Choď na obsah Choď na menu
 


fakty

21. 6. 2012

Preukaz Senior RailPlus

Ak si zakúpite preukaz SENIOR RAILPLUS za 6,61 EUR s platnosťou na 1 rok, pri cestovaní vlakom môžete na Slovensku ušetriť až 40 %.

Výhody:

 • zľava 40 % z obyčajného cestovného na všetky vlaky osobnej dopravy

 • polovičné jednorazové cestovné na Tatranských elektrických železniciach, Ozubnicovej železnici a Trenčianskej elektrickej železnici

 • zľava 50 % na EC a IC príplatky

 • mimoriadne výhodné zľavnené cestovné  do Českej republiky

 • zľava na iné dohodnuté produkty v medzinárodnej preprave

 • špeciálne akciové  ponuky vyhlásené dopravcom počas roka

 • zľava 20 % zo vstupného vo všetkých expozíciách Slovenského národného múzea na Slovensku

 • ďalšie výhodné ponuky zmluvných partnerov

V prípade použitia EC alebo IC vlakov je potrebné zaplatiť aj polovičný príplatok v cene 0,66 EUR. Pri použití povinne miestenkového IC vlaku, lôžkových alebo ležadlových vozňov je potrebné zakúpiť si miestenku, lôžkový alebo ležadlový lístok podľa kalendára silných a slabých dní.

Príklady cien:

Bratislava - Žilina: bez preukazu SENIOR RAILPLUS: 8,9 EUR; s preukazom SENIOR RAILPLUS: 5,28 EUR,
Bratislava - Humenné (cez Košice): bez preukazu SENIOR RAILPLUS: 19,62 EUR; s preukazom SENIOR RAILPLUS: 11,66 EUR.

Bezplatné preventívne prehliadky (BPP)

 • Všeobecný lekár pre dospelých - 1 BPP 1x za 2 roky

 • Pediater - od 3 do 15 rokov 1 BPP 1x za 2 roky

 • Stomatológ - do 18 rokov 1x za 6 mesiacov - od 18 rokov 1 BPP 1x do roka - 2 x v tehotenstve

 • Gynekológ - od 18 rokov alebo od 1. tehotenstva 1 BPP 1x za rok

 • Urológ - 1 BPP 1x za 3 roky u mužov nad 50 rokov.

Náplň preventívok

Všeobecný lekár pre dospelých - Pohovor, všeobecné vyšetrenie, zameranie sa na kardiovaskulárne choroby. Absolvovanie odberov na hematologické a biochemické vyšetrenia, vyšetrenie cholesterolu, hladiny cukru v krvi. U ľudí nad 40 rokov sa robí EKG - záznam činnosti srdca. Nad 50 rokov sa zisťuje prítomnosť krvi v stolici.
Všeobecný lekár pre deti a dorast - U pediatra 9 prehliadok v 1. roku života, z toho najmenej 3 v prvých troch mesiacov, 1 vo veku 18 mesiacov a medzi 3. a 15. rokom veku 1 prehliadku 1x za 2 roky. Prvá prehliadka sa vykonáva 48 hodín po prepustení novorodenca z nemocnice. Ďalšie preventívne prehliadky sú zamerané komplexne na jeho psychomotorický vývin a povinné očkovanie podľa schválenej očkovacej schémy. V 11. a 17. roku života sa sledujú rizikové faktory srdcovocievnych ochorení meraním hladiny cholesterolu v krvi.
Stomatológ - Vyšetrenie stavu chrupu, slizníc, mäkkých tkanív čeľustí a ústnej dutiny, kontrola zubných náhrad, kontrola zubnej hygieny, hygienických návykov. V prípade potreby odstránenie povlaku, zubného kameňa, ošetrenie zubného kazu.

Gynekológ - Dôkladná anamnéza a odborné poradenstvo v otázkach antikoncepcie, hormonálnej substitučnej liečby, prevencie sexuálne prenosných ochorení a skríning rakoviny krčka maternice a prsníka. Skríning rakoviny krčka maternice sa realizuje u žien vo veku 23 – 64 rokov, prvé dva odbery cytológie sa robia v ročnom intervale. Ak sú negatívne, pokračuje sa v 3-ročnom intervale do veku 64 rokov. Ak boli posledné tri nálezy negatívne, skríning sa ukončí.

