Choď na obsah Choď na menu
 


PÁPEŽ BENEDIKT XVI.

13. 1. 2008

Motto:

... a bol večer a bolo ráno, deň tretí, keď Hospodin zastal pred svojimi "dvanástimi deťmi" a do každého z nich vložil semeno ľudského života. Deti (znamenia zverokruhu) predstupovali pred Neho, jedno za druhým, aby prijali Jeho dary:

Tebe Baran, - Joseph Ratzinger dávam ako prvému svoje semeno. Ty máš tú česť ho rozosiať. Každé semeno, ktoré zaseješ, nech sa v tvojej dlani mnohonásobne rozmnoží. Nebudeš mať čas na to, aby si uvidel semená rásť, lebo všetko, čo zaseješ, zrodí opäť niečo nové, čo musí byť zasiate. Ty budeš prvý, kto prenikne ľudského ducha - Mojou myšlienkou. Avšak tvojou úlohou nie je, priblížiť sa k tejto myšlienke, živiť ju, ani pochybovať o nej. Tvoj život je konať a jedinou činnosťou, ktorú ti ukladám je: "Začni tým, že oboznámiš človeka s Mojím stvorením!" Pre tvoju dobrú prácu, ti dávam cnosť - s e b a v e d o m i a.

 

Analýza osobnosti a horoskopu

 

Ascendent (ASC – vrchol 1. domu - okamih narodenia, ego...) Ryby udeľuje oddanosť, obetavosť, sociálne cítenie, snivosť, veľkú vnútornú inšpiráciu, sklony k mystike, náboženstvu, mágii a umeniu.

Ryby robia človeka príliš precitlivelým a vnímavým pre hnutie mysle. Z hĺbky nevedomia pociťuje viac, než sa prejavuje navonok. Vie pochopiť zlo aj falošnosť a z toho pramení jeho povoľnosť, často na vlastnú škodu. Preto by mal dbať o výber priateľov, inak mu hrozí ohováranie. Mal by si pamätať, že všetko vedieť, znamená všetko odpustiť! Pokiaľ toto poznanie uňho vedie k odolnejšiemu správaniu môže to byť jeho cnosť. Ak sa však strácajú jeho pôvodné myšlienky, vedie to k skľučujúcim pocitom. Má sklon každému vyhovieť a nič neodrieknuť. Cíti sa byť sťahovaný do hlbín neznáma a mystiky. Tiež mu dáva istú ľahostajnosť k majetku. Jednoduchý život spojený s krásou a prírodou je takmer pre neho typický. Pôsobí dojmom smutného, hanblivého človeka. Skromne sa drží v pozadí, zatiaľ čo iní rozprávajú. Počúva, hlavne, keď sa domnieva, že majú veľké vedomosti. Keď však ide o otázky z oblasti vied, alebo závažnejšieho okruhu života, dokáže vyjadriť vlastný názor, ktorý je výsledkom osobného poznania a bádania problému. Nepodáva len abstraktné teórie, ale praktické skúsenosti.

Stupeň ASC podľa Charubela tvorí tento alegorický obraz: „Muž kráčajúci v tme so starodávnou lampou v ruke“. Ide o markantnú individualitu, ktorá má veľmi konzervatívne sklony. Prežije veľa úderov osudu. Súčasne však nájde východisko zo všetkých ťažkostí, lebo je stále vedený božským inštinktom a má neochvejnú vieru v náboženské pravdy, ako boli jeho praotcami vyučované a uskutočňované.

 

Immum coeli (IC - vrchol 4. domu – korene, rodina) Blíženci prepožičiava radostnú impulzívnosť, pomocou ktorej môže v živote veľa dokázať.

Stupeň podľa Charubela tvorí tento obraz: „Priestranná izba s drahocenným nábytkom a medzi ním rôzne zrkadlá“. Znamená niekoho, kto sa striktne drží mnohostranných dohovorených zvykov a dobrého spoločenského života. Ktorý veľa času využíva aj na sebaobohatenie. Pritom má umelecké schopnosti a miluje umenie všeobecne.

 

Descendent (DESC - vrchol 7. domu – verejné vzťahy) Panny poukazuje na praktický, jasný a cieľavedomý charakter. Nedostatočná predstavivosť sa však stáva príčinou sporov v názoroch s druhými ľuďmi. Všeobecne je život napadnutý nečakanými a netušenými udalosťami, ktoré majú nepriaznivý priebeh.

ASC Ryby budí zdanie, akoby tento človek nebol z tohto sveta. Usiluje sa síce prispôsobiť a splynúť s okolím, pritom však máva problémy s uvedomením a ohraničením vlastnej identity, a tiež s realitou, v ktorej sa necíti dobre. Jeho bujná fantázia ho odvádza do iných svetov, oddáva sa sneniu, vyžíva sa v mystike. Často mu jeho okolie vôbec nerozumie. Podvedome si hľadá praktický proťajšok, niekedy aj preto, že sa sám o seba nedokáže postarať. Avšak starostlivá a pracovitá Panna v DESC ho učí zachovať si pevnú pôdu pod nohami a vytvoriť si vlastný systém pre zvládnutie reality bez toho, aby rezignovali na svoj nádherný iracionálny snový svet fantázie. Všetka mystika a duchovné poznanie nemajú zmysel, pokiaľ nie sú využité v každodennom živote.

Stupeň podľa sabiánskych symbolov (Sasy) tvorí tento obraz: „Dievčenský basketbalový tím“. Ide o fyzický výcvik ako spôsob, vštepiť si do mysle pocit podieľania sa na spoločnej kultúre, o skupinové zjednotenie vedomia, ktoré je vnímavé na kolektívnej sile, pričom je zdôraznená tímová práca.

Médium coeli (MC - vrchol 10. domu – povolanie, status quo...) Strelca jasne poukazuje, že túži po vyššom poznaní, pričom dbá, aby aj podľa toho žil nielen on sám, ale to isté vštepuje aj iným. Jeho stanovisko je filozofické a vždy je ochotný poúčať svoje okolie. Radosť zo života, úspechy a česť sú v jeho živote isté. Má šancu stať sa právnikom, vládnym úradníkom, vedcom, kňazom, filozofom a podobne.

Stupeň podľa Sasy tvorí tento obraz: „Vlajkonosič v bitke“. Ide o vznešenú akceptovateľnú podriadenosť tohto človeka kolektívnym hodnotám a cieľom - zasvätenie nejakému ideálu.

 

Joseph Ratzinger sa narodil v 3. dekáde znamenia Baran, má zmysel pre spravodlivosť, hĺbku myslenia, zvedavosť a prispôsobivosť v každej situácii. Ctí si prírodu.

Roku narodenia (1927) vládne Venuša, dáva zrodencovi estetické založenie, zmysel pre všetko pekné a príjemné. Preto pokiaľ môže, radšej sa vyhýba všetkým sporom, konfliktom, dáva prednosť harmónii a vzájomnému porozumeniu.

Tieto tendencie sa budú prejavovať hlavne v rokoch: 1934, 1941, 1948, 1955, 1962, 1969, 1976, 1983, 1990, 1997, 2004, 2011...

 

Angulárne postavenie planét: - Jupiter pri Asc vypovedá, že je autoritatívny, ide mu o pocty a prestíž. Merkúr pri Asc prezrádza rozožierajúci intelekt, kritickú a polemickú inteligenciu, je veľmi nadaný pre myšlienkové súboje. Mars pri IC poukazuje na túžbu dominovať na domácej scéne, čo však môže byť príčinou hádok a prudkej výmeny názorov.

 

Polarita – Slnko v znamení Barana a Mesiac vo Váhach vnáša do povahy vyrovnanosť a prebúdza jasnovidnosť alebo vnútorné zrenie, pokiaľ individuálne impulzy zrodenca zostanú dostatočne zdržanlivé. Túžba po uznaní je tým posilnená rovnako, ako senzitivita. Podľa sily morálnej povahy vznikajú sklony buď k odlúčeniu, alebo k jednote. Tiež mu udeľuje mimoriadnu pozorovaciu a porovnávaciu schopnosť.

 

Deň narodenia hovorí, že je to osudový človek, ktorý musí uvážlivo plánovať svoj život, aby sa vyhol zlyhaniu. Pokiaľ sa vyhne sláve a postaveniu, ušetrí si zopár rán od osudu. Prospeje mu načúvať svojím snom a intuícii, ktoré ho včas varujú pred krízou.

Uvedomuje si svoje korene a svoje miesto v rámci rodiny a komunity, akoby inštinktívne vedel, že potrebuje mať solídnu základňu v domácom prostredí, než sa odtiaľ vydá do sveta. Váži si rodiné putá, podporu a náklonnosť, ktoré sú nevyhnutné pre jeho citové zázemie. Avšak na druhej strane je to dobrodružný mysliteľ, ktorého poháňa túžba po vedomostiach a pravde. Akonáhle vsaje do seba čo najviac informácií, postaví na nich svoj ďalší postup. Jeho povaha má dve strany – jedna prahne po kľudnom domácom živote so všetkým, čo k tomu patrí a druhá sa stavia individualisticky a odhodlane voči širšiemu svetu a urputne bojuje za určité riešenie problémov.

Zaujíma sa o veľa vecí, ale všetko jeho konanie je podložené záujmom o humanitárne otázky a dosiahnutie pokroku. Vďaka ostro logickému mysleniu, organizačným schopnostiam a húževnatosti, je schopný realizovať akékoľvek vízie v akejkoľvek profesii. Tiež má nemalé vodcovké schopnosti. Okolie ho obdivuje pre jeho inšpiratívny prístup a vytrvalosť a je populárny v ďaka svojmu zmyslu pre humor a jemné správanie.

