Choď na obsah Choď na menu
 


v kocke

8. 12. 2009

 

Kto vám pomôže v núdzi?


Integrovaný záchranný systém:

112 (sprostredkuje privolanie polície, hasičskej i záchrannej služby)

Polícia: 158

Mestská polícia: 159

Hasičská a záchranná služba: 150


Ambulancie FN L. Pasteura Košice:

Ambulancia Kliniky úrazovej chirurgie, II. pavilón na Rastislavovej 43, je v prevádzke nepretržite. Tel. kontakt: 615 2315


Interná ambulancia centrálneho prijmu (CP), VI. pavilón na Rastislavovej 43, je v prevádzke nepretržite. Tel. kontakt: 615 2253

Lekárska služba prvej pomoci Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie, V. pavilón na Rastislavovej 43, je v prevádzke nepretržite. Tel. kontakt: 615 2833

Ambulancia maxiolfaciálnej chirurgie - V. pavilón na Rastislavovej 43 v prevádzke je nepretržite. Tel. kontakt: 615 2820

Traumatologická ambulancia CP na Tr. SNP 1, monoblok - prízemie, je v prevádzke nepretržite. Tel. kontakt: 640 3129


Interná ambulancia CP na Tr. SNP 1, monoblok - prízemie, je v prevádzke nepretržite. Tel. kontakt: 640 3118


Vo FN L. Pasteura Košice sú počas sviatkov v prevádzke aj ďalšie ambulancie. Prevádzka na Rastislavovej ulici č. 43, tel. kontakt: 615 3111 (spojovateľka). Prevádzka na Tr. SNP č. 1, tel. kontakt: 640 2111 (spojovateľka)


Elektrina: nonstop nahlasovanie 642 75 07


NAMONT - havarijná služba: nonstop 632 56 66


Linka dôvery: 622 23 23

 

Doklady vybavíte na Komenského 52

Agendu súvisiacu s občianskymi a vodičskými preukazmi, cestovnými pasmi ako aj evidenciou motorových vozidiel

Stránkové dni a hodiny

Pondelok: 7.30 - 12.00 hod. a od 13.00 - 15.00

utorok 7.30 - 12.00

streda 7.30 - 12.00 a 13.00 - 17.30 hod.

štvrtok 7.30 - 12.0. 

piatok 7.30 - 12.00.

 

Vzniklo špecializované oddelenie, ktorého náplňou je boj proti pravicovému, ľavicovému i náboženskému extrémizmu

Aby otec vytrhol syna zo sekty, musel ho ukryť až vo Švajčiarsku

Osamelí, utrápení, či vážne chorí ľudia sa so svojimi problémami často nemajú komu zveriť. Zvyknú byť labilní, dôverčiví a náchylní oddať sa myšlienkam manipulátora, ktorý im k ich trápeniu ponúkne akékoľvek vysvetlenia, či možnosti riešenia. Takto sa potom môže človek ľahko stať obeťou liečiteľa, náboženskej, či inej myšlienkovej skupiny, ktorá mu síce na oko pomáha, no jej hlavným zámerom je využiť jeho slabosť k svojim zámerom. Rôzne "náboženské", liečitelské, či filozofické kulty sú rozšírené aj na Slovensku. Určiť hranicu, do akej miery je ich činnosť legálna a kedy už presahuje medze zákona, je veľmi ťažké. Svoje o tom vedia vyšetrovatelia z oddelenia mládeže a extrémizmu. Aké prípady náboženského extrémizmu zaregistrovali v našom meste i o tom, ako sa takýmto nebezpečným skupinám vyhnúť, sme sa s jedným z nich pozhovárali.

Na Slovensku sa pozornosť polície na podobné skupiny upriamila len nedávno. V minulosti sa totiž niektoré trestné činy s nimi síce spájali, no vyšetrovala sa len ich skutková podstata. V roku 2008 vzniklo na KR PZ v Košiciach špecializované oddelenie mládeže a extrémizmu. Jeho náplňou je boj proti všetkým formám extrémizmu pravicovému, ľavicovému i náboženskému. Presný počet vyšetrovateľov, zaoberajúcich sa touto témtatikou, by uvádzali neradi. Niekoľkokrát ročne sa zúčastňujú rôznych školení a konferencií, ktorých sa zúčastňujú aj ich skúsenejší kolegovia, psychiatri aj odborníci zaoberajúci sa problematikou siekt a náboženského extrémizmu.

Najväčší problém, s ktorým sa pri práci stretávajú, je v zákonnej úprave. Ten nepozná slová ako sekta či náboženská extrémistická skupina. V súčasnosti sa ešte len prerokúva návrh zákona, ktorého súčasťou by malo byť niekoľko ustanovení o náboženskom extrémizme. Ak by vošiel do platnosti, vedeli by ľahšie definovať, čo je sekta. Teraz je totiž činnosť podobných skupín len ťažko identifikovateľná a bez toho, aby sa k nej pridružilo páchanie nejakých vedľajších trestných činov, je prakticky nepostihnuteľná. Z toho dôvodu môže polícia zasiahnuť až v prípade, ak ide o náznak nejakej trestnej činnosti. Najčastejšie ide o obmedzovanie osobnej a porušovanie domovej slobody, vydieranie, užívanie omamných látok, ubližovanie na zdraví, či týranie zverenej osoby.

O sektách sa nerozpráva

Najväčším problémom je to, že sa o protizákonnej činnosti dozvedia až s odstupom času. Človek sa nikdy neozve ešte počas toho, keď je pod vplyvom konania danej skupiny. On do sekty vstúpi nevedome a spočiatku z presvedčenia, že ide o dobrú vec a že mu to pomôže. Keď to po čase nie je také ako očakával a dajme tomu, že si aj uvedomuje to, že ho tí ľudia podvádzajú, nedokáže sa spod ich vplyvu vymaniť. Je totiž pod obrovským psychickým nátlakom. Hoci by mali obeti pomôcť známi a rodina, často nevedie k výsledku ani to.

