Choď na obsah Choď na menu
 


Astrologické výročia Českej a Slovenskej Republiky

17. 1. 2008

Poznámka na úvod:

Aj tento druhý horoskop ako predchádzajúci (nasleduje i tretí) - venujem hlavne mladým ľuďom, ktorí nemajú životné skúsenosti a dajú sa ľahko oklamať, alebo si ešte stále myslia, že astrológia a jej predpovede, resp. analýzy sú iba výmyslom šarlatánov. Mali by si však uvedomiť, že hviezdy nad našimi hlavami tu nie sú na ozdobu, že pod ich vplyvom sa odohráva všetko od vzniku sveta a sú doslova žiarivými svedkami každej udalosti pradávnej histórie i súčasných dejín, ktoré ľudstvo muselo prekonať.

Je potrebné mať neustále na zreteli, že astrológia nie je veštenie! Stav planetárnej konštelácie - kozmických síl sa dá exaktne vyrátať, ale tento nezmerateľný a jemnohmotný účinok nie je zatiaľ merateľný fyzikálnymi prostriedkami. Môj osobný názor a poznatok astrológa o účinku týchto božských síl je, že pôsobia priamo na bunky človeka a cez tieto ho ovplyvňujú v zmysle jedinečnej a neopakovateľnej konštelácie (plynúceho času, čiže štvrtého rozmeru – ten sa nedá zastaviť a na to odporcovia astrológie účelovo zabúdajú... Avšak každá udalosť sa dá i spätne „exaktne“ dokázať !) pri narodení, ktorú prijal ako svoj učebný plán života.

V podstate túto prastarú a nepochopenú myšlienku vyslovili už starí astrológovia: "Hviezdy nás ovplyvňujú, ale k ničomu nedonucujú!" Tým však nie je povedané, že nezaväzujú...! Preto sa dá povedať, že vyžarovanie kozmických telies neformuje ľudský osud priamo, ale vytvára iba cesty, resp. kanály, ktorými bude k ľudskej duši každého jedinca cez bunky prenikať všetko to, čo konštelácia hviezd a ich „mihotavé“ svetlo rámcovo naznačuje aspektami v jeho radixe, vrátane spätných účinkov minulých činov (nevyrovnaných karmických dlhov) - presne tak, ako nám to povedal Ježiš Kristus: "Do haliera splatíš všetko...!"

Astrológiou - „kráľovnou vied“ sa od pradávna riadi tento svet, svet mocných síl i jedincov, osudy národov a celého ľudstva. Na tento titul sa astrológia sama nepasovala, ale bol jej udelený tými najmúdrejšími jedincami, ktorí sa narodili na tejto Zemi. Za všetkých uvádzam hold, ktorý vyslovil sv. Tomáš Akvinský – veľký svätec, učenec a mystik : "Astrológia je veda veliká, veda presnosti neobyčajnej".

Prvé výročie rozdelenia ČSFR

V čase, keď sa Európa zmieta vo vojensko-ekonomickom konflikte, nechali sme sa rozdeliť ako siamské dvojčatá a tým ako štát oslabiť. Celkom sme stratili pud sebazáchovy, ktorý býva v živote vždy najsilnejším. Republika ČSFR nebola rozdelená na základe želania väčšiny národa, ale na základe zoskupení strán a hnutí – bez referenda !

Žiadne vzletné slová politikov nemôžu prikryť biedu, do ktorej nás ženú rozvadené politické strany. ! Podľahli sme ilúzii a namýšľame si konečnú samostatnosť Česka a Slovenska.

