Choď na obsah Choď na menu
 


Karma, reinkarnácia

22. 4. 2009

Životné poslanie je každému z nás vopred pridelené

Človek má spolupracovať s osudom

Každý z nás v tomto živote má určité poslanie. Ak sa k nemu nedopracuje, bude musieť svoje poslanie zopakovať v ďalšom živote a možno aj v sťaženejších podmienkach. Preto je dôležité ho vyriešiť a dotiahnuť, aby sa človek opäť nevrátil do hrubohmotného sveta. Jednoznačne hovoriaci to majú oveľa ťažšie, pretože im vlastné ego nedovolí pozrieť sa na mnohé udalosti, okolnosti z iného uhla pohľadu, ako z materialistického či logického. Až isté šokové či ťažko pochopiteľné alebo prijateľné okolnosti, v tom lepšom prípade, ich silné materialistické chápanie sveta vo svojich základoch podlomia a nabúrajú. Ak ich takýto stres prebudí zo zimného spánku, odrazu začnú hľadať odpovede na otázky v takých oblastiach, ktorým dovtedy nevenovali pozornosť.

Ak sa však takíto ľudia rozhodnú zotrvať vo svojom silne materialistickom presvedčení, zatrpknú a ohraničia svoju myseľ silne dogmatickými víziami. Pre istotu si vytvoria takú pevnú bariéru, cez ktorú sa k nim nedostanú žiadne nové informácie. Je nesmierne dôležité, aby sa človek naučil spolupracovať s osudom. Vďaka pochopeniu životného poslania sa ľahšie prijíma a nesie bremeno, ktoré je človeku vopred pridelené. Ak sa naučí niesť svoj vlastný kríž, potom pochopí vlastné životné poslanie.

Karmický program chamtivosti blokuje osud človeka

Materiálny svet má svoje tvrdé zákony

"Nezhromažďujte bohatstvo na zemi, ale v nebi," povedal Kristus. A predsa neprekonateľná túžba po majetku je jedným z najviac rozšírených karmických programov. A žiaľ, na svete je veľké množstvo ľudí, ktorých hybnou silou konania je zhromažďovanie materiálnych statkov. Nie je na tom nič zlé, pokiaľ táto túžba nepoškodzuje dôstojnosť a možnosti druhých. My sme však asi vzdialení od typu spoločnosti, o ktorej sníval Platón. Žijeme v materiálnom svete, ktorý má svoje tvrdé zákony a jasne ohraničené hodnoty.

Prehnaná chamtivosť môže na psychosomatickej úrovni vyvolať zápchu, poruchy krvného tlaku, ale aj onkologické ochorenia črevného traktu. Karmickým pozadím tohto pocitu môže byť obava zo straty ochrany, ale taktiež monitoring minulého života.

Pojem monitoring znamená, že psychomotorické reakcie osobnosti na isté stavy sú zaznamenávané na videokazete. Ako príklad uvedieme zberateľa starých mincí, ktorý túto vášeň zdedil z minulého života. V minulom živote bol úradníkom a hromadil hlavne zlaté mince. Táto skúsenosť bola v jeho vedomí zakódovaná ako malý monitor, ktorý sa pri pohľade na mince vždy spustil. Tak sa zrodila vášeň, ktorá mu bránila, aby si v tomto živote založil rodinu a mal deti.

Je zaujímavé, že chamtivosť sa môže u človeka prejaviť nielen vo sfére materiálnej, ale aj duchovných hodnôt. Istý básnik nechcel uverejňovať svoje básne, pretože sa bál, že mu niekto ukradne myšlienku,. Taký egocentrizmus sa vyvinie u dieťaťa pri nedostatočnej alebo prehnanej pozornosti zo strany dospelých. Karmický program chamtivosti môže blokovať osud človeka metódou spätnej väzby s jeho rodičmi.

Déja vu

Iste sa vám už stalo, že ste mali pocit: to som už videl, to som už zažil, to sa mi stalo, teda jav déja vu. Ľudia veriaci v reinkarnáciu tvrdia, že sú to náhle spomienky z minulých životov. Opačného názoru je psychiater, ktorý sa už raz zažitým zážitkom venuje roky, doktor Steven Kohn. Tvrdí, že déja vu nie je výsledkom spomienky z minulého života, ale prácou pamäti, ktorá naberá podobu hologramu, obrazu. Ten je zostavený podľa uhla nášho pohľadu a podľa toho, z akého uhla alebo v akých podmienkach mozog "číta" v pamäti zapísané obrazy vnímanej skutočnosti.

Môže sa teda stať, že pod vplyvom emócií, či stresu budeme s pamäťou narábať tak, že nám zostaví vo vhodnom uhle rôzne už zapísané obrazy do výsledného obrazu, ktorý nám veľmi pripomína to, na čo sa práve pozeráme a súčasne sa nám zdá, že sme to už videli. Kohnova teória má však veľa odporcov. Niektorí napríklad hovoria o tzv., vesmírnych kŕčoch, kedy dochádza k posunu času. Iní sa zasa prikláňajú k existencii paralelných svetov. Podľa tejto teórie sa nám občas podarí hranice nášho sveta prekročiť a odchýlka času spôsobí podobný zážitok.

 

Pôvab ale aj nástrahy putovaním duchovnou cestou

Z pavučiny sľubov sa vymotáva ťažko

Mnohých neuspokojuje doterajší život a hľadajú spravodlivosť, či vyšší ideál, alebo len túžia po niečom, čo ich naplní, vovedie do iného "sveta", ponúkne dovtedy nepoznané, často exaltické zážitky. Všetko toto súvisí aj s ezoterikou, ale pozor, aby vás nové spoločenstvo, hnutie, či učenie (lebo sekta sa iste samo nenazve) celkom nepohltilo.

Ak zistíte, že odvtedy, čo ste sa zaradili do novej skupiny, netúžite sa kontaktovať s vonkajším svetom o ktorom si navyše myslíte, že je zlý, pokúste sa zamyslieť, či ste sa nestali už jej obeťou bez vlastnej identity. Zvážte, či netrpíte stresmi a depresiou, či už len necitujete slová jej vodcu, alebo príslušného učenia. Všímajte si, či znesiete kritiku učenia, ktoré ste prijali, či nevenujete novému spoločenstvu veľa času na úkor svojej rodiny, blízkych, alebo dovtedajších záujmov. Ak áno, vyhľadajte pomoc, kým je čas. Inak stratíte sami seba.

Len pre zaujímavosť, dejinami prešli kadejaké sekty. Adamiti túžiaci po čistote sa zúčastňovali najskôr na bohoslužbách, neskôr aj v bežnom živote, nahí. Chlyšci uznávali mystické pohlavné vzťahy, ale odmietali sexuálny styk v manželstve. Skopci sa kastrovali a ženám amputovali prsia. Niektoré zo súčasných siekt sa neštítia ničoho. V extrémnych prípadoch členovia na príkaz svojho vodcu páchali hromadné samovraždy. Iné zasa vyžadujú vzdať sa majetku v prospech väčšiny, ďalšie hovoria do výchovy detí a zasa ďalšie zo začiatku len "opravujú" vaše vzťahy k blízkym. Zatiaľ...

 

 

Komentáre

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.