Takmer v každom prípade je nevyhnutná pomoc polície, či psychiatrov. Stal sa prípad, kedy otec vytrhol zo sekty svojho syna. Zaplatil nemalé peniaze, aby ho dostal do izolácie v špeciálnom zariadení vo Švajčiarsku. Členovia sekty ho totiž potom čo ich opustil, neustále vyhľadávali. Hoci bol liečený odborníkmi, stále si ho našli a stiahli späť. Až pobyt vo Švajčiarsku ho dokázal zbaviť týchto problémov. Sekty totiž do toho, aby niekoho zmanipulovali, investujú množstvo energie, niekedy aj financií. Logicky potom nie sú nadšení tým, ak ich chce niekto opustiť. "Zakročiť" vedia veľmi tvrdo. Často ide o psychický nátlak, vyhrážanie a podobne.

Problémom je aj to, že sa v našich končinách o sektách príliš nerozpráva.  Ľudia sa o tom hanbia hovoriť a obrátiť sa na niekoho s prosbou o pomoc. Ak si niekto všimne zmenené podozrivé konanie príbuzného, nemal by to podceňovať. Na políciu sa môže obrátiť s akýmkoľvek podozrením. Tá to preverí a ak sa potvrdí, aj pomôže. Za pozornosť stoja aj rôzne internetové stránky, zaoberajúce sa problematikou okultizmu,  na ktorých sa dá dozvedieť množstvo potrebných informácií. Je však potrebné rozlišovať, ktoré stránky sú alebo nie sú seriózne.

Postupy rituálov, či to ako privolať Satana, si môže naštudovať prakticky ktokoľvek. Satanistická biblia a podobné publikácie sa dajú bežne kúpiť alebo stiahnuť z internetu. Možno sa teda naskytá otázka, prečo polícia nezasiahne práve proti tvorcom takejto literatúry.

Je komplikované dokázať, že človek robí dané rituály práve na základe toho, čo si preštudoval. Veď aj knihy ako Mein Kampf sú voľne predajné a šíriteľné. To isté je aj pri satanizme, či iných podobných kultoch. Ani samotné rituály nie sú nezákonné. Zasiahnuť sa proti nim dá len v prípade, že je pri ich vykonávaní páchaná iná trestná činnosť ako napríklad týranie zvierat, či užívanie omamných látok. Podobné je to aj pri okultistických pomôckach, či symboloch. Kým šírenie symbolov ako hákový kríž, či "ríšska" orlica sú na Slovensku zakázané, pentagramy, obrátené kríže, woodoo bábiky či červené hviezdy a boľševické symboly nie sú nezákonné.

Liečitelia podvodníci

Do poľa pôsobnosti vyšetrovateľov oddelenia mládeže a extrémizmu spadajú aj prípady podozrivých liečiteľov. Hoci sú v dnešnej dobe mimoriadne populárni, mnoho z nich vykonáva aktivity, ktoré sú prinajmenšom podozrivé. V jednom prípade presvedčil istý ľudový liečiteľ poškodenú o tom, že má rakovinu. Bol silným manipulátorom a presvedčil ju o tom do tej miery, že si to sama nahovorila. Chodila k nemu na ´špeciálne´ procedúry, za ktoré si platila. Po istom čase jej povedal, že je zdravá.

Tá žena následne z vďaky predala byt, v ktorom bývala a kúpila si zastaralý maličký dom na dedine. Finančný rozdiel darovala liečiteľovi, ktorý ho mal použiť na postavenie vlastnej nemocnice. Samozrejme, že sa tak doteraz nestalo a je pravdepodobné, že sa tak ani nestane. Príbuzní obete zaregistrovali jej zvláštne správanie. Pod dohľadom blízkych sa podrobila odborným lekárskym vyšetreniam v nemocnici, ktoré jasne preukázali, že nikdy rakovinu nemala. Bolo však už neskoro... Časom sa na polícii ozvali aj ďalší podobne podvedení pacienti tohto liečiteľa. Vytváral si akúsi skupinu ľudí, ktorá verila v jeho schopnosti a bola odhodlaná splniť všetky jeho priania.

Niekedy sa ľudia, ktorí boli členmi sekty, rozhodnú prehovoriť po istom odstupe času. Vyšetrovatelia to kvitujú, no radi by zdôraznili premĺčaciu dobu vyplývajúcu zo zákona. Niekedy sa totiž ľudia ozvali až v čase, kedy sa na nich páchaný trestný čin už premlčal.

Stal sa aj prípad, keď sa človek vydával za liečiteľa, pričom šlo o silného manipulátora, ktorý svoje ´liečebné´ procedúry vykonával v odľahlej časti mesta. Vo svojom dome  držal svoju obeť doslova nasilu.

Šlo o ženu, ktorej manžel "liečiteľovi" za jeho „služby" platil nemalé peniaze. Neskôr ich obeť chcela vymáhať späť. Zažalovala aj svojho bývalého manžela, ktorý ju k liečiteľovi priviedol. Tá žena opisovala otrasné zážitky. Liečiteľ ju vyslovene týral. Mal však tak silné manipulátorské schopnosti, že ľudí ovládal.

Táto žena bola v tom, že za nami prišla, výnimkou. Neskôr sme sa totiž dozvedeli o viacerých osobách, ktoré s nim mali podobné skúsenosti. Jej rodinu ovládal do takej miery, že manžel odpredal liečiteľovi svoju firmu za zlomok jej aktuálnej skutočnej hodnoty.

Sektársky ranč

Práve na dôvere v liečiteľské schopnosti autoritatívneho vodcu sa zakladá viacero skupín, ktoré možno označiť ako sekty. Závažným bol napríklad prípad liečiteľa, ktorý si na svojom ranči zriadil akúsi svätyňu a zhromažďoval tam svojich klientov. Tí žili podivným životom, s okolím nekomunikovali a v strede areálu vykonávali rôzne podivné rituály. Ich izolácia sa narušila, keď polícia zistila, že "liečiteľ" v areáli zadržiava maďarskú občanku žijúcu v USA a od jej manžela žiada výkupné.

