Choď na obsah Choď na menu
 


Doprava mesta a miest

22. 7. 2010

Cyklisti

Chceme viac vyznačených trás!

Cykloturistika sa stáva jednou z najobľúbenejších rekreačných aktivít. Počty jej vyznávačov v posledných rokoch vzrástli aj v Košiciach. Napriek novopostaveným trasám sa cyklisti sťažujú na nedostatočné množstvo vyznačených ciest a chodníkov.
Ešte v roku 1992 prijalo mestské zastupiteľstvo "dlhodobý komplexný program výstavby cyklistických trás Košiciach", kde sa mesto zaviazalo, že v nasledujúcich rokoch sa v investičnom náklade 95 miliónov vtedajších korún vybuduje 130 km15,3 km vyznačených cyklochodníkov na existujúcich chodníkoch a komunikáciách (sídlisko nad Jazerom okolo Hornádu, Trieda SNP, Južná trieda, Urbánková–Potočná, Ľavobrežná, pravý breh Hornádu pri Teplárni, časti združených chodníkov pri obchodných centrách, a pozdĺž križovatky VSS na Červený Rak) a 3,3 km samostatných cyklotrás (obojsmerná na Hlavnej a  na Baránok).
cyklotrás.

Chodník na Alpinku ešte dlho nebude

Najhoršie to vyzerá smerom od Čermeľa na Alpinku a takisto od Myslavy na Nižný Klátov, kde desiatky cyklistov musia jazdiť po úzkych frekventovaných cestách II. triedy. A hoci sa už takmer desať rokov hovorí o výstavbe cyklochodníka na Alpinku, ten ešte dlho zostane len snom.
Predseda Predstavenstva Mestských lesov sa k záležitosti vyjadril, že nie je v ich kompetencii ani v silách zvládnuť výstavbu tohto cyklochodníka, ktorý  postupne magistrát buduje, nakoľko úzky pás územia, ktorým má viesť, sprevádza nielen náročné technické riešenie s ohľadom na štátnu cestu, železničku a potok, ale problémom sú aj veľmi zložité majetkové pomery na tomto úseku Čermeľskej doliny.

Šéf mestských lesov vidí veľký priestor na rozšírenie trás najmä na ich území, kde je dokopy 460 kilometrov lesných ciest rôznych kategórií, čo je len asi o štvrtinu menšia hustota, než je európsky priemer. Ako nám povedal, pre cykloturistiku na lesných pozemkoch môžu slúžiť všetky lesné cesty a prípadne aj označené turistické chodníky. Ešte v tomto roku by mali potešiť tých, ktorí radi využívajú cestu od kúpaliska v Košickej Belej odbočiac do ľavostrannej doliny pod Jahodnou, kde dajú nový asfalt v dĺžke 4 km. Lesníci plánujú k dvom svojim cyklotrasám vyznačiťv  budúcom roku tretiu, a to z Kavečian cez Hrešnú a Kráľovu studňu do obce Sokoľ. Trasa povedie krásnym prírodným prostredím a  cykloturisti si ju určite obľúbia tak ako tie predošlé, ktoré sa dnes pomerne intenzívne využívajú. Situáciu veľmi dobre hodnotia nielen turisti, ale aj cykloturisti a aj ľudia využívajúci na obnovených lesných cestách kolieskové korčule, napr. okolo golfového ihriska na Alpinke.

Šéf únie cyklistov

Sme ako od macochy!

Šéf Cyklistickej únie mesta Košice Karol Labaš má na vec kritický pohľad. Podľa neho snahu o nové cykloturistické trasy treba oceniť, ale otvorenie trasy nemá byť ukončením, ale naopak - začiatkom ďalšieho vylepšovania a údržby, aby boli zjazdné, bezpečné a atraktívne. Ideálnu cykloturistickú trasu s nádhernými výhľadmi priam ponúkajú poľné a lesné cesty vedúce od Lunika IX a Myslavy cez Bašku až do Hýľova. Tie však ešte len čakajú na svoje vyznačenie. Cykloturistické trasy v okolí Košíc sú zatiaľ nič viac, len čiarami na mape a značkami v teréne, aby cyklista nezablúdil. Počet alebo dĺžka takýchto cyklotrás nie je dostatočným ukazovateľom starostlivosti o cyklistov. Mechanicky sa totiž dajú vyznačiť hocikde, na lesných chodníkoch, ale aj na frekventovaných cestách či krížom cez predávaný les určený na výrub pri Sídlisku Ťahanovce.