Vo vzťahu s ľuďmi je starostlivý a spoľahlivý, ale zároveň urputne háji projekty, ktoré ho stimulujú. Tento človek si neústupne stojí za svojimi názormi a pritom si dokáže zachovať priazeň ostatných. Keďže ho jeho okolie považuje za pilier sily a zdroj múdrosti, existuje nebezpečenstvo, že si na seba naloží príliš veľa bremien, lebo mu robí problém ich odmietnuť a rovnako mu robí problém odolať vábeniu nových a vzrušujúcich ideí.

Tomuto človeku sa väčšinou podarí zachovať si zdravú rovnováhu medti introvertnou a extrovertnou stránkou povahy. Rád skúma a presadzuje fascinujúce ontelektuálne koncepcie, ale zároveň si aj uvedomuje dôležitosť svojho zakotvenia v realite. Aby sa vyhol nadmernému stresu, mal by pochopiť, že nie je žiadny superman a nemôže docieliť všetko, čo od seba požaduje.

 

Mesiac narodenia stavia tohto človeka na pevnú pôdu, dáva mu triezvosť a praktický nadhľad. Prehlbuje organizačné a riadiace schopnosti. Je schopný zabezpečiť si úspech aj v materiálnom živote. Horšie pre neho však je, keď začne "komandovať" druhých ľudí a sám si stavia latku príliš vysoko, potom býva hlboko frustrovaný neúspechom. Mal by krotiť svoje sklony k výbušnosti a panovačnosti.

 

Rok narodenia vypovedá, že hľadá svoju pravú identitu. Situáciu vždy posudzuje z celkového pohľadu. Aj keď sa navonok podriadi, vo svojom vnútri naďalej túži viesť v danej veci prím. Ťažko sa vyrovnáva s prehrami a aj s tým, ak ho niekto obmedzuje.

 

Osud o ňom hovorí, že má rád živé a produktívne vzťahy. Vie byť ľahkovážny, srdečný, veselý, spoločenský, optimistický a pritom má dar reči. Chýba mu zväčša diplomacia, je prehnane kritický a má sklon k riskovaniu. Neznáša jednotvárnosť a nudu. Veľmi dôležité je pre neho cestovanie, ako aj potreba niečo riešiť - nenávidí pomyslenie, že život beží mimo neho. Neraz pracuje pod vplyvom stresu (teraz si ho do sýtosti užije).

 

Krstné meno Joseph (Jozef) prezrádza silné materiálne založenie. Kým si ujasní, čo chce od života, čaká ho viac životných zmien vrátane citových. Až potom sa stane pokojnejším.

Osobne sa domnievam, že svoje pápežské meno si vybral v prvom rade podľa svätého Benedikta Josepha Labre (1748-1783) – patróna žobrákov, bezdomovcov a tulákov, ktorý pripadá na jeho deň narodenia a pritom nesie i jeho krstné meno. Symbolicky a magicky to korešponduje so stovkami miliónov chudobných kresťanov vo svete, ktorým sa stal pastierom... Až za tým nasleduje inšpirácia a dôverná informácia, ktorú zveril kardinálom, že tým chcel vzdať hold Benediktovi XV. za jeho neúnavné úsilie pomôcť utečencom a zjednotiť svet rozdelený I. svetovou vojnou atď.

 

V horoskope Ratzingera markantne prevládajú planéty pod obzorom a poukazujú na introvertného človeka odvráteného od sveta. Nestojí o fakty a holú skutočnosť, ktorá mu môže unikať a od ktorej sa často odvracia. Všetko si viac či menej idealizuje alebo obostiera vlastnými predstavami. Pýta sa po podstate a jadre vecí, často sa uchyľuje do ústrania, kde sa nerušene môže oddávať premýšľaniu o sebe, kde môže žiť svojim vnútorným životom (venovať sa hudbe, čítaniu klasickej literatúry, filozofickým otázkam...). Bojí sa prekážok a preto býva viac-menej bezmocný v dobývaní sveta, nedokáže riskovať, prípadne nedúfa v úspech vo svete skutočností (dokáže však plniť príkazy svojich „nadriadených“...). Hovorí pomaly, opatrne, každé slovo si rozmyslí a prehodnotí než ho vyriekne. Každá zmena duševnej orientácie pre neho znamená problém. Je teoretik so zmyslom pre abstraktnosti a so záujmom o duchovné vedy a filozofiu.

Rovnovážne rozdelenie planét na východnej a západnej strane horoskopu hovorí o rovnováhe medzi hmotou a duchom.

Joseph Ratzinger má najsilnejšie obsadené základné znamenia, ktoré prezrádzajú vývoj rozumu, túžbu po uplatnení, vedúcu povahu.

 

 

Analýza domov, aspektov, bodov ...

 

1. dom Ryby (Asc – ego, telo, aktivita, čo chceme v živote dokázať, ako sa pozeráme na svet).

Poukazuje na sklony k intelektuálnej inšpirácii, sledovať zahmlený a neurčitý ideál. Dáva oddanosť, nerozhodnosť, obeť, odovzdanosť nejakému morálnemu ideálu alebo intuitívnym pocitom. Prezrádza zbožného ducha a nejaké tajomstvo.

Domu vládne Jupiter a vypovedá, že zrodenec má sklon k umiernenému jednaniu podľa zákona a podľa dominujúceho sociálneho prostredia. Presadzuje sa konformisticky, pričom nenaráža na odpor, ale stretáva sa so súhlasom, obľúbenosťou, protekciou a s poctami. Jeho životná dráha naberá na prirodzenej sile. Môže sa stať sudcom (stal sa hlavným inkvizítorom), profesorom (od roku 1952 bol pedagogicky činný na niekoľkých nemeckých univerzitách, stal sa významných profesorom teológie) alebo niekým, kto sa teší vážnosti a autorite (od 19. 4. 2005 je pápež Benedikt XVI.). Vládca 1. domu v znamení Ryby hovorí, že zrodenec jedná nejasne a intuitívne, sleduje nejaký sen (svetovú nadvládu jezuitov - Loyolov sen!) a čaká na plodný zdroj inšpirácie.

 

Jupiter v dome môže veľmi priaznivo poznačiť osud narodeného. Znamená ochranu zrodenca (v máji 1945 dezertoval z armády, bol v americkom zajateckom tábore), veľkodušnosť, zmysel pre česť, podriadenie sa zákonu (v roku 1941 sa stal členom mládežníckej organizácie Hitlerjugend). Znásobuje vyhliadky na úspešný život, postup v povolaní a spoločenskú kariéru; vyrastá z neho skutočná osobnosť. Napomáha mu k úspechu hlavne v zrelom veku, prináša vážené postavenie, úctu k tradíciám a hierarchii (v júni 1951 bol vysvätený za kňaza. Od roku 1962-1965 počas II. vatikánskeho koncilu pracoval ako konzultant po boku arcibiskupa Josefa Fringseho, ktorý patril k najradikálnejším reformistom. V marci 1977 sa stal mníchovským arcibiskupom).

Jupiter v znamení Ryby je v domicile, dáva altruistickú povahu so sklonom rozdávať sa a ochraňovať, náboženské alebo humanitárne zameranie, súcit, vnímavosť, lásku k hudbe a umeniu (Ratzinger zbožňuje klasiku a sám rád hrá na klavíri). Poukazuje na právnické a okultné nadanie, na úspech v okultných spoločnostiach (Ratzinger sa stal členom rádu Tovarišstva Ježišovho). V zrelom veku je možná konverzia (premena) alebo stretnutie s duchovným vodcom (v júni 1977 ho pápež Ján Pavol II. vymenoval za kardinála. V roku 1981 stal sa prefektom silnej Kongregácie pre výuku viery... V júni 1998 zomrel arcibiskup Agostino Casaroli (taliansky jezuita určený pre disidentskú otázku vo Východnom bloku - ako nás informuje Katolícky týždenník č. 47, 22. 11. 1998), ktorého vystriedal jezuita a kardinál Joseph Ratzinger - najvyššia hlava Kongregácie pre náuku viery - teda inkvizičného úradu... A v roku 2002 sa stal dekanom kolégia kardinálov, najbližšieho poradného zboru pápeža, ktorého členmi sú všetci kardináli).

 

Konjunkcia Jupiter/ASC prezrádza originálne sebavyjadrenie, intuitívne schopnosti pri jednaní a šťastie v komunikovaní s ľuďmi. Poukazuje na veľkú životnú silu a dobrú konštitúciu. Môže očakávať úspechy a uznanie.

 

Merkúr v dome je poškodený, poukazuje na zvedavý prístup k životu, preto mu len málo vecí unikne. Podporuje intelekt a duševné schopnosti, obdarúva ho rečníckym nadaním, dáva mu záľubu vo vede, v knihách, vo výchove. Na druhej strane hovorí, že je príliš namyslený, rád kritizuje a je popudlivý.

Postavenie v Rybách vypovedá, že myslenie zrodenca nemá kontakt s realitou, uniká do ilúzií, má subjektívne vnímanie, nie je schopný racionálneho rozhodnutia alebo záveru, prezrádza človeka celkovo negatívneho. Má síce fotografickú pamäť a vysokú intuíciu, ale prostredie a nálada dokáže jeho myslenie veľmi ovplyvniť. Jeho závery sú vyvolávané citovo, intuitívne a nie na základoch logiky.

Sextil Merkúr/Venuša hovorí o sociabilite, literárnom talente, príjemnom vystupovaní a melodickom hlase. Charakterizuje ho tvorivá energia, zmysel pre formu, dobrá výrečnosť, silná obrazotvornosť, oduševnenosť aj bezstarostnosť.

