Choď na obsah Choď na menu
 


S astrológom Františkom Šteffekom 5

4. 2. 2008

časť 13. Človek bez koreňov je ako trstina vo vetre / 1

Duchovne orientovaní ľudia si stále jasnejšie uvedomujú, že ľudstvo žije v akomsi bludnom kruhu, veľmi hektickým spôsobom života. Doba, v ktorej žijeme, je tiež charakteristická nedostatkom času, aj napriek tomu, že mnohé činnosti nám odbremeňuje technika. Žiaľ, neveľmi praje rodinným i priateľským stretnutiam a udržiavaniu tradícií. A to aj napriek tomu, že s blízkymi nás spájajú pocity bezpečnosti, spolupatričnosti, prežité detstvo, škola, zamestnanie, manželstvo. Má na to astrológia nejaké vysvetlenie?
Súčasné ľudstvo sa príliš oddalo náboženskej a politickej ideológii. Zároveň stále verí tým istým "vodcom" - osobnostiam verejného života, ktorí ich sporadicky zavádzajú, klamú a tlačia do stále väčšieho marazmu v mene Boha a Demokracie... A tak strácame súdnosť, slobodnú vôľu samostatného myslenia a rozhodovania, ktorá je nahradená slepou poslušnosťou, plnením povinností a fanatizmom. Táto premena slobodnej vôle často nie je zlučiteľná s vlastným osudom ani s úlohami, ktoré musí plniť jednotlivec, ľudia a národy, lebo sú svetskou a duchovnou silou a mocou donucovaní túto ťarchu preberať neustále na seba.

Pri tom všetkom nás život neustále nabáda, že zmena je prirodzená a samozrejmá. Týmito skutočnosťami sa zaoberajú tiež psychológovia a navádzajú ľudí na zmeny. Veria, že vždy a v každej situácii možno začať odznova. To však nie je pravda.

Modelové životné situácie si na tento svet prináša každý jednotlivec v okamihu svojho narodenia. O tom sa môže presvedčiť každý z vlastného radix horoskopu, v ktorom má svoje životné šance vopred predurčené... Rodová identita spája nielen žijúcich členov rodiny, ale aj predchádzajúce pokolenia. Človek bez koreňov je ako trstina vo vetre. Preto v našom živote dôležitú úlohu zohráva tradícia, rituály, zvyky. Práve z nich čerpáme obrovskú časť svojej identity. Naše návyky vypovedajú o tom, čo sa nám páči, aký máme systém hodnôt, o našich koníčkoch a všemožných iných záľubách i zvrátenostiach. Každý z nás potrebuje cítiť, že niekam patrí, alebo sa chce zaradiť, čo je normálne a ľudské.

Práve toto poznanie zneužili "ľudské hyeny" vládnucej, mocnej elity tým, že vymysleli rôzne sekty, uzatvorené spoločnosti, Lóže a Rády, do ktorých vlákali celé légie spoločensky významných ľudí ako do pasce, z ktorej niet úniku, lebo každý člen sa musí rituálnou prísahou smrti zaviazať tomuto "bratstvu". Avšak jedinou úlohou týchto "bratstiev" je získať svetovládu a nastoliť ľudstvu totalitu, "NOVUS ORDO SECLORUM", tak ako je to uvedené na jednodolárovej bankovke USA od roku 1936.

("Stojíme na pokraji celosvetovej reorganizácie. Všetko, čo potrebujeme je poriadna, všetko zasahujúca kríza a národy budú súhlasiť s novým svetovým poriadkom." Tento záverečný výrok odznel na fóre stretnutia 21. októbra 2001 - autor: Dávid Rockefeller).

Vaša odpoveď zasahuje hlboko nielen do našej politiky, ale aj súčasného sveta. Ak som to správne pochopila, tak celé spoločenské rozvrstvenie a usporiadanie doterajšieho starého systému sveta by malo byť usporiadané na novom základe.

Na svojej prednáške v apríli som hovoril, že astrológia nie je ľudský výmysel... Mnohí súčasní vedci a technici odmietajú realitu vysokej úrovne poznatkov a technológii staroveku. Hoci práve tie poukazujú priamo na indície, ktoré súvisia až s istotou, že nám ich tu Niekto zanechal (napríklad to potvrdzujú celkom zrozumiteľné apokryfické knihy patriarchu Henocha, niektoré state v Biblii a iné spisy, napísané priam reportážnou formou z miest, kde sa tieto udalosti odohrali a hovoria tiež o tom, čo pred potopou aj po nej mimozemšťania ľudí naučili).

