Choď na obsah Choď na menu
 


S astrológom Františkom Šteffekom 3

6. 2. 2008

časť 7. Zákon vesmíru sa nedá obísť

Mnohí ľudia prejavujú veľký záujem o reinkarnačné regresy...

Tí, čo robia reinkarnačné regresy (návratová hypnóza, hlbinná terapia atď.) sú väčšinou šarlatáni (tým sa nechcem v žiadnom prípade dotknúť školených odborníkov). Vedie ich skôr zvedavosť a často vidina dobrého zárobku, než altruizmus, lebo regres je medzi ľuďmi veľmi žiadaný.

 

V poslednej dobe je na našom trhu dostatok kníh o hypnóze, ktoré boli v minulosti laikom takmer nedostupné. Na zvládnutie hypnózy neraz stačí zvládnuť štandardnú techniku, avšak správne ju aplikovať, k tomu treba mať talent, ako ku všetkému. A práve to si len málokto z nich uvedomuje - aké škody môže klientovi spôsobiť.

Pri návratovej hypnóze do minulých životov musí byť terapeut pripravený na všetko a nesmie ho nič zaskočiť. Keď urobí regres len do jedného minulého života, musí si byť vedomý, že pred sebou uvidí umierať človeka dvakrát - posiela ho do detských čias, do štádia embrya, do tmy a ticha (medziobdobie novej inkarnácie) a potom späť. Nikto však nie je tak tvrdý, aby to s ním nezamávalo a môže z toho aj skolabovať. Keďže málokto znesie tento pohľad na niekoľkonásobné umieranie (podľa toho, ako ďaleko do minulosti ho posiela), preto mnohí terapeuti smrť tam a späť do súčasnosti z pamäte klienta "vygumujú"... Je to niečo podobné, ako keď máme nahratú na kazetovej páske krásnu muziku, hudbu, čo duši lahodí, a keď nám niekto z toho niečo vymaže - je to zlé a už nedostaneme z toho ten efekt, ten pôžitok. To isté sa týka aj ľudí, ktorí podstupujú návratovú hypnózu.

Poznám jednu dámu s titulom, ktorá tieto hlbinné návraty robila dlhé roky a je v tejto oblasti uznávanou odborníčkou. Dnes už robí len prednášky... Sama zažila, že jej niektorí klienti, ktorých chcela zbaviť tráum a zdravotných problémov, pred jej očami odchádzali (skutočne umierali) a len s vypätím všetkých síl, schopností a skúseností ich dokázala vrátiť naspäť do života. Bolo to, samozrejme, aj karmou tých ľudí, že sa to dialo.

V astrológii existujú aspekty, ktoré vypovedajú aj o inej ako prirodzenej smrti či tragickej nehode. Človek odíde z tohto sveta buď anestéziou, zlou diagnózou, liekmi, transfúziou, magickými útokmi, prekliatím, alebo úmrtím v regrese. To sú však skôr extrémy.

Hovorili sme o regrese do jedného minulého života. Ale keď terapeut chce klienta posielať ďalej, keď je zvedavý a ješitný na svoje schopnosti, posiela ho stále ďalej a ďalej. Lenže každý pritom zabudne na to, že napríklad päť životov dozadu a naspäť uvidí terapeut desať krát smrť svojho klienta a zakaždým v inej nečakanej podobe a forme. Nemôže do toho zasiahnuť, musí to nechať prejsť. Keď však ide o šarlatána, pošle ho napríklad dozadu s tým, že mu vopred vymaže obdobia umierania, aby sa na to nemusel pozerať. Tým pádom mu vygumuje na veky vekov ten kúsok jeho života, akoby tej symfónie. To presne robia, a tým ľuďom veľmi ublížia. My totiž nevieme, kedy bude dotyčný človek záznam z tej-ktorej smrti (ktorá sa mohla udiať hoci pred tisícročiami), či túto informáciu potrebovať, ale kvôli zásahu šarlatána v rámci regresu odíde takémuto človeku kus mysle. Doposiaľ a ešte veľmi dlho nebudeme vedieť, k čomu nám má v budúcich inkarnáciách každý zážitok smrti poslúžiť, lebo poznanie zmyslu života prichádza skôr, než prah odchodu zo života... Zážitky prahu smrti sú hlboké spirituálne deje, ktoré sa niektorým jedincom otvoria až pri bráne spájajúcej život a smrť.

