Choď na obsah Choď na menu
 


Plánované investície

12. 3. 2010

Depo ustúpi štadiónu

Približne 150 miliónov korún si vyžiada sťahovanie autobusového depa Dopravného podniku mesta Košice.

Na uvoľnených pozemkoch vo Všešportovom areáli má do dvoch rokov vyrásť športové a spoločenské centrum za miliardu korún. Jeho súčasťou bude futbalový štadión pre 20-tisíc divákov, ktorý má spĺňať kritériá UEFA.

Areál bude stáť na mestských pozemkoch. Poslanci schválili ich prenájom na 50 rokov za symbolickú korunu Mestskému futbalovému klubu, akciovej spoločnosti, ktorej polovicu vlastní mesto.

Klub vytvoril s investorom E Side Property Limited spoločnú firmu KF and MC, ktorá bude areál spravovať. Zakladajúcu zmluvu podpísali minulý týždeň.

Mesto zostáva vlastníkom pozemkov. Keď sa výstavba nezačne do dvoch rokov od vydania stavebného povolenia, má právo od zmluvy odstúpiť a spoločnosť bude musieť pozemky vrátiť za rovnakých podmienok, za akých ich dostala do prenájmu.

Električky na sídlisko Ťahanovce

Na Americkú triedu natiahnu koľajnice

Projekt integrovaného dopravného systému KORID, ktorý bol ešte donedávna víziou, začína byť pomaly realitou.

Súčasťou projektu je výstavba električkovej trate z Námestia maratónu mieru cez Hlinkovu ulicu až na Sídlisko Ťahanovce, kde by premávala po Americkej triede.

Košice majú výhodu v tom, že električkové trate majú rozchod 1435 mm a je rovnaký, ako u železničných koľají. Vďaka možnosti čerpania prostriedkov z fondov EÚ je tu reálna možnosť, že realizácia projektu KORID by mohla byť financovaná týmto spôsobom. Čo je však pre Sídlisko Ťahanovce dôležité, električka by premávala až sem. Aj keď je výstavba trate zložitá záležitosť a náklady by boli zhruba 700 miliónov korún, je jasné, že doprave by to veľmi pomohlo.

Okrem už spomínanej výstavby električkovej trate na Sídlisko Ťahanovce je z pohľadu mesta v projekte KORID prioritou prepojenie električkových a železničných tratí na Staničnom námestí, úprava električkových tratí v centre mesta a rýchlodráhy na priemyselný park Pereš a letisko. Pre ŽSR je zase dôležité vybudovanie železničného terminálu Sever, ktorý bude pri Sídlisku Ťahanovce. Celkové náklady na projekt KORID sú 3 miliardy korún. Podľa optimistických odhadov by mohla byť električkový trať v Ťahanovciach realitou v roku 2010 alebo 2011.

Košice majú šancu získať 100 miliónov eur na dopravu

Na plánovanú výstavbu špeciálnej koľajovej infraštruktúry v meste v rámci pripravovaného projektu Integrovaný dopravný systém (IDS) bude možné čerpať finančné prostriedky až do výšky 110 miliónov eur.

Projektové práce by mali byť ukončené a povolenia na začatie výstavby špeciálnej trate na území mesta by mali byť vydané v roku 2011. Financovanie má byť zabezpečené z európskych fondov a štátneho rozpočtu. Samotná realizácia stavieb je plánovaná v rokoch 2011-2015.

Terminál Sever pri Hypermarkete Tesco a vybudovanie trate integrovanej koľajovej dopravy medzi Námestím Maratónu mieru a Terminálom Sever  majú byť ukončené najneskôr v roku 2013, keď budú Košice Európskym hlavným mestom kultúry

Nová špeciálna trať je označená zelenou farbou.

Nová trať je označená zelenou farbou.

Začnú veľké investície

Odštartovali mepriemyselný park Pereš, kde konkrétny investor do projektu ide a má vysporiadaných 60 percent územia.  K výstavbe závodu Valeo v lokalite letisko Pereš sú všetky náležitosti vybavené. Zatiaľ nedoriešený je osud dvoch lukratívnych areálov bývalých kasární v centre, ktoré mesto dostalo od štátu.