O čo bol Svätopluk prezieravejší – o to sú naši politici zadubenejší a poplatnejší svetovému kapitálu a moci. Jestvovali sme ako Veľká slovanská ríša (nie Veľkomoravská) usadnutých roľníkov a predsa nás pre nejednotnosť okolité národy pohltili („asi-milovali“) a zotročili na dlhé stáročia.Keď sa pozrieme na unikátny horoskop (ktorý sa mi vybavil z podvedomia s mapou uprostred) vzniku ČSR 28.X.1918), vidíme názorne, že republika sa zrodila z Rakúsko-Uhorskej monarchie v znamení Strelca, pod ktorého vládu patrí Morava a Uhorsko (čiže aj Slovensko). Astrologické indície vypovedajú, že tento deň bol zámerne zvolený vzhľadom na „dobrú“ konšteláciu. V horoskope stojí Slnko v znamení Škorpióna (rozhodnosť, tajné ciele...) a v 11. dome (zákonodarstvo, parlament, štátny poklad...). A LUNA v znamení Leva – symbolu Čiech a samotnej Prahy. Táto polarita v astrológii doslova znie: „Bezohľadná záujmová skupina, špekulácie, odolná vláda“. Porovnajme si túto silu astrologickej výpovede so skutočnosťou. T. G. Masaryk, M. R. Štefánik, E. Beneš v tom čase pôsobili mimo územia rodiaceho sa štátu na jednej strane (každý s vlastnou predstavou o štáte) a na druhej strane boli veľmoci, rozhodujúce o novom povojnovom usporiadaní Európy.

Praha vyhlasuje 28.X.1918 spoločný štát Čechov a Slovákov a to v čase, keď SNR ešte len rokovala o tomto akte pripojenia sa v Turčianskom svätom Martine. Táto udalosť vstúpila do histórie ako Martinská deklarácia a bola schválená okolo obeda 30. X. 1918.

O dva dni neskôr (30. X. 1918), keď sa Slováci dozvedeli, že majú spoločnú republiku ČESKO-SLOVENSKO (aj s pomlčkou), sa nachádzal MESIAC (Luna) v znamení Panny – táto polarita nesie nasledovnú charakteristiku: „Hospodárske a zdravotnícke problémy (Slovákov), usilovnosť (národa a národností tu žijúcich), ťaženie proti klamstvám a urážkam... V astrológii Mesiac symbolizuje ľud, verejnosť, voľby, zákony, parlament... Slnko bolo v znamení Škorpióna – určovalo dramatické udalosti a politické diskusie (31. X. 1918 Praha vyslala četnícke vojsko, aby obsadilo a zabezpečilo hranice Slovenska).

Luna v Levovi určila vládnu autoritu (T. G. Masaryk), štátne zriadenie (demokraciu), ústavu, štátnu správu a jej nariadenia. Lev (v astrologickom zmysle) považuje poslušnosť za samozrejmosť ! Konštelácia Prahy ďalej prezrádza dôstojnosť, teatrálne sebavedomie, pýchu...

Mesiac v Panne (v horoskope ČSR – Slovákom) kladie dôraz na hospodárstvo, zdravie, dopravu, úradníctvo, ale aj city a neistotu. Táto konštelácia vystihuje mentalitu Slovenska – vnímavosť a kritickosť, pracovitosť a zdržanlivosť. Astrológia je aj v tomto bode dostatočne výrečná a objektívna. Expanzia Nemecka, Mníchovská zrada a útek vlády do exilu (E. Beneš) nás roku 1938/39 rozdelila a zatiahla do vojny. Vtedy ČSR zanikla – de facto a de jure!

Ascendent republiky (v zmysle mundánnej astrológie) vypovedá doslovne: „Každý prostriedok bude vhodný, aby dosiahla moc a bohatstvo. Pritom nebude brať žiadny ohľad na svojich priateľov (zahraničie) a príbuzných (Slovensko)...“

Descendent v znamení Blížencov zasa hovorí, že pri zrode ČSR nám bola poskytnutá pomoc a kapitál z USA. Táto pozícia pre republiku prezrádza myšlienkovú plodnosť, nápady (infiltrácia SZ), ale povedie k povrchnosti a nedostatku zmyslu pre zodpovednosť (voči Česku i Slovensku)...

Medium Coeli v znamení Váhy dávalo túžbu po harmonických vzťahoch (so susednými štátmi), dobrom živote (po vojne – konečná sloboda a blahobyt ľudu), všestrannej nezávislosti (postaviť sa na vlastné nohy a vymaniť sa z pod vplyvu germanizácie a maďarizácie minulosti a uznaní vo svetovej politike, čo sme v zmysle historických faktov dosiahli)...