Myšlienky a činy človeka ako jednotlivca, ale aj celého ľudstva, sa dostávajú do vesmíru a zapisujú v tzv. "kronike Akaša". Ja som to prirovnal k putujúcim oblakom. Keď sú čisté, krásne, na modrej oblohe, biele, tak ide o dobré myšlienky a činy ľudstva. A tie búrkové, tá šeď, (spomínal som, že biele duše sa rodia a šedé, teda zaťažené, odchádzajú), sú negatívne myšlienky a činy, ktoré sa zhmotňujú, stretávajú a niečo zlé vytvárajú.

 

Osobne by som regresy, v zmysle toho, čo ste uviedli, neodporúčala. Duša si zo sebou berie záznam z "dobrého" aj "zlého", čo zažila. Už viac teda nie je dôvod vracať sa k tomu a v regrese to prežívať ešte raz - naopak. Zbytočne to človeka hodí do tých istých okolností, čo už raz prežil, a musí to prežívať znova. Okrem traumy je to určite aj strata času.

Vaša otázka príliš zjednodušuje tento fenomén. Markantná väčšina ľudstva stále ešte nechápe, že zákon vesmíru (určený Bohom - nie tým kostolným) sa nedá nijako obísť ani podplatiť.

Preto ani náboženstvo, ktoré odvrhlo reinkarnáciu, nedokáže uspokojiť a "vyliečiť" neduhy svojich ovečiek... Len odhalenie istých nedostatkov, previnení, krívd, tráum, či zločinov z minulých životov a ich znovu prežitie, resp. uvedomenie si ich pri regrese, dokáže sňať toto ťažké bremeno z mnohých ľudí a tým ich prakticky vyliečiť. V tomto poňatí je regres nenahraditeľný.

Neetický je ak ho niekto robí pre klienta len pre jeho zvedavosť a samoľúbosť! Najhoršie na tom je klient v prípade, že mu terapeut konkrétne prezradí, kto bol v minulom živote - to je predsa tabu tak isto ako určenie dňa smrti.

Máme veľa príkladov z Ameriky aj západnej Európy, kde mnohí šarlatáni (aby sa zviditeľnili) usporadúvajú zjazdy a semináre, na ktoré si pozývajú ľudí, ktorí prešli pod ich vedením regresom. Ako to v praxi potom vyzerá? Stretnete tam napríklad niekoľko Napoleonov a všetkých významných osobností nedávnej aj dávnej minulosti, ale nenájdete tam jediného primitíva, jediného otroka, kata, zlodeja, masového vraha atď.

Jediný, o kom istotne viem (aj mnohí z čitateľov), že priznal svoju minulosť je dr. Moody, ktorý napísal o tom niekoľko kníh (Život pred životom, Život na druhom brehu, Stretnutia...) Svoje výskumy robil na prísne vedeckom podklade. Vyjadril sa, že iba v 7. živote bol bohatým Rimanom. V regrese prežil 9 životov a v ostatných bol vždy len biedny, hladný a ustráchaný chudák. Je zaujímavé, že veda, už aj na to promptne zareagovala a začala tvrdiť, že minulé životy neexistujú, ale ide o tzv. "syndróm falošnej pamäti"... Na tomto príklade je jasne vidieť, ako dokáže terapeut, ktorý tomu možno rozumie, ale ide mu len o zárobok, zmanipulovať ľudí a potom to dopadne tak, že si klient začne zakladať na minulosti, ktorá je mŕtva.

