Choď na obsah Choď na menu
 


Povodne v Košiciach a okolí

8. 6. 2010

5. a 6.6.2010

V okolí Košíc zatápajú obce Hornád aj Torysa

Obce východne a južne od Košíc zalievajú rozvodnené rieky Torysa a Hornád. Voda sa dostala aj cez hrádze, ľudí museli na člnoch evakuovať. Mesto Košice už má najhoršie zrejme za sebou.

Na dolnom úseku rieky Torysa vodohospodári očakávali kulmináciu, hladina  vody dosiahla pri Košických Olšanoch 661 cm.

V  Sadoch nad Torysou  (Košice okolie) sa  preliala hrádza a voda zasiahla 40 domov z ktorých muselo odísť približne 70 ľudí.

VIDEO

Ľudia v zaplavenej Zdobe neveria sľubom politikov

Ďalšie videá nájdete na tv.sme.sk.

Torysa tiež postihla blízku obec Košické Olšany. Zaplavená je najmä miestna rómska osada. Jej obyvateľov evakuovali do kultúrneho domu. Most, ktorý je na hlavnej trase medzi Košicami a Michalovcami  je prejazdný.

Vo Vajkovciach
sa hladina Torysy vyliala už v piatok ráno a zo 150 rodinných domov je ich zaplavených desať.

V  Košickej Polianke sa Torysa vyliala na  polia, záhrady a zalieva tamojší most. V obci sú vodou bezprostredne ohrozené tri domy a ďalší je ohrozený zosuvom pôdy zo svahu, ktorý má viditeľné trhliny.

Videá z povodní v Košiciach a okolí

Trebejov 1, Trebejov 2, Trebejov 3, Trebejov 4

Hornád sa vylial aj do ulíc a domov v Trebejove

 

Povodňová situácia v okrese Košice - okolie v povodí rieky Hornád

Niekoľko ľudí  museli evakuovať z obce Nižná Myšľa a v obci Čaňa vyhnal Hornád ľudí z domovov.

Podľa informácií je zlá situácia v obci Čaňa na Hornáde, kde k záplavám prispieva aj vysoká hladina spodnej vody. Hornád kulminoval na dolnom toku v Ždani na 550 cm, ale neustupuje. Voda je v uliciach i domoch, obyvatelia pracujú na pieskovaní a spevňovaní hrádzí.

Z obce Čaňa musia evakuovať obyvateľov rodinných domov z troch ulíc. Problémy majú aj obce Ždaňa, Trstené pri Hornáde, Gyňov, Seňa až po maďarskú hranicu. Ohrozené sú domy v obciach a Hornád má stále stúpajúcu tendenciu. Pokiaľ hladina nezačne klesať, nedá sa hovoriť o zlepšení situácie, momentálne to nevyzerá, že by Hornád klesal. Nedá sa predpokladať, ako sa to vyvinie.

Zatopené domy v časti Malá Čaňa

Situácia na cestách sa pomaly stabilizuje. Väčšina obmedzení kvôli zaplaveným, podmytým cestám a zosuvom pôdy však ostáva v platnosti, lebo voda ešte nezačala klesať. Stále je uzavretá cesta Čaňa - Ždaňa, Nižná Hutka - Nižná Myšľa, Košice - Družstevná pri Hornáde -Trebejov - Kysak - Malá Lodina - Ružín, aj cesta do Ploského. Vážna situácia je na ceste III. triedy Zdoba - Byster. Cesta bola uzavretá, keďže pri Sadoch nad Torysou sa pretrhla hrádza Torysy a zaliala komunikáciu.

Mlynská ulica v Čani s pieskovou hrádzou

Zatopený futbalový štadión v Čani

V Nižnej Myšli evakuovali dve ulice

Evakuovali obyvateľov z domov, situovaných blízko rieky Hornád na uliciach Pri Hornáde a Skladnej kde  zosuv pôdy poškodil niekoľko desiatok domov. Evakuácia bol nutná kvôli dvíhajúcej sa hladine rieky po vypúšťaní vodnej nádrže Ružín a ohrozujúcej obyvateľov týchto ulíc. Starosta nevylúčil aj evakuáciu nižnomyšlianskej Hlavnej ulice, ktorá je niekoľko sto metrov od hrádze Hornádu.