Urológ - Zameranie prehliadky hlavne na vyšetrenie prevencie nádorov prostaty.

Pohreb

Pohreb vonkoncom nie je lacná záležitosť. Vybavenie všetkých náležitostí, objednanie služieb a nevyhnutných rekvizít vás vyjde na niekoľko desiatok tisíc korún.

K pohrebu treba zabezpečiť hrobové miesto, kamenárske práce, kňaza, kvety, prípadne fotografa. Jeho štandardný priebeh je rozlúčka, hudobný sprievod, rečník, prevoz, uloženie do zeme. Na ústupe je tradícia usporadúvania karov.

Potrebné formality

Ak dôjde k úmrtiu doma, je potrebné privolať záchranku. Lekár zosnulého obhliadne, zistí čas a príčinu smrti a vystaví list o prehliadke mŕtveho a štatistickom hlásení o úmrtí. Po dvoch hodinách od skonu sa môže urobiť prevoz nebožtíka. Záleží na pozostalých, aké pohrebníctvo si vyberú. Ak lekár nariadi pitvu, tak po zosnulého príde zmluvný ústav. Zákonom je zakázané propagovať pohrebné služby v zdravotníckych a podobných zariadeniach.

"Podľa zákona musíme mať chladiace zariadenia. Transportér má zabudovanú chladničku, ideálna teplota v nej je 3 stupne. Každá pohrebná služba má chladiaci box, môžu byť policové alebo zásuvkové," uviedla Edita Gazsíková, majiteľka pohrebnej služby Hádes.  

Na matrike sa vybavuje úmrtný list a povolenie na pohreb. Príslušný k tomu je matričný úrad podľa miesta úmrtia. Nebohého treba odhlásiť zo zdravotnej a Sociálnej poisťovne. V prípade cirkevného obradu sa musia príbuzní osobne dostaviť na farský úrad.  

Pozostalí majú nárok na pracovné voľno na pohreb, potvrdenie k tomu vydávajú pohrebné ústavy. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny prispieva na zabezpečenie pohrebu každému sumou 2 400 korún.  

V prípade smrteľného pracovného úrazu je od Sociálnej poisťovne možná náhrada nákladov spojených s pohrebom do výšky 56 949 korún.

Pohreby na kľúč

Pohrebné služby sú dnes flexibilné, všetky vedia vybaviť kompletné formality a náležitosti spojené s pohrebom. K tomu potrebujú príkaznú zmluvu, ktorá ich oprávňuje konať v mene pozostalých.  

"Pozostalý potrebuje na vybavovanie minimálne jeden deň, od nás dostane všetko hotové v jednej obálke. Ak chce, niektoré veci si vybaví sám," oboznámila nás Gabriela Gremeková, konateľka pohrebnej služby Ave +.  

"Nevyhnutné úkony pohrebnej služby sú manipulácia so zosnulým a jeho úprava. Vždy sa musí použiť chladiaci box, sú potrebné nosidlá a patologický vak. Skoro každý chce smútočné oznámenia a vybavenie formalít," uviedli z pohrebnej služby PAX. Toto vyjde podľa ich cenníka približne na tri tisícky.

Nároční na výzor

V pohrebníctvach sa kupujú rakvy a urny. Štandardná truhla stojí približne 10-tisíc, kanadské truhly môžu mať hodnotu aj stotisíc korún. Ceny urien sa pohybujú okolo tisícky.

"My chodíme za klientmi domov. Keď sú vo svojom prostredí, je to pre nich prijateľnejšie. Pohľad na rakvy v pohrebnej službe je často hrozný zážitok," uviedla E. Gazsíková.  

Podľa slov G. Gremekovej klienti začínajú byť viac nároční na výzor zosnulého. "Máme špeciálneho vizážistu na úpravu účesu alebo mejkapu," povedala.

Nebožtík by mal mať vhodné ošatenie, oblieka ho rodina alebo pohrebná služba.

Exkluzívnou službou je balzamovanie. Platí sa v závislosti od toho, na aký dlhý čas sa robí. Desaťročná trvanlivosť vyjde približne na 80-tisíc. Možná je aj konzervácia, čo je jednoduchší spôsob.