Pri prehliadke objektu sa našli rôzne drogy, zbrane a predmety, svedčiace o tom, že ten ´liečiteľ´ vykonával rôzne rituály (blízke satanizmu). Nevdá sa vylúčiť, že podobných prípadov bolo viac, no izolovanosť takýchto skupín polícii často zväzuje ruky.Také skupiny majú na čele autoritu, veria nejakej idei a majú určené rôzne pravidlá. Jedným z nich býva aj to, že o tom, čo robia, nesmú nikomu hovoriť. Preto sa o nich polícia dozvedá len veľmi ťažko. Spravidla od bývalých členov takýchto skupín, ktorým sa podarilo dostať z vplyvu vodcu, čo nie je jednoduché, prípadne od ich blízkych. Ak členovia pravidlá dodržujú, dozvedieť sa o nich je prakticky nemožné.

Členmi skupín blízkych sektám sa stávajú spravidla ľudia, ktorí trpia nejakými problémami. Náborári takýchto náboženských skupín chodia bežne po uliciach. Vyberajú si najmä mladších ľudí, lebo sú neskúsenejší, ľahko manipulovateľní a predstavujú pre nich väčšiu perspektívu. Prvým znakom, ktorý by mohol človeku napovedať, že by mohlo ísť o nebezpečnú komunitu, je to, že niečo taja. Ak človeka pozývajú na nejaké stretnutie s tým, že sa všetko dozvie až na ňom a nedokážu opísať, o čo vlastne ide priamo na mieste, je to veľmi podozrivé.

Niekedy však môže "náborár" predložiť obeti množstvo zaujímavých a podrobných informácií či myšlienok okamžite. Ani vtedy by však nemal človek naletieť. Dobré je si skupinu preveriť na internete, či je oficiálne zaregistrovaná. Mal by dôkladne zvážiť, komu a s čím sa zdôverí, lebo on sám tým odhaľuje svoje slabiny, ktoré takí ľudia zneužijú v prospech seba, resp. v prospech sekty.

Najmä v poslednej dobe sa aj v našom meste rozšírilo viacero náboženských skupín, o ktorých ľudia vedia, no podceňujú ich. Nemôžem tvrdiť, že ide o sekty, no ľudia by nemali byť dôverčiví a mali by si dobre zvážiť, či sa do aktivít takýchto skupín potrebujú zapájať. V Košiciach vyšetrovatelia objavili viacero opustených miest, kde sa vykonávali rôzne rituály. Zarážajúce pritom je, že v mnohých prípadoch šlo o aktivity, o ktorých vedelo aj okolie. Našťastie však títo ľudia zvyknú pri postupoch rituálov robiť chyby. Pri jednom z nich napríklad použili zlé zviera, takže namiesto capa obetovali čiernu mačku... dodal na záver vyšetrovateľ z oddelenia mládeže a extrémizmu KR PZ v Košiciach.

(Ne) bezpečnosť v meste

Od začiatku roka lúpežne prepadli desiatky ľudí

Podľa mestskej i štátnej polície miestami, ktoré môžu byť v Košiciach po zotmení najviac nebezpečné, sú predovšetkým mestské parky, uličky v mestských častiach Západ a Staré Mesto. Všade tam, ale aj v iných lokalitách hrozí obyvateľom mesta či turistom lúpežné prepadnutie. Od začiatku roka policajti evidujú 76 takýchto prípadov, zatiaľ ich objasnili 33.

Predovšetkým v slabšie osvetlených lokalitách sa môžu chodci stať ľahkou obeťou, utrpieť ujmu na zdraví, prísť o majetok, v najhoršom prípade aj o život. Útočníci si spomínané miesta vyberajú väčšinou preto, lebo tadiaľ chodí málo ľudí a sú tmavé. Môžu preto chodca takmer bez rizika prepadnúť odzadu, fyzicky na neho zaútočiť a olúpiť ho.
"Z pohľadu rizika sú najmenej bezpečnými v Košiciach Mestský park pri železničnej stanici, park na Moyzesovej a Zuzkin park medzi Považskou ulicou a Triedou SNP," povedal nám Slavomír Pavelčák, zástupca náčelníka košickej mestskej polície.

Mestskí policajti preto odporúčajú každému, kto sa chce domov vrátiť z potuliek po Košiciach celý a zdravý, aby sa v neskorých večerných a nočných hodinách pohyboval iba po dobre osvetlených plochách. Vyhýbal sa lokalitám s hustým porastom, slabo osvetleným uliciam, opusteným miestam a parkom.

Ak sa predsa rozhodnú prejsť cez park alebo prechádzať sa priamo v ňom, mali by byť minimálne dvaja.

Podľa štatistiky štátnych policajtov k rizikovým lokalitám patrí najmä Mestský park a jeho okolie, ulice v MČ Košice-Západ, okolia obchodných centier v uvedenej MČ.

Takisto aj špecifické teritórium mesta, pohostinské zariadenia najmä nižších cenových skupín a podobne. Predmetom záujmu lúpeží sú jednoznačne peniaze a mobilné telefóny. Najčastejšie sa lúpeže vyskytujú v čase od 14.00 do 02.00 hod., najmä v MČ Západ a MČ Staré Mesto. Lúpežníci zväčša konajú individuálne, vopred si obeť vyhliadnu. V mnohých prípadoch je tá pod vplyvom alkoholu alebo ide o staršiu osobu, takže sa nevedia adekvátne brániť.

Polícia za 7 mesiacov tohto roka nezaznamenala zvýšený počet lúpeží oproti rovnakému obdobiu vlani, ale aj tak ich bolo viac ako dosť.