Všetky zistené fakty, zozbierané artefakty a legendy markantná väčšina odborníkov odmieta prijať. Starobylé pozostatky, ktoré stále častejšie nachádzame na Zemi sú neustále a systematicky znevažované, hoci nám poskytujú až prekvapivo presné údaje o kozmogónii, technológii a pradávnych entitách.

Napriek skepse vedcov dochované správy na všetkých kontinentoch hovoria o tom, že "vyslanci nebies" alebo misie z kozmu boli zakladateľmi života a civilizácie na Zemi. Vedci sa však zdráhajú vôbec pripustiť túto myšlienku, nieto ešte bádať a skúmať v tejto oblasti a to z jednoduchého dôvodu - narušilo by to a napokon zničilo perfektne vybudovanú hierarchiu duchovnej a svetskej moci na Zemi.

Vidieť, že astrológ ani Vaše znamenie Vodnára a jeho nastávajúca Éra sa vo Vás nezaprie.
V tejto súvislosti chcem pripomenúť, aby ste si Vek Vodnára nemýlili s New Age, ani s Novus Ordo Seclorum.

Celý svet si zvykol, že všetky útrapy, nenávisť, násilie, agresia, terorizmus, zločinnosť a iné neduhy sú dôsledkom ekonomických, politických a priemyselných príčin. Avšak to je iba ďalší omyl a zjavný opak pravdy.

Dramatické problémy, ktorými v súčasnej dobe prechádzame, sú vlastne dôsledkami. Príčiny musíme hľadať inde... Materialistická veda a klamná marxisticko-leninská filozofia vmanipulovala značnú časť ľudstva do tzv. "lineárneho myslenia", čo v podstate znamená, že všetko má svoj začiatok, vyvíja sa, až dospeje k svojmu vrcholu a zániku... Avšak to nie je pravda - ide o relatívnu ilúziu, o ktorej dobre vedia "mocní tohto sveta" a preto nás môžu ovládať, ako sa im zachce. Lineárne myslenie nám bolo vnuknuté preto, aby sme celkom zabudli na tzv. myslenie cyklické, v ktorom sa odohrávajú všetky udalosti nielen v živote človeka a všetkého na Zemi, ale aj v celom kozme. A to je nezvratný dôkaz, ktorý máme každodenne pred očami v celej prírode a v zákonitom obehu všetkých nebeských telies.

Ak si na zverokruhu horoskopu zvolíme istý bod, máme v ňom začiatok aj koniec - cyklus života, inkarnáciu aj reinkarnáciu našich predkov, samých seba aj nášho potomstva. Nič iné nehovorí ani astrológia, lebo okamih narodenia je práve ten spomenutý bod, ktorý nazývame Ascendent - je to nultý bod začiatku, aj posledný 360 stupeň kružnice...
Sme čoraz častejšie svedkami novej kultúry duchovnej sily, v ktorej človek pôsobí nielen sám na seba, ale aj na ostatných. To sú už pohyby uvoľnené pôsobením Éry Vodnára,
ktoré otvárajú priestor a vedomie pre novú ideológiu, ktorá nezodpovedá metódam minulosti.

Astrológ okrem planét, stálic, osobných bodov a 12 znamení zverokruhu, pri zostavovaní horoskopu pracuje aj s ďalšími prvkami. Môžete o nich niečo bližšie povedať?

Vo zverokruhu sú zastúpené 4 živly, alebo trigóny a 3 kríže, ktoré sú dôležité v kombinácii so živlami.

Ak v horoskope človeka prevláda ktorýkoľvek živel na úkor iného, môže sa táto disharmónia odraziť nielen na fyzickom a psychickom zdravotnom stave, ale aj v spoločenskom, manželskom a rodinnom živote.

1. Ohnivý živel (znamenie Baran, Lev, Strelec) v horoskope prezrádza cholerickú povahu. Človeku dáva impulzívnosť, prudkosť, aktivitu, tvorivý potenciál, vôľu, ctižiadostivosť, ambicióznosť, vodcovské aj hazardérske sklony. Je s ním spojená mladosť.

2. Zemský živel (znamenie Býk, Panna, Kozorožec) predstavuje melancholický charakter, zosobňuje hmotu a tým aj silné materialistické a sebecké záujmy človeka. Udeľuje narodenému stabilitu, tvrdosť, konzervativizmus, triezvosť, pragmatizmus, túžbu po moci, bohatstve, opatrnosť a pasivitu. Je s ním spojená staroba človeka.