Každému z nás žijúcich sa v určitých situáciách vždy vybaví niečo z tých minulých životov z podvedomia do vedomia a bude rozprávať a konať v zmysle tej minulej skúsenosti, ktorá mu je mementom. Často dostávame tieto informácie avšak v pomätenej a útržkovitej forme v snoch a vôbec si to neuvedomujeme... Ak niekto "vyzvoní" všetko klientovi po regrese, táto možnosť sa značne zoslabuje. Keď niekomu terapeut povie, že bol historickou osobnosťou, začne si na tom zakladať, jeho podvedomie sa tým bude neustále zapodievať a dotyčný človek ustrnie a stagnuje, namiesto toho, aby sa ďalej rozvíjal.

 

 

časť 8. Záväzok duše

Duša, keď sa ide narodiť, si predvolí plán, na základe ktorého si chce urobiť záznam v oblasti, kde ho ešte nemá, aby sa blížila stále viac k dokonalosti. Tak sa stane, že nám do cesty prichádzajú určité typy ľudí - keď to nezvládneme s jednými, prichádzajú iní, ale sú nositeľmi rovnakých vlastnosti.

Ja som to nazval, že ide o „záväzok" duše, v ktorom si duša sama určí (podľa minulých skutkov), čo chce v živote dosiahnuť a hlavne napraviť. Pokiaľ si potom človek neplní tento „záväzok" v živote, prichádzajú „tresty" v podobe chorôb, neúspechov atď. Vždy však tvrdšie a bolestivejšie, aby si uvedomil zmysel toho, prečo sa inkarnoval...

V horoskope o tom v prvom rade vypovedá postavenie Slnka v znamení zverokruhu. Svoje dlhy z minulosti, či tomu niekto verí alebo nie, si skutočne splácame „do haliera" ako o tom vypovedal aj Ježiš.

Napr. podľa toho, v ktorom dome sídli tzv. Bod vertex (VTX - jeho poloha ukazuje oblasť podľa domu v horoskope), v ktorej je narodený človek obeťou vrtochov a želania ostatných ľudí, ktorí do jeho života vstupujú akoby „náhodne"... Náhoda však neexistuje - preto sa objavujú vždy s karmickým predurčením. VTX je to, čo nám zavaria iní, náhle udalosti, ktoré naše nevedomie pritiahlo. Pokúste si to predstaviť, že máte niečo, čo ste omylom vzali mafii a nič o tom neviete, a teraz vám ide neustále o život a vy nechápete, čo proti vám tí ľudia majú. Je to teda najosudovejší bod horoskopu.

V opozícii na VTX sa nachádza Bod antivertex (AVTX), ktorý poukazuje zase na najsubjektívnejšie a najmenej kontrolovateľné vlastnosti, ktoré sa vynárajú do nášho vedomia z podvedomia a nadvedomia. Sú to korene, alebo pozostatky minulého života v oblasti (podľa domu v horoskope kde stojí), ktoré narúšajú naše vzťahy, hoci o tom ani nevieme. Ľudia sa k nám potom správajú nepochopiteľne a my to vôbec nechápeme.

VTX sa objavuje vždy na západnej strane horoskopu (v 3. kvadrante - ako sa človek dokáže oddať a správať k ostatným...) a

AVTX na východnej strane v 1. kvadrante (aký potenciál dostal človek pri narodení na rozvoj svojej osobnosti. Venuša a Mars sú „nástroje" nášho ega).

V horoskope máme tiež Dračiu hlavu (severný mesačný uzol), ktorý hovorí o súčasných vzťahoch každého človeka, aj o tom, čo má alebo môže dosiahnuť v tomto živote.

V opozícii stojí Dračí chvost (južný mesačný uzol), ktorý vypovedá o minulosti a karme.

Hovorili sme tu už o slobodnej vôli, o tom, že ju máme a že každý z nás ju má v inej miere. Predstavme si, že duša sa rozhodla zdokonaliť v nejakej oblasti tu na Zemi a aby sa to podarilo, prichádzajú do jej života cudzí ľudia. Podľa môjho poznania to funguje tak, že keď sa niečo nenaučí s jedným človekom, ten napríklad v rámci slobodnej vôle urobí iné rozhodnutie, než to, ktoré by spomínanej duši umožnilo pochopenie, príde jej do cesty iný človek, ktorý je nositeľom podobných vlastností.

