Choď na obsah Choď na menu
 


Energie

20. 4. 2009

Objavy posledných desaťročí potvrdzujú, že svet je plný jemnohmotnej energie

V súčasnosti sa už viac pracuje s jemnohmotnými energiami, objavy posledných desaťročí potvrdzujú, že svet je plný jemnohmotnej energie. Vedci konštatujú, že Univerzum je oveľa záhadnejšie, ako si vieme predstaviť. U detí je vnímanie tejto energie na veľmi dobrej úrovni, postupne výučbou sa gumuje a chýba schopnosť vnútorne vnímať jemnohmotné energie. Vo veku 40 až 42 rokov nastáva prestavba v organizme človeka a ten vstupuje do druhej polovice života, otvára si stále vyššie a vyššie čakry. U niekoho sa zastaví a začne starnúť. Tí, ktorí dokážu chápať svoje telo, aj jemnohmotný svet, sú citlivejší, vnímavejší, sú schopní pochopiť rôzne veci, ktoré predtým nechápali,v povedal košický astrológ Mgr. Miroslav Kostelnik.

O energiu nás oberajú jedovaté látky v potrave, znečistený vzduch, povrchné dýchanie, málo pohybu, spánku, ale aj vrcholový šport. Nedostatok starostlivosti o telo a dušu spôsobuje extrémne emócie ako sú agresivita, žiarlivosť, nerešpektovanie svojich možností, potrieb, talentu. Svojej duši dávame málo, duša potrebuje viac. Sú to modlitby, bylinky, masáže, meditácie, to všetko harmonizuje naše čakry. Harmonizovaním jednej čakry harmonizujeme aj tie ostatné.

So svojou vrodenou energetickou výbavou treba nakladať ako s vkladom v banke

Na svet sme prišli s istou energetickou výbavou. V súčinnosti s tým je do istej miery formované aj naše telo, máme nejaký ten temperament, istý stupeň zdravia, výkonnosť, psychickú kondíciu, atď. atď... No a každý z nás s tým nakladá tak, ako sám uzná za vhodné.

Obrazne by sa dalo povedať, že svoju vrodenú dispozíciu zúročujeme alebo utrácame, asi tak ako vklad v banke. Naše energetické zásoby sa v súčasnosti utvárajú najmä vo vzťahoch. Energiu človeka môžeme podporovať predovšetkým tým, že ho prijímame takého aký je. Môžeme mu aj pomáhať v jeho rozvoji, vyjadrujeme mu dôveru a hlavne deťom nechávame niektoré veci riešiť a vyriešiť bez toho, aby sme im do toho zasahovali.

Ak niekoho ponižujeme, kritizujeme, vysmievame sa mu a spochybňujeme jeho schopnosti, oslabujeme jeho energiu. Niekedy to paradoxne robia "trpitelia", lebo v nás podvedome vyvolávajú pocity viny. Sú takí ľudia, ktorým nikdy nikto nevyhovie, s ničím nie sú spokojní a dokážu nenápadne citovo vydierať.

Všetci máme vlastný energetický vzorec, ktorý používame vo väčšine vzťahov. Naše zaobchádzanie s energiou zasa spätne ovplyvňuje naše okolie. Znova je dobré pripomenúť si jeden zo základných vesmírnych zákonov: Čo zaseješ, to zožneš.

Dieťa sa ľahšie stotožňuje s rodičom rovnakého pohlavia

Romantická láska nie je založená na logike

Dieťa má tak mužskú ako aj ženskú energiu. Za ideálnych okolností je vyživované energiou oboch rodičov, dokiaľ sa nenaučí prijímať energiu priamo z vesmíru, ktorý je jednotou mužského a ženského princípu. Dieťa sa obyčajne ľahšie stotožňuje s rodičom rovnakého pohlavia. Napríklad dievča bude mať vlastnosti svojej matky a bude inštinktívne priťahovaná k otcovi, aby doplnila svoje pohlavie a stala sa úplnou. Chlapci sa správajú opačne. Mladé dievča spočiatku vidí svojho otca ako kúzelnú a všemocnú osobnosť. Domnieva sa, že jeho energia existujú mimo nej a chce teda otca vlastniť, aby mohla ovládať a riadiť jeho úžasnú energiu. Tak ako dospieva, vyrastie zo svojho detského názoru a vidí otca realisticky so všetkými jeho schopnosťami i chybami. Keď dosiahne svoju pravú identitu, nájde túto realistickú energiu v sebe.

