Choď na obsah Choď na menu
 


rozhovor

10. 1. 2008

Náš rozhovor prebieha „z druhej strany", odkiaľ sa pod cirkevnou dogmou zvykne hovoriť, že niet návratu... Preto som sa pousmiala, keď kňaz na mojom pohrebe hovoril o „vzkriesení" - a čo to teda je, ak nie nová inkarnácia?! Veď títo farizeji ešte aj nad našimi hrobmi klamú naše odchádzajúce duše... Za seba už môžem povedať, že mnohých vecí by som sa vyvarovala. Ak chceš a máš k mojej smrti niečo povedať, povedz to prosím našim čitateľom...

Ľudia sa len ťažko dokážu zmieriť s odchodom blízkeho človeka. Vždy sa pozastavujú nad smrťou a majú tisíce otázok. Odkedy jestvuje čas, otázky ohľadom smrti a stavu po nej znepokojujú ľudskú myseľ. Ozvali sa už pri prvej smrti, keď Adam s Evou smútili nad telom syna Ábela - a od tých čias sú najbolestnejším výkrikom ľudských sŕdc. Rozhovory pri truhle, žiaľ, zúfalstvo a plač či nežiaduci pohyb vzďaľujúca sa duša pociťuje ako bolesť prechádzajúceho chladu. Po uvedenom čase duša pokojne odíde a dostáva sa do iných sfér.

Ľudia - nezabúdajte, že aj pamiatka na nás a predkov patrí k nášmu posmrtnému životu. Nie však v podobe megalomanských pomníkov a náhrobkov, ktorými sa bohatí, elita aj mafia chce odlišovať ešte aj po smrti od prostých občanov. Vedzte, že ten najkrajší, najväčší a nehynúci pomník na svojich blízkych a predkov si nosí a uchováva každý z nás v srdci, mysli a odovzdáva ho s láskou svojim potomkom. To Materializmus má na svedomí, že pyramídy boli ľudstvu prezentované ako symbol smrti, ale opak je pravdou, sú symbolom večného života, lebo svojou veľkosťou a vrcholom ukazujú na živel vzduchu, dych a slobodného ducha. Keď Stvoriteľ vdýchol do nozdier Adama dych života, až vtedy sa človek stal živou dušou (hmotné telo získalo duchovnú podstatu - vedomie a inteligenciu). Tým je jasne povedané, že človek bol stvorený ako bytosť - zložený z tela -hmotnej podstaty (plné pudov, citov a vášní, ktoré však ľahko stráca svedomie, cit, vedomie, aj život) a z duchovnej podstaty! A tak sa navráti telo človeka do zeme, z ktorej bolo, a duch sa navráti k Stvoriteľovi, ktorý mu ho dal (Kazateľ 12:7).

21. storočie v ktorom teraz žijeme, nám ponúka už celkom iný pohľad na posmrtný život, vďaka experimentom prvých bádateľov z minulých storočí, ktorí zavrhli cirkevné dogmy. Ešte donedávna vnímali mnohí tieto informácie „z druhej strany" ako čosi, čo nie je „vedecky dokázané". Smrť je však bránou do nového života, iného „tela“, cestou k šťastiu duše. To iba kresťanská tradícia nás necháva v strachu a pochybnostiach, že smrť je čosi konečné. A spolu s politikou rozsievajú teror, zlo a strach zo smrti, čím si nad ľudstvom udržiavajú svetskú moc. Pravdou však je, že od nepamäti má najväčší strach zo smrti práve táto vládnuca svetská elita, ktorá musí opustiť „raj na Zemi", ktorý však stále sľubuje po smrti veriacim (viď Kresťanstvo), bojovníkom (viď Islam), proletárom (viď. Socializmus a Komunizmus).

Keď človek naposledy vydýchne, vtedy sa pomaly nad jeho telom začína formovať obláčik. Pláva v podobe striebornej šnúry, zvyčajne z okolia pupka. Hustne a naberá tvar tela, ktoré opúšťa a vzápätí sa nad ním začne vznášať. Táto strieborná šnúra spája fyzické telo s astrálnym (obláčik). Postupne sa stáva čoraz tenším až nakoniec zmizne. Až vtedy je fyzické telo mŕtve a „hmla“, čiže naše vedomie alebo duša, „odletí“ do iného života. Smrť je „nástroj“ Stvoriteľa na odlúčenie duchovnej podstaty od tela. Duch je po smrti mimo tela a nepodlieha rozkladu - je to vedomá, mysliaca bytosť s pamäťou - skutočná individualita. Preto si mnohí v rannom detstve spomíname a pamätáme si udalosti, ktoré zapríčinili radosť, ale tiež na tie, ktoré spôsobili bolesť - a z tých druhých sa snažíme vyvodiť akési ponaučenie. Ako astrológ som to nazval „záväzok duše“, ktorý dala ešte TAM... (keď dostala pokyn, že sa bude opäť inkarnovať)!