Od januára do júla 2008 zaevidovali 80 lúpeží, z toho bolo objasnených 35. V súčasnosti za sedem mesiacov roka 2009 evidujú 76 lúpeží, objasnených bolo 33, avšak štatistika ešte nie je uzavretá.

Chodcov prepadávajú aj počas bieleho dňa

Nebezpečné miesta po zotmení sú i rôzne opustené a prázdne budovy, temné zákutia na košických sídliskách, objekty škôl, škôlok, okolie železničnej či autobusovej stanice, priestory medzi železničnou traťou a Krivou ulicou, alebo aj chodník vedúci od tzv. novej nemocnice k amfiteátru. Obe jeho strany sú totiž lemované hustými kroviskami, v ktorých sa môže ukrývať útočník. Preto najmä ženy, ak musia tadiaľ ísť po zotmení, volia radšej chôdzu po električkovej trati. Policajti však upozorňujú, že zlodeji prepadávajú ľudí často aj za bieleho dňa. Svedčí o tom prípad ženy, ktorú okradli práve na spomínanom chodníku pri nemocnici. Predpoludním vyskočil z kríkov neznámy muž, chytil ju od chrbta za krk, z uší jej surovo vytrhol zlaté náušnice a ušiel.

Nebezpečné miesta v meste

Staré Mesto: Centrum mesta, Dominikánske námestie a jeho okolie, Mlynská ulica, Hrnčiarska, Vrátna, Mäsiarska, Poštová.

Západ: Trieda SNP, Popradská ulica, Kysucká, Idanská, Pražská, Sokolovská.

Parky: Mestský a okolie, park na Moyzesovej ulici, Zuzkin park.

Ako sa nestať obeťou

  • nepohybovať sa najmä v noci po neosvetlených miestach ako sú parky, neprehľadné ulice, podchody a pod.

  • rizikovým faktorom je požívanie alkoholu a následný pohyb so zníženou rozpoznávacou schopnosťou.

  • pokiaľ je to možné, po rôznych oslavách, posedeniach sa treba po meste pohybovať v spoločnosti (riziko lúpeže na skupine osôb je minimálne).

  • treba sledovať okolie, byť obozretný k svojim veciam (kabelky, mobilné telefóny) najmä pri telefonovaní na ulici, odomykaní brán obytných domov, vo vchodoch domov, na zastávkach a v prostriedkoch MHD.

  • varovať deti pred používaním mobilov na verejnosti.

  • neplatiť väčšími bankovkami, môže to upútať pozornosť prípadného útočníka.

  • pozor na zinscenované situácie (pokazené auto, potreba pomoci...)

  • zvlášť ženy pri neskorých návratoch domov by sa mali nechať sprevádzať známou osobou.

  • vhodné je mať pri sebe nejakú vec na obranu - slzotvorný sprej, paralyzátor, dáždnik, zväzok kľúčov...

Čo robiť, ak vás olúpili

Oznámiť to ihneď na polícii, pri zadržaní páchateľov aj s ukradnutými vecami často rozhodujú sekundy. Dodatočné preukazovanie tejto trestnej činnosti je veľmi náročné a na súdoch veľakrát nepriechodné. Polícia sa v praxi často stretáva aj s vedomým zavádzaním a uvádzaním nepravdivých okolností o samotnom skutku.

Cyklisti sa sem bezpečne nedostanú

Zavítali k nám aj cyklistickí nadšenci. Podľa Hézselyho tu bol napríklad Francúz, ktorý prišiel na bicykli po trase Dijon - Paríž - Amsterdam - Berlín - Varšava - Riga - Moskva - Kyjev - Košice. Cesta mu trvala tri mesiace.

"Prekvapivé bolo stretnutie zahraničných cyklistov v Maďarsku, ktorí prechádzali na bicykloch krížom celou Európou. Ale Košiciam sa vyhli, pretože sa sem nevedeli bezpečne dostať. Jednou z požiadaviek turistov sú kvalitné cyklochodníky v meste," uviedol Korán.

MHD (už po x krát) po novom

ODKIAĽ KAM

Na Staničné námestie

z Ťahanoviec a Furče - 27

z KVP a Jazera - 19

z Podhradovej a Železníkov - 16, 29

zo zoo a Kavečian - 29

zo Západu - 6

zo Severu a Kuzmányho - 2

z južnej časti Jazera - 3

z Letiska, Valea a Slovenskej ulice - 23

Zo Sídliska Ťahanovce

na Mier - 18, 27, 34, 53

k Nám. Maratónu Mieru - 27, 34, 53

k Obchodnej akadémii a Novej nemocnici - 18

k Nám. osloboditeľov - 10, 51, 56

k SOU dopravnému - 10, 56

na Luník VIII - 10

do nemocnice a škôl v Šaci - 56

na Furču, Opátske a Jazero - 54

k magistrátu - 10, 51, 56

s prestupom na trolejbus k Starej nemocnici - 10, 51, 56

s prestupom na 15, 16, 29

Zo Šace

do centra v špičke - 52

do Krásnej 56 na Ťahanovce do centra mimo špičky - raz za pol hodinu linkou 20

Z KVP

k Novej nemocnici, Obchodnej akadémii a na Mier - 18, 55

k Novej nemocnici, TU, Nám. Maratónu Mieru a na stanicu - 19

k Novej nemocnici, Hlavnej pošte a na Nám. Maratónu mieru - 34

na Námestie osloboditeľov - 71, 72, 73

na Luník VIII, ku VŠA a Hale Cassosport - 34

na Železníky, k Starej nemocnici, mostu pri VSS a k Teplárni - 54

Do VALEA a na Letisko

od Staničného námestia, Nám. osloboditeľov a SOU dopravného - 23

Z Furče a Košickej Novej Vsi

na Mier, k Mlynskej bašte a na Nám. osloboditeľov - 71 a 72

na Staničné námestie - 27

na Nám. osloboditeľov - 15, 20, 27

k Starej nemocnici, na Železníky a k OC Cassovia - 15

na Ťahanovce, Opátske a Jazero - 54

do Šace mimo špičky - 20

na Pereš a do Lorinčíka v špičke - 20L

k magistrátu priamo 71, 72 alebo 15, 20, 27 s prestupom na Nám. osloboditeľov na trolejbus