Máme ambíciu získať peniaze na riešenie dopravných projektov. V centre mesta však pribudnú projekty, ako sú Aupark, hotely, asanačné pásmo sa premení na rozvojové centrum, a to všetko bude znamenať zahustenie dopravy nutnosť ju riešiť. Jedným z problémov je Festivalove námestie, kde sa pracuje na projekte, ktorý by dopravu vyriešil a to bude musieť mesto potiahnúť z vlastných príjmov. Problematické je aj sídlisko Ťahanovce, kde sa ráta s výstavbou bytov, pri ktorej by malo mesto spolufinancovať infraštruktúru. Uvidíme, ako dopadnú rokovania s investorom, aby sme vyriešili územie Nad vinicami a zokruhovali dopravu ponad železnicu a Hornád smerom na Kostoliansku. Veď  križovatka za Mierom smerom na Tesco,  začína byť neuralgickým uzol . V blízkom časovom horizonte železnice plánujú rekonštrukciu tratí, aby si zvýšili prevádzkovú rýchlosť. Úrovňové križovania pri ťahanovskom moste a na Rampovej by ako provizórne prepravné komunikácie mali skončiť. Pre nás bude nevyhnutnosťou mať mimoúrovňové križovanie, ktoré odľahčí a zokruhuje Ťahanovce. A ak tam má pribudnúť zhruba tisícka bytov, čo je o tritisíc obyvateľov viac, počet automobilov sa zvýši a na to musíme byť pripravení. Dopravným projektom, ktorý je rovnako dôležitý, a s ktorým treba v blízkej budúcnosti rátať, je okrem Mieru, Palackého a starej Prešovskej, vyriešiť ešte jedno napojenie cez Hornád a železnicu niekde okolo Masarykovej ulice. Ďalšie odlahčovacie prepojenie z centra bude nevyhnutnosťou.

Košice čaká bytový boom 

Cassovar

Výstavba polyfunkčného komplexu Cassovar na Floriánskej ulici už odštartovala. Podľa projektu by v lokalite bývalého pivovaru, v ktorom sa do roku 1997 varilo pivo, mala vyrásť luxusnejšia obytná zóna s 80 bytmi, biznis centrom a päťhviezdičkovým hotelom.

Nemocnica II

Výstavba novej obytno-hotelovej zóny so 16-podlažným "mrakodrapom" vyrastie v lokalite pod novou nemocnicou na Terase na doposiaľ nevyužívanom približne dvojhektárovom území medzi zdravotníckym areálom a átriovými domčekami na Kuzmányho popri Ondavskej ulici. Pozemky od nemocnice odkúpila anglická spoločnosť Letterstone, ktorá tam chce postaviť 500 kvalitných bytov s parkoviskami. Nemocnica I Päťhektárové územie na druhej strane novej nemocnice, ktoré sa rozprestiera smerom ku Kuzmányho sídlisku popri hlavnej ceste kúpil dosiaľ neznámy investor za 130 miliónov. Pozemky sú určené na výstavbu 400 bytov a občianskej vybavenosti, obchodov a služieb. Zatiaľ neexistuje ani štúdia, kým sa s výstavbou začne, ešte to potrvá. Ťahanovce Revolúcia v ´89 a následné reštitúcie zastavili pripravenú výstavbu šesťpodlažných bytových domov na sídlisku 

Ťahanovce. 

Územie IV. a V. stavby je na na výstavbu 1200 bytových jednotiek pripravené hneď, vrátane vhodne dimenzovaných inžinierskych sietí. Jediným problémom je výkup pozemkov od množstva súkromných vlastníkov z obce Ťahanovce, ktorý by musel zrealizovať silný investor. Ten zatiaľ chýba. Ďalšou lokalitou na sídlisku je územie pod Americkou triedou smerom k Magnezitárskej ulici. Tam je plánovaná viacpodlažná polyfunkčná zástavba bytov s prevahou administratívy, služieb a obchodov, ktorá by sa postupne stratila v páse zelene, oddeľujúcej byty od areálov pri bývalej magnezitke. Maličká lokalita Ťahanovce Skalky leží nad obcou. Pred niekoľkými rokmi prebehla na jej riešenie medzinárodná architektonická súťaž, keďže pekné územie so zvyškami skalného útvaru si vyžaduje atypické a náročnejšie riešenie. Pozemok patrí obci a keďže si vyžaduje veľké investície do inžinierskych sietí, zatiaľ leží ladom.

Kopa Girbeš

Obrovské územie na Sídlisku KVP (snímka na titulnej strane), rozprestierajúce sa od Klimkovičovej až po les, je rezervou mesta na budúcu výstavbu obytných domov s 1200 bytovými jednotkami. Vynikajúce podmienky, pekné prostredie sú pre bytovú výstavbu ideálne, problémom je nájsť silného investora, ktorý by dokázal zafinancovať výstavbu inžinierskych sietí. Kopa Girbeš zatiaľ figuruje len v plánoch ÚHA. 