 

 

 

Motto: ... a bol večer a bolo ráno, deň tretí, keď Hospodin zastal pred svojimi „dvanástimi deťmi“ a do každého z nich vložil semeno ľudského života.

Deti (znamenia zverokruhu) predstupovali pred Neho, jedno za druhým, aby prijali Jeho dary:

Vám, Blíženci - Natália, dávam otázky bez odpovedí, aby ste mohli ísť v ústrety všetkému, čo sa deje medzi ľuďmi a mohli to spoznávať. Nikdy nebudete vedieť, prečo ľudia rozprávajú, alebo počúvajú, ale pri hľadaní odpovede na to, nájdete dar poznania.

Merkúr vládne nielen ASC Panny, ale zároveň je aj vládcom znamenia Blíženci a zosilňuje u narodenej osoby sklon k vytváraniu stále nových kontaktov, dáva jej výrazný obchodný i pedagogický talent.

Negatívnym rysom tohto ASC je žiarlivosť a tvrdé presadzovanie vlastných potrieb aj na úkor partnera. Osoba však má vždy vlastný pohľad na veci i na ľudí okolo seba. Vie o druhých viac, ako všetci ostatní a dokáže tieto vedomosti použiť v pravý čas.

Narodenie nastalo v 2. dekáde znamenia Blíženci, v ktorej sa miešajú vplyvy Merkúra a Venuše, to jej dáva umelecké schopnosti, zmyselnosť, silné vášne aj agresivitu. Výrazný vplyv na jej život má manželstvo. Ako žena, býva mimoriadne pekná, príjemná a tiež máva veľké ľúbostné skúsenosti.

 

 V horoskope vidieť dva obrazy:

1) „Veľký trojuholník" (3x120°), ktorý tvorí: Venuša, Neptún, Jupiter - s dominantným živlom vody, ktorý prezrádza vysokú senzitívnosť, empatiu, potenciálnu tvorivosť a intenzívne preberanie návykov z okolia. Udeľuje narodenej osobe talent, citlivosť, ale aj ľahké vzplanutie. Všetko jej ide samospádom, ľahko, takže ju to zvádza k lenivosti, sneniu, precitlivenosti a povrchnosti.

2) „T-Kvadratúru" (90°-180°-90°), ktorú vytvára: Dračia hlava, Neptún, Saturn - v pevných znameniach, čo poukazuje na sústredenú, koncentrovanú energiu, dôkladnosť, na lipnutie a opakovanie rovnakých postupov.

 

Slnko v znamení Blížencov udeľuje narodenej osobe rýchly, vnímavý intelekt. Miluje umenie a vedy, je skvelým rečníkom, novinárom s veľmi mobilným, ale nestálym duchom, ktorá však môže byt' neraz povrchná. Hoci je milá, zdvorilá, priateľská, v pocitoch a názoroch je nestála.

Slnko v 10. dome ovplyvňuje najmä povolanie, vedie ku kariére a neraz k sláve, prináša pocty a uznanie, popularitu a veľké úspechy v živote. Narodená sa pravdepodobne stane najúspešnejším členom rodiny.

Merkúr v znamení Blížencov udeľuje duchaplnosť, rečnícke nadanie, radosť zo študovania a cestovania. Narodená osoba sa vyznačuje presným úsudkom, duchovnými záujmami a zdravým rozumom.

Merkúr v 10. dome dáva nepokojného, živého obchodného ducha, praktickú schopnosť dobrého úsudku, schopnosť vykonávať odrazu rôzne povolania. Naznačuje úspechy v literatúre, obchode, doprave, v cestovnom ruchu. Merkúr je ("R") retrográdny, poukazuje na roztržitosť, ale na druhej strane dáva osobe schopnosť hlbokej analýzy.

Konjunkcia Slnko/ Merkúr sľubuje veľkú inteligenciu, výbornú koncentráciu, dobrú pamäť, rečnícke schopnosti, zmysel pre umenie, jazykové nadanie a veľký záujem o literatúru.