Immum Coeli v znamení Barana poukazuje na zdedené sklony po predkoch, ktoré tvoria základný charakter národa, resp. zmiešaných národností...

Ako vyzerá bývalá ČSFR po rozdelení, vyplýva tiež z vyššie uvedeného obrazca horoskopu. Tam, kde by bola republika dosiahla vrchol svojho snaženia za 74 rokov svojej existenci (čiže M.C.) – majú obidve republiky svoj nový ASC (zrod, či vznik) v znamení Váhy, do ktorého patrí RAKÚSKO – teda znovu sa ocitáme pod vplyvom Rakúska... a I.C. (zánik republiky) sa nachádza v znamení Barana, pod ktorého vládu patrí NEMECKO.

Ako vidno, padli sme znova do jamy levovej odkiaľ sme sa s veľkými obeťami vyslobodili... Vďaka za to patrí aj „účinnej“ spolupráci stranám ODS a HZDS !

Na zamyslenie Rok vzniku (28. X. 1918) Česko-Slovenska je analogický s jeho rozpadom. Neustále nás „niekto“ spája, rozdeľuje a manipuluje ako nesvojprávne bytosti ! Spojili nás v roku 1918, rozpojili v rokoch 1938/39 – vtedy zanikli spoločné hranice, menový systém a štátne symboly. Keď chceli (Slováci) prežiť, donútilo nás Nemecko vyhlásiť samostatný Slovenský štát. Túto možnosť Česi nemali a museli s Nemcami kolaborovať. Roku 1945/48 naše národy opäť zjednotili a kusisko pôvodného územia Česko-Slovenska (resp. 1/3 Slovenska – Podkarpatská Rus) pripadlo ZSSR ! Stali sme sa novým štátom v „usporiadanej“ Európe...

Slovensko bolo od najstarších čias tŕňom v oku okolitých národov a štátov a nie je tomu inak ani dnes. V ľudskej povahe je, že vždy sa dokáže svet vyzúriť na tom slabšom...

Roku 1968/69 sa v tom zmysle (východ – západ) utužilo bratstvo na „večné časy“! Komunistická „chudoba“ obsadila takticky a postupne v strednej Európe svoje satelitné krajiny, aby okúsila aspoň niečo zo sľubovaného „raja“. Predsa neustále bojovali za mier a prelievali svoju krv... Roku 1989/92 skončil tento experiment, ktorého základy boli položené v 19. storočí (1848) a začal sa výstrelom z Aurory !

Dátum 17. XI. 1989 si zvolili opäť tí, čo rozhodujú o nás bez nás. K vysokej mocenskej hre sa karty rozdali pri voľbách 6. VI. 1992. Úderom 14,00 hodiny, kedy sa uzatvorili volebné miestnosti, už bolo rozhodnuté o bývalom Česko-Slovensku, resp. ČSFR. Politické osoby, ktoré stoja na čele víťazných, sú len pešiaci na šachovnici svetovej politiky. Tento presný dátum a časový údaj je najdôležitejším bodom v novodobej histórii našich národov. Žiaľ, unikol mnohým súčasným astrológom ! Usudzujem z toho, že sa utiekajú k rôznym špekuláciám (Česi sa neustále vracajú k dátumu 28: X. 1918, keďže si tento deň ponechali ako svoj štátny sviatok), čo vedie k zbytočným ilúziám... Prečo? ČSFR prijala a schválila spoločný zákon o zániku federácie a to dňa 25. XI. 1992 o 13,21 hod. v Prahe !

Teda – spoločne dohodnutým dátumom a hodinou – o polnoci z 31.12.1992 na1. I. 1993 zanikne Česko-Slovensko ako život človeka, ktorý nedožil posledné okamihy ccá 75. rokov svojej pozemskej existencie.

Reťazenie udalostí Voľby 6. VI. 1992 (14, 00 hod) – polarita Slnko/Mesiac a ich postavenie v znamení Blíženci/Lev, doslova v astrológii znie: „Unáhlené plány, rokovanie medzi parlamentom a vládou o osobných zmenách, upevňovanie zárobkových pomerov, rozvoj nového školstva a zvýšená činnosť učiteľov, romantické požiadavky, nepokoj vo vláde (rozdelenie štátu, symbolov, meny, určenie hraníc)“. Tu boli korene zla...