Hrá hudba podľa želania  

Samotný pohreb trvá asi dvadsať minút, štvrťhodinu pred obradom sa vo výstavovni musí vykonať identifikácia zosnulého. Atmosféru dotvára smútočná hudba podľa želania pozostalých.  

"Najčastejšie je to Ave Maria a Nabucco. Hrali sme aj Vodu čo ma drží nad vodou, Pink Floyd, či country.

Košice sú najdrahšie na Slovensku

Pochovávať sa môže najskôr po 48 hodinách od smrti a to uložením do zeme alebo spopolnením. Termín pohrebu sa dohaduje so správcom cintorína či krematória.

"Teraz je v súvislosti s príchodom eura trend investícií do hrobov ako do nehnuteľností. Ľudia si vopred zabezpečujú hrobové miesta alebo hroby prerábajú na žulu," povedal Fabík.

Za pohreb s dvojhrobom sa na verejnom cintoríne uhrádza 24 857 korún. V cene je výkop, nájom na 20 rokov, obrad, sála, ozvučenie, sprievodné autá, kantor a obsluhujúci personál. Na cintoríne Rozália sú pohreby zhruba o tri tisícky drahšie. Z celého Slovenska je vraj podľa pohrebných služieb práve v Košiciach najdrahšie pochovávanie.

Kamenárske práce tvoria ďalšiu položku, dvojhrob z umelého kameňa bez pomníka vyjde na 25-tisíc, zo žuly asi na 40-tisíc a viac.

Prevláda spopolňovanie

Prevláda však spopolňovanie, je lacnejšie, stojí 11 137 korún. Ak pozostalí pochybujú o jeho spoľahlivosti, majú možnosť si ho pozrieť. V krematóriu je kamera. Paliči majú okrem toho aj digitálny fotoaparát a dokumentujú každú kremáciu. Spopolnenie trvá asi 3 hodiny.

Popol sa môže uložiť do urnového hája či kolumbária, rozptýliť na rozptylovej lúke alebo si ho pozostalí môžu odniesť. Na správe cintorína zaevidujú, kde sa urna nachádza.

„Niektorí si urny berú domov kvôli tomu, že nemajú vysporiadaný hrob. Sú takí, ktorí chcú, aby bol nebožtík blízko, dajú si ostatky na poličku s fotkou a sviečkou. Ale bol aj prípad, keď pri sťahovaní našli urnu hodenú v skrini a nevedeli čo s ňou," povedal Fabík.

PREHĽAD

Orientačné náklady spojené s pohrebom

n Hrob na cintoríne - 25 000

n Hrobka z umelého kameňa - 25 000

n Pomník z umelého kameňa - 3 000

n Rakva - 10 000

n Služby pohrebníctva - 3 000

n Kňaz - 700

n Kvety - 1 000

n Kar - 10 000

n Spolu - 77 700

 

Kontakty v Košiciach

 

Verejný cintorín

Adresa: Rastislavova 83, 040 11 Košice
Telefón vedenie:
+421 55 62 501 80
Telefón evidencia hrobových miest:
+421 55 62 503 40
Fax:
+421 55 62 501 80
E-mail:
rekviem@mail.t-com.sk
Stránkové hodiny:

PO: 7:00 - 15:00
UT: 7:00 - 15:00
ST: 7:00 - 17:00
ŠT: 7:00 - 15:00
PI: 7:00 - 15:00
Otváracie hodiny cintorína:

Od 1. mája do 8. novembra:    7:00 - 20:00
Od 9. novembra do 30. apríla: 7:00 - 17:00

 

Krematórium

Adresa: Zelený dvor 1, 040 11 Košice
Telefón evidencia hrobových miest:
+421 55 62 316 58
Fax:
+421 55 62 316 58
E-mail:
rekviem@mail.t-com.sk
Stránkové hodiny:

PO: 8:00 - 15:00
UT: 8:00 - 15:00
ST: 8:00 - 15:00
ŠT: 8:00 - 15:00
PI: 8:00 - 15:00
Otváracie hodiny cintorína:

Od 1. mája do 8. novembra:    7:00 - 20:00
Od 9. novembra do 30. apríla: 7:00 - 17:00

 