Kvadratúra Slnko/Jupiter, poukazuje na samoľúbosť, výstrednosť, ľahkomyseľnosť; vzburu proti zákonom či predstaveným.

Kvadratúra Slnko/Pluto, prezrádza sklon konať unáhlene, vzdorovitosť, sebapreceňovanie, povýšenosť. Prináša duševné otrasy, tragickú lásku, nehody, ale aj dispozície na choroby srdca, premrhanie životnej sily.

Mesiac v znamení Blíženci robí narodenú osobu múdrou, ale povrchnou, nerozhodnou, nestálou a vrtošivou. Má dar reči, nadanie a sklon k intelektuálnej činnosti. Miluje túry a cestovanie, rada chodí na návštevy.

Mesiac v 10. dome poukazuje na striedanie zamestnania, aj na zmeny v osobnom živote. Napriek tomu prináša úspech a kariéru; dobré meno a úctu, pomoc zo strany priateľov, verejné funkcie, popularitu.

Konjunkcia Mesiac/Merkúr, udeľuje dobré predpoklady na obchod, duševnú čulosť, schopnosť správneho úsudku, široký obzor; syntetické myslenie.

Seskvikvadratúra Mesiac/Saturn konjunkcia Dračí chvost, je to veľmi nepriaznivá konštelácia, prináša veľa obmedzení, uskromňovania, duševných depresií, melanchóliu, slabšie zdravie. Ovplyvnená je nespokojná, uzavretá, tvrdohlavá, pri voľbe partnerov nemá šťastnú ruku, skôr zábrany v ľúbostnom živote, preto ľúbostný vzťah nikdy netrvá dlho.

Venuša v znamení Raka dáva osobe prelietavosť, nestálosť, ale aj veľkú predstavivosť. Navonok predstiera veľa vlastností a schopností, ktoré nemá. Je slabošská, veľmi citlivá, ľahko ovplyvniteľná prináša veľa priateľstiev a známostí, ich pomoc a podporu, dobré konexie.

Trigón Venuša/ Jupiter, hovorí že osoba je priateľská, srdečná, spoločenská a milá. Idealista, veľmi obľúbená s harmonickým vzťahom k iným ľuďom. Dáva jej i zmysel pre príjemné stránky života.

Trigón Venuša/Neptún prináša bohatý a hlboký citový život, lásku k ľuďom, senzibilitu v láske, zmysel pre krásu, umenie, hudbu. Osoba odmieta všetko hrubé a obyčajné, má rojčivú povahu túžiacu po láske.

Dračia hlava v 12. dome poukazuje na tajných nepriateľov, nad ktorými zvíťazí. Prináša prechodné finančné problémy, avšak úspech proti nepriateľom a škodlivým vplyvom. Táto žena sa má naučiť využiť tlak kolektívnych kríz k osobnej premene, vnímať svoje problémy ako súčasť širších procesov, dospieť k súcitu a obetavosti. Nemala by veriť iba tomu, čo možno dokázať.

Dračia hlava v znamení Leva vypovedá, že si môže byť istá, že všetky jej nápady budú priaznivo prijaté a realizované.

Urán v znamení Leva dáva osobe odhodlanie, sebavedomie, túžbu po slobode a nezávislosti, odpor proti všetkému konvenčnému. Je silná v láske, náklonnosti, ale aj nenávisti. Vyznačuje sa podnikavosťou, odvahou, sklonom ku špekuláciám. 

Urán v 12. dome naznačuje úspech súvisiaci s nemocnicami, klinikami, sanatóriami, výchovnými alebo sociálnymi zariadeniami.

Kvadratúra Urán/MC, prezrádza zmätok v citovej sfére, nespokojnosť, egoizmus; nestále životné ciele, časté zmeny zamestnania; dotyčná sa bude musieť vzdať zdanlivo istého postavenia. Aj v rodine, v rodičovskom dome alebo v manželstve dôjde k nečakaným a napätým situáciám.

Konjunkcia MC/stálica Algol, prináša problémy zavinené vlastnou bezstarostnosťou. Táto žena by mala vo všetkom uvážlivo jednať a konať, v opačnom prípade aspekt hovorí o nečakanej a neprirodzenej smrtí (viď skutočnosť - autohavária).

Konjunkcia Urán/Bod ciest narodenú osobu upozorňuje na nebezpečenstvo hroziace na cestách a pri cestovaní.

Kvadratúra Urán/Bod smrti (Urán symbolizuje techniku a s ňou spojenú smrť).