Deklarácia Slovenskej republiky 17. 7. 1992 (10, 38 hod), polarita: Slnko v Raku a Mesiac vo Vodnárovi doslovne dáva: „Dobré reformy, taktný kompromis, národohospodárske pomery nadobúdajú pevnejšie formy, zásahy vedúcich štátnikov, zmeny osôb vo funkciách...“

Deklarácia Českej Národnej Rady 19. XI. 1992 (21, 12 hod), polarita: - Slnko v Škorpiónovi a Luna v Panne vypovedá: „Všeobecná nespokojnosť a problémy v poľnohospodárstve, zdravotníctve, hospodárstve, vláda je zatiahnutá do verejných diskusií, strany sa domáhajú dostatočnej obrany štátu. Usilovnosť (nie z radosti k práci), z nutnosti, túžby po sláve a uznaní. Očistný boj proti klamstvám, štvaniu obyvateľstva, urážkam. Do popredia v parlamente vystupujú záležitosti dopravy, hospodárske zmeny, regulácia dovozu a vývozu.“

Ústava Slovenskej republiky 1. IX. 1992 (22, 28 hod), polarita – Slnko v Panne a Mesiac v Škorpiónovi doslova poukazuje: „Na roztržky, bádanie (ako čo rozdeliť), úspech, nariadenia týkajúce sa zdravia obyvateľstva, obchodu a dopravy“.

Ústava Českej republiky 16. XII. 1992 (21, 46 hod), polarita: - Slnko v Strelcovi a Mesiac v Panne prinášajú: „Rôzne dohady o hospodárskej bilancii (ČSFR a delenia majetku), zmysel pre praktickosť, isté rozhodné konanie (vlády), úspech diplomatov...“

Zákon o zániku ČSFR 25. XI. 1992 (13, 21 hod), polarita – Slnko a Mesiac v znamení Strelca doslova prezrádzajú: „Diplomatické oslobodzovacie pokusy a úspechy diplomatov, rokovania na ministerstvách, ktoré sú v rozpore s parlamentom, zmeny v obsadení ministerských kresiel, mierový optimizmus (čím sa predišlo krvavému rozchodu)“.

Česká republika – rozdelenie štátnych symbolov 17. XII. 1992 (10, 52 hod) a následne na to odznieva Deklarácia (Českej republiky) svetu (11, 37 hod), polarita – Slnko/Strelec a Mesiac/Váhy vypovedá: „Oslobodzujúce snaženia, túžba po slobode (konečne... na nikoho nemusíme doplácať), náladovosť, rozhodcovské súdy v činnosti, porady „pedagógov“, ekonomiky a medzinárodného práva, zmeny zákonov vrátane o lodnej doprave, nové odborové organizácie“.

Tieto udalosti nám zostali ešte v živej pamäti. Astrológia ich len podčiarkuje svojou silou výpovede. V tomto prípade nie je potrebný komentár.

Rozdelenie dvojčiat Teraz sa pozrime na horoskopy vzniku Slovenskej republiky a Českej republiky, kde aspekty k verejnosti hovoria jasnou rečou: ASCENDENT dáva túto perspektívu: „Ďalším životom môže (verejnosť – OF a VPN) prechádzať v pokoji a mieri. Nemusí podľahnúť panike, pretože kontroluje svoj rast a myslenie. Má široký okruh priateľov (vo svete), ktorým veľmi dôveruje. Názor na svoju suverenitu a svoje konanie si vytvára z odpovedí priateľov (zo zahraničia), než aby sama vedela, čo vlastne chce. Málokedy niečo podnikne zo svojej vlastnej iniciatívy, vždy čaká (verejnosť) na potvrdenie (zahraničia) svojho konania. Verejnosť má rada všeobecne prijateľné výsledky – nechcú sa odlišovať... Dekan rozdelenia – vzniku Česka a Slovenska (1. I. 1993) doslova vypovedá: „Uznanie a ohodnetenie ich úsilia bude pre obe republiky stále veľmi dôležité. Podriaďujú sa určitému štatútu a rešpektujú symboly... (Rada Európy, Medzinárodný Menový Fond...)“

Prognóza polarity – Slnko/Kozorožec a Mesiac/Baran pri rozdelení (ČSFR) jasne ukazuje vzťahy k „organizáciám zahraničnej služby“ a prezrádza úvahy vlády...