3. Vzdušný živel (Blíženci, Váhy, Vodnár) určuje sanguinickú povahu s prúdiacou a tvorivou silou, premenlivosť, veselosť, komunikatívnosť, intelekt, múdrosť a talent. Je s ním spojené detstvo človeka.

4. Vodný živel (Rak, Škorpión, Ryby) predstavuje flegmatický charakter, budovaný na citovej úrovni s okolím. Dáva narodenej osobe intuíciu, silné emócie, poddajnosť, sklon k vnútorným zmenám. Je s ním spojená dospelosť človeka.

Kardinálne (základné) znamenia (Baran, Rak, Váhy, Kozorožec),

vyznačujú sa aktivitou, húževnatosťou, iniciatívou, egocentrizmom a úsilím byť stále v popredí. Majú konštantnú silu, ľudia môžu pozitívne konať a v praktickej rovine pochopiť zmysel života.

Fixné (pevné) znamenia (Býk, Lev, Škorpión, Vodnár)

sa vyznačujú stabilitou, pevnosťou, umením zachovať si a rozvíjať výrobné sily a vlastnosti, sú neústupné a dokážu doviesť všetko do konca. Poukazujú na koncentráciu energií, ktoré vedú k stálosti.

Premenlivé (pohyblivé) znamenia (Blíženci, Panna, Strelec, Ryby)

sa vyznačujú dvojakosťou, pohyblivosťou, nestálosťou, závislosťou na prostredí, ale aj prispôsobivosťou a transformáciou. Prezrádzajú a učia človeka dynamike ďalšieho rozvoja. Spájajú minulosť s prítomnosťou, lásku a múdrosť.

časť 14. Človek bez koreňov je ako trstina vo vetre /2.

Veľmi dlho trvalo, kým veda potvrdila to, čo astrológia tvrdila vždy, že existuje prepojenie človeka s vesmírom.

A ešte dlho potrvá, než si overí aj tento aforizmus: „Lekárstvo, ktoré nie je podopreté astrálnymi zákonmi, je len lampou bez oleja."

Hippokrates nebol zbytočne nazvaný otcom lekárstva. Jeho náuka je skutočne rovnako pravdivá dnes ako pred 23 storočiami. „Liek,“ hovorí Hippokrates, „keď vošiel do tela, pôsobí hlavne na šťavy a tie majú najväčšiu obdobu s prirodzenou povahou človeka. Teda liek útočí, lieči, koriguje a vyčisťuje.“

 

Podľa medicínskej astrológie (základné živly - oheň, zem, vzduch a voda) sú prirodzení činitelia a pôsobia na naše ústrojenstvo a tkanivo takto:

Studené ich sťahuje - Teplé ich rozťahuje,

Vlhké ich uvoľňuje - Suché ich zužuje a Mierne suché je neutrálne.

Lebo štyri ročné obdobia, štyri fázy Mesiaca a štyri doby (dňa a noci) nám ukazujú nápadné súvislosti navzájom a s telom človeka...

 

Bol to zasa Hippokrates, ktorý hlásal zásadu: „Nelieč a nedotýkaj sa nožom tela (neoperuj) v čase, keď Mesiac prechádza znamením, ktoré túto časť ovláda"! Jeho lekárska veda bola založená na prírodnej vede, ktorá je jediná a vo svojich základoch sa nemení. A v tom spočíva príčina, prečo je Hippokratova náuka nehynúcim pomníkom, na ktorý prisahajú aj dnešní lekári.

  

Veda už zistila, že existuje prepojenie kozmických energií a psychiky človeka.

Psychické vplyvy sú buď skľučujúce, alebo povzbudzujúce.

Skľučujúce (záporné) sú: strach, des, utrpenie, hnev, starosť, obavy, nepokoj, zúfalstvo, stres, nuda, nevľúdnosť, melanchólia...

Povzbudzujúce (kladné) sú: odvaha, viera, nádej, túžba, rozhodnutie, ráznosť, činnosť, dôvera, veselosť, radosť.

Spln Mesiaca u labilných pováh vyvoláva nervozitu, deprimovanosť aj nárast kriminality.

Spln oslabuje náš nervový systém, privádza krv do „varu“ a ovplyvňuje produkciu hormónov v tele. Okrem fyzických prejavov má spln Mesiaca vplyv na náš duševný a zdravotný stav.