Na vrchole osi MC/IC stojí aj stálica Algol, teda v opozícii na Bod smrti (hrozba predčasnej smrti, príčina domáceho utrpenia...).

Pluto v 1. dome plodí výrazné osobnosti, priekopníkov, príťažlivých, sebavedomých ľudí, trúfalých, šialene smelých až smrteľne odvážnych. Črtá sa pred nimi životná cesta plná zvratov a dôležitých medzníkov. Osoba bude neraz vystavená pokušeniam a ťažkým skúškam. Rysuje sa nie len kariéra a popularita, ale aj nebezpečenstvo násilnej smrti.

Pluto v znamení Panny, prepožičiava intelekt, vedychtivosť, vzdelanie, pozorovací talent, vedecké záujmy a triezvosť. Osoba je typ bádateľa, prispôsobivá a svedomitá, za vytýčeným cieľom ide s priam fanatickým zápalom.                                                   Konjunkcia Pluto/ASC prezrádza nie len násilné presadzovanie svojej osoby a agresívnosť, ale aj úrazy, zranenia a ohrozenie života.

Trigón Mars/Pluto hovorí o veľkej odolnosti, sebavedomí, energii, priebojnosti, ctižiadostivosti, schopností presadiť sa, odvahe. Je to osoba činu, ktorá sa púšťa do uskutočňovania svojich plánov s obdivuhodným fanatizmom.

Bod šťastia v 1. dome Panny prináša zisk vlastnou usilovnosťou a obratnosťou, z vedeckej alebo duševnej činnosti.

V 1. dome horoskopu tiež stojí Lilith (Čierna Luna), symbolizuje zmyselnosť (zastáva dôležitú úlohu pri nadväzovaní sexuálnych stykov). Má sklon vytvárať spojenia nevedomé a osudové. Nejde o pohlavný pud, symbolizovaný Plutom, ale možno ju chápať ako niečo mravne upadnuté a často degradujúce vlastnú osobnosť. Ide o miesto, ktoré je v spojení s infernálnym (pekelným) plánom, predstavujúcim karmický dlh, ktorý musí byť splatený a vyrovnaný v terajšom živote.

Postavenie Lilith v 1. dome Panny je nepriaznivé pre celkový život. Prináša intenzívne vášne skryté v hlbinách nevedomej mysli.

Kvadratúra Mesiac/Lilith, poukazuje na nedostatok citového bezpečia a vrúcnosti v ľúbostnom alebo manželskom vzťahu.

Neptún v znamení Škorpióna podporuje silu a entuziazmus, inštinktívne využívanie dobrých príležitostí, hrdú, energickú, rozhodnú, ctižiadostivú povahu.

Neptún v 3. dome vyvíja veľký vplyv na duševné schopnosti, okrídľuje fantáziu, dáva vysoké ideály, sklon k uctievaniu dajakého objektu, intuitívne pocity, veľký záujem o okultné náuky.

Neptún je ("R") retrográdny, prezrádza nie len celkovú deštrukciu vlastnej osobnosti, ale aj splynutie s vesmírom.

Saturn v znamení Vodnára robí osobu presvedčivou v konaní i myslení, vážnu a premýšľavú. Dáva šancu dosiahnuť úspech v umení, vede a technike, je priateľská, badať u nej harmonické spojenie medzi plánmi a ich uskutočňovaním. Rada sa zúčastňuje na verejnoprospešných akciách a má tiež zmysel pre charitatívnu činnosť.    

Saturn v 6. dome dáva predpoklady zastávať vedúce miesto, usilovnosť, vážnosť, vyrovnanú povahu, starostlivosť a korektnosť. Menej priaznivá je táto konštelácia, pokiaľ ide o zdravie.

Saturn je ("R") retrográdny, naznačuje slabú ochranu pred vonkajším svetom, ktorý osobe ubližuje, ale na druhej strane jej dodáva vnútornú silu a vytrvalosť, ktorá ju poháňa vo vývoji dopredu, aby niečo v živote dokázala.

Opozícia Saturn/Dračia hlava poukazuje na duševnú stiesnenosť, pocit osamelosti, zrušenie zväzkov.

Kvadratúra Saturn/Neptún, prezrádza, že vo svojom živote stretne veľa nepriateľov a závistlivcov a stane sa nedôverčivou a uzavretou. V jej vnútri neustále bojujú nízke pudy s vyššími ideálmi, čo prináša časté zmeny nálad, aj duševné utrpenie.                          Kvadratúra Neptún/Dračia hlava a chvost podporuje výmenu názorov, upozorňuje na náhle prekážky, aj rozchody. Vypovedá, že kolektív túto osobu využije, sklame a opustí. Ženie sa za ilúziami, nedokáže si udržať žiadny vzťah.