Kvadratúra Merkúr/Mars aspekt podnecuje túžbu po sociálnej nadradenosti. Pri vykonávaní a sledovaní svojich cieľov môže demonštrovať násilie, agresivitu, silu a sebadôveru. Príležitostne môže byť krutý a nemilosrdný. Nedokáže vidieť veci z rôznych strán. Bude mať možnosť zistiť, že je vohnaný do vodcovských úloh. Po zdravotnej stránke aspekt ohrozuje krvný obeh mozgu (v uplynulých rokoch trikrát utrpel miernu mozgovú porážku).

Kvadratúra Merkúr/Urán hovorí o revolučnom duchu a živote plnom zvratov. Prináša problémy, ktoré je potrebné rozpoznať a prekonať, lebo môžu byť spôsobené rebelantským, nekonformným postojom voči prevládajúcim spoločenským normám.

Organizmus a zdravie zdrodenca bude vystavené veľkej záťaži.

 

Kvadratúra Merkúr/MC podčiarkuje prekážky v komunikovaní s najbližším okolím, zlé vzťahy v zamestnaní (cirkvi) hlavne v intelektuálnej oblasti, prieťahy v práci, prekážky, prehnanú ctižiadostivosť.

Kvadratúra Merkúr/Dračia hlava prezrádza konflikt medzi spoločenskými názormi, normami, konvenciou a ich vyjadrením (Ratzinger spolu s Jánom Pavlom II. spolupracoval na dokumentoch, ktoré striktne odsúdili „liberalizáciu“ teológie, ktorá je populárna hlavne v Latinskej Amerike), že nepochopil spoločnosť a nemôže uskutočniť vlastné idey. To môže súvisieť s tým, že jeho myseľ je mimo kontrolu so súčasným spoločenským dianím (preto odmietaním modernej tváre môže podstatnú časť veriacich odradiť).

 

Konjunkcia Merkúr/stálica Scheat môže spôsobovať problémy, sľubuje nešťastie, zavraždenie, samovraždu alebo násilnú smrť.

Kvinkunx Merkúr/Bod zdravia a smrti znamená vyrovnanie karmického dlhu, ktorý naplní podľa svojej vôle, slobodnej úvahy a ako bude reagovať...

 

Urán v dome dáva intenzívnu túžbu po slobode a nezávislosti. Neznáša, aby bola jeho osobná sloboda obmedzovaná, alebo nejako vymedzovaná. Človek hľadá neobyčajné aktivity, neobyčajných ľudí a situácie, túži po neustálych zmenách a vzrušeniach (to všetko mohlo zrodenca motivovať k vstupu do rádu a lóže). Bude sa obávať toho, aby sa nestratil v masách. Citovo a myšlienkovo je nestály, výstredný, zaťatý a tvrdohlavý, má sklon k nebezpečným extrémom, neuváženým činom, slepej žiarlivosti a násilníctvu. Viac mu prináša konkurenčný boj, než spolupráca v tíme a preto zoberie do rúk svoj osud.

 

Urán v znamení Barana stojí v 1. dekáde, dáva reformátorské snahy, rozhodné jednanie, pretváranie názorov, vynaliezavosť, technické schopnosti. Keďže je poškodený, prezrádza impulzívnosť, výbušnosť, bojovnosť, netolerantnosť. Má nedostatok taktu a zdržanlivosti, často reaguje mimovoľne a bez toho, aby si to uvedomoval - urážlivo a nepríjemne.

Po zdravotnej stránke naznačuje poranenie hlavy alebo jej operáciu, či nejakú inú náhlu operáciu (počas dovolenky v auguste 1992 sa pošmykol v kúpelni a poranil si hlavu).

Urán, Merkúr, Mars, Dračí chvost a Bod šťastia tvoria 3x obraz T-kvadratúry. Mars v opozícii s Dračím chvostom a Urán s Merkúrom v apexe prezrádza, že tento človek sa bude vyjadrovať a pôsobiť ako prostredník (jezuitov) v boji (Mars) o zachovanie doktrín minulosti (Dračí chvost). Zaoberá sa vzťahmi, strieda záujmy, ciele a niekedy zbytočne plytvá energiou. T-kvadratúry priam volajú po rovnováhe a východisku zo situácie, do ktorej sa zrodenec dostal (z bojiska mal šancu dezertovať, ale z pazúrov jezuitov nie!).

Kvadratúra Urán/Dračia hlava podčiarkuje nezvyčajné vzťahy a spojenia s výstrednými ľuďmi, ale aj výmenu názorov, náhle prekážky a rozchody s nimi.

Konjunkcia Urán/stálica Deneb Kaitos Shemali prináša nešťastie, choroby, nedobrovoľné zmeny, násilie proti sebe samému, škandály (vo vatikánskych apartmánoch sa chce aj naďalej starať o svoje milované mačky a kvôli nim vedie boj s členmi protokolu, podľa ktorých je to nepredstaviteľné).

Opozícia Urán/Lilith – Urán v tomto aspekte umožňuje dobývať nepoznané územia a vynáša na povrch aj bezohľadný individualizmus. Lilith symbolizuje chlad a ľad v duši, do ktorej zrodenec schoval svoj hnev, smútok, bolesti – kde má uložený zamrznutý život. Tento ľad mu umožňuje odstup a nedotknuteľnosť, ktorá takmer hraničí s krutosťou pre toho, kto sa k nemu pokúša dostať bližšie.

 

Slnko v dome charakterizuje sebeckého a panovačného človeka, ktorý dokáže presadiť svoje vlastné záujmy a radšej udeľujú príkazy, než aby spolupracoval s inými. vytvára pevný charakter a výraznú osobnosť. Podmieňuje úctu, úspech a kariéru. Dáva pocit sebavedomia, hrdosti, autority, pevnú vôľu. Zrodenec vyniká nad ostatnými. Je ambiciózny, nenechá sa nikým ovplyvniť. Na druhej strane ho charakterizuje sebeckosť a panovačnosť. Dokáže presadiť svoje vlastné záujmy a radšej udeľuje príkazy, než aby spolupracoval s inými. Je neprispôsobivý. Má silnú telesnú konštitúciu a v mladosti býva zriedka chorý. Chorobám a úrazom je vystavená hlava (v roku 1991 strávil mesiac v nemocnici pre krvácanie do mozgu...). Slnko podľa sephariala tvorí tento obraz: „Kosáčik Mesiaca sa vynára z oblaku a je zasiahnutý bleskom“. Ide o stupeň osvietenia. Poukazuje na vysoké myšlienkové koncepcie, inšpirácie a nápaditosť.

Slnko v znamení Barana sa nachádza v 3. dekáde, dáva oduševnené myslenie, zvedavosť, aktívny intelekt zmierňuje povahu. Je povolaný stať sa priekopníkom alebo vodcom (stal sa novodobým inkvizítorom a teraz pápežom). Poukazuje na tvrdohlavosť, zrodenec si rád robí všetko po svojom a je neústupný. Má v sebe značnú silu, životnosť a túžbu byť prvý, presadiť sa. Koná síce odvážne, ale jeho cieľ vôbec nemusí byť jasný. Je bojovný, súťaživý, agresívny. Chce často za každú cenu presadiť svoj názor a sám seba. Má veľké sebavedomie, ctižiadosť a odolnosť. Musí sa naučiť sebaovládaniu, taktu a tolerancii. Je impulzívny, hnev a radosť neskrýva, ale ani hnev u neho netrvá dlho. Keď sa vybúri, upokojí sa. Ťažšie sa prispôsobuje do sociálnych skupín. Nerád je niekomu podriadený a vôbec nerád je niekomu spolupracovníkom. Nemá v sebe dostatok trpezlivosti ani disciplíny. Tiež podčiarkuje, že chorobám a úrazom je vystavená hlava.

Slnko, Mars a Bod zdravia a smrti tvoria obraz Polosextil (malý trojuholník), čo znamená schopnosť praktického a produktívneho využitia vrodených schopností, myšlienok, senzitivity a vízií. Mars v apexe ukazuje akou formou to bude (tvrdý a nemilosrdný boj).

Sextil Slnko/Mars znamená silnú energiu a činorodosť, silu ducha, pohotovosť v reči, aktivitu, pevnú vôľu, odvahu a sebadôveru, schopnosť viesť druhých, preberanie veľkej zodpovednosti na seba. Tento zrodenec neprosí, on vždy žiada !

Trigón Slnko/Neptún poukazuje na značné umelecké schopnosti, bohatú fantáziu, intuíciu, imagináciu, vnímavosť a citlivosť k ľuďom, hĺbavosť, originálnosť, mystické založenie, náhle úspechy vo verejnom živote.

 

Trigón Slnko/MC poukazuje na cieľavedomý postup v živote, osobné uznanie. Vďaka pozitívnym životným postojom dosiahne zrodenec slávu a pocty.

Slnko má veľmi pozitívny vplyv na Bod zdravia a smrti.

 

Chiron v dome naznačuje, že ho môžu obmedzovať traumy, vnútorné rany a v kontakte s vonkajším svetom prežíva veľmi intenzívne utrpenie bez toho, aby si ich plne uvedomoval. Cíti sa určitým spôsobom iný než ľudia, s ktorými udržiava kontakty, lebo si vyberá netypické životné úlohy a túži manifestovať svoju osobu značne originálnym spôsobom. Tento človek je neustále zvedavý na svet a ľudí a tiež stále hľadá zmysel svojej existencie. Avšak musí za to zaplatiť vysokú cenu. Chiron ho núti stáť bokom a chodiť vlastnou, občas bolestivou cestou.

Chiron v znamení Býka stelesňuje potrebu duchovnej premeny, ktorá nastáva v tesnom spojení s reálnou skutočnosťou a fyzickým rozmerom existencie. Dôležité je pre neho usporiadať si vlastný rebríček hodnôt. Naučí ho to vyberať si medzi príjemnosťou zmyslovou, telesnou a príjemnosťou duševnou. Musí si uvedomiť, že fyzická rozkoš je len prechodná etapa, ktorá ho má doviesť ku skutočným duchovným hodnotám. Potrebuje si uvedomiť, že jeho rozvoj má význam a potom sa mu stane vedúcou ideou jeho života.