DESC nástupníckym republikám pripomína hĺbavosť a vlastnosti, ktoré nie sú v dostatočnej miere vyvinuté (spolupatričnosť).

M. C. v Rakovi dáva republikám snahu pochopiť podstatu veci (udalostí) a pôsobiť na cit a predstavu svojich blížnych (obyvateľstvo zmiešaných národností).

I.C. v Kozorožcovi určuje republikám, že základ povahy tvorí ohnivú túžbu po vzraste a moci!

Tak, ako jednotlivec, majú aj štáty a národy svoju karmu (zákon príčiny a následkov) a karma Čechov a Slovákov spočíva v tom, že doslova visia na starých zvykoch a predstavách ! Zvolili sme si bolestný osud. Stratíme všetko, než pochopíme svoje poslanie – odovzdať iným (mladším národom) svoje bohaté skúsenosti z filozofie a náboženstva, i to, ako narábať so slovami...

Astrologická prognóza nedáva šancu pre spojenie Čechov a Slovákov znova v jeden štát na viac ako jedno storočie ! Dovtedy však ako štáty ani národy nebudeme existovať, iba ako etnické skupiny ! Splní sa tak Štefánikov sen o Spojených štátoch Európy – ten je však budovaný na ruinách Masarykovej a Benešovej demokracie ! K tomu boli podniknuté všetky kroky a naše rozdelenie to len potvrdzuje.

Od roku 1918 sme v povedomí sveta pod spoločnou zástavou (ako vzor k nej poslúžila SZ zástera). Hystéria okolo delenia symbolov bola zbytočná – mali sme si ju ponechať (obe republiky) a na nej umocniť svoju národnosť pred svetom. Vytvárame si umelé problémy tam, kde vôbec nemusia byť a tým strácame svoju doterajšiu tvár a obdiv diplomacie sveta. Podobný problém nastal pri uzákonení štátneho sviatku – Česko si ponechalo 28. X. 1918 a Slovensko (zaspalo???) si malo ponechať 30. X. 1918 na pamiatku Martinskej deklarácie ! Je krásne stavať na minulosti, rodnej hrude a pritom nezabúdať ani na svoju budúcnosť. V tomto duchu sme mali ako bývalé Česko-Slovensko vstúpiť do Európy. Snažme sa chyby naprávať, uvažovať a nerobiť chyby nové.

František Šteffek - astrológ

Odpoveď pre Baudyho

Viem však o tom, že Bush sa osobne aspoň 2x stretol s Ládinovou rodinou. Aj to, čo vy neviete, že Bushova rodina kolaborovala a financovala Hitlera, na čom sa podieľal aj spolok amerických Židov (American-Jewish Committee)!
Než sa začnete opätovne čudovať môjmu „logickému„ pochodu myšlienok, najskôr si prečítajte Starý zákon, Talmud, Henry Ford: „Medzinárodný žid„, vyd.r.1920, alebo „Slobodomurárstvo a protikresťanské hnutie„ od M. H. Gill, Dublin, r. vyd. 1930,1949, 1952, 1959, 1995/6 a iné. Napokon si zasurfujte na stránkach internetu, na ktorom sa čoraz častejšie objavujú správy, ktoré mali zostať navždy utajené... Ide o stránky:
http://eyesonamerica.org/200110/10050102.html
http://www.thetimes.co.uk/article/0,,5 - 2001181350,00.html
http://www.google.com/search?q=Carlyle+Group+Bush+Hitler
atď. atď.