Jupiter v znamení Ryby znamená, že dáva senzitívnosť, priateľskosť, nadanie, chápavosť, sklon k umeniu, hudbe, literatúre, záujem o všetko paranormálne.                 

Jupiter v 7. dome vypovedá, že osoba narodená v tejto konštelácii sa teší veľkej obľube a popularite. Má záujem o verejnú činnosť a predpoklady uplatniť sa v nej.           

Kvinkunx Jupiter/Dračia hlava hovorí o bezstarostnosti, vrtkavosti, samoľúbosti, pretrhnutí vzťahov, o rozvode, odďaľovaní rozhodnutia.

Mars v znamení Býka sľubuje zisk, udeľuje pokojné vystupovanie, trpezlivosť, vytrvalosť, ale aj zhovievavosť samej k sebe. Osoba sa vyznačuje húževnatosťou a vytrvalosťou pri uskutočňovaní svojich plánov. Niekedy je nespútané vášnivá.     

Mars v 9. dome prezrádza pokrokovo založenú a činorodú osobu, živo sa zaujímajúcu o všetky sociálne a duchovné otázky. Má schopnosť šíriť svoje názory na tieto otázky a v ušľachtilom zmysle pôsobiť na svoje okolie a ľudstvo. Nakoľko je však Mars retrográdny, dáva osobe šancu ešte raz si všetko premyslieť, aby sa zastavila, inak ju k tomu prinúti. Znamená to urobiť krok späť, aby bola neskôr schopná urobiť dva rýchle kroky dopredu. 

Trigón Mars/ASC prináša harmonickú spoluprácu, bojovnosť, vášnivosť, priateľskosť; veľkú životnú silu, schopnosť presadiť sa. 

Konjunkcia Mars/stálica Sheratan v 9. dome (právo, viera, filozofia, vyššie vzdelanie, ďaleké cesty...) spôsobuje ťažké zranenie tela alebo zničenie ohňom.

Bod smrti pri narodení stojí na 26°41' 

Škorpióna v konjunkcii s IC (zázemie domova, koniec života...) a v opozícii stojí stálica Algol - táto konštelácia je dostatočne vážnou výstrahou pre Natáliu. 

Kvadratúra Slnko/Saturn, aspekt hovorí, že Natália si mala niečo odriecť alebo sa v niečom obmedziť... (teda nehnať sa v aute, aby všetko stihla - pracovné stretnutie a ešte doraziť načas aj do Košíc). 

Opozícia Mesiac/Neptún prezrádza preceňovanie, nepochopenie situácie a sebaklam, že cestu aj za nepriaznivého počasia zvládne bravúrne (veď som „Fitipaldi", hovorievala...). 

Kvadratúra Mesiac/Merkúr podporuje nepokoj, nechuť myslieť a pracovať, vyvoláva bolesť hlavy, býva príčinou omylov, výmeny názorov. Všeobecne bol aspekt nepriaznivý pre cestu, resp. jazdu autom. 

Sextil Mesiac/Venuša, aspekt je výhodný pre návštevu, spoločenské stretnutia, prináša veselosť, dôveru, pocit lásky, maznanie, spokojnosť. 

Konjunkcia Venuša/Bod smrti, táto konštelácia jednoznačne varovala Natáliu pred nerozvážnosťou a unáhlenosťou. 

Konjunkcia Venuša/ Bod smrti na MC - znamená smrť na vrchole života, keď je človek vytrhnutý zo svojej práce. Taktiež poukazuje na smrť ešte skôr, než je určené nástupníctvo (viď časopis VITALITA), keďže Natália nenašla vnútorný postoj ani voči smrti. 

Kvinkunx Venuša/Bod ciest - je to vyslovene karmický aspekt. Venuša symbolizuje ženský princíp a lásku, ktorá je hlavnou silou a vyvoláva potrebu byť v blízkosti partnera stoj, čo stoj. Preto sa za ním bezhlavo ženie 

Kvinkunx Mesiac/ Bod ciest, aj tento aspekt je karmický. Mesiac tu poukazuje na problémy pri vytváraní intímnych vzťahov, hovorí, že citový vývoj ženy nie je celkom v poriadku. 

Opozícia Mesiac/ Neptún vypovedá o strate zmyslu pre realitu, sebaklame, bezuzdnosti, škodlivej sugescii, neúprimnosti voči sebe samej.