V ideálnom rodinnom vzťahu jej obaja rodičia venujú pozornosť a energiu, čo dovoľuje veriť, že jej bude mať vždy dostatok. Skúsenosť, že má dostatok energie, posilňuje jej vieru vo vlastnú sebestačnosť. A práve táto viera jej uľahčuje prechod z detstva, keď prijímala energiu od dospelých, do dospelosti, keď ju bude prijímať z univerzálneho zdroja. Často však rodičia nie sú schopní venovať všetkým svojim deťom dostatok pozornosti. V takom prípade musia deti o energiu súťažiť. Ak sú navyše zanedbávané alebo kritizované, cítia sa vyčerpané a musia o pozornosť bojovať.

Ak je otec v rodine neprítomný alebo zastrašujúci, mladé dievča neukončí dôležitý psychologický proces integrácie mužskej stránky svojej osobnosti. Mylne sa začne domnievať, že jediný spôsob ako získať mužskú energiu je spôsob sexuálny. Preto sa tento chýbajúci článok stane magnetom pre návykové vzťahy. Takáto dievčina je polovicou kruhu, lpí na hľadaní druhej polovice vo vonkajšom svete. Týmto spôsobom vzniká návykový alebo závislý vzťah. Každý z nás hľadá známu zmes pozitívnych a negatívnych vlastností, ktorú sme poznali v detstve. Všetky dôležité detaily z nášho detstva i telesné, citové a duševné vlastnosti našich rodičov sú zaznamenané v našom mozgu.

K druhému pohlaviu nie sme priťahovaní len preto, že sa podobá našim rodičom, ale preto, že sa naša duša snaží vyplniť prázdnotu, ktorú v nás zanechal rodič opačného pohlavia. Nie je žiadnym tajomstvom, že romantická láska nie je založená na logickej úvahe. Keby sme uvažovali logicky, vybrali by sme si ľudí, ktorí nemajú negatívne vlastnosti našich rodičov a ktorí by nás mohli odškodniť za naše rany z detstva. Avšak impulz získať energiu a stať sa celými ľuďmi nie je nevedomou voľbou, ale nevedomou potrebou. Ak sa dívame na tento pud ako na pokus vyliečiť staré rany, potom je náš výber partnera zrozumiteľnejší.

Časť mozgu, ktorá hľadala partnera nie je náš logický, nový mozog, je to náš starý, krátkozraký mozog. A tento starý mozog sa snažil znovu vytvoriť podmienky nášho detstva, aby ich mohol napraviť. Pretože dostal dosť výživy na prežitie, ale nie k spokojnosti, snažil sa vrátiť k nášmu pôvodnému sklamaniu, aby vyriešil nedokončenú úlohu. Romantickej láske by sme sa mali brániť dovtedy, pokiaľ nespoznáme partnera ako človeka. Dobre poznať človeka opačného pohlavia nám pomôže udržať si vlastnú vyrovnanosť. Až potom, keď sa náš vzťah upevní, budeme môcť vytvoriť trvalý vzťah.

Deti nasávajú energiu a informácie z ľudí a okolitého prostredia

Rodič svoje dieťa energeticky nasycuje, nemusí to byť ani jeho vlastný potomok

Najdôležitejším karmickým dlhom človeka na Zemi je dlh voči svojmu dieťaťu. Na našej planéte sa rozvíja život a jeho vývoj postupuje dopredu a vyššie. Kto iný môže podporiť malého človiečika na ceste za dosiahnutím nových, nepoznaných hraníc, ak nie rodič? Vo vzťahu k našim milovaným je prvoradou úlohou dávať lásku, ale vzťah k deťom je však iný. Rodičia stimulujú smer rozvoja dieťaťa, ale jeho rozum, city, emócie, podliehajú kontrole, schváleniu i odmietaniu. Z podania rodičov si deti obyčajne osvojujú poznatky o svete, dobre a zle, zapisujú sa v nich hlboko a zostávajú v ich pocitoch, aj keď o nich nehovoria nahlas. Rodič svoje dieťa energeticky nasycuje a nemusí to byť ani jeho vlastné dieťa.