Statici po prieskume konštatovali, že poškodených bolo zosuvom kopca celkove 39 domov, z ktorých je 15 úplne neobývateľných a budú ich miesť zbúrať. Ostatné obydlia sú v podstate obývateľné s tým, že pohyb ešte môže nastať, ale bývať sa v nich nedá aj preto, že už nemajú inžinierske siete - plyn, vodu ani elektrinu.


Statici a geológovia robia ďalšie skúmania a až ich záverečný posudok ukáže, čo bude ďalej. Jedinou teóriou príčiny mimoriadnej udalosti bolo silne podmáčanie kopca po dlhotrvajúcich dažďoch.

Odporučili miestnemu rímskokatolíckemu farárovi, aby sa omše v kostole, stojacom na vrchu zosunutého kopca, nekonali a kostol bol uzatvorený.

V Košiciach

Na ramene Hornádu voda narušila bariéru z vriec s pieskom.

Hasiči ju museli doplniť, aby zvýšená hladina neohrozila severnú časť mesta

V priebehu noci pokračovalo spevňovanie brehov a hrádzí pri koryte rieky a miestach, kde by sa mohla vyliata voda dostať. Pri zhybe na Mlynský náhon, pri známom stredisku Ryba, sa presypal pieskový val a voda cez neho preteká, žiadne ohrozenie však táto udalosť neznamená. Do Mlynského náhonu presakovala voda z Hornádu.

Košice majú za sebou ťažkú noc, zvládli ju bez väčšej ujmy

Zatiaľ sa nepredpokladá, že by sa Hornád prelial cez koruny hrádze. Hasiči celú noc stavali hrádze z vriec naplnených pieskom.

Budovali protipovodňovú hrádzu pri ťahanovskom moste z asi tritisíc vriec s  pieskom a hrádzu na Plťovej ulici.

Na kritických úsekoch postavili aj mobilné protipovodňové steny. Ide o gumové big-bagy s objemom niekoľko kubických metrov, ktoré sa naplnia vodou a vytvoria stenu.

Pre prípad potreby odstrelenia mostu boli pripravení aj pyrotechnici.

V  sobotu popoludní pri Ťahanovskom moste. Zavrecované brehy sú pripravené na prípadný nápor vody.

VIDEO

Záplavy v košickej Džungli
Ďalšie videá nájdete na tv.sme.sk.

Evakuácia

Vyše poldruha tisíca Košičanov v noci evakuovali. Na základe rozhodnutia starostov evakuovali z mestskej časti Ťahanovce obec 280 obyvateľov, z Džungle 120 evakuovaných autobusmi, zo Severu 350 a z Krásnej nad Hornádom 826 obyvateľov.


VIDEO

Hornád v Košiciach v sobotu po rušnej noci

 

V Košiciach ukončili evakuáciu

Ráno o piatej Evakuačná komisia Obvodného úradu Košice dostala od správy vodného diela Ružín informáciu, že objem hlavného prítoku vodného diela je 475 metrov kubických za sekundu a vypúšťa sa objem 480 metrov kubických za sekundu, čo je už pokles.

V dôsledku priaznivej prognózy ďalšieho poklesu objemu odtoku a zároveň priaznivej prognózy vývoja počasia počas celého dňa už nehrozí zvýšené nebezpečenstvo v priľahlých oblastiach vodného toku Hornádu na území mesta Košice a je možné vyhlásenú evakuáciu ukončiť, uvádza sa v správe Krízového štábu Obvodného úradu.

6.6.

Košice zvládli boj s veľkou vodou

Povodňová situácia v meste Košice je stabilizovaná, mestu sa podarilo vyhrať boj s vodným živlom. Primátor mesta vyslovil veľkú vďaku mnohým jednotlivcom i spoločnostiam pri budovaní hrádze a pri ostatných prácach v boji s povodňami.

S budovaním pieskovej hrádze na Ťahanovskom moste sa v lokalite Súdky začalo v piatok podvečer. Bolo to kvôli rýchlejšiemu regulovanému vypúšťaniu nádrže Ružín a hladina Hornádu presahovala koryto rieky. Vďaka neustálemu zvyšovaniu pieskovej hrádze pracovníkmi mestských podnikov sa v ten večer podarilo udržať vodu v koryte. V noci sa však Hornád začal vylievať z koryta v mestskej časti (MČ) Džungľa a krízový štáb sa v tom čase rozhodol evakuovať obyvateľov obce Ťahanovce, časti Pri hati v MČ Sever, MČ Džungľa a MČ Krásna nad Hornádom.