Asi dva dni pred splnom dochádza najviac k dopravným nehodám, veľa ľudí sa stáva agresívnejšími, množia sa hádky a konflikty v rodinách, všeobecne narastá násilie.

Každé dva dni po splne vzrastá aj počet záchvatov u epileptikov, stupňujú sa záchvaty migrén, zvyšuje sa produkcia pohlavných hormónov, a to je príčina, prečo v tomto období stúpa i počet znásilnení.

 

Prechod Mesiaca cez znamenia má nasledovný vplyv na ľudské telo:

V znamení Barana: pôsobí na nervovú sústavu encefalickú, na hlavu a čo k nej prináleží a vytvára náchylnosť k chorobám pečene.

V znamení Býka: pôsobí na sústavu glandulárnu a thyroidnú, na hypofýzu, krk, hrdlo a čo k nemu prináleží a vytvára náchylnosť k chorobám obličiek.

V znamení Blíženci: pôsobí na sústavu dýchaciu (pravý a ľavý horný lalok pľúc), na pľúcnu inerváciu, na horné končatiny tela a na 1. 2. 3. 4. stavec chrbtice a vytvára náchylnosť k chorobám lebečným.

V znamení Raka: pôsobí na zažívacie ústrojenstvo (žalúdok, nadbrušok a čo k nemu prináleží), na bránicu, na spodné laloky pľúc, na pohrudnicu a vytvára náchylnosť k chorobám lebečno-brušným.

V znamení Leva: pôsobí na sústavu srdečnú a cirkulačnú (obehu krvi srdca a veľkých ciev), na hornú tretinu žalúdka a vrchné ústie žalúdka, na 5. 6. 7. 8. 9. stavec chrbtice a vytvára náchylnosť k chorobám srdca.

V znamení Panny: pôsobí na pravé spodné dve tretiny žalúdka, na slnečné pletivo, na vrátnik, na ľavý lalok pečene a Spingelov lalôčik, na slinivku brušnú (pankreas) a čo k nim prináleží, na abdominalnú (brušnú) sústavu nadbruškovú a všetko čo k nej prináleží a vytvára náchylnosť k chorobám lebečným.

V znamení Váhy: pôsobí na obličky, na pravú a ľavú oblasť pupka, na podbrušok, čiže na pravú a ľavú oblasť ingvinálnu (slabiny a okolie), na časť tenkého čreva, na močový mechúr u detí a maternicu v dobe tehotenstva a vytvára náchylnosť k chorobám obličiek.

V znamení Škorpióna: pôsobí na sústavu močovo-pohlavnú, na močový mechúr, na hypofýzu (sústavu nosovo-hrtanovú) a na ostatné žľazy bohato pretkané krvnými cievami (nadobličky, vaječníky) a vytvára náchylnosť k chorobám pečene.

V znamení Strelca: pôsobí na sústavu svalovú a zároveň s ňou na srdce, krvné cievy, na obaly gastrointestinálne (žalúdočné a črevné), na sval močového mechúra, na oblasť bedrovú a stehná a vytvára náchylnosť k chorobám hrudníka.

V znamení Kozorožca: pôsobí na sústavu kožnú a slížovú, na bunečné tkanivo, na kolená a vytvára náchylnosť k chorobám sleziny.

V znamení Vodnára: pôsobí na krvnú sústavu (na krv), na lýtka (holene) a členky a vytvára náchylnosť k chorobám hrudníka.

V znamení Ryby: pôsobí na sústavu vláknin a väzív, kĺbov, dýchania, na kosť päty, na chodidlá a vytvára náchylnosť k chorobám sleziny.

 

Vplyv planét na bunku:

Slnko: riadi životnosť buniek, chorobný proces - vzrušenie.

Mesiac: riadi akosť buniek, chorobný proces - prekrvenie, choroboplodné baktérie.

Merkúr: inervuje bunku, chorobný proces - nervozita, metastáza (prenos).

Venuša: riadi medzibunkové tekutiny, chorobný proces - dystrofia (porucha výživy).

Mars: dráždi bunku, chorobný proces - zápal, chorobne zvýšená činnosť, problémy ústrojov.

Jupiter: ovláda novotvary buniek, chorobný proces - intoxikácia (otrava ortuťou, olovom, jódom, bronzom, skazenými potravinami, syfilisom, kvapavkou atď.).

Saturn: sťahuje bunku a riadi protoplazmu, chorobný proces - vysilenie, zúženie, chronické prejavy.