Každé stretnutie s inými ľuďmi (aj podobných charakterov) obohacuje dušu človeka počas života bez rozdielu a vždy o nejakú pozitívnu alebo negatívnu skúsenosť. Boli mu karmicky určení a bude sa s nimi stretávať dovtedy, pokiaľ pre seba nevyzíska uvedomelé ponaučenie, aby sa im jednoducho vyhol, nekomunikoval s nimi a podobne.

To všetko je však dané už postavením Saturna v horoskope (pán času, karmy, smrti), ktorý nás učí prostredníctvom stálych zmien a nepriazne osudu, nielen sa popasovať so životom, ale aj trpezlivosti a vytrvalosti. V určitom období života prinesie človeku veľmi surové a tvrdé zážitky v oblasti zdravia, medziľudských vzťahov, finančných istôt a preverí aj jeho schopnosť vyrovnať sa so slávou alebo mocou.

Naopak, Urán nám ukazuje nové možnosti a úlohy. Neúprosne od nás vyžaduje, aby sme sa vymanili z prekonaných citových a subjektívnych závislostí. Vtĺka nám do hlavy nespokojnosť so životom. Napríklad: Človek má po štyridsiatke, stojí akoby na kopci, z ktorého vidí, že mal isté perspektívy - mohol dokázať všeličo, ale nedosiahol nič. O tom rozhodujú aspekty v horoskope a jeho slobodná vôľa, ktoré medzi sebou dovtedy (aj potom) zvádzajú neustály boj v zmysle - nevedomosť a pohodlnosť, ťažkosti podporované nechuťou k práci, učeniu atď.

 

Priblížme význam tzv. aspektov v astrológii.

30 st. uhol - polosextil - tu vidíme horizont svojej karmy, ktorý sa tiahne od mínus nekonečna do plus nekonečna a nad ním písmeno „V" (víťazstvo života), ale aj rímske číslo 5 = V (symbol Jupitera, dobrodružstva, skúsenosti) a dve cesty (dobra a zla), po ktorých sa môžeme uberať. Prináša úmysly, nápady, karmické sklony a prechodné dobro. Do povedomia vystupujú rôzne plány a ciele.

45 st. uhol - polokvadratúra – je slepá ulička, v ktorej sme pri uplatňovaní slobodnej vôle uviazli výberom nesprávnej cesty. Prináša nám prechodné zlo, prekážky, prvé ťažkosti a obmedzenia pri dosahovaní svojich túžob.

60 st. uhol - sextil - z tejto hviezdice vychádzajú tri lúče nad horizont a tri pod horizont. Ide o akési „pohladenie" osudu, nie však o trvalý dar.

Spolu tvoria 8 ciest (symbol Uránu, hmotný úspech, znamenie Škorpióna = smrť a transformácia), ktorými môže človek dospieť ku šťastiu a spokojnosti. Dáva mu dobré šance a príležitosti pre nový vývoj. Aby sa však dostavili úspechy, človek musí priložiť ruku k dielu. Preto u neho vznikajú aj výrazné myšlienky.

90 st. uhol - kvadratúra - je kvadratúrou kruhu, čiže karmické „uväznenie", z ktorého sa človek môže dostať iba splatením svojich dlhov. Jej účinok je veľmi nepriaznivý a trvalý. Je to stála konkurencia medzi symbolickým významom planét, ktoré ju tvoria. V horoskope má karmický účinok -ide o osudový „trest". Pôsobí na všetky sféry ľudského života. Je to aspekt obmedzenia, boja, prekážok aj smrti. V duševnej sfére sa dá jej účinok prekonať alebo aspoň zmierniť, ale nie vo fyzickej rovine (v telesnom alebo duševnom postihnutí).