k Novej nemocnici 71, 72 s prestupom na Mieri na 18 alebo priamou linkou 55

Z Podhradovej

na Staničné námestie, Nám. osloboditeľov a Železníky - 16, 29

k Amfiteátru, Novej a Starej nemocnici a Verejnému cintorínu - 12

Do oblasti Železníkov, blšáku, VŠA a OC Cassovia

od Mieru, Mlynskej bašty a Staničného námestia - 16, 29

od Námestia osloboditeľov - 15, 16, 29

od Jazera - 9, 54

od KVP - 34, 54,

od Luníka VIII - 34

od Nám. Maratónu mieru a Západu - 9

Z Jazera

na Námestie osloboditeľov - 3, 7, 52

na Staničné námestie - 3, 19

na Opátske - 19, 52, 54

k SOU dopravnému a do Šace - 52

na Furču a Ťahanovce - 54

na Železníky, k Novej nemocnici a na Nám. Maratónu mieru - 9

k Starej nemocnici, na Železníky a KVP - 54

Z Krásnej

v špičke - 52 na Opátske, Nám. osloboditeľov a do Šace

mimo špičky - 13 na Važeckú, tam prestup na 3, 7, 9

  

Trasy liniek od 2. augusta

Električky

2: Havlíčkova - Nám. Maratónu mieru - Hlavná pošta - Nám. osloboditeľov - Staničné námestie (intervaly: ráno 12 minút / popoludní 15 min. / sedlo 20 min.)

3: Staničné námestie - Nám. osloboditeľov - Ryba - Nad jazerom, Važecká (12/15/20)

4: Havlíčkova - Nám. Maratónu mieru - Hlavná pošta - Nám. osloboditeľov - Ryba - Barca, Socha Jána Pavla II. (12/15/20)

5: Železničná stanica - Nám. osloboditeľov - SOU dopravné - OC Optima (- / - /20)

6: Nám. Maratónu mieru - Nová nemocnica - Magistát mesta Košice - SOU dopravné - Zimný štadión - Nám. osloboditeľov - Staničné námestie (10/12/15)

7: Štadión TU - Hlavná pošta - Nám. osloboditeľov - Ryba - Nad jazerom, Važecká (12/15/20)

9: Havlíčkova - Nám. Maratónu mieru - Nová nemocnica - Magistrát mesta Košice - Železníky, križovatka - Nad jazerom, Važecká (10/12/15)

Trolejbusy

71: Lingov - Mier - Mlynská bašta - Námestie osloboditeľov - Magistát mesta Košice - KVP, kláštor (intervaly: ráno 12 min. / popoludní 15 / sedlo 15)

72: Lingov - Mier - Mlynská bašta - Námestie osloboditeľov - Magistát mesta Košice - Grunt (12/15/15)

73: Nám. osloboditeľov - Magistrát mesta Košice - KVP, kláštor (12/15/ -)

Autobusy

10: Madridská - Hanojská - Priemyselná - Nám. osloboditeľov - SOU dopravné - Luník VIII ( - OC Optima) (intervaly: ráno 10 min. / popoludní 12 / sedlo 15)

11: Nám. osloboditeľov - SOU dopravné - Luník IX, sídlisko (30/40/60)

12: Podhradová - Mier - TU - Nová nemocnica - Hlavná pošta - Dom umenia - Stará nemocnica - Verejný cintorín - Barca - Šebastovce (15/30/30)

13: Nad jazerom, Važecká - Krásna (- / - /15)

14: Horný Bankov - Čermeľ - Havlíčkova - Mier - Májová - Žel. zastávka Ťahanovce (30/30/30)

15: Exnárova - Sečovská - Nám. osloboditeľov - Stará nemocnica - Železníky - OC Cassovia (10/10/15)

16: Podhradová - Mier - Mlynská bašta - Staničné námestie - Nám. osloboditeľov - Stará nemocnica - OC Cassovia (10/20/30)

17: Staničné nám. - Nám. Maratónu mieru - Hlavná pošta - Nová nemocnica - Hronská - Michalovská - Luník VIII (15/15/20)

18: Madridská - Hanojská - Mier - Obchodná akadémia - Nová nemocnica - Moskovská (10/15/20)

19: KVP, Kláštor - Klimkovičova - Moskovská - Nová nemocnica - TU - Nám. Mar. Mieru - Pošta 2 - Staničné nám. - Palackého - Tepláreň - Mlyn (10/12/15)

20: Košická Nová Ves - Darg. hrdinov, MiÚ - Nám. osloboditeľov - SOU dopravné - Nemocnica Šaca (- / - /30) 20L: Košická Nová Ves - Darg. hrdinov, MiÚ - Nám. osloboditeľov - SOU dopravné - Pereš - Lorinčík (15/15/ -)

21: Staničné nám. - Nám. osloboditeľov - SOU dopravné - Prekladisko hotových výrobkov USS (účelovo)

22: Baňa Bankov - Amfiteáter - Technická univerzita - Nám. Maratónu mieru - Mier - Džungľa (30/30/60)

23: Pri hati - Žel. nemocnica - Staničné nám. - Nám. osloboditeľov - SOU dopravné - Letisko (60/60/120)

24: Staničné nám. - Nám. osloboditeľov - Ryba - Socha Jána Pavla II. - Valaliky - Spaľovňa ( - Kokšov Bakša) (60/60/120)

25: (Bruselská - Madridská - ) Ťahanovská - Magnezitárska - Mier - Mlynská bašta - Nám. osloboditeľov - SOU dopravné - Poľov (30/30/60)