 

Anatomická homológia protiľahlých znamení zverokruhu:

Baran: - systém nervový, mozgový = Váhy - systém obličkový.

Býk: - systém žliaz a štítnej žľazy = Škorpión - systém močovo-pohlavný, obličkový a nosovo-hrtanový.

To nie je náhoda, že pohlavie a krk ležia na rovnakej energetickej osi ako im zodpovedajúce znamenia zverokruhu = Škorpión (pohlavie) - Býk (krk). Preto sa nedivme, že aj ženské pohlavné ústrojenstvo je pod vplyvom Býka, spojené s hrdlom, a že tiež nesie jeho znaky - stačí sa pozrieť do učebnice anatómie.

Rovnaký vzťah je aj medzi hltanom a mužským pohlavím, čo dokazuje, že tieto tvary formuje jeden a ten istý pohyb - potom môžeme hneď pochopiť aj tvorivý zmysel ženského hlasu v priebehu blaženého počatia...

Blíženci: - systém dýchania a paží = Strelec - systém svalový a srdcový.

Rak: - systém žalúdočný = Kozorožec - systém kožný, slížový a bunečného pletiva.

Lev: - systém obehový = Vodnár - systém krvný.

Panna: - systém brušný = Ryby - systém vlákno-väzivový a systém žliaz kĺbov a dýchania.

 

Na prednáške ste sa zmienili aj o tom, že astrológia rozdeľuje choroby podľa znamenia zverokruhu a zistila, že choroby majú duchovný a duševný základ, že dojmy a skúsenosti z detstva (a hlavne z tehotenstva matky) sú nezmazateľné v živote a dôležité pre stvárňovanie charakteru v dospelosti.
Nielen obyčajní ľudia, ale hlavne lekári a zdravotný personál by si mal už konečne uvedomiť, že zákony a procesy počatia, tehotenstva a života sa stretávajú vo fyzických a spirituálnych svetoch. V embryonálnom období a v dobe ranného detstva sa zapisuje záznam skúseností do hlbokého podvedomia. A práve to isté sa deje aj v situáciách bezvedomia. Preto je tak dôležitá prevencia, ktorá spočíva v čo najlepšej starostlivosti o dieťa od počatia až do doby vedomého vnímania sveta.

Narodený človiečik sa vyvíja bezproblémovo a o to rýchlejšie, čím menej je patologicky zaplnené jeho podvedomie... Preto si dovolím zodpovedne a s plným vedomím povedať, že pre každú počatú ľudskú bytosť v tele matky a po jej narodení je potrebná správna životospráva duše aj tela.

Dobro a zlo vytvorené v predchádzajúcich životoch sa odráža v horoskope každého človeka. Preto horoskop narodenia nás môže viesť životom, lebo nám ukazuje slabiny a sily charakteru, úlohy a problémy, ktorými musíme prejsť i nedoriešené vzťahy. Odzrkadľuje nielen našu minulosť, ale aj zmysel života a prácu, ktorú sme ešte nedokončili a kvôli ktorej sme sa opätovne na Zem inkarnovali.

časť 15. Prichádza obdobie ženy - tvorkyne života

Aký je názor astrológa na cirkvou propagovanú „výhradu svedomia" a „protiinterrupčný zákon", na ktorom stroskotala predchádzajúca koaličná vláda?
Z doterajšieho politického vývoja jasne vyplýva, že po roku 1989 sa prejavila snaha našich „demokratických politikov“ ožobračovať národ v prospech komunistických špičiek, západných monopolov a Vatikánu. Podarilo sa im to dokonale...

Dnes mladí ľudia pre všeobecnú drahotu a nezamestnanosť nemajú takmer šancu získať byt, založiť si rodinu a mať deti, ktorým by zabezpečili slušný život na úrovni technickej vyspelosti tretieho tisícročia.

Namiesto riešenia týchto osudových problémov národa a zabezpečenia jeho prežitia politici a cirkev sa zaoberali pármi gayov a lesbičiek, aby mohli uzatvárať manželstvá (právne rovnocenné s manželstvom muža a ženy), aby si mohli adoptovať a vychovávať deti a vo „výhrade svedomia" presadzovali, aby lekár (kresťan) odmietol vykonať interrupciu...

Tieto absurdné anomálie sa riešili všade v západnom svete - v podstate ide o výsmech civilizácie a ľudstva.Demokracia aj cirkev však potrebujú ku svojej manipulácii prílev nových ľudí, ktorí by na nich ďalej otročili, a tak zákonite vznikla táto kríza „spojených nádob".