120 st. uhol - trigón - znamená, že v minulom živote sme svojim vlastným úsilím dospeli a spojili fyzickú a duchovnú stránku svojho bytia a tým si postavili na horizonte nehynúci chrám - pyramídu. Je to najlepší a veľmi harmonický aspekt. Jeho účinok je trvalý. Pramení z neho dobro a šťastie. Podľa rôznych daností poukazuje, v čom možno najľahšie dosiahnuť úspechy. Obrazne povedané - zberáme úrodu, ktorú sme si zasiali v minulom živote. Pozor však, lebo zároveň človeka zvádza k pohodliu a nečinnosti!

135 st. uhol - seskvikvadratúra - na rozdiel od kvadratúry je z nej východ a možnosť úniku, keď človek prekoná sám seba. Znamená prvú skúšku charakteru a zároveň poukazuje na karmické zmeny - pochopenie zmyslu života a duchovných zákonov na vlastnej koži.

150 st. uhol - kvinkunx - aj tu vidíme svoj horizont zastrešený karmou, ktorá tvorí nedokončenú pyramídu. Je to osudový aspekt, znamená splácanie nevyrovnaných dlhov z minulých životov. Prináša ťažkosti a pochybnosti, rebéliu a anarchiu. Človek sa chce vymaniť spod osudu a obmedzovania, získať slobodu a nezávislosť pri dosahovaní svojho životného vrcholu.

180 st. uhol - opozícia - je božská rovnováha a v človeku niet síl, aby ju dokázal zvládnuť v jednom živote. Preto ten, kto má v horoskope opozície, berie si ich po smrti so sebou aj „Tam"...

Ide o spojenie dvoch svetov - nekonečna, minulosti a prítomnosti, nekonečných návratov (šancí) vždy v novom živote.

Je to značne nepriaznivý aspekt, stačí málo a zmení sa na ničivú silu, ktorá prináša osudové zvraty do života. Dokáže však veci aj spájať, dáva tiež nádej, že aj za každé hmotné zlo môžeme očakávať vždy niečo dobré a užitočné, aby sme sa zamysleli nad tým... Človeku často berie na hmotnej úrovni, ale zároveň ho obdarúva po duchovnej stránke, keď si uvedomí práve to „prečo"...

0 st. až 10 st. - konjunkcia - je vlastne zákryt dvoch planét, ale aj bod, ktorý poukazuje vždy na začiatok nového cyklu v živote. Dobro aj zlo je závislé od planét, ktoré ju vytvárajú.

Vypovedá, že záležitosti dozreli do úplného vývoja a smerujú k novej forme, k novým okolnostiam, pomerom, plánom.

Konjunkcia má veľkú silu, prezrádza smer našich túžob, hovorí o tom, odkiaľ prichádza pomoc a s kým sa máme spojiť.

Pri nepriazni superplanét (Jupiter, Saturn, Urán, Neptún, Pluto, ktoré konjunkciu tvoria) aspekt vypovedá o tom, v čom človek zažije najväčšie sklamanie, aj kto mu ublíži a sám má dôjsť k poznaniu, prečo sa tak stalo.

Ďalej prezrádza dedičné sklony, zaťaženie a schopnosti.

Tiež vypovedá o karme, ktorú sme dostali pri narodení do vienka.

 

 

časť 9. Hviezdy nás ovplyvňujú, ale k ničomu nenútia

 
Astrológia je pre jedných veda, pre iných blud... Je náš osud skutočne vo hviezdach?

Hovoriť o astrológii alebo ju študovať, to je vlastne nekonečný príbeh ľudského rodu... Pre tých, ktorí astrológiu neštudovali, odporúčam, aby si z nej osvojili aspoň základné veci. Potom budú chápať a riešiť svoje životné situácie celkom inak, ako to robia doteraz. Hneď v úvode musím znova upozorniť na to, že astrológia nie je veštenie, a preto je potrebné zbaviť sa tohto zavádzajúceho prívlastku. Horoskop neukazuje konkrétne udalosti, ale dáva predstavu o pôvode a charaktere toho, čo prebieha. Dokáže upozorňovať a varovať.
Stav planetárnej konštelácie kozmických síl sa dá exaktne vyrátať. Tento stav nie je zatiaľ merateľný fyzikálnymi prostriedkami. Môj osobný názor a poznatok astrológa o účinku týchto božských síl je, že pôsobia priamo na bunky človeka a cez tieto ho ovplyvňujú v zmysle jedinečnej a neopakovateľnej konštelácie pri narodení, ktorú prijal vdýchnutím ako svoj učebný plán života.