Otec a matka sú často vďaka svojim deťom rozčúlení. Deti sú ako malé upíry, nasávajú energiu a informácie z okolitého prostredia a ľudí okolo. Pokiaľ ide o bežný, prirodzený proces, nejedná sa, samozrejme, o upírov. Deti dorastajú, stávajú sa samostatnejšími. Dvanásťročné dieťa je prakticky schopné vykonávať samostatné rozhodnutia a má schopnosť energeticky sa brániť. Do tohto veku sa dieťa snaží napojiť na ochranné energie dospelého človeka, ktorému dôveruje. Keď odovzdávame energiu našim milovaným, dostávame naspäť dvakrát toľko, dokonca i vtedy, keď naša láska je nezávislá. Deťom dávame všetko a nečakáme, aby nám vrátili niečo na oplátku. To, že cítime potrebu sa o deti starať a taktiež radosť z toho, že sa im darí, nám dáva silu a inými spôsobmi tak získavame späť stratenú energiu, ktorú sme im poskytli.

Napájať dieťa energeticky je možné niekoľkými spôsobmi. Zahŕňať ho veľkou láskou, ale nie tak, že sa bude cítiť nepríjemne, zvykne si na to, že všetko dosiahne bez práce a rodičia si tým nesplnia svoju úlohu pripraviť dieťa na samostatný život. Dieťa môžeme kŕmiť aj negatívnymi energetickými výbuchmi, čo často pozorujeme u rodičov. Dieťa si tak privyká na negáciu dospelých, prijíma ju a osvojuje si ju. Aktívne vstrebáva energiu a vyrastie z neho presne taký energetický typ.

Nezablokujme si tok energií, ktorá je potrebná na vytvorenie hojnosti

Človek má dobrý pocit, keď môže niekomu niečo darovať, teší ho, keď obdarovaný z toho radosť. Niektorí ľudia radšej dávajú ako prijímajú. Ak by v živote nič neprijímali, nemohli by ani niečo rozdávať, zablokoval by sa tok energií potrebnej na vytvorenie hojností. Nie každý dokáže dary prijímať, považuje to za sebecké, ale to nie je správne, pretože sa uzavrie tok energií. Čím viac sa otvoríme prijímaniu, tým viac môžeme rozdávať. Ak dožičíme úspech iným, zvyšujeme tým svoj vlastný magnetizmus pre hojnosť. S Dr. Klárou Hodničovou, cvičiteľkou jogy a ezoteričkou sme sa porozprávali na tému ako v živote dávať a brať.

Buďme pripravení prijímať čokoľvek s vďakou a láskavosťou. Napríklad, ak dostaneme od niekoho stovku, poďakujme sa za ňu a nepomyslime si, že to je málo, že nám mohli dať i viac. Svojím vedomím ľudia zmenšujú obnos peňazí. Ak prijmeme peniaze s pocitom radosti a vďaky, vytvoríme si ďalšie možnosti na dosiahnutie hojnosti. Otvoríme sa prijímaniu z každého zdroja, ktorý si váži našu samostatnosť a ochotne prijmime, čo sme žiadali. Vesmír si už nájde spôsob ako nám to dá. Samozrejme, ak si chce niekto kúpiť naše priateľstvo, alebo peniaze prichádzajú s nejakým vedľajším úmyslom, ktorý sa nám nepáči, v takom prípade peniaze neprijímajme.

Dávanie je dôležitá časť prijímania, akým spôsobom dávame, takým aj dostaneme. Dávať peniaze alebo iné veci je skutočným darom, lebo cirkuláciou vytvárame energie vo vlastnom živote. Ak túžime mať viac peňazí, musíme do toho niečo vložiť, môže to byť talent, umenie, zručnosť, čas alebo energie.

Ak chceme ľudí obdarovať slobodne a veľkodušne, dávajme im tak, aby to slúžilo vyššiemu dobru. V prípade, že im dávame peniaze, vyjasníme si, či ich dávame preto, aby sme im vytvorili hojnosť, a nie preto, aby sme ich vymanili z nelichotivej situácie. Obdarovať treba takých ľudí, ktorí naše peniaze alebo dary využijú na vytvorenie pozitívnych zmien vo svojom živote. Ak sú ľudia ustavične v núdzi, neustále tak vytvárajú nedostatok. Naša pomoc, naše dary im načas pomôžu vymaniť sa z núdze, ale bránia im, aby sa naučili ako majú fungovať v živote. Možno im darovaním, podporovaním, znemožňujeme ich rast. Zachraňovať ľudí z kríz môže vyvolať závislosť, takíto ľudia vytvárajú stále sa opakujúcu situáciu. Ľudí treba naučiť riešiť svoje problémy, to je pre nich väčší dar, ako im neustále požičiavať peniaze.

