A čo také klonovanie? 

Je to dokonalý príklad ľudskej pýchy a nevedomosti. Povedia, že vyklonujú sto Hitlerov alebo sto Einsteinov. To sú "vedecké" nezmysly šarlatánov. Keby aj z tých buniek urobili klon, tak na to, aby dostal tie vedomosti, schopnosti alebo vlastnosti netvora, by sa musel teoreticky na sekundu nielen rovnako narodiť, ale by ho museli tak ako originál, aj na sekundu presne počať v skúmavke.

Klonovaním síce môžu vedci získať podobu chcených jedincov, ale nie ich vlastnosti, schopnosti a charakter. Zabúdajú na štvrtý rozmer - čas a neopakovateľnú konšteláciu vesmíru, ktoré určuje, že každý človek je zároveň aj neopakovateľnou bytosťou. Takto to Boh stanovil.

Každý tvor, ktorý sa narodí, je jedinečný, či sa narodí mrzák, alebo génius A géniom sa človek stáva, ním sa človek nerodí. Mnohí géniovia boli podľa škôl debili. Zoberme si Einsteina, posielali ho na psychiatriu, nevynikal v matematike, a aké mal schopnosti.

Schopnosti, ktoré sú v človeku, žiadna škola neovplyvní. Môže ich vybudiť, ale vybudí ich život. Život je tá škola a nie to, čo nám predkladá školstvo. Opakujeme zastaralé veci, nútime žiakov učiť sa napríklad v dejepise nie podstatu, ale roky.

Veď na to sú tabuľky. A to robíme vo všetkom. Vezmime si hociktorý predmet. Učíme sa to, čo bolo a tým blokujeme v každom, aj v tom géniovi, vlastné myslenie, teda čast slobodnej vôle, s ktorou sa rodí.

 

Povedzme si nejaký príklad na osudové situácie a ich prekonávanie. Osud je daný, ale je na nás, aký postoj zaujmeme. 

Napríklad keď niekto príde o zamestnanie.
Môže to byť pre niekoho beznádejná situácia, ktorú neprežije. Iný si povie, že sa dajú jesť aj odpadky, postupne začne vyberať papiere a dávať ich do zberu, časom sa z chudoby a beznádeje vyhrabe a začne žiť normálne. Keď sa z toho dokáže oslobodiť, to, čo dostal do vienka pri narodení, všetky tie danosti a vlastnosti, sa mu začnú vynárať. Je už potom naozaj iba na ňom, či tie danosti a schopnosti využije, alebo ich zahodí.

Životnú konšteláciu jedinca (úlohy) možno právom brať tak, že ide o záväzky vlastnej duše, ktoré vyslovila "TAM", ešte pred počatím a narodením, ked dostala pokyn znovu sa inkarnovať. Ak tieto problémy človek odsúva bokom, osud začne pracovať pomocou donucovacích prostriedkov - najskôr miernych, neskôr tvrdších, a keď nepomáha ani to, potom nastupujú tie veľmi drastické. Na koho má potom človek zvaľovať vinu - na Boha, že mu nadelil zlý osud? Nie - sám na seba, že nepochopil zmysel svojho života, že neprejavil ochotu učiť sa z ponúknutých životných situácii, ale ani sa poučiť.

 

časť 3. Nedá sa ani schovať, ani utiecť

Každý z nás má zrejme za sebou skúsenosť, že raz sa nám darí, na čo siahneme, inokedy sa to na nás sype hlava - nehlava. Čím to je? Môžeme to nejako ovplyvniť?

Celé ľudstvo, teda aj každý z nás, prechádza sedem a deväťročnými cyklami. Sedmička preto, lebo v dávnych časoch bolo vidieť voľným okom sedem planét (vrátane Slnka a Mesiaca) - po Saturn (z toho vzišla sedmička ako staré biblické šťastné číslo). Tie planéty, ktoré boli objavené ako posledné (Urán má cyklus 84 rokov, Neptún má cyklus 165 rokov, Pluto má cyklus 249 rokov), sa medzi ne nepočítajú, lebo majú viacgeneračný a celosvetový význam. Každých sedem rokov musí človek zažívať niečo veľmi silné:
- 7 rokov = vek "rozumu" = 1/4 cyklu Saturna
- 14 rokov = puberta = 1/2 cyklu Saturna
- 21 rokov = zrelosť = 3/4 cyklu Saturna aj 1/4 cyklu Uránu

Každý deväťročný cyklus dáva človeku naviac ešte dva roky, aby sa spamätal, aby si niečo uvedomil a vrátil sa o tých 9 rokov späť k svojím skutkom. Pokiaľ sa v jeho živote budú stále opakovať rovnaké problémy - napríklad vo vzťahoch, v manželstve atď. - to znamená, že vývoj mu nedovolí, aby sa s nimi už nestretol, pokiaľ ich nevyrieši a neodstráni príčinu svojho neúspechu. Nebude môcť utiecť od toho, čomu sa má naučiť, čo má vyriešiť a preto sa mu tieto problémy budú objavovať stále znova a znova. Preto ho osud, či prozreteľnosť na túto jeho nedokonalosť bude neustále upozorňovať a udeľovať mu v určitých cykloch života - "výchovné úlohy"!