Košice podľa neho majú obrovský potenciál pre cyklistov, avšak kompetentní sa k tomuto druhu dopravy správajú veľmi macošsky. Snahou Cyklistickej únie a Spolku na podporu skrášľovania Košíc je náprava tohto nevyváženého stavu a zrovnoprávnenie cyklistiky s ostatnými druhmi dopráv. Podmienky stagnujú, svedčí o tom len asi 15 km cyklistických cestičiek vybudovaných v intraviláne mesta za rovnaký počet rokov.

Najzaujímavejšie cyklotrasy

 • Vďaka Mestským lesom existujú dve: Alpinka – Findoráková - Nemcova dolka - Diana - Alpinka (zelená - 24 km) a Krásna – bývalé odkalisko - Heringeš - Košická Nová Ves - Ťahanovce (modrá - 22 km).

 • Ďalšie trasy sú vyznačené smerom na juh a východ od Košíc. Najnovšia z nich je "červená" z Krásnej cez Nižnú Hutku, Košickú Polianku a Heringeš späť do Krásnej v dĺžke 30 km. Rovnakú farba má aj cyklotrasa okolo Hornádu z Krásnej cez Nižnú Myšlu, cez Žďaňu a Skároš s plánovaným predĺžením na hranicu s Maďarskom. V okolí tejto obce sa začína aj ďalší modro značený cyklochodník (žltá spojka ide cez prameň Koscelek) smerom na Vyšnú a Nižnú Myšľu po západnej strane Slanských vrchov.

 • Na severe: Čermeľ - Alpinka - Nemcova dolka - lesná cesta po trase košickej lyžiarskej magistrály až na Jánošovu lúku - Hrešná - Kavečany - Košice. Príjemný zjazd s "prenížením" až 700 metrov ponúka smerom na západ aj trasa Jahodná - Lajoška a späť po spevnenej lesnej ceste na Vyšný Klátov, Nižný Klátov, Myslavu až do Košíc.

 • Pekné výhľady ponúka na severovýchod aj trasa od vodojemu na Furči lesnou asfaltkou do Hrašovíka a miernym stúpaním cez Rozhanovce až k vysielaču v Čižaticiach. Odtiaľ cez Kecerovce, Vtáčkovce, Ploské, Budimír a Družstevnú pri Hornáde sa dá vrátiť po cca 75 km do Košíc.

 • V juhozápadnom smere je prihraničný okruh od Sene cez Perín, Buzicu, bývalý hraničný priechod s Maďarskom a späť cez Szemere, Pusztaradvány, Hernádpetri, Hernádszurdok a Hidasnémeti.

 • Svoj cyklovýlet si môžte naplánovať aj s pomocou stránky www.cykloserver.cz/cykloatlas.

Vysvetlivky

 • Komunikácie pre cyklistov - každá pozemná komunikácia, na ktorej nie je zakázaný vstup cyklistom

 • Cyklochodník - poväčšinou vyznačený úsek cesty alebo aj bežného chodníka pre chodcov, na ktorom je farbami vyznačený úsek, na ktorom sa môžu pohybovať iba cyklisti

 • Cyklotrasa - každá trasa pre cykloturistiku, ktorá má registračné číslo a v teréne je vyznačená normalizovanou cykloturistickou značkou červenej, modrej, zelenej alebo žltej farby v súlade s rozhodnutím príslusného orgánu ochrany prírody a krajiny

 •  Lesná cesta - všetky odvozné lesné cesty (spevnené) vybavené vozovkou, bez vozovky s pomiestnym spevnením kamenivom, zemné lesné cesty nespevnené a trvalé približovacie nespevnené cesty.

 

Pribudla nová cyklotrasa

Cyklistom slúži nový cyklochodník v dĺžke 22,4 km.

Modro značená trasa je vhodná pre horské a crossové bicykle.
Celkové prevýšenie je cca 300 metrov a trasa postupne vedie z Krásnej cez bývalé odkalisko, záhradkársku osadu nad Vyšným Opátskym, Heringeš, Košickú Novú Ves, vodojem na Furči, Zelený dvor, vodáreň na Sídlisku Ťahanovce a končí, resp. začína sa pri závorách na železničnej stanici Ťahanovce.