Niektorí rodičia cítia povinnosť pomáhať svojim deťom aj vtedy, keď už vyrástli a osamostatnili sa. Ak nás neustále žiadajú o peniaze, nastal čas, keď treba povedať "nie". Podporovať ich nie je naša povinnosť, ale využívanie. Naše "nie" môže vyvierať z väčšej lásky, ako podráždené "áno". Človek pri obdarúvaní by nemal zabúdať na seba, to je dôležité pri toku hojnosti. Človek, ktorý nedokáže obdarovať seba, vytvorí si prekážku, ktorú pocíti na vlastnej koži. Napríklad ľudoví liečitelia sa vyčerpajú, ak sa neustále rozdávajú a nenájdu si čas na dobitie vlastnej energie.

Stanoviť by sme si mali také predsavzatia o peniazoch, ktoré pomáhajú vytvárať radosť, hojnosť, jednoznačnosť. Nie je správne, ak sa cítime vinnými za míňanie peňazí. V prípade, že nám niekto dlhuje peniaze a dlho nám ich nevracia, nehnevajme sa na neho, nemyslime na peniaze a vyšlime dlžníkovi lásku. Verme, že peniaze prídu z inej strany alebo od tej istej osoby, a to vtedy, keď sa skutočne od nich odpútame. Ak namiesto hnevu a zlosti vyšleme lásku, vytvoríme východiská na riešenie takejto situácie. Vždy existuje nejaké riešenie. Peniaze nie sú dobré ani zlé, sú len energiou. Sami môžeme určiť, či sa stanú pozitívnou alebo negatívnou energiou.

Vlastniť peniaze je správne, nie je treba mať kvôli tomu výčitky svedomia, že ich máme viac ako ľudia okolo nás. Nie je o nič uspokojivejšie byť chudobným, ale nie je lepšie byť ani bohatým. Príliš veľa peňazí môže človeka zviesť z cesty najmä vtedy, ak človek musí stráviť veľa času, aby sa o ne staral. To, koľko peňazí ľudia potrebujú, je individuálne. Nesúďme druhých podľa toho, čo majú. Je dobre merať úspech nie podľa zarobených peňazí, ale podľa stupňa životného cieľa, či sú ľudia v živote šťastní a či si veria.

Univerzálna životná energia je všade vôkol nás a prejavuje sa v rôznych frekvenciách

Aby pránanádi prúdila správnym smerom, 44 pozícií rúk musí prejsť celé telo

Technika, o ktorej prinášame informáciu, sa u nás môže považovať za objavnú. Nazýva sa pránanádi a na Slovensku do jej tajov začala prenikať zatiaľ jediná osoba - Ing. Hedviga Klobušníková z Košíc. Absolvovala kurz v Maďarsku u majstra Jozefa Petrezselyema, ktorý môže pomôcť rozvinúť túto techniku aj u nás.

Termín pránanádi má dva obsahy: prána je univerzálna životná sila, absolútna energia, ktorá je všade vôkol nás. Prejavuje sa v našom každodennom živote v rôznych frekvenciách. Jeden zo spôsobov ako ju prijímať je dýchanie. Nádi sú nehmotné kanály v tele, ktoré rozvádzajú pránu v celom energetickom systéme. Prepojené sú cez čakry - energetické centrá. Podľa starých indických textov v tele ich máme 72 tisíc.

Jačie chlpy infikovali telo

Cesta pránanádi do sveta mala veľa komplikovaných zákrut. Skupina amerických výskumníkov vycestovala do Indie, Číny a Tibetu, aby spoznávala kultúru tamojšieho ľudu. Po dvoch rokoch putovania sa vrátili do Ameriky, ale nespokojnosť s pobytom v Tibete ich prinútila, aby sa tam už po dvoch mesiacoch vrátili. Jeden z nich bol muž menom Kristián Weber. Narazil na kláštor, ktorý ho zaujal, ale dovnútra nebol povolený prístup. Žili a pracovali v ňom lámovia liečitelia. Lámovia chodili za chorými vonku a tam ich ošetrovali. Do vnútorných priestorov kláštora vzali iba veľmi chorých ľudí.