YOD (prst Boží alebo osudu) túto konfiguráciu v horoskope tvoria tri body: Mesiac, Venuša a Bod ciest: tento aspekt je ako pasca, zvádza k neopatrnosti, akoby narodenej osobe šťastné okolnosti dovoľovali všetko.

A následne sa spečatila pozemská púť Natálie (ako potvrdila krutá skutočnosť).

Bola vystavená nátlaku, ktorý ju nútil k drastickému riešeniu, aby stihla obe stretnutia - pracovné aj ľúbostné. Vlastne sa hnala bezhlavo po zasneženej ceste na rande so smrťou!

Mesiac vypovedá, že v dôsledku toho obetovala svoje vlastné potreby - pud sebazáchovy, potrebám ostatných (dôjsť na kurz v Košiciach v predstihu).

Venuša prezrádza problém dosiahnuť skutočné uspokojenie v živote, aj pre svoje zvláštne vzťahy s mužmi. 

Bod ciest v 3. dome poukazuje na duševné schopnosti, ktoré v rozhodujúcom okamihu boli nesprávne použité! 

Konjunkcia Jupiter/Pluto (1. dom - ego, telo atď.) v trigóne na Mesiac (8. dom - smrti) prezrádza nárast sebavedomia a presadzovania sa. Všetky sily osobnosti (Natálie) sa sústredili na jeden cieľ a jeho dosiahnutie. 

Mars je („R") retrográdny, v 7. dome (partnerské a verejné vzťahy) dával Natálii šancu ešte raz si všetko premyslieť, aby sa zastavila, inak ju k tomu „prinúti". Znamená to urobiť krok späť, aby bola neskôr schopná urobiť dva rýchle kroky dopredu. 

Sextil Mars/Saturn znásobuje napätie vedúce k riziku, tento aspekt je všeobecne nepriaznivý nielen pre rozhodnutia, ale aj pre požiadavky priateľstva, lásky a rodiny. Trigón Mars/ Urán prezrádza rýchle rozhodovanie, odvahu spojenú s dobrodružnosťou a utkvelú predstavu (ešte stihnúť aj Košice). Aspekt zároveň upozorňuje na unáhlené konanie, ktoré často prekvapí okolie (žiaľ, stalo sa!). 

Konjunkcia Jupiter/Pluto (1. dom - ego, telo) v kvadratúre na Bod ciest, poukazuje na expanzívne plány, ktoré boli prvoradé (viď Vitalitu - avizované kurzy a semináre), pričom konštelácia signalizuje mimoriadne nebezpečenstvo, kedy môže človek prísť o všetko vlastným zavinením alebo vyššou mocou. 

Konjunkcia Urán/Vrchol 3. domu (komunikovanie, krátke cesty) exaktne podčiarkuje nečakanú udalosť - autohaváriu pri cestovaní na kratšiu vzdialenosť. 

Trigón Urán/Lilith poukazuje na nutnosť spracovať svoj hlboký emocionálny konflikt. Vypovedá, že táto žena často chce dať zo seba iba to najlepšie a neuvedomuje si, že môže skončiť tak, že vlastne už nedá nikomu nič. 

Sextil Neptún/ASC vypovedá, že duchovné potreby vystupujú do popredia spolu s plánmi silnejšie preto, že súvisia so zmenou úrovne (napr. aj bytia). Aspekt hovorí o snahe po dosiahnutí duchovného spojenia s inými (viď program v Košiciach).         

Seskvikvadratúra MC/Dračia hlava tiež jasne podčiarkuje stretnutie a spojenie s rovnako zmýšľajúcimi ľuďmi, ktorí sledujú rovnaké životné ciele. Avšak na druhej strane aspekt naznačuje aj isté problémy a omyly v kolektívnej práci.

 

PS. Som toho názoru, že oba horoskopy dostatočne charakterizujú život našej priateľky Natálie, ktorá nás opustila a dávajú odpovede aj na mnohé otázky - Prečo?! Žiadne zrkadlo nikomu neposkytne obraz o sebe - v zrkadle vidí každý iba odraz formy svojho hmotného tela, až horoskop nám ukáže duchovnú podstatu, ktorú si každý človek prináša s narodením. Natália, česť Tvojej pamiatke.

 

František Šteffek - astrológ
e-mail: j.fest@zoznam.sk
tel.: 02/ 4342 4656, 0903 781 171       

 

Komentáre

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.