Cirkev celkom zabudla vo svojej bigotnej dogme, že feminizmus pomaly, ale isto prebudil panenské ženstvo, dlho potláčané sociálnym a náboženským usporiadaním v ére znamenia Barana, Býka a Ryby... Prichádza však obdobie tvorkyne života ohlásené érou Vodnára, nastáva nebeská ovulácia - ovulácia dejín a ženstva.

Cirkev označila ženu za nástroj diabla, preto ňou opovrhovala a prenasledovala ju na základe biblickej rozprávky. Dnes ju už neupaľujú, ale naďalej pretrváva názor, že žena je stále studnicou hriechu. Môžete k tomu zaujať stanovisko?
Nezvratnou pravdou zostáva, že žena je skutočne studnicou, avšak večného života na tejto planéte... Otvára sa priestor pre jej biologický pohlavný údel práve tam, kde sa prirodzene ukrývajú jej schopnosti. A tie sa prejavujú mesačným cyklom, keď koncom štrnásteho dňa ráno Zornička vyvolá ovuláciu.

Tento vesmírny mechanizmus je tým posvätným okamihom, ktorý vysiela vajíčko na niekoľkohodinovú púť k rázcestiu oplodnenia, na ľúbostné stretnutie so spermiami...

Tento ukončený cyklus bude formovať dieťa - ovulácia ho vytrhne z ničoty a stvorí ho - teda žena je tvorkyňou života aj tých, ktorí ju kedysi upaľovali na hranici! V páre pôsobí žena ako účinné a prítomné zrkadlo, ktoré odráža obraz toho, čím by sa muž mohol stať. A práve k tomuto obrazu chce žena stvoriť svoje dieťa. Muž to podvedome vycíti. Tento obraz poznamenáva vajíčko nielen svojím genetickým, ale aj energetickým prínosom. Tak si to želá príroda, pretože vsadila na prežitie druhu...

Musíme teda veriť, že schopnosť, ktorú dal Stvoriteľ do vienka žene, tvorkyni života - schopnosť povolať k sebe model - je určená práve k povzneseniu ľudského rodu. Inak by bola všetka tvorivá snaha absurdná. Príroda si bezpochyby vytvorila vznešený obraz človeka, keď Boh povedal: „Na svoj obraz sme ho učinili... "

Ženské vajíčko si za okamih pritiahne k sebe tú „najživšiu" spermiu, aby vystúpilo zo svojho nevedomého stavu a cítilo sa byť užitočné, rozmnožované a velebené.
Keď bolo takto „životné telo" utvorené Pánmi osudu, dáva fyzickému telu orgán za orgánom - formu. Táto matrica (forma) je potom uložená do lona budúcej matky. Zárodočný atóm pre fyzické telo sa nachádza v trojhrannej hlave jednej spermie v semene otca.

Prvým viditeľným stavom ľudského embrya je malá, okrúhla, mäkká a želatínová bunka, ktorá sa podobá bielku. V tejto mase sa objavia rôzne čiastočky pevnej hmoty. Tieto čiastočky znenazdania pribúdajú na objeme a hustote, a to všetko sa medzi sebou spojí. Rôzne dotykové body sa spoja do údov, a tak sa vytvoria obrysy kostry z pevnej hmoty. Počas tvorenia týchto obrysov sa zhromažďuje huspeninová hmota a mení sa na formu, až nakoniec dosiahne vývojový stupeň, ktorý nazývame fétus (zárodok). Ten rastie, spevňuje sa a organizuje sa až do obdobia narodenia a potom začne obdobie dojčenské...

Pri každom narodení dieťaťa sa nám zdá, že sa objavil nový život. Pozorujeme, ako táto malá postavička žije a rastie, ako sa napokon stáva dôležitým činiteľom v našom živote.

Raz však nadíde deň, keď toto telo umiera. Život, ktorý prišiel z neznámej ríše, zmizol do neznáma a my sa pýtame: „Odkiaľ prišiel, prečo tu bol a kam sa odobral"?

Už Sokrates položil túto otázku a zároveň na ňu aj odpovedal: „Kde sú mŕtvi? - Tam, kde nenarodení!" A veľký Goethe hovorí: „Ľudská duša je ako voda. Z neba padá a k nebesiam stúpa a zasa dole k zemi sa vracia vo večnom striedaní".

 

Komentáre

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.