Kristián Weber sa rozhodol, že si sám privodí nejaké ťažké ochorenie. Prehltol niekoľko jačích chlpov, ktoré infikovali jeho telo. Vidiečania ho ubiedeného odviedli ku kláštoru, ale lámovia vedeli, že chorobu si privodil sám, akurát mu utierali spotené čelo. Mužovi sa však horúčka stále stupňovala, až celkom stratil vedomie. Teraz už bezvládne telo lámovia odniesli do kláštora. Choroba veľmi pokročila, a tak jeden z lámov vystúpil zo svojho tela a čistú liečivú energiu takto nehmotne pretransformoval do chorého muža. Iba tri dni trvalo, kým lámovia Kristiána postavili na nohy. V kláštore mu napriek prosbám nedovolili zostať, ale mohol im pomáhať vonku a takto prejaviť svoju vďaku. Niekoľko rokov vykonával rôzne práce, ktoré ho viedli k rozvíjaniu pokory. Až potom dostal prvé zasvätenie. Do roku 1989 dosiahol 24. stupeň zasvätenia. Každé zasvätenie prináša utvrdenie nových poznatkov a nové, rozšírené možnosti.

Výsledok bol ten, že Webera na jeho žiadosťpripravili na pôsobenie v západnom svete. Vykonal rituálne sľuby, od lámov dostal zasväcovacie predmety a liečiteľské symboly, pričom sa zaprisahal, že ich zachová v čistote a rituálne predmety nikdy nebudú použité na zlé energetické účely. Učiť začal v roku 1990 a v niekoľkých krajnách Európy zasvätil 38 ľudí za majstrov.

Dlane ako pri modlitbe

Všeobecné pravidlá pránanádi hovoria o tom, že človek po zvládnutí techniky môže liečiť sám seba, ale aj iných, ak už dospel do takého štádia. Nie je to náhrada za lekársku starostlivosť, ale významne podporuje liečebný proces. Jednoduchými pozíciami rúk, keď sa začína zložením dlaní ako pri modlitbe, sa postupne prejde celé telo. Spánky, uši, zátylok a ďalšie súčasti tela cez srdce, pečeň či slezinu. Štyridsaťštyri pozícií - posledným úkonom je, tak ako na začiatku, modlitebná poloha rúk. Špeciálne CD s ezoterickou hudbou vždy dá signál, kedy treba ruky priložiť na ďalšie miesto.

Stále treba mať na pamäti, že osoba, ktorá dostáva energiu prostredníctvom pránanádi sa lieči sama, dôležité je, ako telo dokáže túto energiu využiť. Liečiteľ je iba prostredníkom. Nie je dovolené pustiť sa do liečenia s niekým, kto o to nepožiadal. A stále si treba pripomínať kozmický zákon, v ktorom je zakódovaná večná pravda zákon príčiny a následku. Mali by sme vedieť, že choroba nie je nič iné, ako následok určitého chybného postoja k životu.

Aj s orgánmi vlastného tela sa dá komunikovať

Rozhodla som sa, že si budem striehnuť komunikáciu. Tento široký pojem, pod ktorý sa dá zahrnúť komunikácia na pracovisku, v rodine, v medicíne, v škole, s klientom, ba aj s počítačom alebo s kvetom. Komunikujeme slovami, ale aj výrazom tváre, pohľadom, gestom, tónom a výškou hlasu, polohou a držaním tela a veľmi často aj v myšlienkach, vo vnútornom rozhovore s niekým. Ba niekedy komunikujeme aj telepaticky, aj keď to nerobíme cielene. Vedľa tejto neustálej komunikácie, ktorú by človek mal zlepšovať celý život, som si povedala, že budem komunikovať sama so sebou. Nie že by som nemala s kým hovoriť, ale donedávna som svojej pečeni, obličkám, slezine či pľúcam nevenovala ani len jediné slovo. A pritom im môžem za všeličo poďakovať, napríklad aj za to, že sa po chorobe zregenerovali a že dobre vykonávajú svoju funkciu. Komunikácia s mojimi orgánmi je  pokračovaním toho, čo mi prinieslo podvedomie ešte v predchádzajúcom roku. Už som oslovila svoje pľúca a prosila som ich o odpustenie. Viem, čo spôsobilo ochorenie, tak som im vysvetlila, že inak sa nedalo, aspoň nie v tej chvíli.