26: Nemocnica Šaca - Vstupný areál U. S. Steel (10/10/60) 26P: Nemocnica Šaca - Ludvíkov dvor - Poľov (účelovo)

27: Madridská - Hanojská - Mier - Mlynská bašta - Staničné nám. - Palackého - Priemyselná - Kalinovská - Lingov (10/12/15)

28: (Staničné nám. - Nám. osloboditeľov - Ryba - ) Nad jazerom, Važecká - Nižná Hutka - Vyšná Hutka - Nižná Myšľa (účelovo)

29: ZOO - Kavečany - Mier - Mlynská bašta - Staničné nám. - Nám. osloboditeľov - Stará nemocnica - OC Cassovia (15/20/30)

30: OC Optima › Pereš › Lorinčík › OC Optima (okružná linka; prípoj k linke 20) (- / - /30)

31: Maša - Kolibár - Bratislavská - Trebišovská - SOU dopravné - Nám. osloboditeľov - Vyšné Opátske (30/30/60)

32: Luník VIII › Trebišovská › Bernolákova › Magistrát mesta Košice › Hodonínska › Trebišovská › Luník VIII (okružná linka) (60/60/60)

33: Staničné námestie - Nám. osloboditeľov - Priemyselná - Zelený dvor - Krematórium (účelovo)

34: Bruselská - Hanojská - Mier - Nám. Marat. mieru - Hlavná pošta - Nová nemocnica - Poliklinika KVP - Luník VIII - Hala Cassosport (10/12/15)

40: Havlíčkova - Čermeľ - Alpinka - Jahodná (účelovo)

51: Bruselská - Hanojská - Priemyselná - Nám. osloboditeľov (10/12/ -)

52: Krásna - Važecká - Tepláreň - BPMK - Nám. osloboditeľov - SOU dopravné - Nemocnica Šaca (15/15/ -)

53: Hanojská - Mier - Mlynská bašta (10/12/ -)

54: Madridská - Kalinovská - Darg. hrdinov, MiÚ - Gymn. Opatovská - (Dneperská) - VSS, križovatka - Železníky - (cez Červený rak) - KVP, kláštor (15/20/ -)

55: Lingov - Kalinovská - Mier - Krajský úrad - Amfiteáter - Nová nemocnica - KVP, kláštor (10/12/60)

56: Madridská - Budapeštianska - Nám. osloboditeľov - SOU dopravné - Nemocnica Šaca (30/30/ - )

Poznámka: R1 až R8, RA1 až RA8 a nočné linky N1 až N3 a N71 bez zmien v trasovaní. Do konca augusta bude MHD premávať v letnom režime.

 

Na domov dôchodcov sa čaká roky

Kapacita Domova dôchodcov na Garbiarskej ulici, ktorý patrí pod mesto Košice, je 190 obyvateľov.

Okrem neho sú v metropole východu aj dva domovy dôchodcov a sociálnych služieb. Kapacita toho na Skladnej ulici je 200 klientov, v Barci, v najväčšom domove na Slovensku, je to až 340 klientov.

Naplnenosť v zariadeniach pre starkých je takmer stopercentná. Okrem týchto dvoch zariadení je KSK ešte zriaďovateľom DD a DSS v Strážskom (121 klientov), v Trebišove (240 klientov) a v Rožňave (160 klientov).

Záujem o miesta je enormný, na umiestnenie čakajú starkí aj roky.

Priemerná výška úhrady v domove na Garbiarskej je okolo 5 500 korún za všetky služby podľa toho, aký druh obytnej jednotky človek užíva, akú má stravnú jednotku či zdravotný stav.

Obyvatelia platia dve koruny denne za elektrospotrebiče, 80 - 100 Sk za dennú stravu, plus mesačný poplatok za zaopatrenie vo výške podľa zdravotného stavu od 720 do 1 890 Sk.

Záujem je vysoký

V súčasnosti tu evidujú v poradovníku 296 čakateľov o umiestnenie, ktoré sú evidované v poradí, ako prišli a momentálne sa prijímajú z prelomu rokov 2005/06.

"Čaká sa zhruba 2,5 roka. Ak chce niekto nastúpiť prednostne, tak k vstupnému poplatku doplatí 10-tisíc korún. Žiadosť o prednostné prijatie skráti čakaciu dobu asi o rok," informovala nás sociálna pracovníčka z Garbiarskej Libuša Ferencová.

V prípade úmrtia kontaktujú prvých desať ľudí z poradovníka. Ak nikto nenastúpi, volajú čakateľa s právom prednostného umiestnenia.

"Na nástenke visí poradovník, informujú sa aj telefonicky. Tohto roku nám zatiaľ 31 ľudí zomrelo, minulý rok ich bolo 25. Ročne ubytujeme okolo tridsať ľudí."

Všetky zariadenia patriace pod Úrad Košického samosprávneho kraja majú podľa zákona poradovníky. Ku koncu augusta bolo v DD Skladná 402 čakateľov a v DD Barca 290. V tomto roku sa na Skladnej objavilo celkovo 56 nových obyvateľov, v Barci to bolo 108. Z tohto pohľadu čakacia lehota len málokedy klesne pod 2 roky, priemer je ešte o rok viac.

"Prednostné prijímanie klientov mimo poradovníka je možné iba podľa § 93 ods. 2 zákona v naliehavých prípadoch, najmä ak je život alebo zdravie občana vážne ohrozené preto, že nemožno starostlivosť zabezpečiť inak, ako prijatím do zariadenia sociálnych služieb," tvrdí hovorkyňa predsedu KSK Zuzana Bobriková.

Vysoké vstupné poplatky

Vstupné poplatky do domova dôchodcov sú od 1. 1. 2004 stanovené na základe mestského nariadenia.