Kasárne 

V oboch kasárňach, ktoré mesto získalo bezodplatným prevodom od štátu, sa uvažuje aj s výstavbou bytov. Investori ich mali a majú záujem postaviť aj na Moyzesovej aj na Kukučínovej. Radní sa zatiaľ nerozhodli, čo ďalej. Verdikt by mal padnúť do konca roka. 

Popradská 

Na území pod Borovicovým hájom, kde sa dnes nachádza stavebný dvor spoločnosti Titus, je možné postaviť 50 bytových jednotiek v nízkych, najviac štvorpodlažných domoch. 

Moldavská 

Na rohu Idanskej a Moldavskej mal najprv vyrásť mrakodrap. Letecký úrad napokon stanovil strop na osem podlaží, v obytnom dome tak bude 63 bytov. Výstavba sa už pripravuje, onedlho by sa malo začať stavať. 

Alvinczyho 

Medzi bytovými domami na Haviarskej ulici a Školou úžitkového výtvarníctva na Jakobyho v Starom meste by sa mohli postaviť bytové domy.

Slovenská 

Dvojhektárový areál Piloimpregny na Slovenskej ulici by sa mohol premeniť na obytnú štvrť. Problémom je ochranné pásmo železnice a hluk, preto by sa muselo nájsť riešenie, ako byty ochrániť bariérou občianskej vybavenosti a služieb. Zatiaľ neexistuje ani štúdia, prípadný investor sa bol iba informovať. 

Košická Nová Ves 

Veľkú rezervu na výstavbu bytov vidia mestskí architekti aj na území tejto mestskej časti. Zatiaľ je to poľnohospodárska pôda bez inžinierskych sietí, ale po Ťahanovciach a Kope Girbeš je toto tretia lokalita v Košiciach, určená na ďalší veľký rozvoj bytovej výstavby.

 

 

Kogeneračný zdroj pomôže s výrobou elektrickej energie a teplom Košiciam i Sídlisku Ťahanovce

Na mieste bývalej magnezitky postavia plynovú elektráreň. Už niekoľko rokov špatili severnú časť mesta zvyšky bývalej magnezitky v Ťahanovciach. Aj keď zámery na jej využitie boli rôzne, všetko nakoniec vyznelo do stratena. Situácia sa však čoskoro zmení k lepšiemu. To, čo z magnezitky zostalo, čoskoro ustúpi novému zámeru. Na jej mieste vyrastie kogeneračný zdroj - elektráreň.

Osud areálu bývalých Slovenských magnezitových závodov spečatilo podpísanie memoranda o výstavbe kogeneračného zdroja medzi mestskými časťami Ťahanovce, Sídlisko Ťahanovce a ENERGY GAS, a.s. a konzultantom REGION INVEST, a.s. Náklady na výstavbu predstavujú sumu 3,4 miliardy korún. 

Kogeneračný zdroj bude napojený na košickú elektrickú sieť a teplovod, čo bude prospešné pre celé mesto. Jeho prvotnou funkciou je výroba elektriny, pričom však vzniká aj teplo, ktoré bude ďalším energetickým produktom. Prínosom pre Sídlisko Ťahanovce bude, že kogeneračný zdroj pomôže pri vyrovnávaní tlaku, dodávke tepla a teplej vody pre mestskú časť bez nepopulárnych odstávok. Sídlisko už  nebude doplácať na to, že je koncovým odberateľom tepla a teplej vody. V prípade potreby ich zabezpečí spomínaný kogeneračný zdroj.

Výhodou kogeneračného zdroja je nielen dodávka elektriny a tepla, ale pomôže naštartovať vytvorenie niekoľko sto pracovných miest. Len pri samotnej výstavbe sa zamestná približne 300 - 400 ľudí. Koľko pracovníkov bude pracovať v kogeneračnom zdroji síce ešte nie je známe, ale uplatnia sa špecializované profesie.

Obyvatelia sídliska a obce Ťahanovce sa nemusia obávať hlučnosti. Pri meraniach v podobných prevádzkach v zahraničí sa zistilo, že 50 metrov od kogeneračného zdroja je hlučnosť 50 dB. Len pre porovnanie, hlučnosť idúceho vozidla je až 110 dB. Kogenerácia je kombinovaná výroba elektrickej energie a tepla na báze plynových spaľovacích motorov, ktorá bola zaradená medzi ekologické zdroje energie. Navrhované riešenie projektu v Košiciach predstavuje kombinovaný zdroj výroby elektrickej energie a tepla pozostávajúci z 10 identických kogeneračných jednotiek s elektrickým výkonom cca 10x4 MWe, na báze plynových spaľovacích motorov so synchrónnym alternátorom s celkovým inštalovaným elektrickým výkonom 40 MW. Ďalšou výhodou kogeneračného zdroja je, že ide o sústavu paralelne zapojených motorov s nižším výkonom, ktoré sa dajú prevádzkovať variabilne. To znamená, že v prípade poruchy vypadne len veľmi malá časť výkonu, ktorá neohrozí prevádzku a dodávky energií, lebo stroj sa dá opraviť za plnej prevádzky.