Hornád kulminoval v sobotu o 2. hodine nad ránom, (podľa priamych vstupov vtedy len mal kulminovať ) najkritickejšia bola situácia v MČ Džungľa, kde chýbalo približne 200 metrov na spojenie vybudovanej pieskovej steny. Práce pokračovali až do rána a keď sa zdalo, že veľká voda už postupne opadne, prišla zlá správa. Pri zhybke na Mlynskom náhode, pri stredisku Ryba sa presypal pieskový val cez ktorý pretekala voda do Mlynského náhonu. Hrádzu sa podarilo zvýšiť na úroveň koryta ešte v sobotu predpoludním.

Najviac postihnutými lokalitami v Košiciach boli MČ Džungľa, Vyšné Opátskej, Krásna nad Hornádom a Šaca. Situácia sa stabilizovala počas sobotňajšieho večera, avšak v pohotovosti je stále monitorovacia služba, ktorá robí nepretržité preventívne opatrenia.

Keď bol Hornád v Košiciach ešte pokojný (piatok o tretej poobede)


Hornád v Košiciach v sobotu popoludní

   

Záplavy v košickej Džungli
 

Povodňová sobota

Nočná vlna z Ružína na Hornáde zaplavila záhradkársku lokalitu Pod rohom medzi Ťahanovcami a Družstevnou pri Hornáde. Podľa informácií  z niektorých chát trčia len strechy, voda vystúpila na úroveň plotov do dvoch metrov. Pod vodou je okolo 70 chát, v dvoch sú ľudia. Prístup nie je možný, keďže cesta, ktorá tam vedie z Košíc, je zaplavená a uzavretá.

6.6. 2010

V noci opäť zachraňovali ľudí pred Torysou a Hornádom

Najvážnejšia povodňová situácia bola v priebehu včerajška a dnešnej noci v obciach Sady nad Torysou, Nižná Myšľa a Čaňa.

Ako ráno informoval dôstojník košického operačného strediska hasičov, včera na člnoch zachraňovali okolo 70 ľudí z obce Sady nad Torysou, kde povolila hrádza a voda z Torysy zaplavila v dedine niekoľko desiatok domov. Na niektorých miestach voda dosahovala až do výšky dvoch metrov.

Veľké problémy  robili nedisciplinovaní obyvatelia Vyšnej Hutky, časť Komočov - (komančovia). Mnohí popoludní o druhej nerešpektovali výzvu na evakuáciu a neodišli, kým sa ešte dalo. Podvečer ich museli evakuovať na člne. Viacerí boli potúžení alkoholom a robili problémy, ba niektorí sa ešte vrátili. V noci o pol jedenástej  v zložitých podmienkach na člne a s baterkou hľadali a zachraňovali jeden manželský pár volajúci o pomoc, ktorý sa  napokon podarilo zachrániť.

Kritická situácia je stále v Čani. Nasadili stredne výkonné čerpadlá a čakajú na dve veľkokapacitné čerpadlá z Čiech aby mohli účinnejšie pokračovať v povodňových prácach. Prácu naviac hasičom pripravili nezodpovední majitelia záhradiek okolo teplárne, ktorí nechali psov v uzavretých klietkach či uviazaných na reťazi a hasiči ich museli vyslobodzovať aby uhynuli.

Zastupujúci dôstojník Hasičského a záchranného zboru v obvode Košice - okolie informoval, že v Sadoch nad Torysou sa preliala hrádza, museli tam odstraňovať popadané stromy pod mostom. Zalialo niekoľko desiatok domov v obci, evakuovali odtiaľ viac ako 50 ľudí. V Čani tiež presakovala hrádza, hasiči tam zasahovali počas noci, pričom čerpali vodu nielen z domov, ale aj z futbalového ihriska. Ďalšie povodňové práce vykonávali aj v Nižnej Hutke. V Košickej Polianke odstraňovali zátarasy na moste, aby uvoľnili prietok rieky..

Do Sadov nad Torysou dnes popoludní aj s osádkou zo severných Čiech dorazilo špeciálne mobilné zariadenie na čerpanie vody. Je to vysoko výkonné mobilné čerpadlo, ktoré má výkon 540 metrov kubických za hodinu. Jazero, ktoré zostalo po vyliatej Toryse by mohlo prečerpať do rieky za približne 20 hodín.