Konjunkcia Slnko/Chiron prezrádza zraniteľnosť buď fyzickú alebo emocionálnu. V istom štádiu svojej mladosti trpel a to prispelo k jeho dospelému strachu z bolesti. Preto má tak súcitnú povahu a schopnosť porozumieť bolesti iných ľudí.

V psychike má veľa zábran, ale zároveň ich môže rýchlejšie než iní prekonať alebo s nimi pracovať. Niekedy je schopný zmeniť uhol pohľadu celej skupiny. Tento aspekt provokuje zrodenca k prekonávaniu bariér a k ničeniu všeobecne prijímaných zásad.

Sextil Mars/Chiron dáva príležitosť byť empatickým a silným lídrom zúbožených ľudí sveta. Nepochybuje o vlastných silách a možnostiach, preto pre zrodenca neexistuje žiadny projekt, ktorý nie je možný uskutočniť ani žiadny problém, ktorý nie je možno prekonať. Má diplomatické schopnosti, ktoré mu môžu pomáhať v politickej kariére...

2. dom Býka (svet materiálnej orientácie, pramene finančných zdrojov, peniaze, majetkové pomery, duševná spokojnosť, zvládanie povinností).

Dáva sklon k peniazom a žičí majetku. Venuša v domicile, znamená hmotné úspechy v živote a priaznivo ovplyvňuje každú životnú situáciu. Základom vlastnej sebadôvery je materiálny dostatok. Jej postavenie v znamení Býka hovorí, že nálady zrodenca sú stabilné a dlhotrvajúce, má rád luxus, dobré jedlo a komfort. Potrebuje fyzický dotyk a má rád mazlenie (v celibáte aspoň s mačkami, ktoré si vzal aj do Vatikánu). Venuša mu prepožičala umelecké sklony, spoločenskosť a sklon dbať o svoj zovňajšok.

Sextil Venuša/Urán prezrádza, že zrodenec je prístupný láske a citovému životu, rýchlo reaguje na zmyslové podnety. Preto je isté, že v mladosti neraz porušil celibát. Inklinuje k umeniu, má umelecký rozlet, veľa priateľov a kontaktov, ktoré ľahko nadväzuje. Miluje honosnosť (na všetkých postoch, na ktorých sa počas života ocitol, si ju mohol naplno vychutnávať).

Konjunkcia Venuša/stálica Alcyone sľubuje významné postavenie, moc, ale aj chronické choroby.

Nepriaznivý dopad na zdravie prezrádza kvadratúra Venuša/Bod zdravia a smrti.

Seskvikvadratúra Venuša/Bod ciest poukazuje na karmickú zmenu a na skúšku jeho charakteru.

 

3. dom Blížencov (komunikovanie s inými, myslenie, písanie, pamäť a schopnosti, dané pre život, krátke cesty spojené s okolím, súrodenci, susedia, známy).

Vypovedá, že zrodenec sa vyjadruje ľahko a rýchlo. V dome sa nenachádza žiadna planéta, preto si nijako zvlášť nepotrpí na ústnej, písomnej alebo inej komunikácii so svojim okolím. Tiež necíti potrebu cestovať ba ani súrodenci v jeho živote nemusia hrať príliš veľkú úlohu... Merkúr ako vládca v 1. dome prináša úspech vďaka inteligencii a udeľuje mu sklony k duševnej činnosti.

V dome sa nachádza Bod kozmopolitizmu v konjunkcii so stálicou Rigel, sľubuje slávu, pocty, blahobyt, veľkomyseľnosť, mechanickú zručnosť a vynaliezavosť (pri premene sveta buď na svetoobčanov alebo katolíkov). Tiež tvorí trigón na Bod ciest, čo naznačuje šťastie a úspech na tajných misiách a cestách jezuitov, po ktorých celý svoj kňazský život kráča.

 

4. dom Blížencov (IC – rod, domov, rodičia (otec), vnútro duše a všetko, čo je v nej skryté, ale aj koniec vecí a života).

Poukazuje na zdedené duševné schopnosti aj časté zmeny bydliska. Poškodený Mars v dome prezrádza, že zrodenec je agresívny a nepríjemný. Šťastie nenájde tam, kde sa narodil, preto by mal včas to miesto opustiť. Tiež hrozí nesúlad v rodičovskom dome, spory, problémy s majetkom a problematické vzťahy. Veľa energie bude venovať na svoje vlastné zabezpečenie. Keďže má rád zmeny pobytu, môže odísť aj zo svojej vlasti.

Postavenie Marsu v 3. dekáde znamenia zrodencovi udeľuje nielen všestranné záujmy, ale aj snahu po reformách a podčiarkuje sarkazmus, cynizmus, nestálosť, hádavosť, krutosť (všetky tieto tendencie sú skôr vystupňované ako následok výchovy v Hitlerjugend a nasadenie neplnoletého na front, kde videl a prežíval neľudskosť a krutosť vojny. Potom nastúpila výchova a disciplína v cirkvi...).

Kvadratúra Mars/Urán hovorí o nestálom, silnom a násilnom charaktere, sklone k výstrednostiam a pochybnej túžbe po publicite. Jeho priateľstvá budú veľakrát podrobené skúške. Môže očakávať vzrušujúce príbehy, ničenie, fanatizmus, sklon k násilnému riešeniu vecí.

Kvadratúra Mars/Bod šťastia vypovedá, že mužský princíp nenašiel svoje naplnenie a je v príkrom rozpore s fyzickým šťastím muža. Preto sa transformuje do kritiky, ochoty podstupovať konflikty a do odvahy riskovať.

 

Dračia hlava v štvrtom dome znamená hľadanie vlastných vnútorných hodnôt. V súčasnom živote musíte prekonať potrebu verejného predvádzania sa, vyplývajúcu zo skúseností verejného uznania v minulosti.

Jej postavenie v Raku hovorí, že potrebuje rozvinúť svoje výchovné schopnosti, prekonať vnútornú pýchu a tolerovanie vlastných zlyhaní. Má v sebe tendencie robiť si život ťažší ako je. Vychádza to z jeho minulých životov, kedy musel ťažko pracovať, aby dosiahol uznanie iných ľudí. Potrebuje sa naučiť pokore a vyjadriť svoje city čestne, len tak môže vychovávať iných, bohatstvom svojej múdrosti.

 

Pluto v dome prináša duševný nepokoj, stále zmeny plánov a nápadov, hlboké duševné premeny, veľké želania, túžby a fantázie. Pojem domov je pre neho univerzálny, nikdy nehovorí môj domov, môj svet, ale mojím domovom je celý svet. Rodičovský dom je pre tohto človeka priúzky a primalý, je poznačený vyslovenou túžbou po slobode, čosi ho neustále ženie do samoty, do prírody a túži po veľkom neprebádanom svete, po nevychodených cestách. V starobe sa črtajú mnohé zmeny a nutnosť duševne sa preorientovať, tiež aj nepokoj v rodnej obci. Pri disharmonickom postavení poukazuje na zlomové situácie vyvolané vonkajšími okolnosťami, fanatizmus, netolerantnosť, fantazírovanie a osamelosť. Vyvoláva tlak identifikovať zložité komplikácie vlastného pôvodu a pretransfomovať sa.

Pluto v znamení Raka (1913-1938) bolo v období veľkých prevratov, revolúcií a hrdého, pyšného vlastenectva. Všeobecne prinieslo rozpad a smútok v rodinách. Udeľuje bohatú fantáziu a vnímavosť, hĺbavosť, sklon k romantike a rojčeniu.

Konjunkcia Pluto/stálica Canopus (Mekbuda) prináša zbožnosť, cestovanie, veľké znalosti, lásku k vzdelaniu, zmeny zlého v dobré, konzervativizmus, všeobecne náboženské a filozofické myslenie.

 

5. dom Raka (láska, rozkoš, plodenie a výchova detí, náklonnosť k iným, tvorivosť, sociálny život, špekulácie).

Prezrádza veľmi imaginatívnu a romantickú povahu, hlad po dôvernostiach, ješitnosť a nestálosť v citových vzťahoch. Keďže v dome nie je planéta, hovorí to o človeku, ktorému robí problémy vyjadriť svoje city.

Domu vládne Mesiac zo 7. domu, čo znamená dosiahnutie významnej spoločenskej úlohy a zároveň vypovedá o tvorbe niečoho, čo zrodenec predkladá verejnosti na posúdenie (službu a prácu kňaza, teraz pápeža).

 

6. dom Leva (práca a poskytovanie služieb, zdravie, choroby, zvyky, duševné a fyzické napätia, ktoré vychádzajú z nášho ega).

Prezrádza autoritu v zamestnaní (v cirkvi). Neptún v dome ukazuje možnosť ako rozvíjať duševné schopnosti, ale má menej priaznivý vplyv na zdravie. Aj precitlivenosť na nepriaznivé pracovné podmienky môže mať zdravotné následky. Pre svoju obetavosť sa človek dostáva do pozície, v ktorej je veľa práce, ale malý zárobok, napr. v charitatívnej oblasti a podobne.

Keďže je Neptún retrográdny, naznačuje celkovú deštrukciu vlastnej osobnosti, aj splynutie s vesmírom. Spomaľuje vývoj, preto je nutné, aby sa naučil od útleho detstva vnímať rozdiel medzi realitou a fantaziou alebo ilúziou. Zrodenec si idealizuje všetko čo robí a nechá sa pritom unášať od jednej veci k druhej. Je verný a oddaný, romanticky založený, ale zároveň má aj zmysel pre veľkorysé plány a podujatia.