Ďalšia zo Sokoľa cez Hrešnú do Kavečian

Mestské lesy už v minulosti vyznačili a upravili 25 km dlhý zeleno značený okruh Alpinka - Čierna lúka - Findoráková (pred Jahodnou) - Lieskovec - Nemcova dolka - Alpinka. Podľa šéfa ML je ďalší potenciál cyklotrás na ich území obrovský, problémom sú len financie.

Máme celkovo 450 km lesných ciest, po ktorých môžu ísť aj cyklochodníky. Keď všetko dobre pôjde, možno ešte v tomto roku by sme mohli vyznačiť novú trasu Sokoľ - Kráľova studňa - Hrešná - Kavečany v dĺžke 15 km.

Chýbajú cyklotrasy

Cyklisti sú nespokojní. Sú presvedčení, že radnica na nich kašle a neplní vlastnú koncepciu. V meste i v jeho okolí je naďalej zúfalý nedostatok značených cyklotrás.

Koncepcia rozvoja cyklistických chodníkov v Košiciach schválená pred 16 rokmi zastupiteľstvom predpokladala vyznačenie 86 km cyklotrás v Košiciach a k tomu štyridsiatich cykloturistických trás rôznej náročnosti v blízkom okolí.

Z hlavných dopravných smerov na Košice od Šace a Budimíru pribudli tzv. cesty pre motorové vozidlá, na ktorých je jazda cyklistov zakázaná.

Podľa šéfa Košických Mestských lesov (ML) je síce oficiálna cykloturistická sieť veľmi riadka, avšak na území ML majú cyklisti k dispozícii cca 450 km tvrdých a mäkkých ciest.

Momentálne je ale vyznačená len jedna "zelená" a to 25 km okruh Alpinka - Čierna lúka - Findoráková (pred Jahodnou) - Lieskovec - Nemcova dolka - Alpinka.

Lesníci majú v pláne vyznačiť poltucet ďalších trás a chceli by  pokračovať aj v rekonštrukcii ciest z Alpinky smerom k prameňu Čermeľského potoka, nový asfalt by chceli položiť na cestu smerom na Čiernu lúku.

Finančne by na chodníky mohli prispieť aj predajcovia bicyklov, či majitelia reštauračných zariadení v našich lesoch.

Cyklochodník z Čermeľa

Okolo 800 metrov asfaltu by malo pribudnúť v Čermeli pri začiatku detskej železničky až k už vybudovanému úseku za jej prvou zákrutou pri ceste k bývalej stanici Vpred. V pláne je síce vybudovanie celého úseku až na Alpinku, ktorého časť by išla po terajšej modrej turistickej značke, avšak kvôli nevysporiadaným pozemkom a nedostatku finanií je termín v nedohľadne. Cyklistom tak zostane len nebezpečná asfaltka alebo nespevnená lesná cesta po modrej značke, kde však chodí mnoho peších turistov.

K. Labaš: Mesto nás berie ako škodnú

Šéf Cyklistickej únie mesta Košice Karol Labaš je už dlhodobo sklamaný postojom všetkých kompetentných orgánov k cyklistom, ktorí sú podľa jeho doterajších skúseností pre každého skôr "škodnou" ako rešpektovaným partnerom. "Vlaňajšia novela zákona o lesoch nezmyselne oklieštila pohyb cyklistov v mestských lesoch. Hustota a rýchlosť motorovej dopravy je už niekedy aj doslova posledným klincom do rakvy cyklistom. Je škoda, že mesto stále nevie doceniť vplyv cyklistov na „poľudštenie" dopravy, berie ich ako zbytočný problém a nerozumie európskym trendom maximálnej ústretovosti cyklistom.

Som presvedčený, že predajcovia bicyklov a rôzni podnikatelia v cestovnom ruchu by radi aj finančne podporili výstavbu cyklotrás ako súčasť svojho biznisu. Ale niekto musí vytvoriť počiatočné podmienky a koordinovať aktivity tak, aby sa cykloturistika ujala ako moderné odvetvie cestovného ruchu. A takým garantom môže byť znova len samospráva, tvrdí.