Špeciálne čerpadlo doviezli do Sadov nad Torysou z Čiech.

Dopoludnia zasahovali pre čerpanie vody v Beniakovciach a vo Vajkovciach. V noci boli vodou najviac postihnuté Čaňa, Ždaňa, Nižná Myšľa. Dnes už voda postupne opadáva, v celom Košickom kraji je zaznamenaný všeobecný pokles vodných hladín. Momentálne sa už v postihnutých obciach väčšinou len čerpá voda z pivníc. Doteraz to podľa zastupujúceho dôstojníka nebolo možné, pretože spodná voda stále neklesala. Momentálne sa už situácia upokojila a bude sa pokračovať v záchranných prácach.

V sobotu zasahovali aj v Trebejove, kde začala voda zaplavovať trafostanicu. Jednotka po príchode na miesto zistila, že je nesprávne postavená hrádza. Musela ju rozobrať a postaviť nanovo tak, aby odrazila vodu od trafostanice.

8.6.
Pri hrádzi v Zdobe niet jediného domu, ktorý by nebol poškodený sobotňajšími prívalmi vody. V hnilobnom zápachu sa ozýval lomoz lopát, sekier a ťažkých mechanizmov pracujúcich na uliciach zanesených riečnym kalom.  Roztrpčení a nahnevaní obyvatelia horúčkovito zápasili s následkami pohromy.
Niektorí rezignovali, sekerou rúbali skrine a hádzali ich do kontajnera.

Vladimíra voda tiež pripravila o všetko. Tiekla cez dom tak silno, že v obývačke navŕšila veci na jednu veľkú kopu. Stali sa bezdomovcami. Zničené je celé zariadenie domu, elektronika za asi milión korún.
Vnútro jeho domu pokrývala hrubá vrstva blata.
Všetky domy poniže boli zatopené po strechu. Niektorí odišli, iní zostali strážiť domy.

Kovalčin
Nech ide do p... celá táto vláda, aj byrokratickí hajzli, čo nedokázali nič robiť! Hovorilo sa, že sa má navyšovať hrádza o meter a pol. Keby to urobili, toto sa nestane! vrieskal. Poslednú noc pred záplavou som robil na hrádzi ako idiot. Aj všetci z tejto oblasti. Keď sa to prevalilo, nikto nás ani neupozornil, že ide veľká voda. Vodohospodári to pritom vedeli už tri hodiny.

Nižná Myšľa, kde sa počas záplav zosunula pôda a popraskalo približne 45 domov, bola ako vymretá najmä v časti, odkiaľ museli evakuovať ľudí zo zničených domov.

K ničomu nemuselo dôjsť, keby nezrezali v minulosti stromy, orechy v bývalej farskej záhrade, ktoré zadržiavali nielen vodu, ale bránili aj zosuvom pôdy. Obec tak chcela získať peniaze od štátu na spevnenie svahu, tie však skončili nevedno kde. Cesta pod svahom praskala už päť rokov, hrozí že onedlho spadne aj kostol či kláštor. Ľudia museli opustiť svoje domy, väčšinou sú u príbuzných. Teraz máme "Černobyľ  východu", domy bez ľudí.

V Čani  bola cesta smerom na Ždaňu uzavretá, celé miestne futbalové ihrisko zalialo.

Andrea

Mali sme v dome 180 centimetrov vody, doteraz sa nič nedalo robiť. Už je to lepšie, aj keď sme si mysleli, že budeme musieť odísť. Chceli totiž vypustiť vodu z ihriska do obce.

Nábytok na vyhodenie. Jozef Tomčo s kamarátmi upratovali po skaze, ktorú Zdoba zasiahla.

Voda mu zničila dom, nábytok, spotrebiče a zaliala aj auto v garáži. Prespáva u brata.


Z obývačky apokalypsa. Blato namiesto kobercov, všetko zničené, voda sa valila cez dom.


 Ďalší dom v Nižnej Myšli  nevydržal zosuvy svahu a spadol.


Čítajte viac: http://korzar.sme.sk/c/5411875/zdoba-po-katastrofe-domy-plne-blata-voda-znicila-vsetko.html#ixzz0qFRbyPqB