Trigón Neptún/MC má vplyv najmä na život v cirkevnom zamestnaní, ktorý je založený na intuitívnej úrovni. Zrodenec má ďalekosiahle ciele, unikátne nápady. Je citlivý ku skrytým faktorom, ktoré majú vplyv na dosiahnutie kariéry. Vie sa pretvarovať, má záujem o umenie.

V dome stojí Bod zdravia a smrti, prezrádza neustále hľadanie dokonalosti, pýchu, prehnané rebelantstvo, ale aj pokušenie uniknúť denným povinnostiam. Naznačuje psychosomatické ťažkosti (sklon "kajať sa" prostredníctvom chorôb). Smrť môže zapríčiniť dlhá choroba, nadmerné pracovné úsilie, dôsledok veľkej námahy a stres.

V dome stojí tiež Bod vzdelania a výchovy, v kvadratúre so Saturnom, ktorý zrodencovi určuje priestor, poriadok, disciplínu a pravidlá, ktoré musí dodržiavať (za každú cenu v intenciách Tovarišstva Ježišovho).

V horoskope narodenia je Slnko a Mars – Hylég (darca života) a Merkúr – Anareta (ničiteľ života).

 

7. dom Panny (DESC - verejné a partnerské vzťahy, schopnosť spolupráce a nutných kompromisov, právne spory, verejní nepriatelia).

Jasne poukazuje na celibát. Na vrchole domu stojí stálica Denebola, prepožičiava rýchly úsudok, vznešenosť, sebaovládanie, zaoberanie sa konkrétnymi záležitosťami.

Mesiac v dome dáva zväzku a zmluvám (s cirkvou) pohyblivosť a zmenu. Činnosť narodeného sa dostáva do stredu verejnej pozornosti. Naznačuje šťastie vo verejnej činnosti, umeleckú činnosť a popularitu. Priťahuje ľudí, ktorí hľadajú istotu a pocit bezpečia. Skôr alebo neskôr nesplní ich očakávania, pretože jeho citový život je premenlivý ako mesačné fázy.

Postavenie Mesiaca v 2. dekáde Váhy poukazuje, že zrodenec je jednostranne orientovaný a zameraný, ma silné vášne, jemné správanie, záľubu v umení. Citovo je labilný. Všetko ho rozruší a zbytočným veciam prikladá veľkú dôležitosť.

Kvadratúra Mesiac/Pluto podčiarkuje veľmi citovú osobnosť, ktorá všetky problémy rieši drasticky.

Stupeň podľa sephariala tvorí nasledujúci obraz: „Maškarná maska“. Je to stupeň napodobovania. V človeku je málo úprimnosti, avšak má sklony k umeleckému poslaniu (Ratzinger sa prejavuje skôr po umeleckej stránke. Rád číta klasickú literatúru, teologické štúdie a filozofiu, hrá na klavíri, počúva folk a klasickú hudbu, avšak neznáša rokenrol).

 

Lilith v znamení Váhy predstavuje splátku karmického dlhu. Prezrádza nielen zložité partnerské vzťahy, ale aj veľkú osamelosť v citovej oblasti. Zrodenec si túžobne želá nadviazať ľúbostný vzťah, je však svojim povolaním nútený žiť v osamelosti. Preto niektoré jeho túžby nie je možné naplniť, preto je u neho snaha, aby bol inými zasvätený.

V dome stojí Bod šťastia a prezrádza zisk z verejného postavenia, cez priateľov a dary.

Ďalej sa v dome nachádza: Bod pôct a ohlasu, Bod ciest, Bod spravodlivostiBod karmy (kardinál Joseph Ratzinger a prefekt Kongregácie pre náuku viery, dostal 21. mája z rúk maďarského prímasa kardinála Laszló Paskaie Cenu sv. Štefana. Vyznamenanie mu bolo udelené za jeho zásluhy o rozvoj pokoncilnej teológie”, - viď Katolícky týždenník, č.23, 7. 6. 1998).

 

8. dom Škorpióna (regenerácia organizmu, sexualita, straty, dane, financie a majetok iných, dedičstvo, smrť alebo okolnosti úmrtia).

Posilňuje význam tohto okultného, mystického a tajomného domu, ktorý predstavuje spoločné vlastníctvo a posmrtné dedičstvo (cirkevné). Dom je bez planéty, čo o tomto človeku prezrádza, že nie je emocionálne ani finančne závislý na druhých. Pravdepodobne je, že vo svojom živote zostane ušetrený od veľkého, možno povedať až dramatického hnutia mysle.

Vládca domu Pluto a spoluvládca Mars v 4. dome hovoria, že v starobe dôjde k rozmachu spoločenského života, aj k oneskorenej sláve (presne to sa v jeho živote aj udialo). Na druhej strane naznačuje smrť vo vysokom veku a v rodinnom prostredí (Svätú cirkev za hradbami Vatikánu môžeme tiež u Ratzingera považovať a jednoznačne stotožniť s „rodinou“).

 

9. dom Strelca (vyššie vzdelanie, právo, filozofia, náboženská viera, intuícia, spirituálne vízie, ďaleké cesty a kontakty s týmto vzdialeným svetom).

Má na zrodenca duchovný vplyv.  Saturn v dome dáva záujem o filozofiu, právo, plodí hlbokého mysliteľa, s vážnou a hĺbavou povahou. Môže byť odlúčený od domova a hrozí mu vysťahovalectvo (stalo sa tak počas 2. svetovej vojny a neskôr pri odchode do Vatikánu). Často u zrodenca môže prevládať ľahostajnosť ku každému vyššiemu, ideálnemu myšlienkovému prúdu, obmedzený pohľad na veci a nedôverčivosť. Je ovplyvnený náboženskou konvenciou a hodnotovou stupnicou svojho pôvodu. Aj keď sa proti tomu búri, podarí sa mu zmeniť iba formu, nie však podstatu tohto javu.

Keďže je Saturn retrográdny, vnáša do života veľa ústrkov, jeho detstvo mohlo byť podrobované prísnemu spoločenskému alebo rodičovskému poriadku, či prežité s citovo rozorvanými rodičmi. Preto neskôr v živote zložito hľadá istoty, o ktoré by sa mohol oprieť. Keď však tieto istoty nájde, vedú ho bezpečne životom. Saturn je tiež známkou slabej ochrany pred vonkajším svetom, ktorý zrodencovi ubližuje a na druhej strane mu dodáva vnútornú silu a vytrvalosť, ktorá ho poháňa vo vývoji dopredu, aby niečo v živote dokázal.

Postavenie Saturna v 1. dekáde Strelca dáva zrodencovi sklony k cestovaniu v cudzine, duševné záujmy hlavne o mystiku a pre rôzne štúdia. Prezrádza živosť reči, náboženské založenie, pobožnosť a dôstojnosť. Snaží sa získať verejnú funkciu a využiť ju pre svoje egoistické ciele.

Kvadratúra Saturn/Bod vzdelania a výchovy má však nepriaznivý dopad na tieto veci...

 

10. dom Strelca (MC –, profesionálna dráha a uznanie status quo, kariéra, prestíž, česť, povesť, postavenie v spoločnosti, autorita, najdôležitejší rodič).

Poukazuje, že túži po vyššom poznaní. To preto, aby mohol učiť iných a spoznanú pravdu použiť v praktickom živote. Jeho stanovisko je filozofické a vždy je ochotný poúčať svoje okolie. Udeľuje mu ctižiadosť zhromažďovať, obsadzovať alebo skúmať veci.

Zoskupenie planét v 1. dome naznačuje egoizmus a žičí len veľmi nezávislým povolaniam. Má šancu stať sa právnikom, vládnym úradníkom, vedcom, kňazom, filozofom a podobne. Tiež hovorí o životnej dráhe zameranej na cudzinu, štátnu správu (aj cirkev k nej patrí, pokiaľ nedôjde k odluke štátu od cirkvi) a cudzie jazyky (ovláda desať rečí). Domu vládne Jupiter z 1. domu, toto postavenie ide zrodencovi priamo v ústrety a on sa s ním identifikuje. Prináša mu protekcie, ctižiadostivosť a velenie v zrelom veku... (viď konjunkcia Jupiter/ASC prezrádza silnú osobnosť, prirodzenú autoritu a Slnko v Baranovi predstavuje kult vodcu a veliteľa v pravom slova zmysle - k tomu viac niet čo dodať).

Dračí chvost v dome - táto os v 4. /10. dome znamená spoločenský život. Prezrádza, že zrodenec viedol v minulom živote verejný život a dostatočne sa nestaral o rodinu. Teraz by si mal rodinu založiť, vybudovať a chrániť ju. Žiaľbohu, nemôže si na to ako iní smrteľníci odtrhnúť čas od svojho povolania a svojej kariéry...

 

11. dom Kozorožca (ciele, nádeje a túžby, sociálne vzťahy, priatelia, spoločné záujmy).

Hovorí o priateľstve so staršími ľuďmi (jednoznačne to potvrdzuje „starobinec“ vo Vatikáne), o vernosti a stabilite v tejto oblasti. Zároveň sú to aj politické priateľstvá... Prináša túžby, ktoré sa realizujú až neskoro v živote (postupovať až na post najvyšší – pápežský stolec).

Domu vládne Saturn z 9. domu, udeľuje priateľstvá s cudzincami, s pedagógmi (teológov z celého kresťanského sveta, aj z iných cirkví) a filozofické plány (s nimi...).

Prázdný dom bez planéty vypovedá, že sa pokojne zaobíde bez priateľov a necíti ani potrebu spolupracovať s ostatnými alebo byť členom nejakej skupiny (pri nástupe na štúdia teológie bol však k tomu donútený...).

 

12. dom Vodnára (obmedzenia, frustrácie, skryté záležitosti, nevedomie, karma, tajní nepriatelia, izolácia v uzatvorených inštitúciách, charita, meditácia a činnosť v zákulisí života...).