Astrológia narába s plynúcim časom, čiže štvrtým rozmerom, ktorý je v experimentálnych podmienkach vedy nepolapiteľný! V podstate túto prastarú a nepochopenú myšlienku vyslovili už starí astrológovia: „Hviezdy nás ovplyvňujú, ale k ničomu nedonucujú"! Tým však nie je povedané, že nezaväzujú...

Preto sa dá povedať, že vyžarovanie kozmických telies neformuje ľudský osud priamo, ale vytvára iba cesty, resp. kanály, ktorými bude k ľudskej duši každého jedinca prenikať všetko to čo má rámcovo naznačené aspektmi v osobnom horoskope, vrátane spätných účinkov minulých činov (nevyrovnaných karmických dlhov) - presne tak, ako nám to povedal Ježiš Kristus: „Do haliera splatíš všetko...!"

Hviezdy nie sú na nočnej oblohe len pre okrasu. To vedeli ľudia už od pradávna. Osobne som presvedčený o tom, že astrológiu nám na Zemi „Niekto" zanechal spolu s Adamom a Evou.

Astrológia aj astronómia vychádza z prírodných daností, resp. božských zákonitosti. Tieto zákonitosti boli sformulované do poučky Herma Trismegista: Hovorí sa v nej, že všetko to, čo je hore (čiže v makrokozme), je také isté aj dole (v mikrokozme) - teda platné pre život na Zemi. To znamená, že celá zložitosť vesmírneho mechanizmu je zakotvená v jedinej ľudskej bunke. Veda sa o tom už presvedčila a potvrdila to po objavení elektrónového mikroskopu. Dá sa preto povedať, že vedci znovu objavujú a nanovo pomenúvajú to, čo nám vlastne starí mudrci zanechali.

 

 

Hovoríte, že „Niekto“ nám astrológiu zanechal spolu s Adamom a Evou. Táto vaša netradičná myšlienka sa celkom vymyká z toho, čo o astrológii viem.

Prezentujem a odhaľujem astrológiu z tej skutočne netradičnej stránky, ktorej sa doposiaľ ešte nikto nedotkol na mojej web stránke.

V rôznych knihách sa dočítate o histórii a vzniku astrológie, aj to, že vznikla asi pred 6 až 30 tisíc rokmi. Začalo sa to vraj pozorovaním nočnej oblohy pastiermi stád, ktorí z dlhej chvíle spájali do obrazcov jednotlivé hviezdy a nazvali ich zvieracími menami atď. Tieto informácie nie sú pravdivé a sú zavádzajúce...! Komu sa môj názor bude zdať pritiahnutý za vlasy, nech si otvorí Starý zákon - knihu Genezis (1: 14-18), kde je napísané: „Boh povedal - buďte svetlá na nebeskej oblohe, aby oddeľovali deň od noci a boli znameniami na rozmeranie časov (vekov), dní a rokov. A urobil dve veľké svetlá - to väčšie svetlo (Slnko), aby držalo správu nad dňom a menšie svetlo (Mesiac), aby držalo správu nad nocou..."
 

Keď sa nad tým zamyslíte, prídete k záveru, že skutočne nám NIEKTO z úsvitu histórie ľudstva, zanechal stručnú, ale vecnú a pravdivú informáciu. Ak si túto správu dáte do súvislosti napr. len s archeologickými vykopávkami z oblasti civilizácie Sumeru, kde sa našli hlinené klinopisné tabuľky a pečatné valčeky, dáte mi za pravdu. Tieto artefakty obrazne aj písomne vypovedajú o desiatich planétach (my sme ich do konca 18. storočia poznali iba 7). Z týchto nálezov sme sa však dozvedeli, že naša Zem je 7. planéta v poradí - keď NIEKTO prichádza.
 