Navrhované trasy pre cyklistov

Sokoľ - Kráľova studňa - Hrešná - Kavečany - 11 km

Sídlisko Dargovských hrdinov (Lingov) - Promenádny chodník - Zelený dvor - Krematórium - Sídlisko Ťahanovce - obec Ťahanovce - 8 km

Sídlisko KVP - Horný Bankov - 4,5 km

Sídlisko Terasa - Horný Bankov - 2,5 km

Krásna - Heringeš - štátna cesta Košice - Zdoba - 7,5 km

Vyšný Klátov - Predná Holica - Jahodná - Bankov - 19 km

Najvyužívanejšie trasy pre in-line korčuliarov

Ťahanovce-most - Anička - Ryba 2 km

okruh Komenského - Vysokoškolská - Boženy Nemcovej 1,5 km

Tepláreň - chatová osada nad Jazerom - splav Hornádu a späť 5 km

Alpinka - koniec golfového ihriska a späť - 3 km

"inlajnisti" môžu využívať aj vyznačené cyklochodníky na Terase, Južnej triede a na Hlavnej ulici v celkovej dĺžke okolo 12 km.

Autá

Mali by zostať doma

 

Žilina sa zasadzuje za alternatívnu dopravu. Primátor Ivan Harman podpísal európsku Chartu mobility. Mesto ňou chce obmedziť automobilovú premávku v prospech cyklistov, chodcov a verejnej dopravy. Viac by sa mali využívať i vlaky.

Zástupcovia Žiliny a železníc podpísali Chartu mobility symbolicky, v zmodernizovanej vlakovej súprave. „Presadzujeme alternatívnu dopravu a k nej patria aj vlaky,“ vyhlásil žilinský primátor: „Chceme, aby autá zostali doma.“ Mesto preto spracovalo štúdiu cyklotrás. Prvá – zo sídliska Vlčince do centra – bude hotová tento rok, ďalšie do dvoch rokov. 

 

Mesto presadzuje aj verejnú dopravu. S tým súhlasia aj radoví cestujúci – aj keď s určitými výhradami. „Záleží na kvalite prepravy,“ upozornili čakajúci na žilinskej železničnej stanici. Úroveň a vybavenie vlakov sa zlepšilo, zhoršilo sa však spojenie.

 

Keby sa vlakmi prepravovalo viac tovaru, nebolo by na cestách toľko kamiónov, zbesilej jazdy a tragických nehôd.

 

 

 

  Ako neparkovať

Ignorantstvo dokáže narobiť veľké nepríjemnosti.

V Bratislave na Štefanovičovej ( Radlinského )"zparkované" SUV stálo tak, že električka nemohla prejsť.

01.jpg

02.jpg

Ak aj vy máte nejaké zaujímavé zábery (napr. totemov s cenami PHM zo zahraničia alebo zo Slovenska, dopravných priestupkov alebo iných zaujímavostí z ciest), či už vo forme videa alebo fotografií, pošlite nám ich na e-mailovú adresu magazin@natankuj.sk. Radi ich zverejníme aj s vašim komentárom na Natankuj.sk

V prípade, že poznáte "zvláštne" úseky ciest z celého Slovenska - vo význame zle alebo výnimočne dobre navrhnuté, nejakým spôsobom nebezpečné alebo zaujímavé - nafilmujte ich, odfoťte ich a popíšte svojimi slovami. Pošlite nám vašu skúsenosť aby sme o "zvláštnych" úsekoch ciest mohli informovať všetkých.

Ako vás smie zastaviť motorizovaná cestná kontrola

Ak je vodičovi jasné, že ho policajti idúci v aute zastavujú a tí ho skutočne zastavujú, mal by na ich pokyn zareagovať zastavením vozidla. Ak to však policajti nerobia podľa zákona a príslušnej vyhlášky, nemusí.

Zatiaľ, čo policajt smie len to, čo mu zákon umožňuje, vodič môže všetko, čo mu zákon nezakazuje.

A preto, keď sa policajti v aute pokúšajú zastaviť iné vozidlo bez príslušného znamenia, pre vodiča to neznamená pokus policajtov o zastavenie vozidla vodiča.

Policajt z idúceho auta môže zastavovať iné vozidlo, iba ak splní nasledovné podmienky:

 • musí byť v rovnošate

 • zdvihnutím ruky alebo zdvihnutým zastavovacím terčom, čo môže z idúceho auta nahradiť kývaním ruky zvisle hore a dolu, vysunutým zastavovacím terčom alebo rozsvietením nápisu STOP umiestneného na vozidle

 • zapnutý maják alebo húkačku, ale len vtedy, ak idú za vozidlom, ktoré chcú zastaviť (inokedy je to nepovinné)

Policajt vo vozidle vás môže zastavovať pred vašim autom aj za ním. Musí však dávať predpísaným spôsobom znamenie, aby vodič nepovažoval zapnutie majáku a húkačky ako využitie práva prednostnej jazdy.