Je pohodlné zaútočiť na chorý orgán liekmi, ale nazhromaždené negatívne emócie tým nezmiznú. Čakajú, kým sa môžu prejaviť niekde inde. Preto je lepšie rozprávať sa so svojím orgánom v pokore a bez zlosti, že nám spôsobuje utrpenie. Chvíľu pozornosti venujem aj lieku a iným prípravkom, ktoré majú priniesť môjmu telu zdravie a veľa užitočného. Každú tabletku poprosím, aby čo najlepšie splnila svoju funkciu a prúd svojej liečivej sily nasmerovala k potrebnému orgánu. Poprosím ju, aby pľúcam dala toľko energie, koľko potrebuje na vyzdravenie. Telo poprosím, aby eliminovalo vedľajšie účinky a vylúčilo všetko, čo mu nie je potrebné. Som presvedčená o tom, že táto krátka komunikácia spojená aj s vnútorným obrazom prináša osoh. Najprv pôsobí na jemnohmotné éterické telo, ktoré napráva svoje štruktúry a podľa neho sa následne menia aj tkanivá fyzického tela. Liečenie prebieha rýchlejšie aj s formulkou: Som na ceste k úplnému vyzdraveniu.

Vertikalita je prirodzený spôsob fungovania ľudského tela

stav, keď sú energetické centrá človeka čakry, otočené v zvislej polohe a v určitom štádiu sa spúšťajú regeneračné, očistné procesy v človeku. Zhrnutím dlhoročných poznatkov dospel Róbert Geist k metóde T.O.T., ktorá umožní každému jednotlivcovi dospieť do stavu vertikality bez akéhokoľvek iného štýlu. Je to metóda pre všetkých, ktorí chcú byť zdraví a mladí do vysokého veku.

"Prišiel čas, keď človek si môže pozrieť v kronike Ákaša, nazývanej aj nebeská knižnica, udalosti svojho života. Pre pozemského smrteľníka sa otvára možnosť ohliadnuť sa späť za životnou cestou svojho duchovného rastu a vidieť množstvo udalostí, ktoré najviac určovali rad jeho skúsenosti. Kronika Ákaša sa načas otvorí uvedomelým, vyspelým dušiam, ktoré sú pripravené na to, aby poslanie v Univerze, čo mali nepretržite uskutočňovať počas viacerých svojich bytí, sa naplnilo.

"Súčasná teória materiálnosti myšlienky, potvrdená parapsychológmi v praxi spochybňuje teóriu elementárnych častíc a rýchlosti svetla. Do popredia sa v 21. storočí dostávajú prírodné energie, ktoré vie riadiť človek. Najúspešnejšie sa rozvíja bioenergotechnológia. Vo väčšine krajín je to utajované smerovanie pod egidou silových štruktúr. Prečo nemôže súčasná veda dať presvedčivé objasnenia prejavovaným paranormálnym javom? Prístup k poznaniu prebiehajúci v súčasnej vede sa uskutočňuje na báze materialistických pohľadov, kým paranormálne javy sa nachádzajú za hranicami piatich zmyslov človeka. Na riešenie problémov sa využívajú psychotechnológie na použití individuálnej a kolektívnej energie mysle z akejkoľvek vzdialenosti. Touto problematikou sa zaoberá aj Medzinárodná akadémia bioenergotechnológií v Kyjeve. Akademik prof. MUDr. A.Tarasov je jedným z tých, ktorí sa venujú ozdravovaniu ľudského organizmu prirodzeným obnovením jeho možností systémom očistenia a ochrannými funkciami.

Čakry nás spájajú s vyšším energetickým poľom života

Prvá je múlandhara, druhá svadhistana

Každá živá bytosť je stvorená z energií a aj okolo nášho tela je energetické pole, ktoré funguje ako informačné stredisko a tiež ako citlivý senzorický systém. Neustále komunikujeme so všetkým, čo je vôkol nás, pričom naši siedmi tlmočníci čakry, alebo inak: energetické centrá spolupracujú s naším hmotným telom a zároveň nás spájajú s vyšším energetickým poľom života, ba celého vesmíru.