Cintorín sv. Rozálie

Adresa: Rozálska 1, 040 11 Košice
Administratíva cintorína sídli na Rastislavovej 83 v Košiciach (Verejný cintorín)
Telefón vedenie:
+421 55 62 501 80
Telefón evidencia hrobových miest:
+421 55 62 503 40
Fax:
+421 55 62 501 80
E-mail:
rekviem@mail.t-com.sk
Stránkové hodiny:

PO: 7:00 - 15:00
UT: 7:00 - 15:00
ST: 7:00 - 17:00
ŠT: 7:00 - 15:00
PI: 7:00 - 15:00
Otváracie hodiny cintorína:

Od 1. mája do 8. novembra:    7:00 - 20:00
Od 9. novembra do 30. apríla: 7:00 - 17:00

 

Z histórie

Mŕtvym dávali pozostalí iba mince

Legendárna česká kňažná a prorokyňa Libuša vraj bola pochovaná s dvoma vrecúškami peňazí. Traduje sa, že v ľavej ruke mala meštek s piatimi zlatými grošmi pre božstvo a v pravej ruke menšie vrecúško s dvoma striebornými grošíkmi pre kormidelníka a veslárov plavidla riekou v temnom záhrobí.

Peniaze už v dávnoveku, v pohanských časoch, patrili medzi samozrejmú výbavu nebožtíkov a archeologické prieskumy prinášajú z celého sveta nové potvrdenia tejto obyčaje, keď sa stále nachádzajú v starých hroboch takmer všetkých kontinentov. Z gréckych bájí vieme, že tam nebožtíci disponovali špeciálnym obolusom pre prievozníka Chárona, v Macedónsku ukladali k mŕtvym zvlášť razené mince s citátmi zo Svätého písma, v Anglicku razili zvláštnu mincu, určenú pre strážcu nebeskej brány svätého Petra. V starej Číne pre tradíciu dávať zosnulým do truhly magický počet deväť mincí, v čase vojen alebo epidémií, keď ľudia zomierali masovejšie, vznikal dokonca výkyv v obehu mincí, a preto neraz museli používať náhradné, z papiera.

Pozostalí dávali mŕtvym do truhiel iba symbolické množstvo kovových peňazí. V niektorých moravských regiónoch napríklad mincu pred pochovaním do zeme z truhly pozostalí vybrali - uložili a používali výlučne pri ďalších smutných príležitostiach, pretože pri platení pri nákupoch peniaz údajne protestne vibroval. Podobné špeciálne uloženie majú dodnes aj mince, ktoré pozostalí dávajú svojim blízkym bezprostredne po ich skone na oči.

Zaujímavé bolo a je aj uloženie kovových peňazí v truhle - u nás, napríklad v podtatranskej oblasti, je dodnes zvykom dávať nebožtíkom mincu do vrecka odevu - na nebeskú oferu. Inde vo svete vkladajú zosnulým mince do ruky alebo do úst. Starí Rumuni schovávali platidlá nebožtíkom i do vlasov, v Indii priväzovali mince do podpazušia alebo vkladali medzi zuby.

Popri peniazoch je na celom Slovensku rozšíreným zvykom dávať nebožtíkom do truhly sväté obrázky, krížiky, bibliu. Pretrváva aj obyčaj pridávať nebožtíkom do rakvy i kúsok chleba, detičkám hračku a dospelým aj obľúbené predmety, napríklad fajku a miestami aj alkohol.

Aj keď je vykrádanie a znesväcovanie hrobov od úsvitu civilizácie tabu, radí sa k mimoriadne závažným ťažkým prehreškom a vždy bolo prísne trestané, v poslednom odpočinku rušili mŕtvych celé generácie vandalov, ktorých neodradili ani prísne sankcie a povesti o ťažkých trestoch i na druhom svete. Potvrdzujú to vylúpené hrobky egyptských faraónov, rôznych vládcov a boháčov, ktorým odcudzili ich záhrobné poklady, ale i chudákov, ktorých obrali aj o posledný drobný peniažtek.

Ako vidieť, ani súčasní lupiči sa pomsty mŕtvych neboja, čo dokazuje aj množstvo nevyriešených a nepotrestaných prípadov vykradnutých hrobov, hrobiek, krýpt, krádeže kovových krížov, zábradlí aj "bežné" odcudzovania vencov a kvetov z hrobov na celom Slovensku, ktoré bezcitní zlodeji bezočivo speňažujú na najbližšom trhu.

 

Komentáre

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.