Ich výška sa odvíja od toho, aký byt alebo nehnuteľnosť človek vlastní. Pri jednoizbovom byte je to 15-tisíc Sk, dvojizbovom 25-tisíc Sk a trojizbovom 35-tisíc korún.

Ak má niekto rodinný dom, zaplatí 55-tisíc Sk. Poplatky platia len pre ľudí s trvalým pobytom v Košiciach.

 Ak žiadatelia nemajú trvalý pobyt v meste, ale majú v Košiciach deti, suma sa vynásobí koeficientom 1,2.

Sú však aj prípady, že chce do domova aj osoba, ktorá nemá v meste trvalý pobyt ani deti. Vtedy sa základný poplatok zdvojnásobuje.

Ak žiadateľ nie je vlastníkom žiadnej nehnuteľnosti, ani päť rokov pred podaním žiadosti nebol, a vie to zdokladovať, vstupný poplatok je 5-tisíc korún.

Aj v zariadeniach patriacich pod KSK je podmienkou úhrada jednorazového príspevku.

Pri vlastníctve 1-izbového bytu to predstavuje 10-tisíc Sk, 2-izbového bytu 15-tisíc Sk, 3- a viacizbového bytu, resp. rodinného domu 20-tisíc Sk. Tieto poplatky sa vzťahujú aj na občanov, ktorí svoju nehnuteľnosť v období posledných päť rokov predali, darovali, resp. previedli na inú právnickú alebo fyzickú osobu. Ani vyberanie poplatkov, ktoré predtým neboli, neznížilo záujem starkých o domovy dôchodcov.

Súkromné nie sú konkurenciou

KSK ani mesto nepociťujú úbytok žiadostí ako reakciu na vznik viacerých privátnych penziónov pre starkých. "Žiadosti nám skôr pribúdajú.

Neštátne DD nie sú konkurenciou, pretože u nás je priemerná mesačná úhrada od klienta približne 5-tisíc Sk a tam aj 10-tisíc Sk. Popri tom, neštátne subjekty majú vstupné jednorazové poplatky aj vo výške 50-tisíc Sk, nezávisle od majetkových pomerov klienta a oslobodenie od tejto úhrady neexistuje," dodala hovorkyňa Bobriková. 

 

Dôchodcu môžu umiestniť do domova v inom meste

Ak sa Košičan bude chcieť dostať do domova dôchodcov vo svojom meste, a v Košiciach nebude voľná kapacita, ale napríklad v krajskom zariadení v Trebišove či Strážskom áno, magistrát mu musí ponúknuť miesto tam. Ak by dôchodca odmietol, nárok na sociálnu službu by stratil. Môže za to nový zákon.

Zákon o sociálnych službách, účinný od januára, zmenil podmienky ich poskytovania. Mestu pribudli kompetencie. Po novom má magistrát rozhodovať, či a akú sociálnu službu žiadateľ potrebuje, a aj mu vybrať zariadenie, ktoré ju poskytne.

Stačilo potvrdenie obvodného lekára

Napríklad občan, ktorý má záujem o umiestnenie v domove dôchodcov (ten už sa volá "zariadenie pre seniorov"), doteraz podával žiadosť priamo zariadeniu, ktoré si sám vybral. Jeho riaditeľ potom rozhodol o prijatí či neprijatí (alebo o zaradení do poradovníka) na základe zdravotných dôvodov, potvrdených obvodným lekárom žiadateľa.

Už treba posudky

Po novom však už v takom prípade treba podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a adresovať ju na úrad mesta či obce, kde má občan trvalý pobyt. Teda napríklad Košičan dáva žiadosť na magistrát. Tam musí jeho zdravotné dôvody, potvrdené obvodným lekárom, preskúmať ešte aj posudkový lekár mesta. Ďalšou novinkou je, že sociálni pracovníci radnice spracujú sociálny posudok občana (jeho individuálnych predpokladov, rodinného a iného prostredia). Až na základe týchto podkladov mesto rozhodne, či žiadateľ je na sociálnu službu odkázaný, prípadne na akú.

Môžu odporučiť inú službu

"Podľa nového zákona sa napríklad môže stať, že žiadateľ síce spĺňa zdravotné dôvody, ktoré mu doteraz na prijatie do zariadenia mohli stačiť, ale zo sociálneho posudku môže vyplynúť, že sa oňho dokáže postarať rodina, a tak mu nárok na umiestnenie nemusí byť priznaný. Môže mu však byť odporučený iný, vhodnejší druh sociálnej služby," vysvetľuje vedúca oddelenia služieb obyvateľstvu na magistráte. Nový systém posudzovania odkázanosti na sociálnu službu považuje za objektívnejší, odbornejší a komplexnejší. "Kladie tiež vyššie nároky na odborných pracovníkov, ktorí zabezpečujú činnosti súvisiace s procesom posudzovania občana."

Najprv vlastné, potom iné verejné

Ak mesto rozhodne, že občan spĺňa podmienky pre umiestnenie v zariadení pre seniorov, vyberie mu konkrétne zariadenie. Najprv skúsi nájsť miesto vo vlastnom, v tomto prípade v "domove dôchodcov" na Garbiarskej. Ak by tam nemali voľnú kapacitu, musí ju potom hľadať v zariadeniach ďalších verejných poskytovateľov, ako je samosprávny kraj alebo iné obce a mestá, a to na území celého kraja.

Musia ponúknuť, nemusí prijať

V takom prípade je však možné, že v zariadeniach kraja v Košiciach (Skladná, Barca) voľná kapacita práve nebude, ale bude napríklad v Strážskom alebo Trebišove. Podľa nového zákona potom budeme povinní tieto miesta žiadateľovi ponúknuť a ak on odmietne, nárok na sociálnu službu stratí. Potom už môže len podať novú žiadosť.