Aj v Apokryfických spisoch, ktoré boli začiatkom 4. storočia na Nikejskom koncile vylúčené z Biblie, lebo potierali ideológiu, ktorú nastolil cisár Konštantín - sa píše o našej galaxii ešte podrobnejšie - „...na prvý a najvyšší kruh som postavil hviezdu Chronos (Saturna), na druhý Afroditu (Venušu), na treťom kruhu je Ares (Mars), na štvrtom Slnko, na piatom Zeus (Zem), na šiestom Hermes (Merkúr) a na siedmom Luna (Mesiac)..." 

Tiež tam nájdete výpoveď aj o tom, ako vzbúrenci proti „Bohu" (padlí anjeli) učili ľudí o tajomstvách zeme, mesiaca, slnka, hviezd, o čarovaní, liečení, pestovaní bylín, úžitkových rastlín, rôznym remeslám atď.
Z uvedených citátov jasne vyplýva fakt, že vznik astrológie a astronómie sa datuje priamo od stvorenia nášho sveta, resp. človeka na Zemi... Teda bez akéhokoľvek zveličovania možno povedať, že astrológia je božskou náukou. A starí mudrci vedeli, prečo ju pasovali za kráľovnú všetkých náuk, čo je doposiaľ tŕňom v oku všetkým vedátorom...
 

Tieto dve náuky - astrológia a astronómia boli vždy nerozlučnými Blížencami až do čias Osvietenstva - teda vzniku tzv. „vedy“ asi pred 300 rokmi, na ktorú sa ona sama pasovala a následne astrológiu vyhnala z vysokých škôl celej Európy... 

Samotná inštitúcia vedy však oficiálne vznikla až v roku 1880... Stalo sa tak zo zištných dôvodov, lebo Elita sveta si podržala astrológiu pre seba, aby mohla začať ovládať a manipulovať ľudí a beh svetových udalostí. Ten zásadný prelom nastal v roku 1717, keď zlúčením štyroch slobodomurárskych lóží vznikla Veľká lóži Anglicka. Kmotrou tejto celosvetovej lóže je v súčasnosti kráľovná Veľkej Británie - Alžbeta II., ktorá zároveň bdie a drží ochrannú ruku aj nad astrológiou.

 

Ako je možné, že astrológia tak dokonale dokáže vystihnúť charakter človeka i jeho osud, ktorým sa bude uberať...?

Ako odpoveď uvediem príklad zo súčasnosti: Keď vynálezca a konštruktér zostavil televízor, zákonite k nemu dal k dispozícii i servis manuál na jeho obsluhu či ovládanie a v prípade jeho poruchy aj schému na jeho opravu... Aj stvoritelia človeka zanechali na Zemi jeho „servis manuál" ako astrológiu a schému na jeho opravu v podobe reťazca DNA...
Avšak nahliadnime opäť do knihy Genezis (4: 6 a 7) kde je napísané: „A opýtal sa Hospodin Kaina - prečo si sa tak rozpálil hnevom? A prečo sa skrivila tvoja tvár zlosťou? Vari nebudeš príjemnejší, ak budeš robiť dobro? Keď však nebudeš robiť dobro, hriech čaká vo dverách a pod tvojou mocou bude jeho žiadosť a ty panovať budeš nad hriechom a zlom."
Z tohto citátu vyplýva jednoznačne povaha Kaina - vystihuje ju ohnivé znamenie Barana, ktorému vládne Mars a určuje mu tieto vlastnosti: ...veľkú aktivitu, iniciatívu, impulzívnosť, priamočiarosť hraničiacu až s netaktnosťou, silnú vôľu, túžbu maximálne prejaviť svoje ego, pričom mu chýba diplomacia, pokora atď.
 