Mení nepriateľov v priateľov. Prináša náhlu životnú skúšku (ako obstojí vo funkciách, ktoré mu boli zverené a napokon aj v úrade pseudo-pápeža). Domu vládne Neptún zo 6. a poukazuje na zdravotné problémy, a spoluvládca Jupiter z 1. domu poukazuje na utrpenie, cez ktoré sa osobnosť utvára a dozrieva. Zrodenec je priťahovaný skrytými záležitosťami.

Dom bez planéty prezrádza človeka vyrovnaného, odolného psychicky aj fyzicky.

V dome stojí osamotený a neaspektovaný Bod slávy...

 

Epilóg

„Kto včera klamal, tomu sa ani zajtra nebude veriť.“, hovorí stará ľudová skúsenosť.

Neomylný učiteľský úrad cirkvi zostáva v podstate až do Posledného súdu stále jedným a tým istým učiteľským úradom svätého Petra a s ním zjednotených apoštolov. Po všetky časy sa teší podpore Ducha svätého, ktorý ho chráni pred každým omylom. Trvalo a neomylne ho učí zvestovanú pravdu, ktorá je (ako napokon každá pravda !) večne rovnaká.

Z týchto dvoch dôvodov - zásadnej identity učiteľského úradu a zásadnej nezmeniteľnosti pravdy, si neomylný učiteľský úrad nemôže nikdy odporovať. Kto si odporuje a protirečí, hovorí buď nepravdu, mýli sa, alebo klame. Klame buď teraz, keď odporuje skôr preukázanej pravde, alebo klamal predtým a pravdu hovorí až teraz. V oboch prípadoch však stratil dôveryhodnosť.

A tu je najhlbší dôvod skutočnosti, že klamstvo Pavla VI. a jeho biskupov, spáchané pod pláštikom neomylného, teda všeobecného a riadneho učiteľského úradu, ich muselo pripraviť práve o tento úrad !

Tento učiteľský úrad predsa neručí neomylne za Božie zjavenie len v nejakom určitom a izolovanom okamžiku. To by rozhodne bolo prinajmenšom málo pre samotný základ – skalu (Petra), ktorá v ľubovoľnú dobu má a musí niesť všetku tiaž na nej postavenej budovy – Svätej Cirkvi! Preto je takéto poňatie iba púhou chybnou predstavou mnohých nedostatočne poučených katolíkov.

Dňa 7. decembra 1965 sa z najväčšej časti pravej rímsko-katolickej Cirkvi stala „cirkev pokoncilná“, teda čisto ľudská organizácia ! Jej „pápežom“ bol Pavol VI. a jej „biskupi“ sa stali koncilnými otcami. Z hľadiska pravej Cirkvi však mali ich úrady, ktoré zastávali, rovnakú cenu, ako napríklad úrad ajatolláha Chomejniho a jeho mulahov...

A na tom sa až do dnešných dní nezmenilo ani to najmenšie. „Pápež“ a „biskupi“ pokoncilnej cirkvi aj naďalej „neomylne tvrdia a potvrdzujú“ právo človeka na náboženskú slobodu a veľa ďalších herézií rovnako, ako Chomejni a jeho nástupci ďalej „neomylne“ (podľa vlastných predstáv !) „tvrdia“, že Allah je veľký a Mohamed je jeho prorok...

Povedané konkrétnejšie, „pápež“ Ján Pavol II. a ďalšie postavy pokoncilnej cirkvi, akými je tzv. „predseda Nemeckej biskupskej konferencie“ Karl Lehmann alebo tzv. „prefekt Kongregácie pre vieru“ „kardinál“ Joseph Ratzinger, majú pre zbývajúcich skutočných katolíkov práve tak málo Bohom zverenej autority, ako napríklad veľký mufti z Mekky, alebo najvyšší rabín z Izraela, či dalajláma z Tibetu - vôbec žiadnu !

A presne toľko Bohom zverenej autority majú, koľko vernosti a poslušnosti si tiež zaslúžia zo strany skutočných katolíkov - opätovne vôbec žiadnu !

To znamená, že od uvedeného dátumu pravá katolicka Cirkev nemá ani pápeža, ani žiadnych diecéznych biskupov...

Preto všetko, čo potom „Rím“ prikázal, bolo a je neplatné. Rím stratil svoju vieru, pápež úrad a biskupi autoritu a dodnes ju naspäť nezískali !

Dodržiavať po 7. decembri 1965 nariadenia zdanlivého pápeža, či pseudo-pápeža, by bolo ničomnou neverou voči všetkým pravým nástupcom svätého Petra a námestníkom Krista, Bohočloveku Ježišovi Kristovi a voči Bohu samotnému !

Nemáme im však aj napriek tomu zachovať vernosť tam, kde ešte hlásali tradične vieru, poslúchať ich prinajmenšom v ich dobrých a prospešných nariadeniach? Nie !

Lebo čo ešte vôbec pravdivého a dobrého - vedľa mnoho falošného a zlého učili a prikazovali, to „učili“ a „prikazovali“ bez akéhokoľvek Božieho poverenia a bez všetkej nadprirodzenej autority (viď úvahu v knihe „Vernosť pápežovi“ - Johannes Rothkranz)!

 

Pápež Benedikt XVI. oznámil začatie procesu blahorečenia najpopulárnejšieho pápeža v histórii - Jána Pavla II. Kardinál Hoyos, ktorý je prefektom vatikánskej kongregácie pre kňazov, vyslovil želanie, aby bol blahorečený pri príležitosti svojich nedožitých 85. narodenín 18. mája...

Rozhodnutie najvyššieho predstaviteľa katolíckej cirkvi Benedikta XVI., že v jeho prípade sa rozhodol obísť pravidlá nariaďujúce čakať najmenej päť rokov od úmrtia kandidáta, kým sa môže začať proces vedúci k jeho konečnému svätorečeniu...

Vzhľadom na vyššie uvedené fakty v epilógu a starú ľudovú múdrosť, sa žiada pripomenúť ešte jednu prostú múdrosť: „Čo je dovolené Bohovi, nie je dovolené volovi“!

 

Alberto Rivera dopĺňa pohľad do budúcnosti o nasledujúce informácie:

Najbohatší a najmocnejší jezuiti sveta naplánovali, že rímskokatolícky systém aj cez krátkodobý celosvetový úspech časom padne a zanikne. Preto sa už skoro po druhej svetovej vojne urýchlene preorientovali a zoskupili do nového mocenského usporiadania. Využili pritom výsledky práce svojich predchádzajúcich kolegov, pri ktorej vystúpili ilumináti a dokonale infiltrovali hnutie New Age, všetky ateistické a komunistické strany, ďalej protestantizmus a všetky východné náboženstvá...

 

A touto infiltráciou sa tiež jezuitský rád rozdelil. Vznikli tu dve hlavné vetvy tajných supermocných jezuitov, ktoré sú dnes dokonca svojou predstavou o usporiadaním budúceho sveta proti sebe a bojujú jedna proti druhej.

Tato roztrieštenosť medzi špičkami jezuitov sa plne prejavuje aj v celom oficiálnom ráde, ako nám dokazuje i 33. a 34. kongregácia rádu tovarišstva, kde aj sám generál Arrupe a potom Kolvenbach vyzýva k opätovnej jednote ako za časov Ignáca Loyolu: »Podľa Ignáca je najzávažnejšou prekážkou jednoty, ktorá je tak nevyhnutná v Krista nášho Pána pre správne fungovanie tovarišstva, príliš veľký počet nedostatočne umŕtvených jezuitov.« (Z prejavu Kolvenbacha na 34. kongregácii).

Paradoxom je, že obe vetvy tajných jezuitov sledujú rovnaký cieľ - svetovú nadvládu jezuitov (tzv. Loyolov sen!). Ale rozchádzajú sa v ceste, akou sa má svetovláda dosiahnuť. Jedna strana to chce urobiť zmenou pozemského usporiadania a druhá to zasa chce urobiť okultnou silou cez zázraky s UFO a cez ovládnutie myslenia ľudí. Títo tiež odmietajú spolupracovať v prospech tých predchádzajúcich. Presné hranice medzi nimi je však takmer nemožné vystopovať, lebo časť okultných jezuitov sa predsa len čiastočne na určitých projektoch svetovlády tej prvej skupiny podieľa.

Skupina, ktorá chce dosiahnuť svetovládu zmenou politických systémov sa delí ešte ďalej na vetvu tajných jezuitov prevážne z USA (sionisti) a na skupinu prevážne z Európy. Každá má svoju vlastnú predstavu a tým sa tiež líšia aj ich tajné celosvetové plány. Preto sa môže každému, kto sa s tým stretne, zdať, že tajní jezuiti v skutočnosti nevedia sami, čo chcú, pretože si protirečia. Ale to je veľký omyl. Každá skupina vie dopredu presne, čo chce a zo svojho pohľadu na budúce usporiadanie sveta nezľaví ani o trochu. Je tu preto medzi nimi veľa bojov, veľa odvetných akcií, veľa vojen, teroristickej pomsty, útokov apod.

 

Plány tých skupín, ktoré sa usilujú o svetovládu zmenou pozemských politických systémov môžeme rozdeliť na plány pre blízku budúcnosť a na plány pre vzdialenú budúcnosť.