- Prvá čakra (múlandhara) je kotvou, ktorá spája našu dušu s fyzickým životom a s materiálnym svetom. Jej energia sa nachádza o niekoľko centimetrov vyššie na úrovni hrádze a má spojenie s naším domovom, rodinou a spoločenským zázemím. Je to základňa, akýsi nehmotný občiansky preukaz. Na fyzuickej úrovni nám poskytuje spoločníkov, predovšetkým rodinných príslušníkov, ale aj dedičstvo po predkoch, náboženské a iné tradície. Táto čakra nás uzemňuje, spája nás s určitým miestom a určitými ľuďmi. Jedlo, bývanie, ošatenie, práca a najdôležitejšie vzťahy k ľuďom tvoria základ vyrovnaného života. Ak niekto tieto kotvy nemá, je takmer nemožné venovať sa čomukoľvek inému.

- Druhá čakra (svadhistana) sa zaoberá osobným majetkom a vzťahmi. Na druhej úrovni zemskej sily sa odpútava od rodinných a spoločenských koreňov, s jej pomocou rozvíjame svoju schopnosť postarať sa sami o seba. Energia druhej čakry je odhodlaná, húževnatá, orientovaná na prežitie, je to sexuálna a tvorivá energia. Pomáha nám spĺňať rôzne životné požiadavky od prežitia v našej pôvodnej rodine a následného odpútania sa, splodenie detí, ale aj získanie rôznych znalostí a zručností. Dobre fungujúca druhá čakra pomáha spamätať sa z prípadných nezdarov a motivuje pokračovať na svojej ceste. Vo svadhistane je ukrytá aj energia peňazí, ktoré treba zarobiť a nejako s nimi naložiť. Tvorivá energia, ktorá je jej súčasťou nás motivuje, aby sme realizovali svoje projekty. Mnohí, ktorí ju zo strachu alebo z iných dôvodov odmietajú, trpia potom depresiami.

- Tretia čakra (manipura) je centrom sebaúcty a osobnej sily, cti a morálky. Umiestnená je jemne nad pupkom v oblasti solar plexu. Japonci jej hovoria "hara" alebo "stred života", lebo tu sídli osobná sila, duševné zdravie a sebestačnosť. Z tejto čakry tiež čerpáme schopnosť rozhodovať sa sami za seba, zvládať krízy a podstupovať riziká. Tretia čakra má významný vplyv na našu schopnosť viesť šťastný a spokojný život. Lebo ak si človek verí, má sebaúctu aj pocit bezpečia a nebojí sa prekážok, je to viac ako akékoľvek materiálne bohatstvo. Uznanie, povzbudenie, trpezlivé načúvanie, dobrá rada v správnom čase, akákoľvek pomoc, čokoľvek, čo tomu druhému pomôže urobiť krok dopredu, to sú posilňujúce dary tretej čakry, ktoré vesmír niekoľkonásobne vráti tomu, kto ich poskytol. Avšak iba vtedy, ak je to služba bez túžby po odmene.

- Štvrtá čakra (v sanskrite anaháta) je spojená s naším citovým životom. Prejavy láskavosti, odpustenia, súcitu a lásky prejavené v niekoľkých minútach neraz dokážu viac, ako dlhodobé terapie. Je umiestnená v oblasti srdca, ale v strede hrude, aj preto sa jej hovorí srdcová čakra. Spojená je s naším citovým životom. Jej energie úzko súvisia s otázkou: "Koho mám milovať a ako?" Úprimné prejavy láskavosti, lásky, pochopenia a odpustenia dokážu urobiť zázraky. Štvrtá čakra je fyzickým stredom nášho duchovného tela a vládne nášmu srdcu. Život sa síce dá prežiť bez citovej podpory a bez lásky k sebe samému či niekomu inému, ale v tom prípade sa nedokážeme celkom rozvinúť. Naša emocionálna izolovanosť má zničujúci vplyv aj na naše zdravie. Dary štvrtej čakry majú vnútorný charakter, aj keď sa výsledky prejavia aj v hmotnom svete. Ak ich poskytujeme alebo prijímame, sami prejdeme vnútornou premenou. Týka sa to hlavne daru odpustenia. S otvoreným srdcom sa každá myšlienka aj čin stanú zmysluplnejšími.