Dodáva však, že radnica preveruje, či mesto môže nariadením o poskytovaní sociálnych služieb (musí ho prijať do konca roka) upraviť podmienky zabezpečenia iného verejného poskytovateľa tak, aby voľné miesto občanovi nemuseli hľadať a ponúkať príliš ďaleko. Účelom zákona je využiť prioritne kapacity v zariadeniach verejných poskytovateľov, financovaných z rozpočtov samospráv.

Až nakoniec neverejné zariadenia

Až potom, ak by voľnú kapacitu nemal ani žiadny iný verejný poskytovateľ, môže magistrát hľadať žiadateľovi miesto v neverejných zariadeniach (napríklad nezisková organizácia, Arcidiecézna charita). Tie to kritizujú ako diskrimináciu a obmedzenie slobodného výberu poskytovateľa. Ak by tento postup nebol dodržaný a neverejný poskytovateľ by občana prijal priamo, nedostal by naňho od samosprávy príspevok (tento nový spôsob financovania však začne platiť až od budúceho roka). V Národnej rade je práve predložený opozičný návrh novely zákona, aby si žiadateľ mohol hneď a sám vybrať neverejné zariadenie a to by naňho aj tak dostalo peniaze od samosprávy.

***

VŠETKÝCH POSÚDIA NANOVO

Poradovníky majú zrušiť

Od 1. januára obdržalo mesto 44 žiadostí (najviac na domov dôchodcov) o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (formulár je na www.kosice.sk) a každý deň pribúdajú ďalšie. Dudová avizuje, že kvôli novým kompetenciám potrebujú čo najskôr uzatvoriť dohody s tromi posudkovými lekármi a prijať dvoch alebo troch sociálnych pracovníkov. "Už máme spracované prvé sociálne posudky. Prvý februárový týždeň začne pracovať aj posudkový lekár. Predpokladáme, že v polovici februára môže byť ukončené posudzovanie prvých žiadateľov."

Posúdenie sociálnej odkázanosti zákon od mesta vyžaduje, ak má občan záujem o sociálnu službu v zariadení pre seniorov alebo v zariadení opatrovateľskej služby, ale aj keď žiada o opatrovateľskú službu v domácnosti, prepravnú službu či služby denného stacionára. "Posudok sa však nevyžaduje, ak chce využiť služby napríklad nocľahárne, nízkoprahového denného centra alebo stravovanie pre dôchodcov," uvádza Dudová. Zdôrazňuje, že ak chce bezdomovec v zime prespať v nocľahárni (dočasnom mestskom útulku), stačí, keď tam príde, v takom prípade sociálnu odkázanosť posudzovať netreba.

Zákon ešte ukladá samosprávam, aby do konca budúceho roka nanovo posúdili podľa nového systému všetkých klientov, ktorým už sociálne služby poskytujú, a tiež aby prehodnotili každého čakateľa v jestvujúcich poradovníkoch na sociálne služby. Do konca roka 2012 treba poradovníky zrušiť.

Podľa zákona má byť od roku 2013 sociálna služba poskytnutá občanovi už do 60 dní od podania žiadosti. Napríklad v poradovníku do zariadenia pre seniorov na Garbiarskej s kapacitou 190 osôb je teraz okolo 388 záujemcov a na prijatie sa v poradovníku stále čaká dlhšie než rok.

V skutočnosti sú to 2 až 3 roky, nie jeden rok. Ten je dezinformáciou. Viď článok vyššie

 

Zákon zakazuje podmieňovať umiestnenie do zariadenia sociálnych služieb poplatkom.

Podľa nariadenia mesta Košice o úhradách za sociálne služby treba pri prijatí do zariadenia pre seniorov na Garbiarskej zaplatiť jednorazový príspevok.

Jeho vyberanie je však od konca minulého roka pozastavené. Mesto preveruje, či taká platba môže byť v súlade so zákonom.

***

Mesto je zriaďovateľom Strediska sociálnej pomoci, ktoré poskytuje tieto sociálne služby:

- zariadenie pre seniorov Garbiarska 4 (kapacita 190 osôb)

skutočná doba čakania na prijatie doň je 2 - 3 roky

- zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) Južná trieda 23 (kapacita 12)

- stravovanie pre dôchodcov

- denný stacionár

- prepravná služba

 

Mestské časti sú zriaďovateľom:

- Západ zariadenie opatrovateľskej služby Laborecká 2 (kapacita 10)

- Furča ZOS Krosnianska 17 (kapacita 7)

- Juh Mlynárska 1 (kapacita 16)

- Sever Ťahanovské riadky 91 (kapacita 14)

***

Mesto posudzuje odkázanosť seniorov na tieto sociálne služby:

- zariadenie pre seniorov (bývalý domov dôchodcov)

- opatrovateľská služba

- vzariadenie opatrovateľskej služby

- prepravná služba

- denný stacionár

Obec poskytuje alebo zabezpečuje poskytovanie:

- sociálnej služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb v nocľahárni, v nízkoprahovom dennom centre

- sociálnej služby v nízkoprahovom dennom centre pre deti a rodinu, v zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby a v dennom stacionári

- opatrovateľskej služby

- prepravnej služby

- odľahčovacej služby

Žiadosť o tieto služby treba adresovať obecnému úradu (v Košiciach magistrátu, viac informácií na www.kosice.sk).

***

Samosprávny kraj posudzuje odkázanosť na sociálnu službu poskytovanú:

- v zariadení podporovaného bývania

- v rehabilitačnom stredisku

- v domove sociálnych služieb

- v špecializovanom zariadení.

Samosprávny kraj zabezpečuje poskytovanie:

- sociálnej služby v útulku

- v domove na pol ceste

- v zariadení núdzového bývania

- v zariadení dočasnej starostlivosti o deti

- v zariadení podporovaného bývania

- v rehabilitačnom stredisku

- v domove sociálnych služieb

- v špecializovanom zariadení

- v integračnom centre

- a tlmočníckej služby.

Žiadosť o tieto služby treba adresovať úradu Košického samosprávneho kraja (www.vucke.sk).

 

Komentáre

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.