V blízkej budúcnosti chce jedna časť proeurópskeho jadra tajných jezuitov naďalej posilňovať pozície bieleho pápeža (z Vatikánu) a armádnych síl NATO v Európe. Plánujú, že prostredníctvom bieleho pápeža získajú funkciu „Sprostredkovateľa svetového mieru“. Ďalej plánujú, že postupne zavedú vo všetkých západo - a východoeurópskych krajinách také politické systémy, ktoré dovolia uchopiť rímskokatolíckej stolici všetku zákonodarnú moc a dovolia zmeniť zákony týchto krajín natoľko, že sa Rím stane najsilnejším vládcom Európy. Plánujú, že po zavedení totálnej katolizácii budú Rímu verné všetky európske štáty a oddané aj zložky síl NATO. Cieľom je nastoliť tisícročné európske a potom celosvetové kráľovstvo rímskeho katolicizmu (podľa katolíckej predstavy o Novom svetovom poriadku) bez bližšej koncepcie do vzdialenej budúcnosti.

      Druhá časť proeurópskeho jadra tajných jezuitov však plánuje, že NATO prestane v rámci Európy fungovať ako pápežova vojenská mašinéria, lebo bude tajnou vládou z USA odvolané a v Európe zrušené. Preto táto časť tajných jezuitov nesúhlasí so súčasným posiľňovaním pozícii NATO, lebo to odporuje i budúcim plánom čierneho pápeža (sionistov). Ten pokračuje v prosovietskej línii predchádzajúceho jezuitského generála Aruppeho v súlade so skutočnými požiadavkami Nového svetového poriadku a sleduje tým uchopenie vlastnej náboženskej moci v celej Európe a zvrhnutie bieleho pápeža (z Vatikánu). Preto je zámerom týchto proeurópskych tajných jezuitov usmerňovať dnes politiku tak, aby došlo k oslabeniu európskych pozícii NATO a k posilneniu ruského bloku. Potrebujú, aby sa Rusko stalo najväčšou zbrojnou a ekonomickou mocnosťou v Európe, ktorá by poslúchala hlavne európske jezuitské špičky a prevádzala také vojenské zásahy v Európe, do ktorých sa silám NATO nechce alebo nemôže, pretože k tomu nemajú schválenie z USA. Tato druhá časť tajných proeurópskych jezuitov sa usiluje o to, aby mala vlastnú ozbrojenú armádu priamo v Európe pod velením ekonomicky silného neamerického štátu, ktorým však Nemecko z dôvodov verejnosti a dvoch svetových vojen už nemôže byť. Preto plánujú krížové ťaženie Európou za pomoci vojsk z revolučných štátov Ruska a Francúzska.

      Jezuitom sa podarilo ruské pravoslávie už infiltrovať natoľko dôkladne, že túto odnož okultného náboženstva majú už pod svojou kontrolou. Preto je tiež potajomky pripravovaný konkordát Ruska s Vatikánom a po dosadení nového ruského prezidenta Vatikánom (jeden z uvažovaných kandidátov bol M. Gorbačov i napriek tomu, že mal málo volebných preferencií) potom Rusko prevedie opätovné zjednotenie do celistvého bloku. Ten bude mať jedinú úlohu, a to dobiť ruka v ruke s Islamom pre Vatikán a tým samozrejme pre jezuitov Jeruzalem (Loyolov sen!). Zjednotenie Ruska do nových socialistických štátov bude financovať Vatikán, rovnako ako moderné vyzbrojenie tohto nového sovietskeho bloku.

      Do tejto revolučnej armády sa však majú podľa plánov zapojiť postupne aj armády všetkých ostatných provatikánskych štátov, vrátane Českej a Slovenskej republiky. Pokiaľ sa vybavenie vojskom podarí jezuitom zrealizovať skôr, než dôjde k odvolaniu síl NATO, plánuje, že sa do európskych síl NATO nová armáda krátkodobo zapojí.

      Potom podľa plánov druhej skupiny proeurópskych tajných jezuitov povedie Rusko sformované už do nového politického a ekonomického bloku vojnu s tými štátmi, ktoré budú odporovať jezuitskej politike a katolizácii. Bude to nové križiacke ťaženie Európou, Balkánom a tiež Stredným a Blízkym Východom.

NATO, aj keď je to dieťa Vatikánu, totiž ako celok Vatikánu výsostne nepatrí a ani v najbližšej dobe patriť nebude, lebo NATO spravuje a financuje USA. Preto NATO nemôže splniť víziu Ríma (a tým aj jezuitov) o ďalšej krížovej vojne Európou, ale túto “mierovú” vidinu ochotne prevedie nový sovietsky blok v spolupráci s vojskami z európskych »kresťanských« národov. Bielemu pápežovi bude zatiaľ dovolené, aby sa všetkých týchto plánov zúčastnil, aby mal dojem, že to je on, kto toto vojsko ovplyvňuje a riadi.

      Avšak po splnení úlohy tohto medzinárodného vojska spustia jezuiti určité politické zábrany, ktoré doposiaľ držali nový Ruský blok v moci a skrátka, aby nedostal chuť na svoju vlastnú samovládu. Plánujú, že tak ako na začiatku tohto storočia, tak aj v blízkej budúcnosti tento nový Sovietsky štát ochotne sľúbi všetko, len aby dosiahol svojho cieľa, to je opätovné mocenské rozšírenie po Európe. A teraz k tomu znova dostane náhle príležitosť, ktorú patrične využije. Tajní proeurópski jezuiti plánujú, že tento obrovský červený kolos najprv nasmerujú na Rím a Vatikán, čím dôjde k zničeniu pápežskej moci bieleho pápeža. Tiež plánujú, že tohto giganta podporia k mocenskému vniknutiu do samotných Spojených štátov amerických, kde budú chcieť jeho prostredníctvom zlikvidovať svetovládne ambície vlády tajných amerických jezuitov (sionistov).

      Plánujú teda, že tento nový červený monolit bude vo vzdialenejšej budúcnosti prevádzať svoju vlastnú politiku, Vatikán navždy odstaví bokom a zmocní sa všetkých európskych štátov a za pomoci tajných jezuitov a tiež za pomoci oficiálnej časti jezuitského rádu ovládnu územie USA, kde rovnako budú jeho prostredníctvom vykonávať svoju vlastnú prosovietsku mocenskú politiku.

      Vo vzdialenej budúcnosti sa potom tento červený svetový vládca stane nástrojom tajných jezuitov k likvidácii všetkých náboženských smerov a k vyvraždeniu všetkých jeho stúpencov a jeho ateistická politika sa podľa ich plánov stane celosvetovým trendom, ako to hlása skutočný Nový svetový poriadok.

 

      Oveľa ucelenejší sú vo svojich plánoch americkí tajní jezuiti (sionisti). Akonáhle sa najbohatšia vrstva jezuitov dostala v podobe slobodomurárov a iluminátov na najsilnejšie vládnuce pozície a vyšvihla sa v podobe finančných mocipánov na všetky riadiace a najdôležitejšie miesta ovplyvňujúce komunistické režimy, ďalej na všetky hlavné miesta protestantov a New Age, prijala plán o záhube európskeho rímskeho pohanského systému v podobe rímskokatolíckej cirkvi a začala intenzívne pracovať na realizácii myšlienok New Age a Nového svetového poriadku.

      Americkí tajní jezuiti totiž veľmi starostlivo sledujú všetky plány a kroky ohľadne budúcej európskej katolizácie na čele s bielym pápežom a do istej miery sa jej tiež chcú zúčastniť. Ale ich hlavný záujem, ako to jezuitskému charakteru zodpovedá, je ovládnuť nielen územie USA, ale i celej Európy a Východu. Predpokladajú, že to však narazí na odpor európskej odnože tajných a oficiálnych jezuitov, a preto je v ich pláne odstránenie rímskej pápežskej stolice ako symbolu stálej ochrany európskej jezuitskej »kresťanskej« kultúry.

      Aj napriek tomu, že oficiálny americkí jezuiti a časť tajných proeurópskych jezuitov žijúcich v USA nesúhlasí s likvidáciou rímskokatolíckej cirkvi a stále sa ju usilujú podporovať. Rátajú americkí jezuitskí mocipáni a jezuitskí finančný magnáti vo svojom tajnom pláne už naplno s verziou vojny, v ktorej cirkev a jej územie - Vatikán aj s Rímom bude úplne zničený.

      Prelievanie tajných informácií z prostredia jednej odnože tajných jezuitov do druhej sa deje neustále, a preto americkí jezuitskí experti veľmi dobre poznajú časti plánov európskej vetvy. Vedia, že chcú podporiť a ekonomicky posilniť Rusko, aby previedlo nielen katolícku čistku ako odmenu jezuitom za financovanie nového sformovania, ale aby nakoniec preniklo priamo až na územie USA a zničilo tam ich plány.

      Americká vetva tento plán Európanov vyhodnotila a rozhodla sa podporiť tú časť, v ktorej Rusko nakoniec zlikviduje moc bieleho pápeža, ale plánuje to usporiadať tak, aby Rusi potom pôsobili už len v rámci Európy. Naplánovali posilniť vesmírny priestor signalizačnými, špionážnymi a obrannými systémami a urýchlene vyvinúť úplne nový typ zbraní hromadného ničenia, ktorý by silu atómových zbraní zmnohonásobil a predstihol. V ich tajnom pláne je dovolené Rusku vstúpiť na územie USA krátko pred zánikom európskej pápežskej stolice, aby európska vetva verila, že sa ich plán naplní presne tak, ako oni chcú. Okrem psychologického efektu to bude mať aj význam ekonomický, aby bolo pri tomto európskom projekte vydaných veľa financií a tým bude moc európskej odnože obmedzená.

      Americká vetva plánuje, že po odčerpaní financií prinúti nového ruského obra, aby územie USA urýchlene opustil a že nezabráni tomu, aby potom vztiahol ruku na Vatikán. Plánuje totiž podporiť nové zoskupenie ruských ateisticko - komunistických štátov v tom smere, aby sa európskej vetve jezuitov Rusi znova vymkli z rúk, ako tomu bolo s mladým Sovietskym zväzom (po VOSR 1917) a aby toto zoskupenie začalo hrať politiku vlastnej červenej moci a v jej rámci zlikviduje pápežskú stolicu. Oproti európskej strane však predpokladajú, že pritom ateistická mocnosť v doprovode svojich európskych satelitov zničia nielen Rím a Vatikán, ale pretože sa to neobíde bez revolučných zmätkov a nakoniec i bômb, dôjde pritom k úplnému zničeniu celého Talianska.