- Piata čakra (višudha) odráža silu našej vôle a sebavyjadrenie. Umiestnená je v strede hrdla, približne tam kde majú muži "ohryzok". Je to spojnica medzi hlavou a srdcom. Jej najväčšou silou je naša vôľa, odhodlanie, chcenie, disciplína. Je to centrum rozhodnutí a ich následkov. A tiež naša schopnosť komunikovať s ľuďmi, so svetom. Ak je táto čakra zablokovaná, nevieme sa prejaviť na verejnosti, nech by sme disponovali akoukoľvek múdrosťou.

- Šiesta čakra (adžna) ovláda myseľ, rozumové uvažovanie, vnútorný vhľad a múdrosť. Je umiestnená v strede čela. Jej vlastnosťami sú múdrosť, optimizmus a intuícia. Prijímať veci také, aké sú, v tom je skrytá hlboká múdrosť. A tú získavame postupne, tak ako prechádzame životom. "Keď je žiak pripravený, učiteľ sa objaví" to je posolstvo šiestej čakry. Môže to byť človek, udalosť, ale aj choroba. Sem patrí aj schopnosť neposudzovať iných, prijímať aj iné názory a byť vedome prítomný tu a teraz.

- Siedma čakra (sahasrara) predstavuje naše spojenie s vesmírom. Náš duchovný rozvoj má vzostupný charakter. Od prvých lekcií, v ktorých sa učíme prežiť vo svete, zabezpečiť si potravu, prístrešie a ochranu, postupujeme až k spojeniu s druhými ľuďmi a s vyššími princípmi. Je na vrchole hlavy. Spája nás s našou duchovnou podstatou. Jej prejavom často býva viera alebo nespochybniteľné presvedčenie v existenciu vyšších svetov. Je to cesta k božskému a zároveň brána k zdroju našej intuície. Táto sféra prekypuje zázrakmi, môže meniť sny na skutočnosť, v okamihu vyliečiť chorobu a ťažké veci premeniť na ľahké. Pri dobrej funkčnosti tejto čakry sa človek môže stať ľudským poslom pre široký okruh ľudí a môže byť pomocníkom hlavne pri ich duchovnej záchrane.

Domov i jeho časti absorbujú negatívnu energiu ľudí

Prevoňajme priestor šalviou

Tak, ako k nám prehovárajú predmety, vplýva na nás aj prostredie, v ktorom žijeme, pracujeme alebo šoférujeme. Steny, dlážky, nábytok, ale aj auto si uchovávajú energiu postojov, ktoré najčastejšie zastávame. Pokiaľ sme my a členovia našej rodiny zvyčajne mierumilovne naladení, bude náš domov odrážať túto pohodu. Bude pripomínať svätostánok, čo zaznamená a ocení každý, kto k nám vstúpi.

Pokiaľ sme však my, prípadne ľudia, ktorí s nami žijú, prepadli hádkam alebo obavám, strachu, bude energia nášho domova odrážať tieto problémy. Rovnako ako nábytok, steny a koberce absorbujú zápach cigaretového dymu, ostáva na nich aj psychický stres. Náš domov, kancelária alebo auto môže uchovávať energetické otlačky všetkých ľudí, ktorí sa v nich kedy ocitli. Náš domov tak mohol napríklad absorbovať negatívnu energiu ľudí, ktorí v ňom bývali pred nami. Našťastie, môžeme svoj príbytok aj auto očistiť a anjeli nám v tomto radi pomôžu. Ponúkame niekoľko spôsobov ako energeticky očistiť akékoľvek miesto, či už to je byt, dom, kancelária, obchod, auto.

V prvom rade musíme priestor vymaľovať, vymeniť koberce, ktoré používame iba vyčistené. Prevoňajme priestor šalviou, môžeme ju kúpiť aj vo forme tyčiniek alebo esencií. Tyčinku zapálime a prechádzame s ňou po miestnosti tak, aby sa dym rozšíril po celom priestore. Plytkú misu so slanou vodou alebo alpou umiestnime doprostred každej izby, ktorú chceme očistiť. Doprostred miestnosti umiestnime krištáľ. Nezabudnime najprv kameň zbaviť starej energie tak, že ho najmenej na štyri hodiny položíme na slnečné alebo mesačné svetlo.

Požiadajme archanjela Michaela a jeho pomocníkov, známych ako "skupina milosti", aby nad daným priestorom prevzali záštitu. Michael spolu s anjelmi zbaví priestor akejkoľvek negatívnej energie.

 

Komentáre

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.