Podobné varovanie, aké Kainovi uštedril Hospodin, nájdeme aj vo veršoch slávnych gréckych filozofov zo 4. storočia pred Kristom, keď židovský Starý zákon ešte nebol preložený do gréčtiny: „Keby aj tohože dňa snáď potlačil vzplanutie hnevu, predsa aj neskoršie sa ho hnev drží, kým neskončí svoju pomstu..."
 

Aby som svoje tvrdenie podoprel ešte silnejším argumentom, z mnohých ďalších si dovolím uviesť dôležitý príklad zo Zjavenia Jána. Posledná, 22. kapitola sa začína slovami:
„A ukázal mi potok čistej živej vody (plodovú vodu v tele tehotnej matky), bol svetlý ako krištáľ (plodová voda má skutočne mliečnu farbu krištáľu) tečúci z trónu Božieho a Baránkovho (z moci stvorenia - Ja som Alfa i Omega, začiatok aj koniec a dám smädnému zdarma z prameňa živej vody napiť... 

V televízii sme mali možnosť zhliadnuť vôbec po prvýkrát zábery z dokumentárneho filmu Tajomstvá života a uvidieť ako budúci človiečik prehltáva plodovú vodu - vodu Léthe, vodu zabudnutia na minulé životy, ktorou si takto neustále prečisťuje a oživuje svoj organizmus...). 

Ján vo svojom monológu však pokračuje: „A uprostred toho námestia (brucha a pupka matky) a z obidvoch strán potoka (maternice) bolo drevo života (vyvíjajúce sa telíčko dieťaťa), prinášajúce dvanástoro druhov ovocia (12 základných typov ľudí), na každý mesiac vydávajúci svoje ovocie (jedinci sa rodia v každom dni a mesiaci v niektorom z dvanástich znamení zverokruhu od Barana po Ryby) a lístie stromu (placenta) je na ozdravenie národov (placenta so zvyškom pupočnej šnúry sa ešte donedávna považovali za nevyužiteľný biologický odpad, ktorý vzniká pri pôrode... A predsa má liečivú moc, o ktorej hovorí biblický text ako o „lístí stromu (ktorému sa podobá svojou štruktúrou žíl) pre liečenie ľudí - už pred viac ako dvadsiatimi storočiami...! „Ó, veda, prečo si bola tak dlho slepá..."!
 

Najnovšie poznatky lekárskej vedy túto skutočnosť plne potvrdili. Najskôr sa výťažky z placenty začali využívať v kozmetickom priemysle kvôli regeneračným účinkom a potom aj v plastickej chirurgii. Až oveľa neskôr sa zistilo, že placentárna, resp. pupočníková krv môže byť v niektorých prípadoch dokonca vhodnejším zdrojom krvotvorných buniek ako kostná dreň darcu, lebo znižuje potransplantačné komplikácie najmä v prípadoch nepríbuzenských transplantácii. Od roku 1993 sa postupne začala vytvárať medzinárodná sieť registrov, aby bolo možné zabezpečiť nájdenie a poskytnutie hľadaného transplantátu z ktoréhokoľvek kúta sveta, lebo placentárnu krv možno transplantovať aj v prípade väčšej nezhody. Zmrazené krvotvorné bunky môžu byť odložené niekoľko desaťročí v tekutom dusíku pri mínus 200 stupňoch Celzia. Placentárnu krv odoberá pôrodník po pôrode dieťaťa z placenty cez pupočnú žilu. Pre dieťa ani pre matku pri tomto odbere nevzniká žiadne fyzické riziko!)
 

Hyenizmus niektorých skupín ľudí však nepozná hranice - ešte aj na tomto „božom dare" finančná Elita začala bohatnúť. Rodiacim matkám odoberú placentu aj s krvou bez finančnej náhrady. Ak si chcú pupočníkovú krv rodičia ponechať do budúcnosti pre svoje dieťa (čo keby sa mu niečo stalo), musia si zaplatiť asi 25 000 korún + každoročný poplatok za udržiavanie v mraziacom boxe...  

 

Komentáre

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.