§ 13, vyhláška č. 9/2009 Z.z.:
(1) Znamenie na zastavenie vozidla sa musí dávať včas, zreteľne a s ohľadom na okolnosti cestnej premávky, aby vodič mohol bezpečne zastaviť vozidlo a aby sa neohrozila bezpečnosť cestnej premávky.
(2) Policajt v rovnošate dáva znamenie na zastavenie vozidla zdvihnutím ruky alebo zdvihnutým zastavovacím terčom (č. Z 5a), alebo svietidlom vyžarujúcim svetlo červenej farby, ktorým pohybuje v hornom polkruhu. Z idúceho vozidla môže dávať policajt v rovnošate toto znamenie kývaním ruky zvisle hore a dolu, vysunutým zastavovacím terčom alebo rozsvietením nápisu STOP umiestneného na vozidle. Z idúceho vozidla možno pokyn na zastavenie vozidla zdôrazniť zvláštnym výstražným svetlom, prípadne aj zvláštnym zvukovým znamením podľa § 40 zákona. Pokyn na zastavenie vozidla možno dávať z vozidla idúceho pred zastavovaným vozidlom, ako aj z vozidla idúceho za zastavovaným vozidlom. Pri zastavovaní vozidla idúceho pred vozidlom, z ktorého policajt v rovnošate dáva pokyn na zastavenie vozidla, sa zvláštne výstražné svetlo a zvláštne výstražné zvukové znamenie použije vždy.

Má policajt predpísaný nejaký slovník, ktorý musí používať?

V etickom kódexe príslušníka policajného zboru sa píše:

Správanie policajta voči občanom je transparentné. Policajt prejavuje slušnosť, rešpekt, taktnosť a ohľaduplnosť voči všetkým osobám bez rozdielu. Nepoužíva násilie, donucovacie prostriedky používa iba za podmienok a spôsobom stanoveným zákonom.

Aj keď policajti nemajú predpísaný slovník, sú povinný dodržiavať etický kódex. Aj počas cestnej kontroly. To, či spôsob oznámenia priestupku a výšky pokuty zodpovedá spomínanému článku kódexu je už na vlastnom posúdení.

Platnosť zákonného poistenia odstavených vozidiel

Ak má občan podozrenie, že za dlhodobo parkujúce motorové vozidlo držiteľ nezaplatil zákonné poistenie, môže túto skutočnosť oznámiť na stanici MsP, obvodnom oddelení PZ SR, prípadne na bezplatnom č.t. 159, 158.

Podnet sa preverí, spracuje sa dokumentácia a v prípade, že sa podozrenie z porušenia príslušných právnych noriem potvrdí, oznámi sa obvodnému úradu pre cestnú dopravu.

Záujemca má možnosť aj samostatného overenia si prípadného nezaplateného zákonného poistenia
  majiteľom  na internetovej stránke Slovenskej kancelárie poisťovateľov www.skp.sk,  na ktorej zadá EČV sporného vozidla a dátum, ku ktorému poistenie zisťuje. Po zadaní údajov sa mu zobrazí, či auto je alebo nie je  zákonne poistené.

Ďalej konať v danej veci je kompetentná Správa komunikácií. V prípade ak je držiteľ motorového vozidla známy, správca miestnej komunikácie ho písomne vyzve na odstránenie motorového vozidla z miestnej komunikácie, pričom v zmysle zákona o odpadoch je tento povinný zabezpečiť na vlastné náklady odstránenie takého vozidla z miesta na ktorom poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie alebo narušuje estetický vzhľad obce, osobitne chránenej časti prírody alebo krajiny.

Platnosť sa dá overiť aj na internete

Ak si záujemca chce sám overiť, či majiteľ vozidla má zaplatenú zákonnú poistku za vozidlo, môže tak urobiť napr. na internetovej stránke Slovenskej kancelárie poisťovateľov www.skp.sk. Stačí mu na požadovanom mieste zadať EČV sporného vozidla a dátum, ku ktorému poistenie zisťuje. Okamžite sa mu ukáže, či auto má, alebo nemá zákonné poistenie.

 

Komentáre

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.