Vývoj každého človeka môžeme počítať v 9-ročných cykloch, a to preto, že prežívame deväť určitých období a v každom z nich niečo riešime a pokiaľ niečo z toho "preskočíme", od nejakého problému utečieme, potom sa za ďalších deväť rokov s týmto problémom, ale v inej obmene, stretávame znovu a budeme sa s ním stretávať dovtedy, pokiaľ nenájdeme to jediné a správne riešenie - a tým je vždy harmónia, láska k blížnemu, pochopenie, tolerancia. Nič iného nemôžeme vymyslieť. Nič iné nie je podstatnejšie. Preto by sme nemali utekať od problémov, vyriešme ich raz navždy, aj keď sa nám nechce alebo sa im bránime...

Človek má vždy deväť rokov na to, aby postúpil do ďalšej etapy a je len na ňom, čo si z tej minulej zoberie so sebou a čo tých ďalších deväť rokov bude prežívať! Keď zlyhal v manželstve, tak sa mu to vráti - a on sa čuduje, ako je to možné, keď má úplne inú ženu, či muža.

Nedávno som riešil prípad klientky zo znamenia Váhy. Hovorím jej: Vy síce smerujete k harmónii a spravodlivosti, ale niečo zásadne porušujete. Nebojím sa vám to povedať do očí, že príčinu musíte odstrániť v sebe - je to silná vášeň, ktorá z vás robí hladnú sexuálnu samicu... Neberiete pritom ohľad na nič a nikoho, pokiaľ to nie je podľa vášho gusta, pričom svoje túžby a pocity držíte v sebe a nedokážete sa o nich s partnerom otvorene pozhovárať. Keď nie ste uspokojená, začínajú problémy... To bol aj hlavný dôvod vašej nevery a rozvodu. Myslíte si, že v novom vzťahu to bude iné?

 

Od čoho teda závisí kedy a ako sa nám darí či nedarí?

Prvý ukončený cyklus Saturna je 29,5 roka a u človeka určuje dôležité životné obdobie. Prvým cyklom u človeka končí dozretie. Každý z nás vtedy bilancuje minulosť a začína nový (druhý) životný cyklus, v ktorom podáva fyzicky maximum výkonov. Je to vlastne prvý návrat Saturna do jeho postavenia v horoskope pri narodení. Saturn je pán času a karmy. Žiada od človeka poriadok, skúsenosti, trpezlivosť, žiadne náhlenie, aby si uvedomil, že nič nejde dosiahnuť násilím.

Mafiáni napríklad odchádzajú z tohto sveta mladí, väčšina z nich sa nedožila ani konca prvého cyklu. Chceli niečo nasilu, neuvedomujúc si hranicu medzi duchovným a materiálnym svetom a tak sa im to vrátilo...

Hlúposti, ktorých sa od pubertálneho veku človek dopustí až do tridsiatky, si musí odpykávať v tom druhom cykle. Druhý návrat Saturna nastane okolo 60. roku života, kedy mnohí odchádzajú do dôchodku a začnú sa odlučovať od mladej generácie ... Dožije sa ho asi 70 % ľudí.

A tretieho cyklu sa dožije len pár percent. Tu sa mi žiada ešte pripomenúť, že napríklad M. R. Štefánik alebo Móric Beňovský sa nedožili ani svojej štyridsiatky. Obdobie 40 - 42 rokov je zase polovičný cyklus Uránu a často vek, kedy človek zavrhuje svoju minulosť zmenou svojho postavenia alebo dovtedajšieho partnera a začína "znova od nuly", čo je typický uránovský sklon. V tomto období reviduje svoj spôsob života a zároveň sa končí vývoj jeho charakteru. (Uvedené zistenia sú natoľko overené fakty, že je možné predpovedať každému človeku so Saturnovou dominantou významný vývoj okolo 29. - 30. roku života. Uvedené platí aj u človeka s Uránovou dominantou v horoskope, kde možno predvídať zvraty alebo neočakávané zmeny medzi 40. - 42. rokom života). 

 

Čiže, keby išiel človek harmonicky v tom prvom cykle, poučený napríklad našimi informáciami alebo knihami či filozofiou, tak v tom druhom cykle by nemusel mať "preplesky"?