      Americkí jezuiti plánujú, že tento vojnový konflikt rozzúri ateistického obra natoľko, že vtrhne aj do budúcej najväčšej pokladnice všetkých európskych bánk a na svojho ďalšieho odvekého nepriateľa, to je na Izrael a že tam bude chcieť (tak ako v Taliansku) vydrancovať všetko, čo sa vydrancovať dá. Tento vojenský a politický konflikt zo strany Sovietskych ateistických štátov skončí úplným spustošením, vydrancovaním a zdevastovaním Izraela. Súčasne existuje predpoklad, že vo svojej zúrivosti ateistický obor začne vysielať svoje atómové rakety tiež smerom na USA, aby sa zbavil svojho tretieho a najsilnejšieho nepriateľa - Spojených štátov amerických.

      V pláne týchto amerických jezuitov je preto tiež atómový zásah proti celému územiu nového Sovietskeho zväzu, a to z vesmírneho priestoru, pokiaľ vztiahne ruku na Izrael a začne vystreľovať svoje rakety na USA. Plánujú, že sa tým však rozpúta hotové peklo tretej svetovej vojny.

      Americkí mocipáni a finančný magnáti z radov tajných jezuitov skutočne naplánovali tretiu svetovú vojnu, a to s použitím atómových bômb. Plánujú politický a vojenský incident medzi Európou a USA. Preto už naplánovali takú obranu, aby sa vojna strhla iba nad územím Európy a nepreniesla sa na územie USA. Pri tejto vysokej mocenskej hre bude rímskokatolícka cirkev obetovaná. Tým sa zrealizuje dávny sen týchto jezuitských špičiek - zbaviť sa bieleho pápeža, ktorý moc jezuitského rádu dodnes obmedzuje, lebo to nie je priamo čierny pápež, ale maximálne vždy len jeho nástroj, kto oficiálne vládne. Hlavný vojnový konflikt - tretej svetovej vojny však vypukne tak, že nové zoskupenie Ruských štátov podľa ich plánov vztiahne svoju vojenskú ruku na Izrael, s ktorým majú USA svoje vlastné zámery.

      Americkí ilumináti a najbohatší magnáti rozhodli, že sa musia pred budúcim besnením tretej svetovej vojny zachrániť a svoju svetovládu preniesť do Nového Veku a tam si udržať ďalej svoje mocné postavenie, ale už bez obmedzujúcej moci rímskokatolíckej cirkvi. Ako územie svojej nové vlády preto naplánovali Spojené štáty Americké, u ktorých predpokladajú, že sa im podarí zamedziť rozšírenie vojny na americký kontinent a že vojna prebehne len nad Európou. Naplánovali, že Európa vrátane Ruska, ktoré bude potrestané Amerikou za vtrhnutie Rusov do Talianska a do Izraela a za spustošenie a vyplienenie týchto krajín krátko pred vojnou, bude treťou svetovou vojnou úplne zničené, pretože podľa plánu prebehne za použitia atómových bômb.

      Postavenie USA pri tomto konflikte bolo oproti predošlým plánom prehodnotené a označené ako víťazné. Európski tajní jezuiti si stále myslia, že Rusko nad USA v podobnej vojne, ktorú tiež ako krajnú variantu pripúšťajú, zvíťazí. Ich pohľad do budúcnosti však už teraz, na konci 20. storočia nezodpovedá realite súčasných pomerov. Naproti tomu u plánov tajných jezuitských špičiek - iluminátov a finančných mocipánov a magnátov v USA je už teraz vidieť že sú prepracované oveľa detailnejšie a realistickejšie, a že sa skutočne tak plnia, lebo nemajú žiadnych prekážok u žiadnej vlády.

      Tieto tajné sily sa tiež dohodli, že v Novom Veku po tretej svetovej vojne, teda vo vzdialenejšej budúcnosti, dajú krátko priestor ešte všetkým nekatolíckym cirkvám, ktorých pontifikalným predákom sa stane priamo čierny pápež, aby nedošlo k pôvodnému rozdvojeniu pápežskej funkcie. Tento protestantský predák alebo protestantský pápež (dnes funkcia čierneho pápeža) plánuje prinútiť všetky protestantské smery k vytvoreniu presnej kópie celého rímskokatolíckeho systému ovšem už s modernými náboženskými názormi podľa New Age a Nového svetového poriadku. Bude sa však usilovať o úplné zachovanie ducha katolicizmu.

      Aj keď tajní proeurópski jezuiti stále ešte fanaticky podporujú Vatikán, najbohatší jezuiti sveta už naplánovali priebeh nového, tretieho tisícročia bez rímskokatolíckej cirkvi. Po porade s temnými duchovnými silami títo mocipáni Nového svetového poriadku naplánovali, že protestantské a komunistické smery zostanú aj v Novom Veku, pričom dali sľub, že časom zostane výhradne jedna jediná, a to ateistická vláda a že všetci protestanti a ďalšie náboženské smery budú nakoniec vyhladené, akonáhle bude ateistický systém natoľko upevnený, že bude schopný prevziať vládu nad všetkými štátmi sveta.

      V tomto pláne týchto budúcich mocipánov Zeme neexistuje premenenie náboženstva na ateizmus. Nikto, kto verí niečomu inému než materializmu a hmote nebude smieť zostať pred Novým svetovým poriadkom nažive. Po likvidácii všetkých foriem náboženstva a hlavne kresťanstva potom nastane pravý Nový Vek a bude zavedený Nový svetový poriadok bez akejkoľvek formy náboženstva. Vládnuť potom majú výhradne luciferiáni, alebo najtajnejšia a najužšia skupina iluminátov, poslúchajúca výhradne diabolských, satanských duchov a majúce satana ako svojho jediného kráľa a pána.

      Taktiež sa predpokladá, že súčasne v tej dobe, to je už vo veľmi vzdialenej budúcnosti, vypukne boj medzi rasami, v ktorom bude snaha úplne vyhladiť všetky neeurópske a neamerické rasy, to je napríklad Židov, černochov, Číňanov, Japoncov a ostatné rasy ázijských národov, ďalej všetkých ostrovanov a podobne, a ich územie potom osídliť výhradne bielou rasou. Tým sa mocipáni podľa plánov New Age zbavia veľa miliárd ľudí.

      Plán ovšem ráta aj s tvrdým odbojom čínskej a japonskej rasy aj s ich eventuálnym spojením sa so všetkými ázijskými národmi za účelom ovládnutia západnej pologule. V tej dobe sa má preto podľa plánov očakávať ďalšia svetová vojna, a to medzi USA a Čínou s Japonskom za použitia úplne nových, moderných vojenských zbraní a prostriedkov.

 

      Aj sama rímskokatolícka cirkev plánuje Nový svetový poriadok, ale po svojom spôsobe, a to ako úplnú katolizáciu celej planéty, čo znamená nielen uchopenie zákonodarnej moci v každom štáte, ale aj likvidáciu všetkých nekatolíckych a protestantských cirkví, ktoré sa nebudú chcieť s rímskokatolíckym systémom zlúčiť dokopy a budú preto postavené mimo zákon. Ovšem ilumináti a predstavitelia New Age už dnes vedia, že vláda stolice bieleho pápeža nad svetom bude krátka, aj keď prinesie veľké krviprelievanie ďalších nevinných protestantov. Najmocnejšie pozemské sily si uvedomujú, že oveľa rýchlejšie uchopenie moci na celej planéte bude namiesto zavedenia katolíckeho náboženstva (o ktoré sa usiluje už plných šestnásť storočí) naopak jeho vojnová likvidácia a násilné zavedenie ateizmu. Títo najbohatší mocipáni sveta rozhodli, že katolizácia, aj keď sa podarí, bude preto len dočasná a bude slúžiť hlavne k upevneniu komunisticko ateistickej moci a k odstráneniu zásadových protestantských cirkví.

 

       Rád jezuitov už dávno nemá strach a obavu, že zostane bez svojej »milovanej« matky cirkvi o samote. Už dávno dospel nielen do naprostej samostatnosti na cirkvi, ale dokonca aj do definitívnej prevahy nad Vatikánom. Sám pápež je v skutočnosti nielen bábkou v rukách jezuitského rádu, ale dokonca naprostým väzňom pri všetkých svojich krokoch, rečiach, prehláseniach, kázniach, návštevách, bohoslužbách, pútiach, ceremóniách, oslavách sviatkov a odpočinku aj v súkromnom živote.

      Hoci niektorí európski tajní jezuiti poznajú plány najmocnejších jezuitov planéty, predsa sa však nevzdávajú myšlienky, že sa pôvodný plán na katolizáciu celého sveta predsa len podarí a je pravdou, že pre najbližšie obdobie má Vatikán podporu jezuitov stále ešte plne zaručenú, lebo plány druhej skupiny tajných jezuitov ešte nebudú naplnené po prelome tretieho tisícročia.

P.S.

Slovenská TV1 vo večernom spravodajstve 29. 05. 2005 priniesla správu, že pápež Benedikt XVI. si vzal za svoju hlavnú úlohu opätovne zmieriť kresťanskú cirkev s pravoslávnou cirkvou po ich tisícročnom rozdelení a nepriateľstve.

Pokračuje teda v tom, čo sa nepodarilo jeho predchodcovi Jánovi Pavlovi II.

 

(V epilógu sú použité myšlienky a citáty z knihy „Tajné dejiny jezuitov)

 

Komentáre

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.