Elektráreň bude menej hlučná ako auto

 

Moderná kogeneračná elektráreň má v areáli bývalej magnezitky na území mestskej časti Ťahanovce-obec vyrásť do troch rokov. Náklady na výstavbu zdroja kombinovanej výroby elektriny a tepla by mali byť 3,4 miliardy Sk, pri výstavbe bude vytvorených zhruba 300 pracovných miest a po dokončení v elektrárni nájde prácu ako obsluha 80 kvalifikovaných ľudí. Kogenerácia je jedným z najväčších prínosov pre spomalenie otepľovania ovzdušia, takisto v boji proti devastácii prírody a tiež znižovania nákladov na výrobu energií. Pôjde o výrobu elektrickej energie a tepla na báze plynových spaľovacích motorov, ktorá bola zaradená medzi ekologické zdroje energie. Sú to nové technológie s vysokou účinnosťou využitia vstupnej energie. V elektrárni bude umiestnených 10 identických jednotiek s celkovým výkonom 40 MW.

V súvislosti s elektrárňou mnohých obyvateľov sídliska i obce Ťahanovce zaujíma, či energetické zariadenie nebude priveľkým hlukom rušivo vplývať na okolie. Pri meraniach na obdobných zariadeniach v Európe sa zistilo, že 50 metrov od zariadenia dosahuje zdroj hlučnosť menšiu ako 50 decibelov. Pre porovnanie, hluk idúceho auta je až 110 decibelov. A na dôvažok, najbližšia obytná zóna sa nachádza vo vzdialenosti okolo 500 metrov od areálu bývalej magnezitky.

Výstavba elektrárne je projektom investorskej spoločnosti Energy Gas, a. s. a konzultanta Region invest, a. s., ktorých zástupcovia s predstaviteľmi oboch spomenutých mestských častí podpísali koncom roka 2007 Memorandum o spoločnom zámere. 

V magnezitke má byť závod na autofiltre

Po nedávnom ohlásení výstavby kogeneračnej elektrárne sa na mieste dvanásť rokov odstavenej magnezitky v Košiciach pripravuje ďalší väčší projekt. Za niečo viac ako rok by tu mal stáť závod na výrobu automobilových filtrov. Územie pri Hornáde, pripomínajúce "sutinové peklo", by tak mohlo zanedlho definitívne patriť minulosti.

Za pripravovanou investíciou v Košiciach, ktorá reaguje na rozvoj slovenského automobilového priemyslu, je podnikateľ Aksam Barakat a turecký kapitál.Približne 300-miliónovú investíciu, ktorá by mala vytvoriť dvesto pracovných miest, zastrešuje firma General Filter, s. r. o. Podľa obchodného registra je jej väčšinovým vlastníkom firma SSIM, a. s., košického podnikateľa sýrskeho pôvodu Aksama Barakata. Turecký kapitál zastupujú v spoločnosti jej spolumajitelia Riyad Turkoglu a Gőkhan Gőcmen.Obvodný úrad životného prostredia ešte vlani v novembri rozhodol, že sa nebude posudzovať vplyv navrhovanej výstavby na životné prostredie. Firma tak teraz môže požiadať o územné rozhodnutie. Návrh ešte nebol stavebnému úradu mesta Košice doručený. Zatiaľ predložili na posúdenie útvaru hlavného architekta dokumentáciu pre územné konanie.

K zámeru sa bez výhrad vyjadrila aj miestna samospráva. Ide o nezávadnú stavbu a nešpinavú výrobu. General Filter nateraz o investícii detailnejšie neinformoval. Odvoláva sa na to, že zamestnanci, ktorí sa ňou zaoberajú, sú v zahraničí. Podľa štúdie bude závod produkovať olejové, palivové a vzduchové filtre pre osobné aj nákladné autá. Počíta sa s kapacitou 23-tisíc kusov za deň.Reagujú na trh"Sortiment ponúkaných filtrov svojou šírkou a určením plne korešponduje so všetkými, i čiastkovými požiadavkami trhu s náhradnými dielmi," píše sa v dokumente. Uvažovaná rozloha celého areálu vrátane dvoch výrobných hál, administratívnej budovy a skladov je 12-tisíc metrov štvorcových. Všetky pozemky patria investorovi.

Plánovaná výstavba v mestskej časti Ťahanovce-obec je v súlade s územným plánom Košíc.

 

Komentáre

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.