Áno. Práve k sebapoznávaniu, seba analýze a naprávaniu slúži osobný (radix) horoskop, kde je vidieť postavenie planét, 12 domov, osobných bodov, stálic a to všetko pospájané aspektmi určuje životný plán človeka a jeho úlohy, ktoré má počas života riešiť.

Rohové domy (1, 4, 7,10) - v nich pôsobia planéty najsilnejšie, lebo vedú k aktivitám v materiálnej oblasti a súčasne zohrávajú hlavnú úlohu v našom osobnom egoizme a vo všetkom, čo s ním súvisí. Rohové domy ukazujú, čo sa z našej osobnosti dostáva na povrch a odhaľujú, čo je v našej osobnosti latentné ukryté.

Následné domy (2, 5, 8,11) planéty umiestnené v domoch poukazujú na našu emocionálnu stránku, na oblasť želaní a žiadostí.

Padajúce domy (3, 6, 9,12) - planéty v nich umiestnené nám poukazujú na duchovnú energiu a duchovné vybavenie zrodenca. Navonok sa však príliš tieto tendencie neprejavujú, ale vnútorne majú na naše myslenie markantný vplyv.

Planéty nám ukazujú čo sa deje...
Znamenia zverokruhu - ako sa to deje...
Osobné domy - kde sa to deje...

1. a 7. dom vyjadrujú podstatu osobnosti a jej vzťahy k okoliu a zodpovedajú kategórii kvality - znamenajú bytie.

2. a 8. dom vyjadruje fyzickú podstatu života - znamenajú majetok a zodpovedajú kategórii kvantity.

3. a 9. dom vypovedá o duchovných záujmoch a zodpovedajú kategórii relácie - znamenajú poznanie, komunikáciu.

4. a 10. dom označuje postupnosť, kontinuitu a zastupujú kategóriu času.

5. a 11. dom je výrazom tvorivého potenciálu a zodpovedajú kategórii priestoru - znamenajú tvorbu, kreatívnosť, šírenie.

6. a 12. dom poukazuje na životné podmienky a zodpovedajú kategórii spôsobu - znamenajú premeny.

 

 

Dá sa to nazvať aj tak, že ide o akési varovanie?

Horoskop dokáže predvídať, upozorňovať a varovať nielen jedinca, národy, ale aj celé ľudstvo.

Materialistická veda a klamná marxisticko-leninská filozofia vmanipulovali ľudstvo do tzv. lineárneho myslenia, čo v podstate znamená, že všetko má svoj začiatok, vyvíja sa, až dospeje k svojmu vrcholu a zániku. To však nie je pravda. Ide o relatívnu ilúziu, o ktorej dobre vedia "mocní tohto sveta", a preto nás môžu ovládať ako sa im zachce. Táto ilúzia sa zrodila vtedy, keď si "niekto" uvedomil, že prestrihnutím horoskopu v mieste ASC a jeho rozvinutím, dostaneme líniu, resp. úsečku ohraničenú bodmi ASC 1 a ASC 2 ...

Lineárne myslenie nám bolo vnútené preto, aby sme zabudli na tzv. myslenie cyklické, v ktorom sa odohrávajú všetky udalosti nielen v živote človeka a všetkého na Zemi, ale aj v celom kozme. A to je nezvratný dôkaz, ktorý máme každodenne pred očami v celej prírode a v zákonitom obehu všetkých nebeských telies.

 

Horoskop teda hovorí o tom, čo sa niekomu z titulu žiarenia, ktoré bolo pri jeho narodení, môže v živote pritrafiť. Odporúčanie je jasné - treba veci riešiť harmonicky, pokojne, trpezlivo...

Avšak bez nenávisti, bez vyvyšovania sa, bez ohovárania, atď. Splniť všetky atribúty, ktoré patria k dobrému nažívaniu, či už je to v rodine so súrodencami, s rodičmi, so susedmi, v zamestnaní, atď. Pokiaľ to človek dodržiava a je si vedomý z horoskopu (ak ho má vypracovaný), že sa má vyhýbať negatívnym vlastnostiam a vie ktoré má držať na uzde, môže si vylepšiť svoj život. Za to vždy dostane odmenu - priaznivé tranzitné aspekty. Tie, čo dostal do vienka pri narodení, sú však nemenné.

Ale menia sa roky, čas plynie a vždy, keď si niečo "zaslúži", alebo naopak, keď má byť "potrestaný", nastanú také konštelácie, ktoré mu dokonca môžu odobrať aj život... Pripomínam, že od života (pre vývoj duše) dostávame to, čo potrebujeme a nie to, čo by každý z nás chcel!

 

Komentáre

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.