Pogromy v stredoveku

Všetky pogromy si privolávali Židia na seba nielen svojou rasovou nadradenosťou (tu spočívajú korene rasizmu) a talmudským učením, že sú nadradení nad ostatné národy sveta – tzv. Gojov (go = býk, - ostatní ľudia sú vraj splodení z týchto zvierat), ale hlavne úžerou, čiže neľútostným vymáhaním úrokov (na tom sa nezmenilo nič ani dnes – viď MMF, EB atď. ). Finančne podporovali kráľov a šľachtu, čím si zaistili veľké výsady, práva i nedotknuteľnosť... . Talmud učí jednoznačne Židov nenávidieť kresťanov. Sú o tom tisíce spisov a kníh, či výpovede velikánov tohto sveta.

Už Cicero v starom Ríme povedal: „Po Jeruzaleme zastala len „židovská otázka„ a starému Rímu „otázka náboženská„. Rím si kedysi všetko podmaňoval, ale nič nebúral, až na výnimku, keď vyniesol ortieľ nad Kartágom a Jeruzalemom. Zanikla Helada, ale jej filozofia a umenie sa zachovalo až dodnes. Padol mocný Rím pod nájazdmi barbarov, ale ďalších 2000 rokov žije právny poriadok sveta tradíciami Večného Mesta. Aké veľké bolo ich duchovné bohatstvo, tak prízemné bolo duševné bohatstvo semitských, lúpežníckych miest Kartága a Jeruzalema pred narod. Krista.

Až s objavením sa kresťanstva, spoznal Rím náboženské prenasledovanie... Tým však nebola na vine neznášanlivosť Ríma. Štátnická múdrosť Ríma vždy uvádzala do oficiálneho kultu aj bohov podmanených národov. Prenasledovanie bolo vyvolané nepriateľským správaním sa k štátnemu náboženstvu zo strany ranných kresťanov (v podstate obrátených Židov), ktorí zdedili náboženskú neznášanlivosť (nadradenosť) od Židov. Samotná krutosť ich prenasledovania sa pripisuje tomu, že Rimania zo začiatku nedokázali rozoznať neznámych kresťanov od známych a nenávidených Židov. Miernosť Kristovho učenia bola Rimanmi považovaná za úskočnosť, ktorou sa chceli Židia pred Rimanmi skrývať...

Hrdý Rím nebol zničený oddanými a veriacimi, ktorí pohŕdali smrťou, ktorí boli preniknutí duchom Spasiteľa, žili vzorným životom svätcov a učili tak pohanský svet viere lásky a dobra. Rím zničili násilné a chamtivé kmene, ktoré tak konali v mene svojich bohov a ničili „pohanské chrámy„ a neoceniteľné pamiatky antického umenia.

Po objavení amerického kontinentu sa tak isto správali španielski konquistádori voči „pohanom„ pri drancovaní cudzej civilizácie, ktorá prečnievala nad kresťanskou...
Aby ste ma nepodozrievali z animozity, uvádzam najstarší oficiálny doklad o národnom ráze Židov a ich protivládnych snahách všade tam, kde zavítali a mali dovolené sa usadiť. Ten nájdete v Biblii – v obežníku, ktorý rozposlal perzský kráľ Artaxerxes svojim satrapom. Citujem: „Do všetkých plemien sveta sa primiesil nepriateľský národ podľa zákonov svojich, protiviacich sa každému národu, nedbajúci kráľovských rozkazov. Tento národ jediný sa protiví každému človeku, vedie spôsob života cudzí zákonom, a protiví sa našim skutkom, pácha najväčšie zločiny„. (Ester, k.3 v. 13...).

Časy sa zmenili, králi a cisári zmizli z javiska dejín a ich miesto zaujali králi burzy: Rotschild, Hirsch atď. Svetové sionistické vedenie z času na čas prezrádza kresťanom niektoré články Talmudu, čím vzbudzuje u kresťanov antisemitizmus, a u Židov ešte väčšiu nenávisť ku Gojom. Takýmto spôsobom sa Židom poskytuje zbytočná možnosť k aureole „prenasledovaných mučeníkov„, čo na druhej strane zároveň Židom získava veľa súcitných stúpencov v kresťanských radoch.

 

Komentáre

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.